הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 10280-10-20

לפני
כבוד ה רשם הבכיר יניב ירמיהו

התובע
פלוני

נגד

הנתבעים

  1. ביטוח חקלאי- אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
  2. מאיר וולט

החלטה

1. לפניי בקשה למינוי מומחים בתחום האורתופדיה שהוגשה מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונת דרכים התשל"ה – 1975 , בגין תאונת דרכים שהתרחשה ביום 14.6.2018.

2. אין מחלוקת בין הצדדים, כי התאונה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה. לתובע נקבעה נכות אורתופדית צמיתה בשיעור 0% כתוצאה מהתאונה ב גב, וביחס לעמ"ש צווארי נקבע כי אין קשר סיבתי בין התאונה ובין הממצאים.

בגין קביעה אחרונה זו הוגש ערעור לבית הדין, ובהסכמה נקבע כי העניין יושב לוועדה הרפואית של המל"ל.

3. טרם זאת, התובע מבקש מבית המשפט כי ימונה מומחה מטעמו לבחינת מצבו הרפואי בעמ"ש צווארי, וכן ביחס ליד שמאל. ביחס לגב, מציין התובע כי חלה החמרה ולכן יש לאפשר לו להביא ראיות לסתור את קביעת המל"ל – בקשה זו לא תידון במסגרת החלטה זו.

4. לטענת התובע קביעת המל"ל בעניין נכותו האורתופדית מתייחסת לפגיעה בגבו התחתון בלבד ובהתאם הוא סבור כי מן הדין להורות על מינוי מומחה ב ו לא נקבעה נכות צמיתה, נוכח זכותו לבחור את המסלול הדיוני לקביעת דרגת הנכות.

הנתבעת, מנגד, גורסת כי אין מקום למנות מומחה מקום בו מדובר באותו תחום רפואי.

5. לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים, נחה דעתי כי יש מקום להיעתר לבקשה ולמנות מומחה בתחום האורתופדיה, תוך הבהרה כי הגב לא ייבדק על ידי המומחה (אלא אם תתקבל בהמשך הבקשה להבאת ראיות לסתור).

אמנם הבקשה מעמידה אפשרות לפצל את אותו התחום הרפואי , אולם מקום בו עמוד השדרה הצווארי כלל לא נבדק - לא כל שכן יד שמאל שלא הוכרה על ידי המל"ל – אין מנוס אלא פיצול התחום. ברע"א 1619/93 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' יאיר טטרו, פ"ד מז(4) 89, נקבע כי התובע אינו חייב למצות את ההליכים מול ועדות המל"ל כאשר מדובר בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה. אמנם נקבע כי ישנם חריגים, אולם הללו אינם רלוונטיים לענייננו.

6. בהינתן כאמור, הדין עם התובע.
ראשית ראיה – הוצגה ראשית ראיה לנכות בעמ"ש צווארי, הגבלה בתנועות. אשר ליד, בניגוד לנטען על ידי התובע הפיזיותרפיה לא הייתה ביד שמאל וכל שהוצג הוא תלונות לכאבים ולחולשה ביד וקשיים אחיזה. לצד זאת, מדובר בתלונות חוזרות ולפיכך ראוי כי המומחה יבחן אף זאת. אני ער למועד התלונות, אולם ראוי כי שאלת הקשר הסיבתי תיבחן על ידי מומחה רפואי.

7. לפיכך, אני מורה על מינויו של פרופ' יואל אנג'ל כמומחה רפואי.

הודעת המינוי תיכנס לתוקפה תוך 7 ימים, ללא צורך בהחלטה נוספת. במהלך שהות זו, הצדדים רשאים להגיש השגתם בנוגע לזהות המומחה. ככל שתוגש השגה כאמור, המינוי לא ייכנס לתוקפו עד מתן החלטה משלימה. במידה שקיימת מניעה מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע המומחה לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.

8. המומחה מתבקש לבדוק את התובע, לעיין בחומר שיעבירו לידיו ב"כ הצדדים, ולקבוע אם נותרה לתובע נכות זמנית ו/או צמיתה, לרבות את שיעור הנכות בעקבות תאונת הדרכים מושא כתב התביעה וכתוצאה ממנה. המומחה יתייחס למגבלות התפקודיות של התובע, ככל שקיימות, בשים לב לעבודתו ולמקצועו של התובע, ולשאלה האם התובע יהיה זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, סוגי הטיפולים ועלותם המשוערת נכון להיום.

9. באי כוח הצדדים יעבירו למומחה את כלל המסמכים הרפואיים המצויים בידיהם הנוגעים לטיפול הרפואי שניתן לתובע ולבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, למעט חוות דעת רפואיות, וזאת תוך 30 ימים מהיום.

10. בשכר טרחת המומחה תישא, בשלב זה וכמימון ביניים, הנתבעת, והוא ישולם ישירות על פי דרישת המומחה, תוך 20 יום ממועד הדרישה.

תוך 14 ימים ממועד הסדרת התשלום, הנתבעת תשלח אסמכתה למומחה אודות ביצוע התשלום בציון מספר התיק, עם העתק לצד שכנגד.

11. המומחה יקבע מועד לבדיקת התובע תוך 75 ימים לכל היותר, ככל שקיימת מניעה לכך הצדדים מתבקשים לעדכן את בית המשפט; המומחה מתבקש ליתן את חוות דעתו תוך 45 ימים ממועד הבדיקה ובכפוף לתשלום שכר הטרחה. עותק מחוות הדעת יועבר לביהמ"ש ולב"כ הצדדים.

12.         על מינוי זה יחולו הוראות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 ותקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986.

13. המומחה לא יבחן את המצב הרפואי של התובע בגב, אלא אם תינתן הנחייה מפורשת אחרת על ידי בית המשפט.

אין לשלוח החלטה זו למומחה, אלא את המינוי בלבד. ככל שיידרש, תינתן החלטה משלימה לעניין ההנחיות למומחה.

14. אשר לראיות לסתור בגב - נטען להחמרה, תוך עירוב תחומי הרפואה . לפיכך, ככל שהתובע עומד על הבקשה לראיות לסתור, תחת אפשרות להחמרה במוסד לביטוח לאומי, יודיע תוך 10 ימים ותינתן החלטה משלימה (על ידי המותב המוסמך) .

15. עם קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק: התובע תוך 21 ימים מקבלת חוות הדעת, והנתבעת תוך 21 ימים לאחר מכן. הצדדים יצרפו לתחשיבי הנזק כל מסמך שעליו הם מבקשים להסתמך.

16. התיק נקבע לתזכורת פנימית בעוד 130 יום.
המזכירות תמציא עותק של החלטה זו לבאי כוח הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, י"ט סיוון תשפ"א, 30 מאי 2021, בהעדר הצדדים.