הדפסה

בית משפט השלום בקריית שמונה ת"פ 3906-11-17

בפני
כבוד ה שופטת רות שפילברג כהן

בעניין:
תביעות מרום הגליל והגולן

המאשימה

נגד

יצחק לוי (עציר)

הנאשם

גזר דין

כתב אישום ורקע

1. ביום 15/11/17, הורשע הנאשם על פי הודאתו בעבירות הבאות:
תקיפה הגורמת חבלה של ממש – עבירה לפי סעיף 380 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
חבלה חמורה – לפי סעיף 333 לחוק העונשין.
ואיומים – לפי סעיף 192 לחוק העונשין.

על פי כתב האישום, ביום 26/10/17 סמוך לשעה 06:00 בבוקר, באזור קבר הרשב"י במירון, ניגש הנאשם למתלונן, שישב ברכבו, וביקש ממנו לכבות את המוזיקה ברכב בטענה שהיא מפריעה לו והעירה אותו משנתו.
לאחר שהמתלונן אמר לנאשם "אני פה הרבה זמן ואתה חדש כאן, איפה אני יכול לשמוע מוזיקה בקול רם?", תקף אותו הנאשם במכות אגרוף בפניו, הכה אותו בראשו באמצעות פנס שהחזיק בידו, ולאחר שהמתלונן יצא מהרכב דחף אותו הנאשם והפיל אותו לרצפה.
בהמשך, המשיך הנאשם לתקוף את המתלונן, הכה אותו במכת אגרוף חזקה באזור לסתו הימנית וגרם לו לשבר בלסת, תוך שהמשיך הנאשם לבעוט במתלונן בכל חלקי גופו ולהכותו בידיו.
באותן נסיבות, ובעוד המתלונן שוכב על הרצפה, הרים הנאשם אבן גדולה ואיים על המתלונן באומרו "אני סופר עד שלוש תלך מכאן".
כתוצאה ממעשיו של הנאשם, נגרם למתלונן שבר זווית בלסת ימנית והוא נזקק לניתוח, בנוסף נגרמו לו חבלות של ממש בחלקי גופו השונים.

2. כאמור, ביום 15/11/17 הודה הנאשם במיוחס לו והורשע על סמך הודאתו. עוד באותו יום טענו הצדדים לעונש.

טיעוני הצדדים לעונש

3. טיעוני ב"כ המאשימה
ב"כ המאשימה הגיש לבית המשפט תמונות של המתלונן לאחר הניתוח והגיש חומר רפואי. ב"כ המאשימה טען לגבי הנזק שנגרם למתלונן, שהנו גבר בגיל 60 שנה - שבר בזווית הלסת בגינו עבר ניתוח תחת הרדמה כללית והיה מאושפז במשך 4 ימים.
ב"כ המאשימה התייחס לכך כי הנאשם הנו תושב חוץ, ולכך שאין לו הרשעות קודמות בארץ, וכן התייחס לחומרת מעשיו של הנאשם, לערכים המוגנים בעבירה, והפנה למדיניות הענישה.
ב"כ המאשימה טען כי מתחם העונש ההולם הוא בין 8-18 חודשי מאסר בפועל, וביקש להטיל עונש ברף התחתון, מאסר על תנאי, קנס כספי ופיצוי משמעותי למתלונן שישולם טרם שחרורו של הנאשם ממאסר שכן הנאשם עתיד לעזוב את הארץ לאחר שחרורו .

