הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת ת"פ 42176-05-15

בפני
כבוד ה שופטת נועה חקלאי

בעניין:
מדינת ישראל

ע"י ב"כ מתמחה משה אדרי
המאשימה

נגד

יאיר אלבז

ע"י ב"כ עו"ד חסונה בשם מועלם
הנאשם

גזר דין

רקע
הנאשם הורשע על פי הודאתו בשני כתבי אישום כדלקמן:

בת"פ 68119-07-17 הנאשם הורשע בעבירה של החזקת סמים לצריכה עצמית, בניגוד לסעיפים 7( א) + 7(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים ( נוסח חדש), התשל"ג-1973.

על פי עובדות כתב האישום המתוקן בתאריך 4.12.2016 החזיק הנאשם בדירתו בסם מסוכן מסוג חשיש במשקל של 0.12 גר' נטו וזאת לצריכתו העצמית וללא היתר או רישיון מהמנהל.

בת"פ 42176-05-15 הנאשם הורשע בעבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו בניגוד לסעיף 275 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

על פי עובדות כתב האישום המתוקן, ביום 19.5.2015 לאחר שהבחין בשוטרים שקראו לו לעצור, זרק הנאשם דבר מה שהיה בידו והחל לברוח מהם. מיד ובסמוך נתפס הנאשם על ידי אחד מהשוטרים, הנאשם החל לצעוק, לקלל, דחף את השוטר וסרב לעמוד במקום עד שנאזק והובל לניידת המשטרה. במעשיו אלה הפריע הנאשם לשוטר והכשילו כשהוא ממלא תפקידו כחוק.

הסדר הטיעון
ביום 7.9.17 הציגו הצדדים הסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב אישום מתוקן, יורשע וישלח לשירות המבחן על מנת שיתקבל תסקיר בעניינו. התביעה הגבילה עצמה להפעלת המאסרים המותנים בעבודות שירות . סוכם כי הצדדים ישובו לשוחח לאחר קבלת התסקיר. בסופו של יום הצדדים טענו לעונש ללא הסכמה עונשית.

תסקירי שירות המבחן וחוות דעת ממונה
בתסקיר מיום 18.2.18 סקר שירות המבחן את הרקע האישי והמשפחתי של הנאשם. הנאשם בן 43, רווק ואב לילדה בת 6. בוגר 12 שנות לימוד וקורס חשמלאי רכב. שוחרר משירותו הצבאי לאחר כשנה וחצי בשל אי התאמה, לאחר שריצה 11 חודשי מאסר. לנאשם 14 הרשעות קודמות בגין עבירות סמים, החזקת נשק, אלימות והפרות הוראות חוקיות. ריצה מאסרים בעברו. שירות המבחן התרשם כי לנאשם קשיי תפקוד וקשיי הסתגלות במסגרות השונות של חייו. הנאשם הודה בביצוע העבירות. טען שהחל לצרוך סמים מגיל 17 כדרך להתמודדות עם קשייו ואובדן בני משפחתו. לדבריו מזה שנה אינו צורך סמים, דברים העומדים בסתירה לכך שב- 3 בדיקות שמסר נמצאו שרידי סם. שרות המבחן התרשם מקיומה של בעיית התמכרות לסמים וכי קיים סיכון להישנות עבירות וסבר כי ישנה חשיבות לשלב את הנאשם בהליך טיפולי בתחום ההתמכרויות. הנאשם שלל נזקקות ודבק בעמדתו כי אינו משתמש בסמים. לאור האמור ולאור מודעותו הנמוכה למצבו ההתמכרותי נמנע שירות המבחן מהמלצה טיפולית בעניינו.

בתסקיר מיום 24.4.18 ציין שירות המבחן כי הנאשם הוזמן בשנית למסור שתי בדיקות לאיתור שרידי סם, אליהן לא הגיע. חזר על הצהרתו כי אינו צורך סמים מזה מספר שנים. בשל עמדותיו נמנע שירות המבחן מלהמליץ על הליך טיפולי. לקראת מועד הדיון פנה הנאשם מיוזמתו בבקשה לשלבו בהליך טיפולי, שרות המבחן סבר כי יש מקום לשקול אפשרות של תקופת ניסיון טיפולי. לאור האמור, נדחה פעם נוספת הדיון בעניינו.

