הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת ת"פ 42225-09-17

לפני
כב' השופטת, נגה שמואלי מאייר, סגנית נשיאה
המאשימה
מדינת ישראל
באמצעות תביעות לכיש
ע"י ב"כ עוה"ד עמית חומרי
נ ג ד

הנאשם
יורם אוחנה
ע"י ב"כ עוה"ד דן גרובס

החלטה

א. טיעוני הצדדים (עיקרי הדברים)
לפניי בקשה לעיון חוזר במסגרתה עותר הנאשם לשינוי תנאי שחרורו, כך שיותר לו במהלך חגי תשרי לשהות בתנאי מעצר בית מלא בביתו בעיר אשדוד עם יציאות בפיקוח וליווי מי מערביו לתפילות בבית הכנסת בעיר.
המאשימה מסכימה לבקשה בחלקה ומתנגדת לשינוי התנאים המגבילים במהלך חג הסוכות (כמבוקש בסעיף 10.3 לבקשה), למעט יציאתו של הנאשם בערב חג הסוכות ובערב שמחת תורה, תוך שמדגישה את חומרת העבירות המיוחסות לנאשם, נסיבות ביצוען, וכי לא בשלה העת להקל בתנאיו המגבילים של הנאשם באופן גורף לאור רמת המסוכנות הנשקפת הימנו.

ב. כתב האישום המתוקן
על פי עובדות האישום הראשון, ביום 01.06.2017 בסמוך לשעה 15:25, הגיע הסוכן המשטרתי לביתו של הנאשם באשדוד. בהמשך לכך, מכר הסוכן המשטרתי לנאשם ממתקים שונים בתמורה לסך של 150 ₪. בהמשך לכך, ביום 14.06.2017 בשעות הבוקר או בסמוך לכך, התקשר הנאשם לסוכן וביקש ממנו לארגן לו מזון לכלבים. בהמשך לאמור, בסמוך לשעה 13:47, התקשר הסוכן לנאשם ועדכן אותו בכך שהוא עתיד להגיע אליו בעוד כחצי שעה. וכך, בסמוך לשעה 15:00, הגיע הסוכן לביתו של הנאשם ומסר לבנו של הנאשם שק של מזון לכלבים. בהמשך לכך, ביקש הסוכן מהנאשם 2 גרם של סם מסוכן מסוג קוקאין ובתגובה לכך, עדכן הנאשם את הסוכן כי המחיר הינו 600 ₪. בהמשך לאמור, מסר הסוכן לנאשם סכום של 600 ₪. או אז הוריד הנאשם את מכנסיו והוציא מתוך תחתוניו 2 פאקטים של סם מסוכן מסוג קוקאין במשקל של 0.8024 גרם נטו.
בגין אלו הורשע הנאשם בעבירה של יצוא, יבוא, מסחר, הספקת סמים מסוכנים לפי סעיפים 13 + 19א לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) תשל"ג- 1973 (להלן: פקודת הסמים המסוכנים).
על פי עובדות האישום השני, ביום 16.07.2018 בסמוך לשעה 16:12, התקשר הסוכן לנאשם וקבע איתו להיפגש בביתו ואילו הנאשם ביקש מהסוכן כי יביא עמו שק של מזון לכלבים. בהמשך לאמור, יצא הסוכן לביתו של הנאשם כשהוא מצויד בשק של מזון לכלבים על מנת למכור לו את השק ולרכוש הימנו סם מסוכן מסוג קוקאין. מיד ובהמשך, בסמוך לשעה 16:30, שאל הסוכן את הנאשם האם "יש לו לבן", ועל כך השיב הנאשם לסוכן בחיוב. מיד לאחר מכן, ביקש הסוכן מהנאשם שיביא לו. בהמשך, פרק הסוכן מהרכב שק של מזון לכלבים והותירו בחצר ביתו של הנאשם. בהמשך לאמור נכנס הנאשם לביתו ולאחר מכן יצא מביתו ומסר לסוכן סם מסוכן מסוג קוקאין מחולק ל-3 מנות במשקל של 1.1619 גרם.
בגין אלו הורשע הנאשם בעבירה של הספקת סמים מסוכנים לפי סעיפים 13+ 19א לפקודת הסמים המסוכנים.

