הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון ה"פ 31743-09-16

בפני
כבוד ה שופטת רבקה ארד

מבקשים

עיריית ראשון לציון

נגד

משיבים

 1. דניאל יצחקי
 2. אולמי מיכל (1982) בע"מ
 3. י. נחמן השקעות בע"מ
 4. נאפיס בע"מ
 5. יורם רהב
 6. שושנה חורש
 7. יצחק רודניצקי
 8. דניאל אבייט
 9. חתון צ'רקצי
 10. כרמלה צ'רקצי
 11. יעקב גיסין
 12. שמואלה גיסין

החלטה

1. בהמשך להחלטות קודמות בתיק ובהעדר הודעה עד אתמול, כפי החלטה מיום 18.1.18, אני ממנה בזאת כמומחה מטעם בית המשפט את עו"ד אסא זהר, מרחוב האומנים 14 תל אביב, פקס 03-XXXX463.
המומחה יתייחס בחוות דעתו לשאלות המקצויות שבמחלוקת בין הצדדים שעניינה דרישות העיריה (המבקשת) כפי שמופיעות בהמרצת הפתיחה על נספחיה אל מול המצב בשטח.

2. המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, יבקר בנכס בתיאום עם ב"כ הצדדים. הצדדים, ב"כ ואדריכלים מטעמם רשאים להיות נוכחים בביקור המומחה בנכס.

3. ככל וקיימת מניעה במינוי, יש להודיע לביהמ"ש תוך 7 ימים מעת קבלת הודעת המינוי.

4. ה צדדים יהיו רשאים לשלוח למומחה שאלות הבהרה תוך 21 יום מיום קבלת חוות הדעת (עם העתק לתיק בית המשפט) ובלבד שהשאלות יומצאו לצד שכנגד בתוך 10 ימים מיום קבלת חוות הדעת.

5. מינוי פורמלי יוצא בנפרד על ידי המזכירות.

6. הצדדים יעבירו למומחה את המסמכים מטעמם בתוך 7 ימים מהיום וכן, יעבירו למומחה כל מסמך אחר שיידרש על ידו. בתוך אותו מועד יודיעו הצדדים לתיק בית המשפט על העברת המסמכים למומחה כאמור.

7. למען הסר ספק מובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא, למעט לצורך העברת מסמכים כאמור ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו את הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת, ובלבד שיידע את הצד השני.

8. המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שיודיע לבית המשפט, את שיעור שכרו בגין חווה"ד וכן בגין שאלות הבהרה (10 שאלות לכל צד) אם ידרש להן, ולאחר שבית המשפט יאשר את שכר הטרחה ויורה למומחה להתחיל בהכנת חוות הדעת.
המומחה יודיע לבית המשפט שכרו כאמור לעיל, בתוך 7 ימים מעם קבלת החומר מהצדדים ויחל בעבודתו לאחר אישור שכרו, כאמור.

9. בשכרו של המומחה ישאו הצדדים, בשלב זה, בחלקים שווים ולאחר מתן חוות הדעת יוטל השכר לפי קביעת ביהמ"ש.

10. להבטחת שכר טרחת המומחה, יפקיד כל אחד מהצדדים בקופת בימ"ש, את חלקו בשכ"ט המאושר, בתוך 7 ימים מעם קבלת ההחלטה על אישור שכרו של המומחה.

11. המומחה יואיל ליתן חוות דעתו בתוך 30 יום מיום אישור שכר הטרחה.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה למומחה ותודיע למומחה כתובת ב"כ הצדדים.

ת.פ. ליום 1.2.18 להודעות הצדדים על העברת החומר למומחה.
ת.פ ליום 11.2.18 לקבלת הודעת המומחה על שכרו.

ניתנה היום, ח' שבט תשע"ח, 24 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.