הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון מ"י 60907-10-17

לפני כבוד ה שופט עמית מיכלס

המבקשים

מדינת ישראל

נגד

החשודים
לאון אריה אייל ת.ז. XXXXXX260

<#2#>
נוכחים:
נציגת המבקשת רס"מ מרינה אריכמן וחוקר מע"מ גיל וילנר
החשוד באמצעות שב"ס
ב"כ החשוד עו"ד ירום הלוי
פרוטוקול
נציגת המבקשת:
חוזרת על הבקשה. מגיש ה דוח סודי במ/1 ואת תיק החקירה לעיון בית המשפט.

משיב לשאלות ב"כ החשוד:
ש. אני מבין שהוצאתם הודעת דוברות.
ת. הוציאו דוברות.
ש. אני אשתמש בתור התחלה בכמה טענות שעולות מהדוברות, כי אז זה יעזור לנו, לא תוכלי להגיד שאי אפשר להתייחס לזה כי יש שם כותרות. שאתם מדברים על כך שתמורת בצע כסף החשוד סיכן חיי אדם, את יכולה להגיד כיצד הוא סיכן חיי אדם.
ת.ב אופן בו הוא תיקן כלי רכב.
ש. אם את יכולה להיות יותר ספציפית.
ת. תשאל שאלות.
ש. במה הוא סיכן, הכניס ברגים עם סדקים דוגמא שזה ברור שעוד חודש השאסי ישבר.
ת. טיפול לקוי, אני לא הולכת לפרט בדיוק כל רכב מה היה. כלי הרכב שהוא תיקן הוא תיקן באמצעות חשבוניות פיקטיביות ומזוייפות. בנוסף הוא ביצע תיקונים וליקויים של חגורות בטיחות וכריות אוויר.
ש. בוא נדבר על החגורות בטיחות, כמה מקרים של תיקון חגורות בטיחות מצאתם אצלו.
ת. מספר. זה לא הוטח עדיין בחשוד לא אפרט. יש כמות, יותר משניים.
ש. איפה שהתשובה לא מחבלת בחקירה אני מבקש שבית השמפט יורה לחוקרת לענות.
ת. פחות מעשר.
ש. החקירה הסמויה מתי החלה.
ת. לפני מספר חודשים.
ש. שמדובר על פחות מ – 10 מקרים, בוא נאמר שמדובר בשלושה מקרים שלכאורה על פי החשד שלכם הוא תיקן חגורות בט יחות ואני מבין שאסור לתקן.
ת. מותר. הוא לא תיקן אותם טוב.
ש. במה הוא לא תיקן טוב.
ת. זה אני לא הולכת לפרט.
ש. מבחינת הנורמה, חודשים אתם חוקרים חקירה סמויה. ה טענה שלכם שכמה במהלך החקירה הסמויה ובכלל מאז שקיים המוסך לצורך העניין שלוש ארבע שנים, זה נכוןש הוא תיקן מאות מכוניות. איזה סדר גודל של מכוניות הוא תיקן.
ת. על איזה מוסך אתה מדבר? המוסך שלו או מוסך פיראטי.? זה מוסך בלי הסמכה אז זה פיראטי.
ש. במוסך הזה כמה מכוניות הוא תיקן.
ת. עשרות.
ש. האם במסגרת החקירה שלכם אתם מתייחסים לשנה אחורה, חודשים אחורה או שנים אחורה.
ת.ש נים אחורה.
ש. האם במסגרת החקירה שנים אחורה אתם מתייחסים למוסך אחד שבו הוא תיקן או יותר ממוסך אחד.
ת. יותר ממוסך אחד.
ש. האם שניים או שלושה.
ת. מספר מוסכים.
ש. בוחנים מספר שנים אחורה, על כמה רכבים מדברים בערך.
ת. אמרתי עשרות בחקירה סמויה.
ש. את מדברת על תיקון של עשרות מכוניות בחודשים האחרונים בהם התנהלה חקירה סמויה. אמרת שבמסגרת החקירה הסמויה היא לא מתייחסת רק לחודשים אחרונים, היא צופה גם שנים אחורה.
ת. כן.
ש. שהיא בוחנת שנים אחורה....
ת. עשרות בשנים אחורה.
ש. זה כל מה שהוא תיקן, עשרות או עשרות לא טובות, הפעילות שלו לא היתה תקינה.
ת. הפעילות שלו לא היתה תקינה בחלק מכלי הרכב שבדקתי.
