הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת ת"פ 31142-09-17

בפני
כבוד ה שופטת נועה חקלאי

בעניין:
יחידת תביעות להב 433
ע"י ב"כ עו"ד יפית דרי ועו"ד ערן אורי
רשות המסים
ע"י ב"כ מתמחה טליה הורדן

המאשימה

נגד

יואב באסיל

ע"י ב"כ עו"ד עמית זיו
הנאשם

גזר דין

רקע
הנאשם הורשע על פי הודאתו בכתב אישום מתוקן הכולל 10 אישומים, במסגרתם יוחסו לנאשם עבירות של טיפול רשלני בתרופות או בחומר רעיל בניגוד לסעיף 338( א)(8) לחוק העונשין התשל"ז-1977 (5 אישומים), החזקת טובין מפרים לשם מסחר (2 אישומים) ומכירת/ השכרת/ הפצת טובין לשם מסחר (2 אישומים) בניגוד לסעיפים 60( א)(3) ו- 60(א)(4) לפקודת סימני מסחר [ נוסח חדש] התשל"ב 1977; שיווק תכשיר מרשם שלא בידי רוקח מורשה, שלא באמצעות בית מרקחת ושלא באריזה המקורית בניגוד לסעיף 60+ 47 ב לפקודת הרוקחים [ נוסח חדש] תשמ"א 1981; אי הודעה על התחלת התעסקות, אי ניהול פנקסים (3 אישומים), אי הגשת דוח במועד , בניגוד לסעיפים 215 א, 215, 216(5) ו- 216(4) לפקודת מס הכנסה [ נוסח חדש].

על פי עובדות כתב האישום המתוקן, הנאשם שימש כאחד מתוך שרשרת עבריינית של מפיצי תרופות מפרות המיועדות לטיפול באין אונות, תרופות כגון " סיאליס", "טייגר קינג", ואחרות, אשר יוצרו על ידי גורם לא ידוע, מחומרים לא ידועים, ללא פיקוח כנדרש ויובאו לישראל שלא כדין. בין השנים 2013-2016 קנה הנאשם ממקור לא ידוע תכשירי און ותרופות מפרות, הנחזות להיות התרופות המקוריות ועסק בהפצתם ומכירתם, וזאת מבלי שהוכשר כרוקח ומבלי שהחזיק ברישיונות הנדרשים לכך.

ביום 7.9.16 בחיפוש שנערך בביתו וברכבו של הנאשם נמצאו 79 טבליות מפרות של " טייגר קינג" ו- 4 טבליות מפרות של " סיאליס". במהלך כשנה שקדמה למועד זה סיפק הנאשם לארז, טבליות " טייגר קינג" בתמורה לשירותים שונים. במהלך כ-3-4 שנים שקדמו למועד זה מכר הנאשם לאיתמר מידי חודש אריזה של 4 טבליות מפרות של " סיאליס" תמורת 80-100 ₪ לאריזה ולאבישי מכר בתדירות של 3 פעמים בחודש אריזה של 4 טבליות מפרות של " סיאליס" בתמורה ל- 80 ₪ לאריזה.

ביום 19.7.16 נתפסו ברכבו של הנאשם 203.5 טבליות מפרות של " טייגר קינג" ו- 20 טבליות מפרות של " סיאליס".

במעשים המתוארים לעיל, עסק הנאשם באחסנה, שיווק, הפצה ואחזקה של תרופות מפרות לשם מסחר. הנאשם מכר תרופות מבלי שהוצג בפניו מרשם, מבלי שהוא עצמו הוכשר כרוקח מורשה, שלא באמצעות בית מרקחת או עסק מורשה אחר, הנאשם סיפק את התרופות לקונים בדרך רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם, מבלי שפגש תחילה את הקונים ומבלי שקיבל לידיו מידע רפואי ביחס לבריאותם עובר למתן התרופה.