4. טיעוני ב"כ הנאשם
ב"כ הנאשם ציין כי הנאשם הינו תושב חוץ הנעדר עבר פלילי, וטען כי אילו היה הנאשם תושב הארץ, אזי היה נהנה מהטבות בהליך המשפטי שנמנעו ממנו בשל מצבו וזרותו. נטען שאילו היה תושב ישראל, היה הנאשם משתחרר מעצר לחלופת מעצר, וכן היה מוזמן ומוגש לגביו תסקיר לעונש מטעם שרות המבחן.
ב"כ הנאשם טען כי יש לקחת בחשבון את נסיבותיו המיוחדות של הנאשם – תושב אמריקאי שהגיע לארץ לתקופה של 3 חודשים כדי להתפלל בקבר הרשב"י, שם נקלע לביצוע העבירות המיוחסות לו. נטען כי אשתו של הנאשם נמצאת בחודש השמיני להריונה וכי היא ביקשה את נוכחותו של בעלה עמה במהלך הלידה. עוד נטען כי הנאשם חווה טראומה בין כותלי בית הסוהר בארץ זרה.
ב"כ הנאשם טען כי מתחם העונש ההולם כשמדובר בנאשם בעל עבר פלילי שהודה בהזדמנות הראשונה הוא בין מספר חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שרות ועד 12 חודשי מאסר בפועל, ועתר להסתפק בתקופת מעצרו של הנאשם, ולאפשר לו לצאת מהארץ על מנת להיות ליד אשתו במהלך לידתה. ב"כ הנאשם הסכים שהפיצוי ישולם מיד על מנת להבטיח שהסכום אכן ישולם.

5. דברי הנאשם
הנאשם הביע צער על מעשיו, אף הביע תמיהה ואכזבה עצמית ממעשיו ולגבי הסתבכותו.
הנאשם הביע הסכמה לשלם פיצוי למתלונן, אם כי טען שאין לו כסף וכי ילווה כסף מאחרים לתשלום הפיצוי שיוטל. הנאשם טען כי שני ילדיו נולדו בלידה מוקדמת וכי אשתו בהיריון בחודש שמיני, וצפויה לדעתו שוב להקדים לידה. טען כי הוא דואג לבריאותה ולשלומה אם אם לא יהיה לצדה במהלך הלידה והברית.
הנאשם ביקש שוב ושוב את רחמי בית המשפט, טען כי אין לו עבר פלילי בארה"ב וכי לא יחזור על מעשיו.

דיון והכרעה

6. מלאכת גזירת העונש נעשית, על פי הוראות תיקון 113 שבחוק העונשין, בשני שלבים עיקריים. ראשית, יש לקבוע את מתחם הענישה הראוי לעבירה, תוך מתן ביטוי מרכזי לעיקרון ההלימה, בהתחשבות בערכים המוגנים בעבירה ובמידת הפגיעה בערכים אלה, מדיניות הענישה הנוהגת ובהתאם לנסיבות הקשורות לביצוע העבירה. שנית, יש להציב את העונש בתחומי המתחם שנקבע, וזאת על פי נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה. בנוסף, יש לבחון את מתקיימים שיקולים אשר מצדיקים סטייה מתחומי המתחם שנקבע.

7. מדובר בשרשרת מעשים שמגבשים לאירוע אחד לצורך קביעת מתחם העונש ההולם, זאת בהתאם לסעיף 40יג(א) לחוק העונשין.

מתחם העונש ההולם

הערכים החברתיים המוגנים ונסיבות ביצוע העבירה

8. הערכים החברתיים שנפגעו מביצוע עבירות האלימות והאיומים שבן הורשע הנאשם, הם הגנה על שלמות גופו, ביטחונו וחייו של האדם, וכן כבודו.
התנהגות אלימה מהסוג האמור הנה מגונה ושלילית, ולמרבה הצער גם נפוצה.
הנאשם הלם בגבר בן 60 שנה, זר לו באופן מוחלט, וגרם לו חבלה חמורה וממשית.
דומה כי חדשות לבקרים עדים אנו לפרצי אלימות קיצוניים שננקטים ללא פרופורציה, על רקע סכסוכים, או תחושות של פגיעה בכבוד.
פרצי אלימות כאלה מסתיימים, כמו במקרה הנוכחי, בתוצאות קשות, בפגיעות גוף ממשיות, ותורמים תרומה שלילית לאווירת אלימות כללית, לתחושה מייאשת של הפקרת הבטחון האישי.