בתסקיר מיום 8.7.18 ציין שרות המבחן כי הנאשם זומן ל-3 בדיקות לאיתור שרידי סם אשר כולן הצביעו על שימוש בסמים. הנאשם המשיך להכחיש שימוש בסם וטען כי התוצאות נובעות מעישון פאסיבי למעט בדיקה אחת בה הודה על שימוש אקטיבי אולם ציין כי היה זה ללא ידיעתו. שרות המבחן ציין כי הנאשם הביע נכונות להשתלב בהליך טיפולי, אך לא הביע נזקקות טיפולית, שירות המבחן התרשם כי קיים פער משמעותי בין הצהרותיו המילוליות באשר לרצונו להשתלב בטיפול לבין יכולתו לבחון בביקורתיות את התנהלותו ואת בחירותיו. לפיכך נמנע שירות המבחן מהמלצה טיפולית בעניינו.

בתסקיר מיום 4.10.18 ציין שרות המבחן כי הנאשם הביע שוב נכונות ורצון להשתלב בטיפול. הופנה ליחידה להתמכרויות, אך מסר להם כי פתח דף חדש בחייו, הפסיק לצרוך סמים ואינו זקוק לטיפול. הנאשם זומן ל-4 בדיקות לאיתור שרידי סם , מתוכן הגיע ל- 3 בדיקות שנמצאו נקיות. שירות המבחן התרשם כי הנאשם עדיין מתקשה להתגייס באופן רציני לטיפול ולפיכך נמנע מהמלצה טיפולית בעניינו.

לאור היותו אב משמורן יחיד ולאור הצלחתו להימנע משימוש בסמים ללא עזרה חיצונית המליץ שרות המבחן להאריך המאסר המותנה התלוי ועומד כנגד וכן על ענישה נוספת בדמות צו של"צ.

בחוות דעת מיום 5.3.18 נמצא הנאשם מתאים לעבודות שירות

טיעוני הצדדים לעונש
ב"כ המאשימה הגישה הרשעותיו הקודמות של הנאשם ואת המאסרים המותנים שתלויים ועומדים נגדו. הפנתה לערכים המוגנים בעבירות בהן הורשע הנאשם, טענה כי מתחם העונש ההולם נע ממאסר מותנה ועד 6 חודשי מאסר. הפנתה לתסקירי שירות המבחן המלמדים כי הנאשם לא נרתם להליך טיפולי ועתרה להשית על הנאשם מאסר, להפעיל המאסרים המותנים בחופף באופן שהמאסר ירוצה בעבודות שירות ככל שימציא מתאים, וכן עתרה לענישה נלווית.

ב"כ הנאשם ביקש לאמץ את המלצת שירות המבחן ולהאריך את שני המאסרים המותנים. ציין כי הנאשם משמש כאב משמורן יחיד לבתו, מתפקד מצוין לדברי הרווחה, הפסיק לעבור עבירות, מתמיד בעבודתו, נוהג באחריות ומצליח לייצר מערכת חיים נורמטיבית. לדבריו, שליחתו של הנאשם למאסר, ולו בדרך של עבודות שירות עלולה לגרום לספינה לטבוע. ב"כ הנאשם הפנה לנסיבות ביצוע העבירה שאינן ברף חומרה גבוה, הפנה לשינוי מדיניות האכיפה בעבירות הסמים, לכך שהמאסרים המותנים ממושכים ואפיינו את הפסיקה שנהגה באותה עת, הפנה לפסיקה התומכת בטיעוניו. ביקש שרכיב הפסילה יהיה קצר בשים לב לחלוף הזמן מביצוע העבירה, בשים לב לכך שהנאשם מסר בדיקות נקיות משרידי סם ובשל רצונו של הנאשם להוציא רישיון נהיגה ולנהל אורח חיים נורמטיבי.