ש. כמה רכבים הוא תיקן.
ת. לא יודעת כמה. יש עשרות שיש ליקויים בטיחותיים כאלה ואחרים.
ש. אני יודע שאנחנו נמצאים בחשדות, אני גם מזמין אותך להבין מה מעניין אותי כרגע. הבנתי את החשד, אותי מעניין גם במסגרת החשד מה הפרופורציות בכמות הרכבים לבין הליקויים.
ת. חצי.
ש. את יכולה להשכיל אותי בשנים אחורה, אנחנו יודעים לפחות לפי החשבוניות שהוא טיפל באיקס רכבים. אנחנו אקראית בדקנו רק וואי רכבים ומתוך הוואי רכבים בזד נמצאו ליקויים. בכמה רכבים הוא טיפל.
ת. בדקנו עשרות כלי רכב ובחצי מהם נמצאו ליקויים.
ש. כריות אוויר כדוגמא נוספת, שניה, כמה מקרים, גם פחות מעשרה מקרים.
ת. כן.
ש. דיברתם על נושא של הלבנת הון, יש חשד, באיזה היקף.
ת. מספר מליוני שקלים.
ש. כמה, את יודעת להגיד. אם זה מליון או שניים.
ת. שישה מליון.
ש. את יכולה להגיש לבית המשפט את הראיה בעניין הסכום הנטען.
ת. מפנה את בית המשפט, מסומן במ/4.
ש. האם זה בהתאם לעדויות של אנשים, לקוחות, או בהתאם לכספים שנתפסו, אני יודע שלא נתפסו כספים.
ת.אתה טועה.
ש. מאיפה נולד הסכום.
ת. זה סכום של שווי העבירה. מה הקשר לכספים שנתפסו או לא? זה התפיסה בשווי.
אין לחשוד עבר פלילי.
ש. העלתם טענה שהוא תיקן במוסך או במוסכים בשטחים, את עומדת מאחורי החשד הזה.
ת. מאיפה החשד הזה?
ש. מהדוברות.
ת. אני לא חלק מהדוברות.
ש. האם כלי הרכב תוקנו בשטחים.
ת. למיטב ידיעתי לא.
ש. חקרתם אותו על חשבוניות פיקטיביות.
ת. כן.
ש. החשבוניות הפיקטיביות לטענתכם באיזה סכום מצטבר הוצאו.
ת. מדובר על סכום של מעל 15 אלף שקלים מע"מ שזה הסכום של החשבוניות הפיקטיביות נכון לעכשיו לפי מה שידוע לנו. יש עוד חשבוניות שנתפסו היום ועוד לא נבדקו. יש עוד ראיות נוספות או ממצאים נוספים שיכולים להצביע על חשבוניות נוספות שעדיין לא עברנו על זה, זה תחילת החקירה הגלויה.
ש. כרגע מדובר על חשבוניות פיקטיביות בסך של 15,000 ₪.
ת. כרגע, כן. עוד לא עברנו על החומר, ברגע שנעבור נדע.
ש. אין חשד וזה ברוב המוסכם שהוא השתמש חלילה בחלקי חילוף גנובים.
ת. נכון לעכשיו אין.
ש. אני בא להגיד בעצם כשאלת מדיניות, מאיפה את גוזרת בעצם שמדברים על עילת המעצר, מאיפה את גוזרת את בקשת הארכת המעצר שמבקשת להאריך בכל כך הרבה ימים, בתשעה ימים, על סמך מה.
ת. על סמך כמות פעולות חקירה שאני צריכה לבצע.
ש.העילה היחידה שלך זה שיבוש.
ת. לא. יש שיבוש, יש פעולות שצריך לעשות שהוא במעצר, ויש מסוכנות.
ש. אני אומר לך שלא קיימת כאן מסוכנות ותאשרי ליש העילה היחידה לבקשה היא עילת שיבוש אפשרי.
ת. לא.
ש. למה יש מסוכנות.
ת. ברגע שהוא מתקן כריות אוויר וחגורות בטיחות לא כמוש צריך מבחינתנו זה מהווה מסוכנות.
ש. יש עוד עצור אחד חוץ ממנו.
ת. כן.
ש. כרגע לא צפויים עוד עצורים נוספים.
ת. לא יכולה לאשר את זה.
ש. כתבת בעניין זה לבית המשפט.
ת. יש עדיין אנשים שנמצאים בחקירה ביחידה, החקירות לא הסתיימו.

ב"כ המבקשת מסכמת:
חוזרת על הבקשה.

