הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת ת"פ 40157-03-18

לפני
כב' השופטת נגה שמואלי מאייר, סגנית הנשיאה
המאשימה
מדינת ישראל
נ ג ד
הנאשם
טספהון אמירו
ע"י ב"כ עו"ד יוסי דגה

החלטה

טיעוני הצדדים (עיקרי הדברים)
לפני בקשה לעיון חוזר במסגרתה עותר הנאשם לשינוי בתנאיו המגבילים כך שתותר חזרתו ההדרגתית לביתו בליווי מפקחים ; ותותר יציאתו לעבודה.

המאשימה מתנגדת לבקשה, תוך שמדגישה את חומרת העבירות המיוחסות לנאשם, נסיבות ביצוען, וכי לא בשלה העת להקל בתנאיו המגבילים לאור רמת המסוכנות הנשקפת הימנו לשיטתה.

ב. כתב האישום בעניינו של הנאשם
על פי האמור בכתב האישום, ביום 15.03.2018 בסמוך לשעה 23:00 בדירה, על רקע ויכוח בין הנאשם לרעייתו (להלן: המתלוננת), אשר הייתה אותה עת בחודש השמיני להריונה, תקף הנאשם את המתלוננת בכך שבעת שהלה קמה מכיסאה ויצאה מהדירה, הנאשם הלך בעקבותיה תוך שהוא אוחז במתלוננת בבגדיה. בהמשך לכך, במדרגות הלובי, מחוץ לדירה, תקף הנאשם את המתלוננת בכך שאחז בה בבגדיה וניער אותה, בעוד המתלוננת אוחזת במעקה המדרגות, ובנה הקטין בן ה-4 לצידה.

בנסיבות המתוארות, וחרף הפצרותיה של המתלוננת שיעזוב אותה, מיאן הנאשם לשחרר את אחיזתו במתלוננת.

את מעשיו המתוארים ביצע הנאשם כשהוא תחת השפעת אלכוהול.

בגין אלו הורשע הנאשם בעבירה של תקיפה סתם של בן זוג לפי סעיף 382(ב) לחוק העונשין, תשל"ז- 1977.

ביום 16.05.2018, הציגו הצדדים הסדר טיעון בפני כב' השופטת ט' לחיאני-שוהם במסגרתו הנאשם הודה והורשע בכתב האישום המתוקן ונשלח לשירות המבחן על מנת שיתקבל תסקיר בעניינו תוך שהצדדים הצהירו כי לא גובש בינם הסדר לעניין העונש וכי הם ישובו להידבר ביניהם לאחר קבלת תסקיר.

ג. תסקיר שירות המבחן
בתסקיר הביניים מיום 24.10.2018, שירות המבחן המליץ על שינוי כתובת מעצר הבית לבית גיסו של הנאשם בקרית מלאכי; על השבתו של הנאשם לעבודה במפעל בו הלה עבד טרם מעצרו; וכי יותר לנאשם לשהות בביתו על מנת לסייע למתלוננת בטיפול בילדיהם בימי חול בשעות אחר הצהריים ובמהלך סופי השבוע בפיקוח מי מהערבים .

בגוף התסקיר מציין השירות כי הנאשם שולב במסגרת פיקוח המעצר, בטיפול קבוצתי לעצורי בית המיועד לגברים שעברו עבירות אלימות כלפי בנות זוגם; הנאשם השתתף בקבוצה במשך שלושה חודשים; הנאשם התמיד בטיפול ועמד בכללי המסגרת ורק לקראת סיום השתתפותו בקבוצה החל להכיר באופן ראשוני בבעייתיות העולה מהתנהלותו בקשר הזוגי; בשל הערכת השירות לפיה המדובר בהתבוננות ראשונית הומלץ על המשך טיפול בתחום האלימות במרכז לשלום המשפחה אך הנאשם נמנע מלהמשיך את הקשר הטיפולי; במהלך האבחון בתיק העיקרי הנאשם ביטא התנגדות להמשך טיפול ומסר כי הטיפול שהוא עבר בהליך המעצר ענה על צרכיו ואף חזר והדגיש כי להערכתו הוא אינו מתאפיין בדפוסים אלימים וכי העבירות שבמוקד כתב האישום הינן חריגות להתנהגותו בדרך כלל; בשל העדר מוטיבציה להמשך טיפול והכרה בדפוסיו הבעייתיים והאלימים, תוך שהוא ממוקד במחירים שהוא משלם על ההרחקה מהמתלוננת ומילדיו וביטא קושי להעמיק התבוננותו באשר להתנהגותו האלימה, נמנע השירות מלהמליץ המלצה טיפולית בעניינו.