הנאשם ביקש לומר דברים. ציין כי הוא מגדל את בתו לבד מזה כשנה וחצי ומאז, לדבריו, "לא נוגע בשטויות". רוצה להוציא רישיון נהיגה. לא יכול לחדש רישיונו בשל הליך בהוצאה לפועל. כעת סיים את ההליך ומבקש לחדש את רישיונו.

דיון

בכל אחד מכתבי האישום עסקינן באירוע שונה, ממועד שונה, בהפרש זמנים של כשנה וחצי, אין קשר בין האירועים ולפיכך יקבע לכל אחד מכתבי האישום מתחם עונש הולם בנפרד.

מתחם העונש ההולם.
הערכים החברתיים אשר נפגעו בעבירה של החזקת סם לצריכה עצמית הם הגנה מפני הנזקים הישירים והעקיפים אשר נגרמים עקב שימוש בסמים ( פגיעה בשלומו ובריאותו הפיזי והנפשי של הציבור, התדרדרות לעבירות רכוש ואלימות לצורך השגת הסמים).

ראו דברי כב' הש' ברלינר בע"פ 170/07 מטיס נ' מדינת ישראל ביחס לשימוש עצמי בסמים מסוג קנאביס וחשיש:

"אכן הסם שמדובר בו בתיק הנוכחי הוא קנבוס שמוגדר כ"סם קל". לרוע המזל סמים קלים מהווים לעיתים קרובות את יריית הפתיחה להתמכרות לסמים קשים יותר שלא לדבר על כך שגם בשימוש בהם עצמם טמונה סכנה".

הערכים החברתיים אשר נפגעו בעבירה של הפרעה לשוטר הם חופש הפעולה של עובד ציבור, במסגרת מילוי תפקידו וכנגזרת לכך פגיעה בסדר הציבורי ובסדרי השלטון.

מידת הפגיעה בערכים המוגנים היא ברף הנמוך, בשים לב לסוג הסם (חשיש) לכמותו (0.12 גר') לכך שנועד לצריכה עצמית ובשים לב שההפרעה לשוטר התבטאה בכך שהנאשם זרק דבר מה מידיו, והחל לברוח, וכשנתפס צעק, קילל, דחף את השוטר וסרב להישמע להוראותיו עד שנאזק.

באשר לנסיבות ביצוע העבירות, נתתי דעתי לכך שהסמים הוחזקו בדירת הנאשם, לשימושו העצמי. העבירה לא בוצע בתחכום, גם העבירה של ההפרעה לשוטר לא בוצעה בתחכום, לא היה תכנון מוקדם, הנאשם לא נקט אלימות בדרגה גבוהה. איש לא נחבל.

בחינת מדיניות הענישה הנוהגת מעלה כי במקרים דומים (מבחינת כמות וסוג הסם) ומבחינת טיב ההפרעה לשוטר הוטלו על נאשמים עונשים הנעים ממאסר מותנה ועד לתקופות מאסר קצרות שיכול וירוצו בעבודות שירות. ישנם מקרים שאף נמנעו מהרשעה. ראו למשל:

רע"פ 6138/09 פרדזב נ' מדינת ישראל ( פורסם בנבו, 2.8.09), הנאשם הורשע בביצוע מספר עבירות של החזקת סם מסוכן לצריכה עצמית ונדון ל-8 חודשי מאסר וענישה נלווית. ערעורו נדחה.
רע"פ 2039/15 גריב נ' משטרת ישראל ( פורסם בנבו, 2.4.15), 2 עבירות הפרעה לשוטר, 2 עבירות איומים, העלבת עובד ציבור, תקיפה שוטר, התנהגות פרועה במקום ציבורי ו-5 עבירות של הפרת הוראה חוקית. על המבקש נגזרו 3 חוד' מאסר בפועל, מאסרים מותנים והתחייבות. המבקש זוכה במחוזי מעבירה אחת של הפרעה לשוטר באישום הראשון. כל יתר גזר הדין נותר על כנו. ערעור בעליון נדחה.
ע"פ ( מרכז) 24457-03-15 גוטרמן נ' מדינת ישראל ( פורסם בנבו, 30.8.15), המערערים הורשעו, לאחר ניהול הוכחות, בעבירות של הפרעה לשוטר ומערער 1 הורשע גם באיומים והעלבת עובד ציבור. על מערערים הוטלו של"צ ומאסר על תנאי. הערעורים על הכרעת הדין נדחו. בית המשפט המחוזי קיבלת את ערעורו של נאשם 2 על העונש וביטל את הרשעתו.
ע"פ ( חיפה) 28726-12-14 לוקובסקי נ' מדינת ישראל ( פורסם בנבו, 19.2.15), איומים והפרעה לשוטר. נגזרו על המערער 60 ימי מאסר בעבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס. ערעור במחוזי נדחה.
ת"פ ( י-ם) 16926-04-16 מדינת ישראל נ' כף ( פורסם בנבו, 3.7.16), הנאשם הורשע בעבירה של החזקת סמים לצריכה עצמית במשקל של 20.109 גר'. נגזרו עליו 3 חוד' מע"ת וקנס.
ת"פ ( קרית גת) 55437-11-15 מדינת ישראל נ' סטניסלב וולגודסקי (9.6.2016) הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של החזקת סם לצריכה עצמית. בית המשפט קיבל את ההסדר והורה על הארכת המאסר המותנה בן ה-4 חודשים מת"פ 13102-02-13 למשך שנתיים נוספות.
ת"פ ( ק"ג) 52394-10-14 מדינת ישראל נ' ברדה ( פורסם בנבו, 15.07.15), הנאשם הורשע בעבירות החזקת סם והפרעה לשוטר. הוטלו על הנאשם במסגרת הסכמה עונשית מאסר על תנאי לצד ענישה נלווית.
ת"פ ( קרית גת) 16523-05-14 מדינת ישראל נ' שי סימון (22.6.2015) הנאשם הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של הפרעה לשוטר בתפקידו והחזקת סם שלא לצריכה עצמית. בית המשפט כיבד את ההסדר והורה על הארכת המאסר המותנה בן ה-6 חודשים מת"פ 13878-07-10 למשך שנתיים נוספות.
ת"פ ( קרית גת) 58092-03-14 מדינת ישראל נ' ינון הלל (11.5.2015) הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום המייחס לו עבירת בחזקת סם לצריכה עצמית. בית המשפט קיבל את ההסדר והורה על הארכת המאסר המותנה בן ה- 5 חודשים מת"פ 57573-09-11 למשך שנתיים נוספות.
ת"פ ( ראשל"צ) 30458-09-13 מדינת ישראל נ' לוי (27.4.2015) הנאשם הורשע בעבירה של החזקת סם לשימוש עצמי. בית המשפט קיבל את ההסדר והורה על חידוש מאסר מותנה למשך 3 חודשים שהושת על הנאשם בת"פ 4026/08 למשך שנתיים וחידוש מאסר מותנה למשך 6 חודשים שהושת על הנאשם בת"פ 1371107 למשך שנתיים.
ת"פ ( רמלה) 4001-11-12 מדינת ישראל נ' צפירה ( פורסם בנבו, 23.02.15), הנאשם הורשע בעבירות החזקת סמים לצריכה עצמית והפרעה לשוטר. הנאשם שם בפיו 5 אריזות סם מסוכן מסוג הירואין במשקל של 3.56 ג' לצריכתו העצמית. הנאשם סירב להוראות השוטרים להוציא את הסם מפיו. הוטל עליו מאסר על תנאי לצד ענישה נלווית.

לאור כל המפורט לעיל אני קובעת כי מתחם העונש ההולם לכל אחד מהאירועים המפורטים בכתבי האישום השונים נע ממאסר מותנה ועד למאסר קצר שיכול וירוצה בעבודות שירות.