ראו את הדברים שנאמרו בע"פ 4173/07 פלוני נגד מדינת ישראל ( 19.08.07):

"רבות נאמר בבתי המשפט על תופעת האלימות הפושה בחברה הישראלית ועל הצורך של איחוד כוחות של כל הרשויות לצורך מלחמה בתופעה זו. תפקידו של בית המשפט במאבק הוא הטלת עונשים מרתיעים ומשמעותיים על הנוקטים באלימות לפתרון סכסוכים, על מנת להעביר מסר, הן לעבריין האינדיווידואלי, והן לעבריינים הפוטנציאלים ולחברה כולה, כי אין החברה טולרנטית להתנהגויות מעין אלה."

9. העבירות בוצעו במתחם קבר הרשב"י במירון שהינו אתר רב נוכחים, המהווה מוקד לביקור ותפילה של קהל רב ומגוון.
דווקא במקומות בילוי הומים, קיים צורך מוגבר בסובלנות הדדית, במתינות ובשמירה על החוק ועל קודים חברתיים ביחסים שבין אדם לחברו.
הנאשם הפר את החוק ואת כללי ההתנהגות באופן בוטה וגס.
מה שהחל בהערה של הנאשם למתלונן לגבי מוזיקה רועשת, התדרדר במהרה לתקיפה קשה, לא רגעית ולא זניחה, בכך שהנאשם חבט במתלונן שוב ושוב כמפורט בכתב האישום, תחילה באגרופים, בהמשך עם פנס, גם לאחר שהטיל את המתלונן על האדמה, באגרופים ובבעיטות. בסיום, הנאשם אף הניף אבן גדולה ואיים על המתלונן השרוע.
התנהגותו של הנאשם לא מאופיינת בתחכום או בתכנון, ולא בפליליות מסוג זה ניכרת חומרתה, כי אם בפרץ האלימות הספונטני, הקשה ברמתו. ההתנהגות, שהגיעה לקיצוניות בגין יריבות מהסוג הנפוץ והבלתי חמור, מצביעה על מבצעה כי הנו אלים ומסוכן.
למתלונן נגרמו חבלות חמורות בחלקי גופו, בראשן שבר זווית בלסת ימנית בגינו נזקק לניתוח תחת הרדמה כללית בבית חולים ואושפז במשך 4 ימים.
תמונתו של המתלונן שהוגשה מטעם המאשימה הנציחה אותו כששיניו מקובעות במתקן ריסון (מעין "קוביות"). מדובר בנזק ממשי ניכר ומכאיב, ולסבל שנגרם למתלונן לתקופה ממושכת של התמודדות והחלמה.
התנהגותו של הנאשם מאופיינת באכזריות, אימפולסיביות ובהיעדר רסן, ומידת פגיעתה בערכים המוגנים היא גבוהה ומשמעותית.

מדיניות הענישה

10. בתי המשפט בפסיקתם באירועי אלימות חזרו והדגישו את הצורך בתגובה עונשית הולמת כנגד מי שמעורב במעשי אלימות. ראו לעניין זה את דברי כבוד השופט ג'ובראן בע"פ 7878/09 מדינת ישראל נגד פלוני (03.08.10):

"תופעה נוראה זו של אלימות קשה וחסרת רחמים אשר פשתה בארצנו כאש בשדה קוצים מחייבת את כל הגורמים לתת ידם למלחמת חורמה. האלימות מכרסמת ביסודות חברתנו, ועלינו להשיב מלחמה כנגד אלו הנוטלים חרות לפעול באלימות כלפי הזולת. במסגרת מלחמה זו שומה על בתי המשפט להכביד את הענישה על עבריינים אלו".

11. מעיון בפסיקה, הן בעבירות תקיפה הגורמת חבלה של ממש והן בעבירות חבלה ממשית או איומים עלה כי ניתנה ענישה מגוונת המתחשבת בנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה.