הנאשם לא הודיע לפקיד שומה על פתיחת העסק בשנת 2014 ולא הגיש במועד את הדוח השנתי הראשון ואף לא את הדוח השנתי שלאחריו. הנאשם לא ניהל ספרים כנדרש בשנים 2014-2016 וזאת ללא סיבה מספקת.

הסדר הטיעון
ביום 27.3.18 הציגו הצדדים הסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב אישום מתוקן, יורשע וישלח לשירות המבחן לקבלת תסקיר בעניינו. הצדדים לא הציגו הסכמה עונשית.

תסקיר שירות המבחן וחוות דעת הממונה
בתסקיר מיום 25.9.18 סקר שירות המבחן את הרקע האישי והמשפחתי של הנאשם. הנאשם בן 55, נשוי ואב לשלושה. ביתו נפטרה לפני חודשים ספורים ממחלת הסרטן. הנאשם עובד כסוכן מכירות בחברת השקעות. בוגר 11 שנות לימוד, שירת שירות צבאי מלא, ושירות מילואים. נעדר הרשעות למעט תיק זה. מסר לשירות המבחן כי ביצע העבירות בתום לב, רכש התרופות דרך האינטרנט, עבור עצמו ועבור חבריו, ללא מטרת רווח. שירות המבחן התרשם כי הנאשם לוקח אחריות חלקית, מכחיש חלק מפרטי כתב האישום, מצמצם מחומרת מעשיו ומהתנהלותו הבעייתית. שירות המבחן התרשם כי הנאשם אינו מביע חרטה, מפגין עמדה קורבנית ועסוק במחירים שצפוי לשלם. בעל דפוסי חשיבה והתנהגות בעלי אופי מניפולטיבי ומרמתי. הנאשם לא הביע מוטיבציה להתבוננות פנימית ביקורתית ביחס להתנהלותו, ולא הביע נזקקות טיפולית, לפיכך שירות המבחן נמנע מהמלצה טיפולית בעניינו. שירות המבחן המליץ על ענישה קונקרטית שתשקף את חומרת מעשיו ותציב לנאשם גבול ברור. שירות המבחן לא מצא הצדקה להמליץ על ביטול ההרשעה, הן לאור חומרת העבירות, הן לאור לקיחת האחריות החלקית והן לאור התרשמותם כי קיים סיכון להישנות התנהגות עוברת חוק.

הממונה על עבודות השירות מצא את הנאשם כשיר לריצוי מאסר בדרך של עבודות שירות.

טיעוני הצדדים לעונש
באי כח המאשימה הפנו לעובדות כתב האישום המתוקן, לכך שבביתו וברכבו נתפסו מאות כדורים, לכך שביצע את העבירות במשך שנים ואין עסקינן באירוע חד פעמי. הפנו לערכים המוגנים שנפגעו לכך שיכול היה להיגרם נזק רב, כתוצאה ממעשי הנאשם. לדבריהם הפסיקה בשנים האחרונות מלמדת על מגמת החמרה בענישה בעבירות אלו. לשיטתם מתחם העונש ההולם לפרשה כולה נע בין 6-20 חודשי מאסר וענישה נלווית. הפנו להתייחסותו המצמצמת של הנאשם לעבירות שביצע, להתרשמותו של שירות המבחן ולהמלצתו על ענישה קונקרטית. לאור נסיבותיו האישיות של הנאשם עתרה המאשימה לענישה ברף הנמוך של המתחם, קרי 6 חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות, מאסר מותנה, קנס בן 10,000 ₪ והתחייבות. לדבריהם בעקבות הפרשה חוייב הנאשם בתשלום מס בשווי 23,000 ₪.

