הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת ת"פ 4641-07-18

לפני
כב' השופטת נגה שמואלי מאייר, סגנית הנשיאה
המאשימה
מדינת ישראל
נ ג ד
הנאשם
יורי קורז'נקו
ע"י ב"כ עו"ד גילת וקסלר

החלטה

א. טיעוני הצדדים (עיקרי הדברים)
לפניי בקשה לעיון חוזר במסגרתה עותר הנאשם לביטול תנאי שחרורו, ובכלל זה להורות על ביטול תנאי מעצר הבית הלילי בו הוא נתון ועל מתן היתר לשוב ולהתגורר בביתו.

המאשימה מתנגדת לבקשה, תוך שמדגישה את חומרת העבירות המיוחסות לנאשם, נסיבות ביצוען, וכי לא בשלה העת להקל בתנאיו המגבילים ובמיוחד לא בשלה העת לאפשר את השבתו של הלה לביתו לאור העובדה שהלה מצוי אך בראשיתו של ההליך הטיפולי.

ב. כתב האישום
על פי עובדות האישום הראשון בכתב האישום המתוקן, כחודש וחצי עובר ליום 27.06.2018 בסמוך לשעה 21:30, היו הנאשם והמתלוננת (רעייתו), בסלון הדירה. עת הנאשם היה נתון בגילופין, פנה הלה למתלוננת וללא כל סיבה דרש הימנה לקבל את מכשיר הטלפון הנייד שברשותה. בנסיבות אלו, המתלוננת סירבה לבקשתו, או אז, התקרב הנאשם למתלוננת, לקח את מכשיר הטלפון הנייד מידה והרס אותו במזיד ושלא כדין בכך ששבר אותו למספר חלקים והלך לישון.

בגין אלו הורשע הנאשם בעבירה של היזק לרכוש במזיד לפי סעיף 452 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977.

על פי עובדות האישום השני בכתב האישום המתוקן, בעקבות המתואר באישום הראשון, הורחק הנאשם ונאסר עליו על ידי קצין המשטרה ליצור קשר עם המתלוננת למשך שלושה ימים וזאת החל מיום 28.06.20178. ביום 28.06.2018, בשעה 21:00, הגיע הנאשם לדירה כשהוא נתון בגילופין. במעמד זה, החל הנאשם להתווכח ולצעוק על המתלוננת כשהוא מספר לה שהמשטרה הרחיקה אותו למשך שלושה ימים ואסרה עליו להיכנס לדירה ואולם, לא אכפת לו וכי הוא אינו מפחד מדבר. בהמשך לכך, הנאשם החל לקלל את אמה של המתלוננת ואת גיסתה שהיו נוכחות במקום. בנסיבות אלו, איים הנאשם על המתלוננת באומרו לה כי יהרוג אותה.

בגין אלו הורשע הנאשם בעבירות של הפרת הוראה חוקית ואיומים לפי סעיפים 287(א) ו- 192 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977.

ביום 23.10.2018, הציגו הצדדים הסדר טיעון בפני כב' השופטת ט' לחיאני-שוהם במסגרתו הורשע הנאשם בכתב אישום מתוקן, ונשלח לשירות המבחן לבקשת הסנגורית לקבלת תסקיר אשר יבחן את שאלת ההרשעה. במעמד זה הצהירו הצדדים כי אין ביניהם הסכמה עונשית וכי כל צד יטען לעונש כראות עיניו.

ג. תסקיר שירות המבחן
בתסקירו מיום 29.10.2018, המליץ שירות המבחן על ביטול התנאים המגבילים בהם נתון הנאשם למעט הותרת צו ההרחקה מהמתלוננת על כנו.

שירות המבחן מציין בתסקירו המפורט את השתלבותו של הנאשם בהליך אבחון בתחום האלכוהול החל מאוגוסט 2018; הגעתו בהתמדה לפגישות במסגרת ההליך הטיפולי; בדיקות השתן שמסר שנמצאו נקיות מאלכוהול; וכי לאור הערכת השירות כי לנאשם תלות כרונית באלכוהול הומלץ על המשך טיפול בדמות שיחה פרטנית אחת לשבוע וביצוע בדיקות נשיפה; הנאשם הביע מוטיבציה להמשיך בהליך הטיפולי לצורך בחינה מעמיקה של דפוסי צריכת האלכוהול מצדו וכמענה לקשייו הרגשיים ורכישת כלים להתמודדות מיטיבה עמם.
שירות המבחן אף מציין כי הנאשם מבטא מצוקה רגשית על רקע הרחקתו הממושכת מביתו וממשפחתו ומהצורך להיות מלווה על ידי מי ממפקחיו כל העת, דבר היוצר תלות ונטל ופגיעה בתפקודו ובתפקודם של מפקחיו (מה עוד שאחיו וגיסתו המפקחים עליו עתידים לטוס לחו"ל בעת הקרובה).

שירות המבחן התרשם כי הנאשם חווה את התנאים המגבילים כמגבירי לחץ ומתח, המלווים בתחושת תיסכול, ייאוש וחוסר אונים בין היתר על רקע היותו עולה חדש ובהעדר גורמי תמיכה משפחתיים נרחבים בהם יוכל להסתייע. לצד זאת, מציין השירות כי ניכר שהנאשם מבין את משמעותם של התנאים המגבילים ומגלה מחויבות לעמידה בהם לרבות איסור יצירת הקשר עם המתלוננת.

הנאשם אף הביע רצון בהמשך נישואיו ובחזרתו לביתו על מנת שיתאפשר לו ניהול תקין של חייו במסגרת המשפחתית.

