הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת תא"ח 49587-10-20

בפני
כבוד ה שופט משה הולצמן

התובעים

יוחאי בוחבוט

נגד

הנתבעים

  1. מרבי שללאשווילי
  2. דודו שללאשווילי

החלטה

תביעה לפינוי מושכר לפי פרק ט"ז4 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984.
בשים לב לכך שהתובעים היו אמורים לצרף לכתב התביעה תצהירי עדות ראשית של עדים, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, לא יוגשו תצהירים, חוות דעת, ומסמכים נוספים מטעם התובע, מעבר לאלה שצורפו לכתב התביעה, אלא ברשות בית המשפט.
בתוך שלושה ימים יבצעו התובעים מסירה אישית של כתב התביעה והחלטתי זו לנתבע, באמצעות בא כוחם, או באמצעות שליח שעיסוקו בכך, וכנגד אישור מסירה כדין.
בתוך 10 ימים התובעים יגישו העתק של אישור המסירה ותצהיר מוסר, בה תפורט הדרך בה בוצעה המסירה, הכתובת בה בוצעה המסירה, למי בוצעה המסירה והקשר בין מקבל המסירה לנתבע.
הנתבע יגיש כתב הגנה בתוך 30 יום ממועד המצאת כתב התביעה.
בכתב ההגנה יפרט הנתבע את טיעוניו ויצרף לו תצהירי עדות ראשית של העדים, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של הנתבע ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה.
לא יוגשו תצהירים, חוות דעת, ומסמכים נוספים מטעם הנתבע, מעבר לאלה שצורפו לכתב ההגנה, אלא ברשות בית המשפט.
הנתבע לא יהא רשאי להגיש תביעה שכנגד, או הודעה לצד שלישי, בגדרו של הליך זה.
קובע לדיון בתובענה, במעמד הצדדים ובאי כוחם, ליום 21.12.20 20 ב שעה 9:30 .
 בעלי הדין יתייצבו לישיבה בעצמם וככל שמדובר בחברה יתייצב נציג מוסמך מטעמה.
כל אחד מבעלי הדין אחראי להתייצבות העדים מטעמו.
בעלי הדין יהיו ערוכים לסכם את טענותיהם בעל פה בתום הדיון.
המזכירות תעדכן את סוג התיק כתביעה לפינוי מושכר- תא"ח.
תזכורת פנימית עם תום המועד.
מבלי לגרוע מאחריות המבקש, תודיע המזכירות לצדדים.

ניתנה היום, כ"א חשוון תשפ"א, 08 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.