ב"כ הנאשם ציין כי הנאשם לא קיבל דרישה לתשלום מס, הפנה לנסיבותיו האישיות של הנאשם, לדבריו הנאשם וחבריו סבלו מאין אונות ובשל היותו איש שיווק התנדב לרכוש עבור עצמו ועבור חבריו את התרופות. לדבריו הקונים הם חבריו, לא היתה מטרת רווח. לדבריו לא שילם מס הכנסה כי ראה בתשלום שקיבל מחבריו " טיפ". לדבריו המחדלים מול פקיד השומה הוסרו. לדבריו הנאשם איש נורמטיבי, שעוסק בשיווק משקאות. לקח אחריות על מעשיו. ב"כ הנאשם הציג מכתב ממעסיק כי במידה ויורשע יאלצו להיפרד ממנו ( נ/2). ב"כ הנאשם הציג פסיקה שם לדבריו במקרים דומים הוטלו עונשים בדמות מאסר מותנה וקנס. לטענתו מתחם העונש ההולם נע ממאסר מותנה ועד של"צ. לדבריו הנאשם הוא המפרנס העיקרי במשפחה, המשפחה עברה משבר עקב מות הבת ממחלת הסרטן, ואם יוטל עליו מאסר בעבודות שירות לא יוכל לפרנס את משפחתו. לטענתו הנאשם ניתק קשר עם אותם גורמים, ביקש את רחמי בית המשפט ביקש להסתפק בשל"צ ולא לגזור מאסר בדרך של עבודות שירות.

הנאשם ציין שהוא נעדר עבר פלילי, בנה משפחה לתפארת, עושה רק טוב לבריות, כל חייו תרם לחברה, לדבריו לא הפיץ את התרופות ולא מכר, אלא מסר לחבריו, חברים המלווים אותו 50 שנה, כולם חברי ילדות. לדבריו עשה לאנושות רק טוב. ביקש את רחמיי בית המשפט.

דיון
קביעת מתחם העונש ההולם

הגם שכתב האישום מכיל עבירות שהתפרסו על פני מספר שנים, עסקינן באותה מסכת עבריינית, יש בין העבירות קשר הדוק, (ראו ע"פ 4910/13 ג'אבר נ' מדינת ישראל (29.10.14)) ולפיכך יקבע מתחם עונש הולם אחד לכל הפרשה המתוארת בכתב האישום.

הערכים החברתיים המוגנים בעבירות שביצע הנאשם הם: פגיעה בקניינו הרוחני של הזולת, פגיעה שיוצרת נזק כלכלי לבעל סימן המסחר הרשום, פגיעה בתדמית ובמוניטין של מדינת ישראל כמי שאוכפת זכויות של בעלי קניין רוחני, פגיעה בשלום ובבריאות הציבור שעלול להיפגע כתוצאה משימוש בתרופות מסכנות ללא פיקוח, פגיעה בשוויון חלוקת נטל המס, היכולת לשום את המס ולגבותו במידת הצורך, פגיעה ישירה באוצר המדינה ופגיעה עקיפה בכיסו של כל אזרח, פגיעה באמון רשויות המס בציבור הנישומים שידווחו דיווחי אמת, פגיעה במוטיבציה של ציבור משלמי המסים לשלם מס כחוק.

ראו בעניין זה את דבריה של כב' הש' דורנר ברע"פ 1519/13 סויסה נ' מדינת ישראל (24.4.03):

"העבירות כנגד הקניין הרוחני הגיעו לממדים רחבי היקף, המביאים לפגיעה חמורה בסחר המקומי, כמו גם בסחר הבינלאומי, והמחייבים את רשויות אכיפת החוק, כמו גם את מערכת בתי המשפט, להקפיד כי תהיה הרתעה יעילה כנגד עבירות אלה".

מידת הפגיעה בערכים המוגנים היא משמעותית בשים לב לכך שהעבירות נעברו על פני שנים.