ג. הליכים קודמים
ביום 29.11.2017, הנאשם נעצר בתנאי איזוק אלקטרוני ושהה בפיקוח אנושי ואלקטרוני בנשר, וביום 24.06.2018 הוסר תנאי האיזוק האלקטרוני.
ביום 10.07.2018, הציגו באי כוח הצדדים בפני כב' השופטת ט' לחיאני שהם הסדר טיעון במסגרתו הודה הנאשם בכתב האישום המתוקן תוך שהצדדים עתרו משותף לכך כי טרם הטיעונים לעונש יופנה הנאשם לשירות המבחן על מנת שיתקבל תסקיר בעניינו. עוד באותו המועד הסכימו הצדדים כי תנאי שחרורו של הנאשם יוקלו כך שהלה יוותר בתנאי מעצר בית לילי בלבד (בין השעות 22:00-06:00) וכי יורחק מהעיר אשדוד דרומה תוך שרעייתו תתווסף כערבה עליו.
ביום 08.10.2018, הקל בית המשפט בתנאי שחרורו של הנאשם כך שהתיר לו לשהות בביתו באשדוד בתנאי מעצר בית מלא במהלך סוף השבוע תוך מתן התר לצאת לאירועים משפחתיים בליווי מי ממפקחיו.
ביום 03.09.2018, הסכימה המאשימה להקלה בתנאי שחרורו של הנאשם כך שיותר לו לצאת את מעצר הבית בנשר למעצר בית באשדוד תוך יציאה לתפילות בליווי מי ממפקחיו בערב ראש השנה, בערב יום כיפור, בערב חג הסוכות וביום שלמחרת, ובערב שמחת תורה וביום שלמחרת.

ד. דיון והכרעה
לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים, מצאתי כי ניתן להקל עם הנאשם בתנאי שחרורו ולהתיר לו באופן נקודתי לשהות בעיר אשדוד במהלך חגי תשרי.
בנסיבות אלו ותוך שהתחשבתי בכך שהנאשם נתון בתנאים מגבילים מזה תקופה ממושכת, תוך שהקפיד לעמוד בתנאי שחרורו ככתבם וכלשונם ללא כל הפרות מצדו ותוך כיבוד אמון בית המשפט אשר ניתן בו; משמצאתי טעם רב בטיעוני הסנגור המלומד לפיהם, הנאשם לא הפר את אמון בית המשפט בפעמים הקודמות עת התיר לו לשהות הן במהלך סוף השבוע והן בערב ראש השנה ובערב יום כיפור בעיר אשדוד , וכי למעשה, התנאים המגבילים בהם עתיד הלה לשהות במהלך חגי תשרי הינם מחמירים מאלה בהם הוא מצוי כיום; משנתתי דעתי לכך שהמדובר בנאשם אשר מצוי בהליך טיפולי במרכז יום וביחידה להתמכרויות בחיפה ומשסברתי כי ישנה חשיבות להמשיך ולעודד את הנאשם להשתלב בהליך הטיפולי ומשלא מצאתי טעם רב בפיצול שעשתה המאשימה בין הסכמתה להתיר לנאשם לצאת את מעצר הבית הלילי בנשר ולשהות בבית מגוריו באשדוד במהלך ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים , ערב סוכות וערב שמחת תורה מחד גיסא, לבין התנגדותה להתיר לו לעשות כן במהלך חג הסוכות מאידך גיסא - מצאתי מכל הטעמים שפורטו לעיל להקל בתנאי שחרורו של הנאשם כדלקמן:
מתירה לנאשם לשהות בבית מגוריו בעיר אשדוד בכתובת: רח' ז'בוטינסקי 16/13 באשדוד החל מיום 18.09.2018 בשעה 12:00 ועד ליום 19.09.2018 בשעה 24:00 בתנאי מעצר בית מלא תחת פיקוחם בכל עת של מי ממפקחיו. מתירה לנאשם במועדים אלה לצאת את מעצר הבית לצורך תפילות בבית הכנסת ברחוב חיבת ציון 10 באשדוד בהשגחה רצופה של מי ממפקחיו.
מתירה לנאשם לשהות בבית מגוריו בעיר אשדוד בכתובת: רח' ז'בוטינסקי 16/13 באשדוד החל מיום 23.09.2018 בשעה 12:00 ועד ליום 01.10.2018 בשעה 24:00 בתנאי מעצר בית מלא תחת פיקוחם בכל עת של מי ממפקחיו. מתירה לנאשם במועדים אלה לצאת את מעצר הבית לצורך תפילות בבית הכנסת ברחוב חיבת ציון 10 באשדוד בהשגחה רצופה של מי ממפקחיו.
יתר תנאי השחרור יוותרו על כנם.

מוסבר לנאשם ולערביו כי כל הפרה של תנאי מתנאי השחרור תקים עילת מעצר ללא צורך בקיום דיון נוסף וכן עילה לחילוט הערבויות.

קובעת לקבלת תסקיר ביניים בעניינו של הנאשם, אשר יבחן חזרתו של הנאשם לעיר אשדוד, לאור הקשיים שהעלה בא כוחו בנוגע לחלופת המעצר בעיר נשר, כפי שמצוין בפרוטוקול הדיון.

שירות המבחן בחיפה יגיש תסקירו בתוך 14 יום.
העתק ההחלטה יישלח לשירות המבחן בחיפה, עוד היום.

ניתנה היום, ח' תשרי תשע"ט, 17 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.