הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 11590-01-14

מספר בקשה:40
בפני
כבוד ה שופטת, סגנית הנשיאה יעל טויסטר ישראלי

מבקשת

אבסולוטו אבן ושיש בע"מ

נגד

משיב
אריה אלמוזינו

החלטה

1. לאחר שקראתי הבקשה, התגובה והתשובה , מצאתי לדחותה מהטעמים שיפורטו להלן:

2. אשר לבקשה להגשת חוות דעת מומחה מטעם התובעת.
בהסכם הגישור שנחתם בין הצדדים , הסכימו הצדדים למנות מומחה מוסכם מטעם בית המשפט .
הצדדים הסכימו על זהות המומחה ונקבעו הוראות והנחיות בקשר למינויו.
כן הסכימו הצדדים בסעיף 12 להסכם הגישור כי "במידה והמחלוקת לא תסתיים בהליך גישור והתיק יחזור לדיון בביהמ"ש, יהיה מי מהצדדים רשאי לזמן את המומחה המוסכם לחקירה על חוות דעתו במסגרת ההליכים בתיק בביהמ"ש".

3. בהחלטת בית המשפט מיום 4.1.17 נקבע כי הסכם הגישור בעינו עומד ועל הצדדים לפעול בהתאם להסכם.
משהתקבלה חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט ומשנדחתה בקשת התובעת לפסילת המומחה וחוות דעתו, הרי שחוות דעת המומחה, שרירה וקיימת בתיק בית המשפט והתובעת רשאית לזמן המומחה ולחוקרו על חוות דעתו, לשון ההסכם.

4. לא מצאתי בהסכם הגישור סימוכין לטענת התובעת בדבר קביעה, כי על אף מינוי המומחה מטעם בית המשפט , תהא התובעת רשאית להגיש חוות דעת מטעמה, מעבר למה שהוגש במסגרת כתבי הטענות.
ההיפך הוא הנכון. הסכם הגישור לו ניתן תוקף של החלטה, מלמד כי הצדדים בחרו להעביר המחלוקת שביניהם נשוא תיק זה למומחה מכריע שהחלטתו תחייב הצדדים.

5. עוד יצוין, כי כפי הנראה נפלה טעות בבקשת התובעת למתן אורכה להגשת תצהירי עדות ראשית שכן אלו הוגשו כבר לבית המשפט.

6. אשר לבקשת התובעת להגשת תצהיר משלים , כפי שבאה לידי בי טוי לראשונה ב"תגובה לתגובת הנתבע". לטענת התובעת עקב "שינוי הנסיבות מאז ולאור המחדלים הקשים שהתגלו בתפקודו של מומחה בית המשפט", יש להתיר לה להגיש תצהיר משלים כמבוקש.
דין הבקשה להידחות, משנדחתה בקשת התובעת לפסילת המומחה וחוות דעתו ממילא לא מצאתי כי יש בעניין זה להגיש תצהיר משלים. חלוף הזמן מעת שהוגש תצהיר עדות ראשית היה ידוע לתובעת וכן לא פורט איזה שינוי היה בנסיבות, למעט קבלת חוות הדעת מטעם המומחה. יתרה מכן ניתנה לתובעת אפשרות להגיש תצהיר עדות ראשית בהתאם להחלטה מיום 10/7/18 בתוך 90 יום כאשר ימי הפגרה יבואו במניין הימים אולם כפי הנראה מצאה התובעת די בתצהיר העדות שהוגש קודם לכן. מכל מקום, בעניין חוות הדעת של המומחה, התובעת רשאית לזמנו לחקירה בהתאם להחלטה מיום 10/7/18.

7. לאור כל האמור הבקשה.

8. למען הסר ספק , הנתבע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 10.7.18.
דיוני ההוכחות הקבועים בתיק יתקיימו במועדם.

המזכירות תודיע ההחלטה.

ניתנה היום, כ"ד כסלו תשע"ט, 02 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.