עם זאת, בשיחה שקיים השירות עם הנאשם לקראת הדיון הנוכחי, הלה הביע קושי סביב תנאיו המגבילים ומסר כי הוא מבין שעליו לערוך בדיקה מעמיקה באשר להתנהלותו בקשר הזוגי ולצריכת אלכוהול על ידו תוך שהוא הביע רצון להשתלב בטיפול במרכז לשלום המשפחה באזור מגוריו; שירות המבחן בדק עם הנאשם אפשרות לשילובו בטיפול במסגרת בית נועם בתכנית ערב ואולם, הנאשם מסר כי אין ביכולתו להתחייב להליך מעין זה; בשיחה שנערכה לאחרונה עם המתלוננת דיווחה הלה על קשייה להתמודד עם גידול שלושת ילדיהם הקטינים בהעדר סיוע מצד משפחות המוצא; הלה מסרה כי היא איננה חוששת מפני הנאשם והדגישה כי היא מעוניינת בחזרתו של הנאשם לבית, בעיקר בשל הקושי בהתמודדות עם המטלות הכרוכות בגידול ילדיהם המשותפים; המתלוננת שללה קיום קשר ישיר בינה לבין הנאשם ומסרה כי הנאשם שומר על תנאיו המגבילים; מדיווח שהתקבל מלשכת הרווחה בקריית מלאכי עלה כי המתלוננת מוכרת לשירותם מהשנה האחרונה, בעקר על רקע קשיים כלכליים ובקשת סיוע סוציאלי וטיפול בילדים שנענו בחיוב וכי במסגרת זו נעשה ניסיון לגייס את המתלוננת לטיפול בתחום האלימות במשפחה, ללא הצלחה.

שירות המבחן מציין כי שקל פעם נוספת את נתוניו של הנאשם ומצא כי בהעדר רכישת כלים של שני בני הזוג להתמודדות יעילה במצבי לחץ וקונפליקט ובעדר ליווי ומענה מקצועי בעיתוי זה, חזרתו של הנאשם לביתו, עלולה להביא להסלמה ולהגביר את הסיכון להישנות התנהגות אלימה בין בני הזוג.

ואולם, לאור הצורך הבולט בחזרתו של הנאשם לתפקוד במסגרת תעסוקתית והחשיבות שיש בהמשך הקשר של הנאשם עם ילדיו ובשימור ועידוד החלקים החיוביים בתפקודו ההורי, המליץ השירות על שינוי התנאים המגבילים כאמור בראשית הדברים.

למען שלמות התמונה יצויין, כי בדיון היום חזר בו הנאשם מבקשתו כי ביהמ"ש יתיר לו לשנות את כתובת מעצר הבית לבית גיסו בקריית מלאכי.

ד. דיון והכרעה בעניינו של הנאשם
לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים, ועיינתי באמור בתסקיר שירות המבחן מצאתי כי בשלה העת להקל בתנאי שחרורו של הנאשם.