בשיחה שקיים השירות עם המתלוננת, הלה מסרה כי הנאשם עומד בתנאיו המגבילים; המתלוננת הביעה רצון כי הנאשם ישוב לחיק משפחתו וישקם את המערכת הזוגית עמה; הלה אף ציינה כי הרצון שהביעה בעבר להתגרש מהנאשם נבע מסערת הרגשות בה הייתה נתונה בעקבות התנהלותו התוקפנית כלפיה וכי כיום היא אינה מעוניינת בכך ; כמו כן, הלה שללה תחושת חשש מפני הישנות התנהגות פוגעת מצדו של הנאשם לאחר שהנאשם השתלב בהליך אבחון בתחום האלכוהול וחווה את ההליך המשפטי והתנאים המגבילים כמרתיעים.

באיזונם של כלל השיקולים, ותוך שלקח בחשבון את העובדה כי לא נפתחו כנגד הנאשם תיקים חדשים לרבות בתיקי הפרה הוראה חוקית; ההתרשמות לפיה הנאשם נתון במצוקה סביב תנאיו המגבילים וכי אלה מהווים גורם הרתעה משמעותי; העובדה כי הנאשם לא הפר את תנאיו המגבילים; השתלבותו של הנאשם בתחום הטיפול בבעיית האלכוהול ממנה הוא סובל והמהווה מוקד מרכזי לסיכון המצריך מענה טיפולי; ההערכה לפיה חלה הפחתה ברמת הסיכון להישנות התנהגות תוקפנית כלפי המתלוננת מצדו – חזר השירות על המלצתו כפי שהובאה בראשית הדברים.

ד. דיון והכרעה
לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים, ובכלל זה את הנאשם ואת המתלוננת- מצאתי כי בשלה העת להקל עם הנאשם בתנאי שחרורו וזאת מהנימוקים הבאים:

ראשית וכידוע, לשירות המבחן תפקיד סטטוטורי לעניין הגשת תסקיר מעצר לפי סעיף 21א לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, והוא הגוף המקצועי אותו קבע המחוקק לצורך הערכת מסוכנותו של הנאשם, המסייע בידו של בית המשפט כ"ידו הארוכה" לאסוף מידע שבית המשפט עצמו מתקשה לאסוף. הוא סוקר עבור בית המשפט את עברו של הנאשם, את מצבו המשפחתי והכלכלי, את מצב בריאותו ואת קיומן של נסיבות מיוחדות שיכול והובילו לביצועה של העבירה. המלצותיו של שירות המבחן מגובשות על-ידי אנשי מקצוע ומומחים, והן מבוססות על היכרות ישירה עם הנאשם וסביבתו וכן על ניסיון עשיר בהערכת מסוכנותם של נאשמים וסיכויי השיקום שלהם (ראו והשוו: בש"פ 267/11 מדינת ישראל נ' ברמוחה (לא פורסם, 13.1.2011) . בנסיבות אלו מצאתי לקבל את הערכת השירות לפיה, חלה הפחתה מרמת מסוכנותו של הנאשם להישנות התנהגות אלימה כלפי המתלוננת.

שנית, ואף לגופו של עניין מצאתי לקבל את הערכת השירות, אשר איזן היטב בין השיקולים השונים ובין היתר ציין את האחריות שלקח הלה על ביצוע העבירות, את שיתוף הפעולה שלו עם שירות המבחן, את המוטיבציה שהביע להשתלב בקבוצת טיפול באלכוהול. עוד לא התעלם השירות מהמצוקה אותה חווה הנאשם סביב תנאיו המגבילים ומרצונם של שני בני הזוג לשוב ולהתגורר יחדיו ומהקושי שהביעו מפקחיו סביב מעצר הבית הלילי לאור נסיעתם הצפויה לחו"ל.

סופו של דבר, איני סבורה כי במקרה דנן לא קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים סטייה מהמלצתו החיובית של שירות המבחן כפי שהובאה והובעה בתסקירו. אם כי סבורתני כי ניתן לאפשר לנאשם לשוב לביתו בהדרגתיות על מנת לסייע בעד בני הזוג לשקם את מרקם חייהם הזוגיים.

בנסיבות אלו ותוך שהתחשבתי בכך שהנאשם נתון בתנאים מגבילים מזה תקופה ממושכת, תוך שהקפיד לעמוד בתנאי שחרורו ככתבם וכלשונם ללא כל הפרות מצדו ותוך כיבוד אמון בית המשפט אשר ניתן בו; משסברתי כי ישנה חשיבות לאפשר לנאשם להמשיך ולהשתלב בהליך הטיפולי בו החל; ומשהתרשמתי מהקושי הכרוך בתפקיד הפיקוח המוטל על שכמי בני משפחתו, כעולה מהתסקיר, ומהרצון העז שהביעו שני בני הזוג לשקם את מערכת היחסים הזוגית והמשפחתית - מצאתי מכל הטעמים שפורטו לעיל להקל בתנאי שחרורו של הנאשם כדלקמן:
הנני מורה על ביטול תנאי מעצר הבית בו נתון הנאשם.
הנני מתירה לנאשם לשוב לביתו בימים א' ו-ג' ובמהלך סופי השבוע בין השעות 16:00-20:00 בליווי מי ממפקחיו.
יתר תנאי השחרור יוותרו על כנם ובכלל זה צו ההרחקה מהמתלוננת (למעט המצוין בסעיף ב' לעיל).

מוסבר לנאשם ולערביו כי כל הפרה של תנאי מתנאי השחרור תקים עילת מעצר ללא צורך בקיום דיון נוסף וכן עילה לחילוט הערבויות.

שירות המבחן מתבקש להגיש תסקיר ביניים נוסף בעניינו של הנאשם תוך 30 יום מהיום.

העתק מהחלטתי יישלח לבאי כוח הצדדים ולשירות המבחן.

זכות ערר – כחוק.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תשע"ט, 07 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.