באשר לנסיבות ביצוע העבירות: העבירות נעשו בתחכום, לאחר תכנון מוקדם, הנאשם היה חלק משרשרת עבריינית של מפיצי תרופות מפרות. נתתי דעתי לכך שהעבירות נמשכו על פני כ- 4 שנים, ונמכרו ללקוחות שונים, במשך תקופה ממושכת, מבלי שהנאשם דיווח כדין על הכנסותיו ושילם את המס הנדרש. נתתי דעתי לכך שפקיד השומה העריך את תשלום המס בסך של 23000 ₪. נתתי דעתי לדברי הנאשם כי הקונים שפורטו בכתב האישום הם חבריו מזה עשרות שנים. אין לכך כל אינדיקציה בכתב האישום, ומעבר לדברי הנאשם לא הוצגו לכך כל ראיות בתיק. זאת ועוד, הנאשם הודה בכתב אישום המייחס לו הפצה ומכירה של התרופות המפרות וקבלת תמורה כספית עבור המכירה. כמות התרופות שנתפסה ברכבו, בפרט ביום 19.7.16, אינה מתיישבת עם טענתו בדבר " אספקה לחברים". נתתי דעתי לנזק שיכול היה להיגרם לבריאותם של הקונים השונים כתוצאה משימוש בתרופות, בפרט לארז ( אישום 2) אשר התלונן על צריבות בעיניים ובחזה וכאבים בחזה כתוצאה מהשימוש בתרופות. נתתי דעתי לפגיעה המתמשכת בקניינם של בעלי זכויות הקניין שהופרו ולפגיעה באוצר המדינה.

בחינת מדיניות הענישה הנוהגת מעלה כי במקרים דומים הוטלו על נאשמים עונשים החל מאסרים קצרים ועד למאסרים לתקופות משמעותיות. כל מקרה ונסיבותיו. העונשים משתנים בהתאם להיקף המרמה וההונאה, לכמות העסקאות, לסכומי העסקאות, משך העסקאות, נסיבות אישיות ועוד. ראו למשל:

רע"פ 9102/15 רועי פאר נ' מדינת ישראל (26.1.16). המבקש הורשע בעבירות של טיפול רשלני בתרופות, עיסוק במכירה ובהפצה של טובין שסומנו בלא רשות בעל הסימן, החזקת טובין מפרים לשם מסחר, אי קיום חובת מרשם, מכירה קמעונאית של תכשיר מרשם שלא בידי רוקח מורשה, שיווק תכשיר שלא באמצעות בית מרקחת, מכירת תכשירים שלא באריזתם המקורית, שימוש במסמך מזוייף, קבלת דבר במרמה ועוד. המבקש מכר בהזדמנויות שונות כדורים מפרים של ויאגרה וסיאליס, הנאשם רכש מאות כדורים באלפי שקלים, בחיפוש שנערך בביתו נמצא כי החזיק 2181 כדורים מפרים, עלונים, מדבקות, אריזות ריקות של כדורים מפרים ועוד. הנאשם העסיק שליחים מטעמו שעסקו בהפצה, ובאמתחתם נתפסו למעלה מ- 6400 כדורים מפרים. בית משפט קמא קבע כי מתחם העונש ההולם נע בין 6-18 חודשי מאסר וגזר על המבקש 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, מאסר מותנה, צו מבחן וקנס בסך 150,000 ₪. בית המשפט המחוזי דחה את ערעור המבקש על גובה הקנס וקיבל את ערעור המשיבה על חומרת העונש תוך העמדת עונש המאסר על 10 חודשי מאסר בפועל.
בקשת רשות ערעור נדחתה.
נאשמים אחרים באותה פרשה, אשר חלקם היה קטן יותר נדונו ל- 4 חודשי מאסר בעבודות שירות קנס בסך 12,000 ₪ וענישה נלויית ו- 2 חודשי מאסר בעבודות שירות, קנס בסך 6000 ₪ וענישה נלווית. [ראו ת"פ ( פ"ת) 58975-01-14 מדינת ישראל נ' פאר ואח' (10.5.16)].

רע"פ 8797/14 שושנה נ' מדינת ישראל (4.1.15) המבקש בעל חנות אביזרי מין, הורשע כי מכר בחנותו לפחות 15 פעמים כדורים מזוייפים של ויאגרה, סיאליס ולויטרה. בחיפוש בחנות נתפסו 148 כדורים מפרים. בית משפט קבע כי מתחם העונש ההולם נע בין 2-12 חודשי מאסר וגזר על המבקש 3 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, קנס בסך 20,000 ₪ וענישה נלווית. ערעורו של המבקש לבית המשפט המחוזי נדחה. בקשת רשות ערעור נדחתה.