גזירת עונשו של הנאשם

בבואי לגזור את עונשו של הנאשם לקחתי בחשבון את השיקולים הבאים:

זקפתי לזכותו את העובדה כי הנאשם בחר לקחת אחריות ולהודות בהזדמנות ראשונה.
זקפתי לחובתו את הרשעותיו הקודמות. הנאשם יליד 1974, צבר לחובתו 14 הרשעות קודמות, לרבות בעבירות דומות. ריצה בעבר 4 עונשי מאסר, חלקם לתקופות משמעותיות. תלויים ועומדים כנגד הנאשם שני מאסרים מותנים בני הפעלה, האחד בן 3 חודשים והשני בן 6 חודשים, שלא היה בהם די כדי להרתיעו.
לקחתי בחשבון את דברי ב"כ הנאשם כי הנאשם יכול היה לצרף את שתי העבירות בגינן הוטלו התנאים, ולהישפט במאוחד כך שהיה מוטל עליו מאסר מותנה יחיד (שתי העבירות הן משנת 2013, על שתיהן נשפט בשנת 2014).
לקחתי בחשבון שחלפו 2-3 שנים ממועד ביצוע העבירות בתיקים שבפניי ולא נפתחו תיקים נוספים.
לקחתי בחשבון את נסיבותיו האישיות של הנאשם, כפי שפורטו באריכות בתסקירי שירות המבחן ובטיעוני ההגנה, את פגיעת העונש בנאשם ובמשפחתו. הנאשם בעל רקע אישי מורכב, רווק ומשמורן על ביתו בת ה- 7 אשר מתגוררת עימו.
לקחתי בחשבון את ניסיונותיו של הנאשם לשתף פעולה עם שירות המבחן, ניסיונות שלא צלחו. לקחתי בחשבון את העובדה כי בתחילה מסר דגימות לאיתור שרידי סם אשר העידו על שימוש בסמים, אך בתקופה האחרונה מסר 3 בדיקות שהעידו על ניקיון מסמים.
לקחתי בחשבון את התרשמות שירות המבחן כי הנאשם משקיע מאמץ לנהל אורח חיים תקין ומגלה אחריות ומחויבות בטיפול בבתו.
לקחתי בחשבון את הערכת שירות המבחן כי הנאשם לא מגלה נזקקות טיפולית, אינו נרתם להליך טיפולי וכי קיים סיכון להישנות עבירות בהעדר הליך טיפולי.
לקחתי בחשבון את המלצת שירות המבחן לשמר את יכולותיו המתפקדות של הנאשם ולשם כך להאריך את המאסר המותנה.

לאחר שערכתי איזון בין כל השיקולים לעיל, הן שיקולים לקולה והן שיקולים לחומרה, הגעתי לכלל מסקנה כי קיימת בזו הפעם, הצדקה להורות על הארכת המאסרים המותנים.

על פי מצוות סעיף 56( א) לחוק העונשין, התשל"ז 1977, הארכת תקופת תנאי אפשרית " מטעמים שיירשמו... אם שוכנע בית המשפט שבנסיבות העניין לא יהיה זה צודק להפעיל את המאסר על תנאי".

ברע"פ 7391/08 מחאג'נה נ' מדינת ישראל נקבע:

"שיקול הדעת הניתן לבית המשפט בהארכת עונש מאסר מותנה מתמקד במצבים שבהם מוצדק לתת לנאשם הזדמנות נוספת לחזור לדרך הישר, כאשר הוא מראה סימנים המניחים יסוד לציפייה כי כך יהיה..."

קיימים פסקי דין רבים בהם בתי משפט האריכו מאסרים מותנים, למי אשר לא עברו הליך טיפולי, בחלקם אף בניגוד להמלצת שירות המבחן. ראו למשל:

תפ (י-ם) 33344-12-12 מדינת ישראל נ' נאסים סלאיימה. הנאשם הורשע בהחזקת 0.18 גרם חשיש לצריכה עצמית. למרות המלצת שירות המבחן להפעיל המאסר המותנה בן חודשיים בעבודות שירות בשים לב שהנאשם אינו מכיר בקיומה של בעיה, בית המשפט האריך התנאי לאור העובדה כי מאז ביצוע העבירה לא נפתחו תיקים נוספים, לאור העובדה שבדיקות שתן שמסר הנאשם יצאו תקינות ובשים לב שהנאשם נישא ונולד לו ילד.