עבירת חבלה חמורה

א. רע"פ 176/13 שי בן ארי נגד מדינת ישראל (20.02.13), המבקש הורשע בעבירות חבלה חמורה ואיומים. בעקבות סכסוך מתמשך על מקומות חניה, תקף המבקש את המתלונן, שכנו יליד שנת 1932, בכך שניגש אליו מאחור, הכה בראשו במכת אגרוף והמשיך להכות ולבעוט בכל חלקי גופו אף שהמתלונן נפל על הקרקע. המבקש לא חדל ממעשיו גם בעת שהמתלונן ישב בתוך שלולית דם שניגר מגופו. באותו מעמד, איים המבקש על אשתו של המתלונן בכך שאמר לה "כמו שאני פרקתי את בעלך אני אפרק את הבן שלך". בית המשפט גזר עליו 24 חודשי מאסר בפועל ועונשים נלווים.

ב. עפ"ג (מרכז) 30709-01-12 ויאצסלב לופט נגד מדינת ישראל (27.03.12), המערער הודה והורשע בעבירת חבלה חמורה. בית המשפט גזר עליו 16 חודשי מאסר בפועל, הכולל הפעלת מאסר על תנאי בן 6 חודשים, מאסר על תנאי ופיצוי.

ג. ע"פ (באר שבע) 3610-01-11 יוסף אלקובי נגד מדינת ישראל (13.07.11), המערער הורשע בעבירת חבלה חמורה וזוכה מעבירות תקיפה הגורמת חבלה של ממש ואיומים. בית המשפט גזר עליו 7 חודשי מאסר לריצוי בפועל ועונשים נלווים.

ד. עפ"ג (מרכז) 25258-08-13 יורי אלכסשנקו נגד מדינת ישראל (1.12.13), המערער הורשע על פי הודאתו בעבירת חבלה חמורה שגרם למתלונן לאחר ויכוח אלים שפרץ ביניהם. בית המשפט גזר עליו 8 חודשי מאסר בפועל, 2 מאסרים על תנאי, קנס ופיצוי.

ה. ת"פ (ראשון לציון) 23928-10-14 מדינת ישראל נגד חי גיורא ברק (13.10.16), הנאשם הורשע לאחר ניהול הוכחות בעבירות חבלה חמורה ואיומים. בית המשפט גזר עליו 15 חודשי מאסר בפועל, 2 מאסרים על תנאי, קנס ופיצוי. ערעור שהגיש המערער נדחה בהסכמתו (ע"פ 63506-11-16).

ו. ת"פ (באר שבע) 5060-10-14 מדינת ישראל נגד הגוס טספאי (30.03.15), הנאשם הורשע לאחר ניהול הוכחות בעבירה של חבלה חמורה. הנאשם תקף את המתלונן, בכך שחבט בו במכת אגרוף על ראשו וכשהמתלונן נפל ארצה חבט בו מספר מכות אגרוף נוספות וגרם לו לחבלות המתבטאות בין היתר, בשברים מרוסקים של עצם האף, מחיצת האף, רצפת הארובה משמאל, שבר בקיר המדיאלי. כתוצאה מתקיפה זו איבד המתלונן את הכרתו ופונה לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם ואושפז למשך 5 ימים. בית המשפט גזר עליו 10 חודשי מאסר בפועל ועונשים נלווים.

ז. ת"פ (קריות) 46324-03-14 מדינת ישראל נגד האיל שאמי (13.03.16), הנאשם הורשע בעבירת חבלה חמורה, בכך שבעקובות חשדו כי בתו מנהלת קשר רומנטי עם המתלונן, תקף אותו הנאשם במכות ואגרופים לראשו ולפניו וכתוצאה מכך נגרמה למתלונן חבלה חמורה בדמות שבר פתוח בראש עם מעורבות של בסיס הגולגולת ודחיסה מינימלית. בית המשפט גזר עליו 12 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי.

תקיפה הגורמת חבלה של ממש

א. רע"פ 8822/16 עמרם בן עזרי נגד מדינת ישראל (17.11.16), המבקש הודה והורשע בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש. המתלונן התקשר למבקש וביקש ממנו להזיז את רכבו מהחנייה. המבקש הגיע למקום, ומשהבחין כי נרשם לו דו"ח חניה, הוא אחז בפניו של המתלונן והכה בהם באמצעות אגרופו. כתוצאה מכך, נגרמו למתלונן שבר ונפיחות בלסת התחתונה, והוא אושפז במשך 5 ימים בבית חולים. בית המשפט סטה לקולא ממתחם העונש שקבע 7-20 חודשי מאסר בפועל משיקולי שיקום, וגזר עליו 6 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שרות ועונשים נלווים.