עפ"ג ( מרכז) 357-11-15 לוי נ' מדינת ישראל (10.1.16). המערער הורשע על פי הודאתו בעבירות של זיוף בכוונה לקבל דבר וסימון טובין תוך הפרת סימני מסחר. המערער יחד עם אחרים ארז 10,000 כדורים מפרים מדי חודש באריזות מזוייפות אשר יוצרו למטרה זו. בחיפוש שנערך בחצריו נתפסו 4248 כדורים מפרים. בית משפט קמא קבע כי מתחם העונש ההולם נע בין 3-12 חודשי מאסר וענישה נלווית וגזר על המערער 6 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות, מאסר מותנה וקנס בסך 20,000 ₪. ערעור שהגיש המערער על חומרת העונש נדחה.
נאשם אחר באותה פרשה נדון אף הוא ל- 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, קנס בסך 10,000 ₪ וענישה נלווית [ ראו ת"פ(ת"א) 56943-01-15 מדינת ישראל נ' בן שלוש ואח' (24.6.15)].

ת"פ ( ק"ש) מדינת ישראל נ' חסון (16.7.18). הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של מעשה פזיזות ורשלנות, החזקה של טובין שסומנו בלא רשות בעל הסימן, מכירת טובין כאמור בהיקף מסחרי, עבירות על פקודת הרוקחים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וזיוף. הנאשם עסק בתקופה העולה על שנה במכירה והפצה של תרופת מפרות ומוצרי און. בחיפוש שנערך בביתו נתפסו עשרות כדורים מפרים מסוג ויאגרה ומסוג טייגר קינג. הנאשם החזיק בביתו מעבדה לערבוב דבש אותו הציג במרמה כ"דבש הזלוע", מילא צנצנות ושיווק את הדבש במרמה כבעל סגולות מרפה מיוחדות, תמורת הדבש קיבל במרמה אלפי שקלים. בית המשפט קבע כי מתחם העונש ההולם נע ממספר חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות ועד 15 חודשי מאסר. הנאשם לא נמצא כשיר לריצוי עבודות שירות בשל מצבו הרפואי, לפיכך, בשל נסיבותיו האישיות ובעיקר בשל מצבו הרפואי חרג בית המשפט לקולה ממתחם העונש ההולם וגזר מאסר מותנה וקנס בסך 35,000 ₪.

ת"פ ( ראשל"צ) 58657-09-16 מדינת ישראל נ' צברלינג (1.3.17). הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של מעשי פזיזות ורשלנות, יבוא לשם מסחר של טובין בעלי סימן העלול להטעות והחזקת של טובין שסומנו שלא ברשות בעל הסימן, בהיקף מסחרי. הנאשם רכש מספר פעמים מחודש מרשת הפצה בלתי חוקית תכשירים ותרופות מפרות, הפיץ אותם ואף ייבא מהם. בחיפוש ברכבו נתפסו 150 טבליות מפרות, בחבילות שנשלחו אל הנאשם בדואר נתפסו 1500 טבליות מפרות ו- 150 שקיות ג'ל לטיפול באון. במהלך תקופה של כ- 8 חודשים מכר הנאשם לאחרים 30 טבליות מפרות של " סיאליס" בתמורה ל- 300 ₪, ו- 30 טבליות מפרות של " טייגר קינג" ושל " סופר טייגר" תמורת 350 ₪ בכל עסקה. כמו כן מכר 7 ג'ל תמורת 120 ₪. הנאשם לא ניהל ספרי כנדרש בפקודת מס הכנסה. לנאשם הרשעות קודמות לרבות בעבירות דומות. נדון ל- 13 חודשי מאסר, תוך הפעלת מאסר מותנה בן 6 חודשים חלקו במצטבר כך שירצה 17 חודשי מאסר, מאסר מותנה, קנס בסך 15,000 ש"ח .

