הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת 17

1. שומרה חב' לביטוח בע"מ

התובעת
ע"י ב"כ עו"ד

נגד
מנשה מתן שהרבני

הנתבע
ע"י ב"כ עו"ד

פסק דין

בהתאם להסכמת הצדדים כאמור בפרוטוקול הדיון מ יום 17.11.2020, ולסמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 ליתן פסק דין שאינו מנומק ועל דרך הפשרה, החלטתי לקבל את התביעה בחלקה.
הנתבע י שלם לתובעת סך כולל של 5,000 ₪. סכום זה כולל את כלל רכיבי התביעה, למעט רכיב שכר טרחה שלהלן.
נוסף על כך, ישלם הנתבע את שכר טרחת ב"כ התובע ת בסך 1, 000 ₪.
הסכום האמור ישולם ב-6 תשלומים שווים ורצופים החל מיום 10.12.2020 ובכל 10 בכל חודש.

נוכח אופן סיום ההליך פוטרת מתשלום המחצית השניה של האגרה.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים .

ניתן היום, א' כסלו תשפ"א, 17 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.