ת"פ (רמלה) 53481-06-12 מדינת ישראל נ' מאיר ברייט. הנאשם הורשע בהחזקת 2.7 גרם חשיש. למרות שבבדיקות שנערכו לנאשם נמצאו שרידי סם, למרות שמאז ביצוע העבירה נפתחו לנאשם תיקים נוספים ולמרות ששירות המבחן לא המליץ על הארכת המאסרים המותנים ונמנע מהמלצה טיפולית בעניינו, בית המשפט האריך שני מאסרים מותנים בני 6 ו- 7 חודשים, זאת בשל העובדה שהחזיק סם "קל" בכמות קטנה, בשל העובדה שהעונש המקובל אינו מגיע לרף העונש אשר יושת אם יופעלו התנאים, בשל חלוף הזמן ממועד ביצוע העבירות, בשל נסיבותיו האישיות המורכבות של הנאשם, בשל ניסיונותיו לשקם את עצמו ובשל החשש שהפעלת התנאים תוביל להתדרדרות ותאיין סיכויי שיקום.

ת"פ (ת"א) 2830-09 מדינת ישראל נ' שלמה הלוי. נאשם הורשע ב- 3 אישומים של החזקת סמים לצריכה עצמית. בשל נסיבות אישיות וחלוף הזמן, ולמרות העדר המלצת שירות המבחן, ולמרות שהנאשם לא נגמל משימוש בסמים, בית המשפט האריך מאסר מותנה למשך 3 חודשים שהיה בר הפעלה.

ת"פ (חדרה) 1794-07 מדינת ישראל נ' עאלנאסר גבארין. הנאשם הורשע בהחזקת סם לצריכה עצמית. בית המשפט האריך מאסר מותנה בן 12 חודשים, לאור חלוף הזמן ולאור משך התנאי שבנסיבות התיק יהיה בלתי מידתי ובלתי צודק להפעילו.

ת"פ (ראשל"צ) 4890/07 מדינת ישראל נ' אחוון מסעוד. הנאשם הורשע בהחזקת סם מסוכן מסוג אופיום במשקל 24.054 גר לצריכתו העצמית. בית המשפט האריך מאסר מותנה בן 9 חודשים, למרות שהנאשם סירב לעבור הליך טיפולי, ולמרות המסוכנות הנשקפת ממנו, זאת בשל העובדה שלא ריצה מאסר בעברו, ולאור טענתו (שלא נבדקה) כי נגמל באופן עצמאי ומזה מספר חודשים נקי מסם.

ת"פ ( חדרה) 1977/07 משטרת ישראל נ' עלי אגאבאריה (18.5.2009) הנאשם הורשע בעבירות של החזקת סמים לצריכה עצמית ושלא לצריכה עצמית ובעבירה של יצוא, יבוא ואספקת סמים מסוכנים. בית המשפט האריך מאסר מותנה בן שנה, על אף ששירות המבחן לא מצא להמליץ על כך לאחר שהנאשם לא נרתם להליך טיפולי. בית המשפט העדיף " לתת לנאשם הזדמנות שיתכן והמודעות לבריאותו של הנאשם תגבר על הדחף להמשיך בשימוש בסמים"

בנסיבות תיק זה, ומאחר שהתרשמתי כי הנאשם עושה מאמץ לשמור על ניקיון מסמים, ואף הצליח בכך משך תקופה מסויימת, עושה מאמץ לנהל אורח חיים נורמטיבי ומגלה אחריות בטיפול בבתו, התרשמתי כי יש בסיס איתן לציפייה שיחזור לדרך הישר. לפיכך, לאור נסיבותיו החריגות ואחריותו המשפחתית כמשמורן על בתו הקטינה, לא מצאתי כי יהיה זה צודק בנסיבות העניין להורות על הפעלת המאסרים המותנים.

המאסרים המותנים יוארכו ויהפכו חבי הפעלה.

גורלו של הנאשם יופקד בידיו.

באשר לרכיב הפסילה, בשים לב שהנאשם לא עבר הליך טיפולי, ולא הוכיח לאורך תקופה ממושכת כי שומר על ניקיון מסמים, לא מצאתי כי מתקיימים החריגים המצדיקים קציבת פסילה קצרה יותר מפסילת המינימום אשר עליה הורה המחוקק. ועם זאת, הפסילה תסווג באופן שיוכל לפעול להסדרת רישיונו, ואף הפסילה המותנית תופעל בחופף.