ת"פ (ראשל"צ) 26324-09-16 מדינת ישראל נ' רענן אלקחם (22.11.17); הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות של טיפול רשלני בתרופות ושיווק מרשם ללא היתר. הנאשם מכר במועדים שונים כדורים מזויפים מסוג טייגר קינג. בחיפוש בעסקו נמצאו 56 כדורים מפרים מסוג טייגר קינג. בחיפוש נוסף שנעשה בעסקו כשנה וחצי לאחר מכן נתפסו בעסק כ- 300 כדורים מפרים ואריזות ג"ל מפרות של תרופות מסוג טייגר קינג, קמארה וסיאליס. בית המשפט קבע כי מתחם העונש ההולם נע ממאסר מותנה ועד 8 חודשי מאסר וגזר על הנאשם 2 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, מאסר מותנה וקנס בסך 7500 ₪.

ת"פ ( ת"א) 10037-07-11 מדינת ישראל נ' מריו פטלביץ ( 12.9.13). הנאשם הורשע בהתאם להודאתו בעבירות של טיפול רשלני בתרופות, עיסוק במכירה ובהפצה של טובין שסומנו בלא רשות בעל הסימן, החזקת טובין מפרים לשם מסחר, אי קיום חובת מרשם, מכירה קמעונאית של תכשיר מרשם שלא בידי רוקח מורשה, שיווק תכשיר שלא באמצעות בית מרקחת, מכירת תכשירים שלא באריזתם המקורית. הנאשם עסק משך כחודשיים במכירה והפצה של כדורי "ויאגרה" מזוייפים. הנאשם שלח לחוקר אנגלי 72 כדורים מפרים מסוג ויאגרה וסיאליס תמורת 250 דולר; 400 כדורי סיאליס מפרים תמורת 500 דולר וכמות שאינה ידועה של כדורי סיאליס תמורת 2,250 דולר .
בית המשפט קבע כי מתחם העונש ההולם הראוי בנסיבות העניין נע ממאסר שיכול וירוצה בעבודות שירות עוד לשנת מאסר לצד ענישה נלווית, אלא שבשל שיהוי ניכר בהגשת כתב האישום ( של למעלה מ- 4 שנים) קבע כי מתחם העונש ההולם מתחיל ממאסר מותנה וגזר על הנאשם מאסר על תנאי, של"צ וקנס בסך 20,000 ₪.

ראו גם רע"פ 6987/10 בנימין נ' מדינת ישראל (4.10.10); עפ"ג (מרכז) רוני בנימין נ' מדינת ישראל (8.11.16); עפ"ג (מרכז) 41028-07-15 איגלינסקי נ' מדינת ישראל ; עפ"ג (חיפה) 3403-03-14 סליוטו נ' מדינת ישראל (26.6.14); ע"פ (ת"א) 23304-01-10) איילון נ' מדינת ישראל (7.6.10); ת"פ (קג"ת) 27644-10-13 מדינת ישראל נ' דוד ואח' (24.3.14) (29.9.14); ת"פ (ראשל"צ) 12949-05-12 מדינת ישראל נ' פליקס רובין (28.5.14); ת"פ (ת"א) 36231-11-09 מדינת ישראל נ' הושיר (24.2.11); ת"פ (ת"א) 3187/08 מדינת ישראל נ' עודי (27.5.10); ת"פ (ת"א) 7995-07 מדינת ישראל נ' מזרחי (2.2.10).

לאור כל האמור לעיל אני קובעת כי מתחם העונש ההולם לאירוע שבפני נע ממאסר בן 4 חודשים שיכול וירוצה בעבודות שירות ועד 18 חודשי מאסר.

ביטול ההרשעה

הכלל הוא כי מי שהוכחה אשמתו, יש להרשיעו בדין.