ראשית וכידוע, לשירות המבחן תפקיד סטטוטורי לעניין הגשת תסקיר מעצר לפי סעיף 21א ל חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, והוא הגוף המקצועי אותו קבע המחוקק לצורך הערכת מסוכנותו של הנאשם, המסייע בידו של בית המשפט כ"ידו הארוכה" לאסוף מידע שבית המשפט עצמו מתקשה לאסוף. הוא סוקר עבור בית המשפט את עברו של הנאשם, את מצבו המשפחתי והכלכלי, את מצב בריאותו ואת קיומן של נסיבות מיוחדות שיכול והובילו לביצועה של העבירה. המלצותיו של שירות המבחן מגובשות על-ידי אנשי מקצוע ומומחים, והן מבוססות על היכרות ישירה עם הנאשם וסביבתו וכן על ניסיון עשיר בהערכת מסוכנותם של נאשמים וסיכויי השיקום שלהם (ראו והשוו: בש"פ 267/11 מדינת ישראל נ' ברמוחה (לא פורסם, 13.1.2011) . בנסיבות אלו, מצאתי לקבל את הערכת השירות לפיה, ישנה חשיבות לאפשר לנאשם לחזור לתפקד במסגרת תעסוקתית ולשמר ולחזק את חלקיו החיוביים בתפקודו ההורי. לדידי, השבתו של הנאשם למעגל העבודה והתעסוקה כמו גם השבתו לביתו באופן הדרגתי, הינם גורמים משקמים שיש בהם כדי לצמצם ממסוכנותו.

שנית, ולגופו של עניין מצאתי כי הנאשם הביע לאחרונה נזקקות טיפולית וכי הוא משתף פעולה באופן מלא עם שירות המבחן והחל לקדם את השתלבותו בטיפול במרכז לשלום המשפחה באזור מגוריו. אכן לא נעלם מעיני כי הנאשם טרם שולב במסגרת טיפולית כלשהי ואולם, סבורתני כי יש לחזק את ידיו של הנאשם ולגייסו להשתלב בהליך טיפולי שיתרום לשיקום התא המשפחתי. וכאמור, חלק מהליך שיקומו של הנאשם, הינו אף לאפשר לו להשתלב בחזרה בשוק העבודה והתעסוקה מבלי שיהא בכך לפגוע באינטרס ציבורי סותר.

בנסיבות אלו ותוך שהתחשבתי בכך שהנאשם נתון בתנאים מגבילים מזה תקופה ממושכת, תוך שהקפיד לעמוד בתנאי שחרורו ככתבם וכלשונם ללא כל הפרות מצדו ותוך כיבוד אמון בית המשפט אשר ניתן בו; משסברתי כי ישנה חשיבות לעודד ולחזק את ידיו של הנאשם בהתגייסות לטיפול, כמו גם לאפשר לו להשתלב בחזרה בשוק העבודה והתעסוקה; ובהעדר נימוקים כבדי משקל אשר יצדיקו סטייה מהמלצת שירות המבחן הנני מורה על הקלה בתנאי שחרורו של הנאשם כדלקמן:
מתירה לנאשם לצאת לעבודה במפעל "זנבה" ברח' תנובה 9958, באזור התעשייה, באר-טוביה, בימים א'-ה' , בין השעות : 07:00- 19:00.

הנאשם יהא נתון במעצר בית לילי מדי יום בין השעות 22:00- 05:30 בפיקוח מי מערביו.

הנני מתירה לנאשם לשהות בביתו בקריית מלאכי בימים א' ו-ג' בין השעות 17:00- 20:00 ובמהלך סופי השבוע (באותן השעות) בליווי מי ממפקחיו.

יתר תנאי השחרור ובכלל זה ההרחקה מהמתלוננת ואי יצירת הקשר עמה (למעט המצוין בסעיף ג' לעיל) ההפקדות והערבויות – יוותרו על כנם.

מוסבר לנאשם ולערבים כי כל הפרה של תנאי מתנאי השחרור תקים עילת מעצר מבלי צורך לקיים דיון נוסף כמו גם עילה לחילוט הערבויות.

העתק מהחלטתי יישלח לבאי כוח הצדדים ולשירות המבחן.

ניתנה היום, כ"ז חשוון תשע"ט, 05 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.