הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ה"פ 38668-02-19

לפני
כבוד ה שופט מוטי פירר

מבקשת
זיוה דקל

נגד

משיבים
1.לירון דקל
2.שמורי איכות בע"מ
3.שימורי איכות בע"מ
4.דרך ארץ היוויז 1997 בע"מ
5.דוד רחמני
6.נטו מלינדה סחר בע"מ
7.תנובה מרכז שיתופי לישווק
8.מאפיית יוסף ברוך בע"מ

פסק דין

לפני תובענה במסגרתה התבקש בית המשפט להצהיר כי המבקשת היא הבעלים היחיד של המיטלטלין שבדירת מגוריה ברחוב אז"ר 8 בחולון. רשימת המיטלטלין נשוא הבקשה פורטה במסמכי המבקשת, סומנה במ/1 ועליה מופיעה חותמתי, (להלן: "המיטלטלין").
מתצהיר המבקשת עולה כי המבקשת רכשה את כל המיטלטלין המפורטים ברשימת המיטלטלין בעצמה ולחייב (המשיב 1), בנה של המבקשת, אין כל זכות במיטלטלין.
עיון ברשימת המיטלטלין מלמד כי מדובר ברכוש ביתי ובסיסי, אשר כמותו נהוג למצוא בבתים בישראל.
כעולה מתיק בית המשפט נראה כי אין אישור מסירה לחייב. יתר המשיבים לא הגישו כל תגובה לתיק בית המשפט.
על יסוד תצהיר המבקשת על נספחיו ובהעדר התנגדות מצד מי מהמשיבים, ניתן בזאת פסק דין הצהרתי כמבוקש, לפיו המיטלטלין המפורטים ברשימה במ/1 הינם בבעלות המבקשת.
פסק דין זה כוחו יפה כנגד המשיבים המפורטים בכותרת, ואשר הבקשה הומצאה להם כדין (למעט החייב כאמור לעיל) . פסק הדין יומצא בהמצאה כדין על ידי המבקשת ובאחריותה, בתוך 7 ימים מהיום לכל אחד מן המשיבים.

ניתן היום, י"ז סיוון תשע"ט, 20 יוני 2019, בהעדר הצדדים.