ב. רע"פ 7734/12 טימור מגידוב נגד מדינת ישראל (28.10.12), המבקש הורשע בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש. בית המשפט גזר עליו 11 חודשי מאסר בפועל, בהדגישו את חומרת ואכזריות מעשיו של המבקש, תקיפה של שני מתלוננים אשר אירעה במספר שלבים. ערעור, ובקשת רשות ערעור – נדחו.

ג. ע"פ (חיפה) 33776-01-13 הרצל שמאמי נגד מדינת ישראל (10.07.13), המערער הורשע בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, בכך שהכה עם ראשו בראשו של המתלונן וגרם לו בין היתר לשבר בצוואר ושבר בכף היד. בית המשפט גזר עליו 6 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שרות ועונשים נלווים. בית המשפט המחוזי שינה את הכרעת הדין וקבע כי למתלונן נגרם שבר בבסיס אגודל יד ימין ולא בצוואר וחבלות בפנים, והפחית את תקופת המאסר ל-4 חודשים לריצוי בדרך של עבודות שרות ויתר חלקי גזר הדין הותרו על כנם.

ד. ע"פ (באר שבע) 11563-08-12 יוליה אוקראינצנקו נגד מדינת ישראל (20.02.13), נדחה ערעורה של המערערת שהורשעה בבית המשפט השלום בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. בכך שהכתה את המתלוננת באגרוף בפניה, ולאחר שנפלה המשיכו המערערת ואחותה להכותה. כתוצאה מתקיפה זו, נגרמו למתלוננת חבלות של ממש שהתבטאו, בין היתר, בפצע באזור הקרקפת שנזקק לתפרים, בהמטומה מתחת לעין שמאל ובחבלות נוספות. ונידונה ל-4 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שרות.

ה. ת"פ (ראשון לציון) 15223-01-12 מדינת ישראל נגד שלום אברהמי (03.01.13), הנאשם, נעדר עבר פלילי, הורשע בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש. הנאשם הכה את המתלונן באמצעות אגרוף בעינו. בית המשפט גזר עליו 4 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שרות ועונשים נלווים.

ו. ת"פ (ראשון לציון) 56595-01-13 מדינת ישראל נגד אמיר אהרון (24.02.14), הנאשם, נעדר עבר פלילי, הורשע בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. במהלך ויכוח הטיח הנאשם צלחת בראשו של המתלונן וגרם לו לחתך. בית המשפט גזר עליו מאסר על תנאי, קנס, פיצוי וצו של"צ.

ז. ת"פ (ראשון לציון) 50036-10-12 מדינת ישראל נגד מולוגוטה ביטאו (16.09.13), הנאשם הורשע לאחר ניהול הוכחות בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש. המתלונן ביקש מהנאשם שיחזיר לו חוב של 50 ₪, הנאשם החזיר למתלונן את הכסף בהיותם בתוך מועדון. מחוץ למועדון הכה הנאשם את המתלונן בפניו וגרם לו לשבר בעצמות האף ולפגיעות נוספות. בית המשפט גזר עליו 9 חודשי מאסר לריצוי בפועל, הפעיל עונש מאסר על תנאי בן 6 חודשים במצטבר, כך שסה"כ ירצה הנאשם 15 חודשי מאסר בפועל, בנוסף נגזרו עליו 2 מאסרים על תנאי, קנס ופיצוי.

עבירת איומים

א. רע"פ 2016/11 יעקב קדוש נגד מדינת ישראל (14.03.11), המבקש הורשע, לאחר ניהול הוכחות, בעבירת איומים. בית המשפט גזר עליו 3 חודשי מאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שרות, מאסר על תנאי וקנס. בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של המבקש מחמת אי התייצבות ובקשת הרשות שהגיש לבית המשפט העליון נדחתה אף היא.