בע"פ 2513/96 מדינת ישראל נ' שמש, פסק בית המשפט העליון כי:

"שורת הדין מחייבת כי מי שהובא לדין ונמצא אשם, יורשע בעבירות שיוחסו לו. זהו הכלל. הסמכות הנתונה לבית המשפט להסתפק במבחן מבלי להרשיעו בדין, יפה למקרים מיוחדים ויוצאי דופן. שימוש בסמכות הזאת כאשר אין צידוק ממשי להימנע מהרשעה מפר את הכלל. בכך נפגעת גם שורת השוויון לפני החוק".

ככל שהעבירה חמורה יותר האפשרות להימנע מהרשעה פוחתת, בשל הצורך "להטביע חותם פליליות" שאם לא כן עלול לעבור מסר הפוך מן המתחייב, כאילו מדובר בעבירה שהיא "נסלחת" (ראו ע"פ 419/92 מדינת ישראל נ' כהן).

עם זאת קיימים מקרים חריגים מיוחדים ויוצאי דופן בהם קיימת הצדקה להימנע מהרשעה (ע"פ 9893/06 לאופר נ' מדינת ישראל) וזאת כאשר עלול להיווצר פער בלתי נסבל בין עוצמת פגיעתה של ההרשעה הפלילית בנאשם האינדיבידואלי לבין תועלתה של ההרשעה לאינטרס הציבורי-חברתי הכללי.

בע"פ 2083/96 כתב נ' מדינת ישראל, נקבע כי הימנעות מהרשעה אפשרית בהצטבר שני גורמים מרכזיים: ראשית, סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על ההרשעה בלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים, ושנית ההרשעה תפגע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם.

הנטל לשכנע את בית המשפט ששיקולי השיקום גוברים, מוטל על הנאשם.

יישום המבחנים האמורים במקרה דנן, מעלה כי לא ניתן להורות על ביטול הרשעת הנאשם בדין.

נסיבות ביצוע העבירות אינן ברף הקל, אין עסקינן במעידה חד פעמית, אלא בעבירות שנמשכו ברצף על פני תקופה של כ- 4 שנים, עבירות שבוצעו לשם בצע כסף והיה בהן פוטנציאל לסיכון חיי אדם.

הנאשם לא הוכיח כי הרשעה תפגע בשיקומו. הנאשם לא הביע נכונות להשתלב בהליך טיפולי ולא עבר הליך שיקומי.

באשר לנזק שיגרם כתוצאה מהרשעתו, אמנם הנאשם הציג מכתב ממעסיקו לפיו החברה שמה נר לרגליה לא להעסיק סוכנים בעלי עבר פלילי, עם זאת, העניין נתון בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ברצותה תוכל לפטר הנאשם, ברצותה תוכל להמשיך להעסיקו. גם אם חלילה יפוטר, אין כל מניעה כי ימצא מקום עבודה אחר בתחום עיסוקו.

ככלל, כל הרשעה עלולה לגרום נזק כזה או אחר לכל מורשע, ועדיין הכלל שקבע המחוקק הוא כי מי שעבר עבירה יורשע בפלילים, הימנעות מהרשעה היא החריג.

הנאשם לא הוכיח כי עלול להיווצר פער בלתי נסבל בין עוצמת פגיעתה של ההרשעה הפלילית בו לבין תועלתה של ההרשעה לאינטרס הציבורי-חברתי הכללי.

כאמור, אף שירות המבחן לא מצא הצדקה להורות על ביטול ההרשעה.

לאור כל האמור, ההרשעה תיוותר על כנה.

גזירת עונשו של הנאשם בתוך מתחם העונש ההולם.

בעניינו של הנאשם אין הצדקה לחרוג לחומרה או לקולה ממתחם העונש ההולם.

בואי לגזור את עונשו של הנאשם בתוך מתחם העונש ההולם לקחתי בחשבון את השיקולים הבאים:

זקפתי לזכותו של הנאשם את העובדה שבחר להודות ולקחת אחריות על מעשיו בהזדמנות ראשונה.

