הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת 04

הועדה המקומית לתכנון ובניה- קריית גת

המאשימה

נגד

1.אורות גת בע"מ
2. שאול דמרי
הנאשמים

הכרעת דין

בהמשך להסדר הטיעון שהוגש מטעם הצדדים, ולדיון שנערך ביום 12.2.2019, ובשים לב להודא ת הצדדים בעובדות שפורטו בכתב האישום, אני מרשיע אותם בעבירות שיוחסו להם בכתב האישום.

ניתנה היום, כ"ז אדר א' תשע"ט, 04 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.

משה הולצמן, שופט

גזר דין

הנאשמת 1 הורשעה על פי הודאתה בעבירות לפי סעיף 243 (ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן: " החוק"), בגין בנייה אסורה במקרקעין, וכן בשל אי קיום צו הפסקה מינהלי לפי סעיף 246 לחוק. הנאשמת 1 הגישה בקשה להיתר בניה להקמת בנין של 9 קומות וקומת קרקע (סך הכל 36 יחידות דיור) (להלן: "הבניין"), במקרקעין ברחוב הרימון 25, קריית גת (גוש 2423, חלקות 37, 37, מגרש A36 (להלן: " המקרקעין")). במהלך אפריל 2018 הנאשמת 1 החלה בביצוע עבודות להקמת הבניין, כאשר ביום 15.4.2018 הסתיימה הבניה של 4 קומות ונמשכו עבודות הכנה להקמתה של הקומה החמישית, והכל ללא היתר בניה כדין. ביום 15.4.2018 הומצא לנאשמים צו הפסקה מינהלי לצורך הפסקת עבודות הבניה במקרקעין, אלא שהנאשמים המשיכו בביצוע הבניה החריגה.
ביום 16.4.2018 הומצאו לנאשמים התראות בגין בניה אסורה במקרקעין ובגין אי קיום צו הפסקה מנהלי והם זומנו לחקירה באזהרה, אך לא התייצבו לחקירה. ביום 1.5.2018 ניתן היתר בניה לבניין.
הנאשם 2 הורשע על פי הודאתו בעבירה של הפרת חובת פיקוח לפי סעיף 254 (א) לחוק, בכך שלא פיקח ולא עשה כל שניתן למניעת העבירות שביצעה הנאשמת 1.

הצדדים הגיעו להסדר טיעון.

הֲלָכָה פסוקה היא, כי משהגיעו בעלי הדין להסדר-טיעון יכבד בית-המשפט את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, אם מצא את שיקולי התביעה סבירים וכל עוד עונה ההסדר על האיזון הראוי בין האינטרסים והשיקולים העומדים על הפרק. מקרה שלפני, שוכנעתי, כי השיקולים שעמדו בפני המאשימה בהיכּנסהּ להסדר-הטיעון, הנם סבירים וּראויים, וּלפיכך החלטתי לכבד את הסדר-הטיעון.

בהתחשב בנסיבות העניין אני דן את הנאשמים לעונשים הבאים:

1. הנאשמת 1 תשלם קנס בסך 200,000 ₪. הקנס ישולם ב – 4 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מיום ,10.3.2019, ובכל 10 לחודש שלאחריו, או כנגד ריצוי מאסר של הנאשם 2 למשך 6 חודשים חלף תשלום הקנס. במקרה של אי תשלום אחד מהשיעורים במועדים שנקבעו, תעמוד כל יתרת הקנס לפירעון מיידי.

2. אני מחייב את הנאשמת 1 לחתום על התחייבות להימנע מעבירה לפי הוראות פרק י' לחוק. ההתחייבות תהא למשך שנתיים מהיום ובסכום של 400,000 ₪ ואם היא לא תינתן, בתוך 7 ימים, ייאסר הנאשם 2 למשך 10 ימים.

3. הנאשם 2 ישלם קנס בסך 25,000 ₪. הקנס ישולם ב – 4 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מיום 10.3.2019 , ובכל 10 לחודש שלאחריו, או כנגד ריצוי מאסר למשך 90 יום חלף תשלום הקנס. במקרה של אי תשלום אחד מהשיעורים במועדים שנקבעו, תעמוד כל יתרת הקנס לפירעון מיידי.

4. אני מחייב את הנאשם 2 לחתום על התחייבות להימנע מביצוע עבירה לפי הוראות פרק י' לחוק. ההתחייבות תהא למשך שנתיים מהיום ובסכום של 50,000 ₪ ואם היא לא תינתן, בתוך 7 ימים, ייאסר הנאשם 2 למשך 10 ימים.

זכות ערעור בתוך 45 ימים.

ניתנה היום, כ"ז אדר א' תשע"ט, 04 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.