ב. רע"פ 5998/09 יוסף שמאיב נגד מדינת ישראל (01.11.09), המבקש הודה והורשע בעבירות איומים והחזקת סכין. המבקש הגיע לחנות מכולת כשהוא מחזיק סכין באורך של כ-50 ס"מ ואיים על המתלונן כי ירצח אותו וגרם נזק למוצרים בחנות. בית המשפט השלום גזר עליו 15 חודשי מאסר בפועל, ערעורו לבית המשפט המחוזי התקבל והעמידו את תקופת המאסר שלו על 8 חודשי מאסר בפועל.

ג. עפ"ג (מרכז) 54311-02-15 ארי פישר נגד מדינת ישראל (03.05.15), המערער הורשע לאחר שמיעת ראיות בעבירת איומים בכך שאמר למתלוננת "הביטוח זה 4000 ₪, אני אשבור לך את הרכב", בית המשפט גזר עליו 3 חודשי מאסר אשר ירוצו בדרך של עבודות שרות, מאסר על תנאי, קנס ופיצוי. בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורו חלקית בכך שהותיר את עונש המאסר על כנו אך הפחית מסכום הקנס שעליו לשלם ופרס את הפיצוי לתשלומים.

ד. ע"פ (מרכז) 12497-05-13 משה תם נגד מדינת ישראל (01.09.13), המערער הורשע בעבירת איומים. בית המשפט גזר עליו 3 חודשי מאסר לריצוי בפועל, הפעלת מאסר מותנה בן 6 חודשים לריצוי במצטבר, כך שסה"כ ירצה הנאשם 9 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי. ההליכים בערעור הופסקו בעקבות פטירתו של המערער.

ה. ת"פ (כפר סבא) 41196-05-10 מדינת ישראל נגד משה גידו (15.07.12), הנאשם הורשע על סמך הודאתו בעבירת איומים על רקע ויכוח על מקום חנייה, בכך שאמר למתלונן "תעיף את האוטו אתה גם ככה מת, אני ארצח אותך" ומיד ובסמוך לכך זרק אבן שהתנפצה על הרצפה. בית המשפט גזר עליו מאסר על תנאי בן 8 חודשים, קנס ופיצוי.

ו. ת"פ (צפת) 21596-08-11 מדינת ישראל נגד ירון סננס (22.05.12), הנאשם הורשע בבית המשפט המחוזי בעבירת איומים, לאחר שזוכה בבית משפט השלום, בכך שאיים להרוג את המתלוננת, זאת לאחר שביקשה ממנו באמצעות אחיו להחזיר לה כסף שנעלם מביתה. כאמור, בית המשפט המחוזי הרשיע את הנאשם והחזיר את התיק לבית משפט השלום לשמיעת טיעונים לעונש ומתן גזר דין. בית המשפט גזר עליו 3 חודשי מאסר על תנאי ופיצוי.

12. לאור כל האמור ובנסיבותיו החמורות של מקרה זה, נוכח תוצאותיו וצירוף עבירות ההרשעה - אני קובעת כי מתחם העונש ההולם נע בין שישה ל14 חודשי מאסר בפועל. אני סבורה כי האירוע אינו הולם עונש לריצוי בעבודות שרות

13. עיינתי גם בפסיקה אליה הפנה ב"כ המאשימה - שלושה פסקי דין של בית המשפט העליון שדנו בערעורים על גזרי דין של בית המשפט המחוזי בגין עבירת חבלה חמורה. אכן דובר באותם מקרים על אלימות חמורה הכוללת שברים וחבלות גוף משמעותיות, וכך גם במקרה שבפניי.
עיינתי גם בפסיקה אליה הפנה ב"כ הנאשם ולקחתי אותה לתשומת ליבי.
יש לזכור כי הענישה היא לעולם אינדיבידואלית ותיבחן בהתאם לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה.

גזירת עונשו של הנאשם

14. בגזירת עונשו של הנאשם, רשאי בית המשפט להתחשב בהתקיימותן של נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה, מתוך רשימה המפורטת בסעיף 40יא לחוק העונשין, ובלבד שהעונש לא יחרוג ממתחם העונש ההולם שנקבע לעיל.