סוף דבר
אשר על-כן, מצאתי לנכון ולמידתי לגזור על הנאשם את העונשים הבאים:

בתיק 68119-07-17

אני מורה על חידוש המאסר המותנה בן 3 חודשים כפי שהוטל על הנאשם בתיק 42176-05-15 בבית משפט השלום בקריית גת ביום 6.3.14 וזאת למשך שנתיים מהיום.

אני מורה על חידוש המאסר המותנה בן 6 חודשים כפי שהוטל על הנאשם בתיק 21467-01-14 בבית משפט השלום בקריית גת ביום 8.6.14 וזאת למשך שנתיים מהיום.

פסילה בפועל מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 24 חודשים.
הפסילה בפועל תחל היום.

הפסילה תסווג באופן שאחרי 12 חודשים אני מתירה לנאשם להערך לקראת חידוש רישיונו, לעבור מבדקים, ככל שידרשו, במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, לעבור מבחן נהיגה עיוני, ללמוד נהיגה ולעבור מבחן נהיגה מעשי. מוסבר לנאשם כי גם אם יעבור בהצלחה את כל המבחנים נאסרת עליו הנהיגה ונאסר עליו להוציא רישיון נהיגה עד לסיום הפסילה אשר הוטלה עליו בתיק זה.

לאור הצהרת הנאשם כי אין בידו רישיון נהיגה , המזכירות תנפיק אישור הפקדה מהיום ללא צורך בהפקדת רישיון.

מורה על הפעלת פסילה מותנית בת 6 חודשים כפי שהוטלה על הנאשם בתיק 21467-01-14 בבית משפט השלום בקריית גת ביום 8.6.14 וזאת לריצוי באופן חופף לפסילה שהוטל בתיק זה.

למען הסר ספק – על הנאשם לרצות בסך הכל 24 חודשי פסילה.

ה. פסילה מלהחזיק ומלקבל רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים שהנאשם לא יעבור עבירה בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים.

ו. הנאשם יחתום על התחייבות כספית בסך 3000 ₪ להימנע מביצוע עבירה על פקודת הסמים המסוכנים וזאת למשך שנתיים.

ההתחייבות תחתם במזכירות בית משפט עוד היום. לא יחתום הנאשם כאמור, יאסר למשך 15 יום.

ז. הנני מטילה על הנאשם צו לביצוע 180 שעות שירות לתועלת הציבור וזאת במשך שנה.
השל"צ יבוצע במתנ"ס שדרות בהתאם לתכנית שגובשה על ידי שירות המבחן ובפיקוח שרות המבחן.

אם יתעורר צורך בשינוי מקום ההשמה, שרות המבחן יעשה כן וידווח לבית המשפט.
הנאשם מוזהר כי אם לא ימולאו תנאי הצו במלואם, ניתן יהיה לבטלו ולהטיל עליו עונש נוסף, בגין העבירות בהן הורשע, במקום צו השל"צ.
במסגרת צו השל"צ, ימסור הנאשם בדיקות לאיתור שרידי סם, בכל עת שידרש על ידי שירות המבחן.

הנאשם מוזהר, כי במידה ולא יעמוד בתנאי השל"צ ניתן יהיה לבטלו, להטיל עליו מאסר בפועל, ולהפעיל את המאסרים המותנים שתוארכו.

בתיק 42176-05-15

אני גוזרת על הנאשם 3 חודשי מאסר וזאת על תנאי למשך 3 שנים מהיום לבל יעבור עבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

הנאשם יחתום על התחייבות כספית בסך 3000 ₪ להימנע מביצוע עבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו וזאת למשך שנתיים.
ההתחייבות תחתם במזכירות בית משפט עוד היום. לא יחתום הנאשם כאמור, יאסר למשך 15 יום.

המוצגים התיקים יושמדו, בכפוף לחלוף תקופת הערעור.
זכות ערעור תוך 45 יום לביהמ"ש המחוזי

ניתן היום, 19.11.18 יא כסלו תשע"ט במעמד הצדדים.