הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ע"נ 25213-10-19

בפני
כבוד ה שופט גיא שני

מערער
פלונית

נגד

משיב
קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום

החלטה

1. אני מורה למערערת להגיש נימוקי ערעור ותצהיר המפרט את מלוא העובדות הרלבנטיות לטענותיה, תוך התייחסות לעניין תנאי השירות ו/או לקרות האירוע, לרבות פירוט מועדים ו/או מקומות האירוע וכן שמות עדים שהיו נוכחים, וזאת תוך 60 יום.

2. לתצהיר יצורפו המסמכים הרלבנטיים, או תצויין הפניה למסמכים שצורפו לכתב הערעור. מסמך שלא צורף לכתב הערעור או לתצהיר לא תוכל המערערת להסתמך עליו, אלא אם תינתן לה רשות מבית הדין ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

3. המערערת תגיש חוות דעת רפואית מטעמה בתוך 60 יום.

4. המשיב יגיש כתב תשובה, תצהירי עדות ראשית וכן חוות דעת רפואית בתוך 75 יום מהמועד בו קיבל את חוות הדעת מטעם המערערת.
לכתב התשובה וחוות הדעת הרפואית יצורפו המסמכים אשר בדעת המשיב להסתמך עליהם. מסמך שלא צורף לכתב התשובה לא יוכל המשיב להסתמך עליו אלא אם תינתן לו רשות מבית הדין ומטעמים מיוחדים שיירשמו.
את עותק התיק הרפואי (בשני העתקים) יש להגיש בעת הדיון הראשון.
ימי פגרה, שביתה ועיצומים יבואו במנין הימים.

5. מובהר בזאת כי מאמר רפואי או פרסום אשר לא אוזכר בחוות הדעת הרפואית, לא ניתן יהיה להתייחס אליו בעדות.
הסתמכה חוות הדעת על פרסום או מאמר רפואי, על הצד המסתמך להגישו לידי הועדה וכן לידי ב"כ הצד שכנגד במלואו ולא תקציר.

6. כל מסמך יוגש למזכירות בית הדין בחמישה עותקים, ועותק נוסף יועבר על ידי הצד המגישו במישרין לצד שכנגד.

7. נתבקשה המערערת לעמוד לבדיקה רפואית חוזרת מטעם המשיב, חייבת היא להתייצב לבדיקה ולהביא כל מסמך רפואי אשר יידרש.

8. אני קובע את התיק לדיון ראשון לפניי ליום 13.5.2020 שעה 9:30.
הדיון יתקיים בהרכב אב בית הדין בלבד. ביקש מי מהצדדים כי הדיון הראשון יתקיים בפני הרכב, ימסור על כך הודעה עד 30 יום לפני ישיבת קדם הערעור.

9. ביקש מי מבעלי הדין לחקור את המומחה של הצד שכנגד, יודיע על כך לבית הדין ולצד שכנגד תוך 14 יום מיום קבלת חוות הדעת האחרונה.

10. המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"א תשרי תש"פ, 20 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.