ב"כ החשוד מסכם:
קודם כל אני מכתיר את הטיעון שלי במילה פרופורציות. זה מה שמוחי מזמן לי כמילת מפתח בהליך הזה היום. כי גם אם קיים חשד סביר וניקח את הדוגמא של חגורות בטיחות, פחות מעשרה מקרים, אם נסתכל במקרו מלמעלה, על התיק ועל החשד, האם זה משנה אם מדובר בשני מקרים או שבעה מקרים.
ברמת החשד בית המשפט יחשוב בשום שכל, ישווה את המקרה הזה על פי החשדות כאן, למקרים של סוחרי רכב, מכונאים, כל העוסקים בעולם הרכב שניזונים לא עלינו מחלקים גנובים מהרשות, מהשטחים וכו'. ואני מזכיר, כפי שחטאה הדוברות של המשטרה ואמרה בלשון הרע שלה שהוא חשוד בכך שהוא השתמש בחלקים ממוסכים בשטחים וכו'. אני מצהיר על כך ומצטט מהודעת הדוברות. אתן דוגמא לחשד שהוא הרבה יותר רציני וחמור מהחשד שבו מדובר גם אם מדובר בחשד לעבירה פלילית. אמרתי כבר שמילת המפתח היא פרופורציות כי מי שסוחר עם הרשות אז החשד כנגדו כבד שהוא משתמש בחלקים גנובים, ברור שהחשד הזה הוא הרבה יותר מועצם וחמור מהחשד שבו מדובר כאן. אחרי הכל, במסגרת הפרופורציות, גם על פי החשד, אז הוא תיקן לא טוב. זאת אומרת אין כאן לצורך העניין מישהו שלמשל מתקין חגורות מקולקלות. חגורה שביום פקודה היא לא בולמת בכלל, או כרית אוויר שהוא יודע, ולא שמעתי כזאת טענה חמורה, שהוא יודע שהוא מתקין כרית אוויר שלא תפתח לעולם. אנחנו פה בחשדות מאוד אפורים, בוודאי לא בתחום השחור.
רכבים שתוקנו על ידו נסעו בכבישי ישראל. אז באופן אקראי הנוגעים בדבר עצרו רכב שיצא מהמוסך שלו. אנחנו פה בהליך פלילי ואני צריך לעזור לבית המשפט לקבל החלטה מושכלת לגבי טיב החשד מבחינת המנס רעה שלו, מבחינת ימי המעצר שבית המשפט יקצוב אם נניח שיש חשד סביר. אז כרגע אם כל הכבוד לחמישים אחוז, כל עוד לא מדובר בהתקנת חלפים, התקנת חלקי חילוף, שמלמדים, במצבם הגרוע שמדובר בעצימת עיניים או תוצאה של מוות או סיכון חיי אדם, כל עוד אנו לא מגיעים לתחום הזה ואני בטוח שאנחנו לא מגיעים אז אני מבקש שבית המשפט יביע דעתו שהוא מסכים איתי שבלי קשר לכמות, 50, 40 או 35 אחוז ליקויים ברכבים לא מדובר בחשדות על הקשת החמורה בתחום שבו עסקינן ובוודאי לא מוצדק לקצוב 9 ימי מעצר. חשבונות פיקטיביות, מדובר על חשבונות פיקטיביות ב – 15,000 ₪, אני לא מזלזל ואסור להוציא חשבוניות פיקטיביות וגם לא לקבל ולא להעביר לרשויות המס, זה ברור. אבל יחסית לחשדות שיש במאות מליונים ועשרות מליונים יש פרופורציות.
מסוכנות אמיתית אין ובוודאי אין מסוכנות כזו שאם הוא ישתחרר הוא ירוץ לתקן מכונית. ברור שהוא לא יכול לתקן מכוניות כי כרגע נלקחו כל המכוניות ממגרש המכוניות ובוודאי זה ברור שהוא לא יסכן את שלום הציבור אם ישוחרר עכשיו.
אז נכון שהמשטרה ציינה כמעט וי בכל עילות המעצר אבל אין מסוכנות. זה לא תיק רצח שיש מסוכנות הינארנטית וגם לגבי סחר בסמים. אין כאן מסוכנות. אז החוקרת יכולה להגיד שיבוש. מה היום הוא יכול לשבש. השותף שלו לביצוע העבירה גם עצור ויש עוד מספר מעוכבים שאני מניח שאף אחד מהם לא ייעצר אחרת היו מכינים צווי מעצר. לא פרשה גדולה, לא פרשה מורכבת, לא פרשה סבוכה, הייתי אומר הליך מעצר שהוא לא מורכב אף אחד לא יכול לחלוק עלי. שני עצורים, וסכנת שיבוש אין. אם יהיה במעצר בית מה הוא יוכל לשבש. עם מי הוא יוכל לשבש ולהגיד לו בוא נתאם את הסכומים, נשפץ את החשבוניות.
לפיכך אני מבקש שלמרות שהחשדות והדוברות הקלוקלת שגם העצימה שלא לצורך את הפגיעה בשמו הטוב, אני במקש מבית המשפט שיורה על שחרורו למעצר בית לתקופה שימצא לנכון. לחילופין היות ואנו היום ביום שני, אני מבקש שבית המשפט יאריך ב – 4 ימים, עד יום חמישי וכמובן זו תהיה הארכה מידתית שבצידה פיקוח ראוי שבית המשפט מחוייב בו. אני שוקל את התיק בראשי וקשה לי לראות בקשה למעצר עד תום ההליכים. אני רואה שחרור לא רחוק. לכן אני מבקש שבית המשפט בהתאם לכל מה שאמרתי לא מעבר ל – 4 ימים. האיש הזה לא איש עשיר ויש פה הרבה ניפוח וזה הראיה הכי חזקה של השכל הישר בתיק הזה. גם בהלוואה של אח שלו של 250 אלף שקל הוא לא יכול לעמוד.