עסקינן בנאשם בן 34, תושב ארה"ב שהגיע ארצה במטרה להתפלל בקבר הרשב"י. הנאשם נעדר עבר פלילי, הודה, בלי שנערך הסדר טיעון לגביו או הובטחה לו כל הקלה בעניין העונש, וחסך מזמנו של בית המשפט.
התבקשתי על ידי סנגורו של הנאשם לתת משקל מכריע להיותו של הנאשם תייר בישראל, אשר מצא עצמו עצור ומואשם בפלילים ללא כל מסגרת חיצונית תומכת. אילולא היה תייר בודד בארץ, יכול היה הנאשם, על פי הנטען, להנות מהטבות בהליך, דוגמת שקילת שחרור לחלופה, קבלת תסקיר למעצר ולעונש, ואף הפנייה לענישה בעבודות שרות.
אמנם, התרשמתי כי סבלו של הנאשם במעצר ובכלל ההליך הפלילי גובר במידה מסויימת בשל זרותו, בשל אי השליטה בשפת המקום ובאורחותיו, ובשל בדידותו, לא כל תמיכה מחוץ למעצר. יחד עם זאת, לעניין זה ניתן לתת משקל מוגבל בלבד, שכן הוא מתעמעם נוכח חומרת מעשיו של תייר, אורח בארץ, שהלם באכזריות באדם זר לו, המבוגר ממנו בפער העולה על עשרים שנה.
נטען כי אשתו של הנאשם נמצאת בחודש השמיני להריונה, ולאור ניסיונות העבר, שכן יש לו שני ילדים, אשתו עלולה ללדת שוב בלידה מוקדמת והוא דואג לשלומה ולבריאותה.
הנאשם גילה מצוקה, במיוחד נוכח מצבה של אשתו, גילה צער וחרטה על מעשיו, טען שוב ושוב כי לא ידע מה נכנס בו וכי אינו מאמין שעשה את שעשה.
נסיבותיו של הנאשם לא נבחנו על ידי שרות המבחן בשל היותו תושב חוץ ובכך לא הונחה בפניי התמונה המלאה ביחס אליו. לא התקבלה הערכת סיכון עתידית למעשים דומים בקונפליקטים עתידיים.
מצוקתו וחרטתו של הנאשם יחד עם העדר עבר פלילי יילקחו בחשבון לקביעת העונש בתחתית המתחם.
על פי הנטען, צפויה אשתו של הנאשם ללדת תוך שבועות ספורים, ולפיכך היעתרות לבקשתו, כי יתאפשר לו לחזור לארה"ב ולשהות לצידה בלידה, כרוכה בהכרח בסטייה ממתחם הענישה שהוגדר לעיל, ולכך לא מצאתי הצדקה, אף לא גושפנקא חוקית - בהתאם לכללי הבניית הענישה.
לנוכח נסיבותיו האישיות וחרטתו של הנאשם, אגזור עונשו בתחתית מתחם העונש.

סוף דבר

15. נוכח האמור לעיל, אני גוזרת את עונשו של הנאשם כדלקמן:

א. שישה חודשי מאסר לריצוי בפועל בניכוי ימי מעצרו מיום 26.10.17.

ב. פיצוי על סך 10,000 ₪ למתלונן, עד תביעה מס' 1 – מר אברהם ועקנין. הפיצוי ישולם עד ליום 15.12.17.

הפיצוי יופקד בקופת בית המשפט עד למועדים שלעיל, שאם לא כן יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום גזר הדין ועד לתשלום המלא בפועל.

ג. קנס בסך 800 ש"ח או 4 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם עד יום 15.1.18.

ד. מאסר על תנאי של חמישה חודשים לשלוש שנים על כל עבירת אלימות פיזית מסוג עוון או פשע.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום מהיום.

ניתן היום, י"א כסלו תשע"ח, 29 נובמבר 2017, במעמד הנוכחים.