<#3#>
החלטה

בקשה ראשונה להארכת מעצרו של החשוד לצורכי חקירה למשך 8 ימים.

החשוד נעצר ביום 30.10.17 בשעה 05:00 בחשד לביצוע עבירות של איסור פעולה ברכוש אסור, קשירת קשר לפשע, ניכוי מס תשומות ללא חשבונית, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הסעת כלי תחבורה מסוכן, זיוף בכוונה לקבל דבר, הגשת הצהרה או רישום כוזב, שימוש במסמך מזוייף והברחת טובין.

לאחר שעיינתי בתיק החקירה ובפרט במסמכים אותם סימנתי במ2 – במ/15 אני סבור שקיים ח שד סביר הקושר את החשוד למרבית העבירות המיוחסות לו. לעניין החשבוניות הפיקטיביות, אפנה בעיקר למסמך במ/2 שורה 99 ואילך.

כפי שניתן להיווכח החשד הסביר מבוסס על מספר מקורות חקירתיים.

נטען בבקשה שנגד החשוד קמות שלוש עילות מעצר.
אשר לחשש משיבוש החקירה וצורך בנקיטת הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא שהחשוד נתון במעצר, הרי שאלו נלמדות מפעולות החקירה המפורטות בבמ/1. מדובר בפעולות חקירה רבות, כולן ברות שיבוש.
אשר לעילת המסוכנות, לא נטען שהחשוד השתמש בחלפים מזוייפים או חלפים גנובים. עם זאת, מחומר החקירה שהונח לפני עולה חשד לכך שכלי רכב שתוקנו על ידי החשוד יצאו מהמוסך בצורה לא תקינה, ואומר זאת בלשון המעטה, לאור השלב המוקדם בו מצויה חקירה.
בעניין זה אף אפנה למסמך שסומן על ידי במ/10 ולמסמכים דומים שמצויים בתיק החקירה, שלא סומנו.

מדובר בחשוד נעדר עבר פלילי, למעט עבירת מס ישנה ביותר.

לאור האמור, בשים לב לעוצמת החשד הקיימת כבר בשלב זה בתיק החקירה, מספר פעולות החקירה, טיב פעולות החקירה, ומנגד העובדה שמדובר בחשוד נעדר עבר פלילי, מורה בשלב זה על המשך מעצרו של החשוד עד ליום 2.11.17 שעה 14:00.

ככל שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד פעם נוספת הוא יובא לבית המשפט עד השעה 12:00.

מתיר הכנסת ציוד אישי, כפוף לנוהלי שב"ס.

בשולי הדברים, מצאתי להתייחס בקצרה לדברי ב"כ החשוד בכל הנוגע להודעת הדוברות שפורסמה מטעם המשטרה. ראשית, אציין שבית המשפט לא ראה את הודעת הדוברות והוא מתבסס אך ורק על חומר החקירה מתוך תיק החקירה שהוגש לעיונו.
הנקודה השניה, נוגעת לטענה שפורסמו פרסומים לא מדוייקים, שלפחות לגבי אחד מהנתונים הבהירה נציגת המבקשת שהנתון אינו נכון. ככל שפורסמה הודעת דוברות שיש בה פרסום של פרטים שלא עולים מתוך תיק החקירה, מן הראוי שהמשטרה תבדוק זאת ותפיק לקחים לפרסומים עתידיים, הדברים נאמרים ככל שאכן כך הם פני הדברים וככל שאכן פורסמו נתונים לא מדוייקים.

<#5#>

ניתנה והודעה היום י' חשוון תשע"ח, 30/10/2017 במעמד הנוכחים.

עמית מיכלס, שופט

ב"כ החשוד:
אני רוצה לתקן ולדייק דברים שאמרתי מוקדם יותר. למען הדיוק, האח הלווה לו 750 אחף שקל. מתוך זה צ'ק שהוא מסר בסך של 250 אלף שקל הוא יכל לעמוד בו ואך הציל את החשוד מחזרת הצ'ק בבנק.
הוקלד על ידי איילה יפעת לוי