זקפתי לזכותו את היותו נעדר הרשעות קודמות.

לקחתי בחשבון את השפעת העונש על הנאשם ועל משפחתו, את דבריו כי יכול וכתוצאה מההרשעה עלול להיות מפוטר, את היותו מפרנס עיקרי למשפחתו, את העובדה שביתו נפטרה לפני חודשים ספורים כתוצאה ממחלת הסרטן, ואת השבר הגדול במשפחה כתוצאה ממותה.

לקחתי בחשבון כי חלפו כמעט שנתיים ממועד ביצוע העבירות ולא נפתחו תיקים חדשים.

לקחתי בחשבון את הערכת שירות המבחן כי הנאשם לוקח אחריות חלקית ביחס לביצוע העבירה, מטשטש את מידת מעורבותו, מחזיק בעמדות שנותנות לגיטימציה להתנהלותו, את היותו חסר מוטיבציה לבדיקה עצמית.

לקחתי בחשבון את המלצת שירות המבחן להטיל על הנאשם ענישה קונקרטית אשר תשקף את חומרת מעשיו ותציב לו גבול ברור.

הגם ששירות המבחן ציין כי הנאשם מתאים לביצוע צו של"צ, לא מצאתי כי בעניינו של הנאשם ניתן להסתפק בענישה בדמות של"צ, ענישה החורגת לקולה ממתחם העונש ההולם. כאמור, בעניינו של הנאשם לא מתקיימים החריגים המצדיקים חריגה לקולה ממתחם העונש ההולם.

לקחתי בחשבון את טיעוני הצדדים. כאמור, לאור נתונים האישיים של הנאשם ונסיבותיו המשפחתיות, עתרה המאשימה להטיל על הנאשם ענישה ברף התחתון של המתחם, אשר לשיטתה עומד על 6 חודשי מאסר בעבודות שירות.

לאחר שלקחתי בחשבון כל אלה, ובהתאם לעמדת המאשימה, מצאתי הצדקה לגזור את עונשו של הנאשם ברף התחתון של המתחם בכל הנוגע לרכיב המאסר.

באשר לקנס שיוטל על הנאשם: בשים לב שהעבירות נעברו לשם הפקת תועלת כלכלית, קיימת חשיבות לענישה כספית משמעותית אשר תלמד כי אין תועלת כלכלית בצד עבירות אלה.
גובה הקנסות מושפע מסכום המס וממשך אי הדיווח.
בעניינו של הנאשם סכום המס בו חוייב בדיעבד, כך נטען, עומד על 23,000 ₪ כפי שעולה מטיעוני ב"כ המאשימה, דבר שיש בו כדי לרמז על היקפי הרווח על מעשיו. כאמור, עסקינן בעבירות שנמשכו על פני כ - 4 שנים.

הקנס ההולם בנסיבות דנן, עומד על עשרות אלפי שקלים.

המאשימה עתרה להשתת קנס בסך 10,000 ₪ בלבד, ועל כן לא אחמיר עם הנאשם מעבר לעתירת המאשימה.

עונשו של הנאשם

לאור כל האמור, מצאתי לנכון ולמידתי להטיל על הנאשם את העונשים הבאים:

א. הנני מטילה על הנאשם מאסר לתקופה של 4 חודשים, שירוצה בדרך של עבודות שירות, במט"ב יבנה ברחוב נורית 2 יבנה.
הנאשם יועסק 5 ימים בשבוע, 8.5 שעות עבודה יומיות.

הנאשם הביע את הסכמתו לרצות את עונש המאסר בעבודות שירות.
על הנאשם להתייצב לתחילת ריצוי המאסר ביום 30.12.18בשעה 08:30 במשרדי הממונה על עבודות שירות במפקדת מחוז דרום, יחידת עבודות שירות ב"ש.

מוסבר לנאשם כי עליו לבצע כל עבודות שמוטלות עליו במסגרת עבודות השירות על פי ההנחיות שתינתנה לו מעת לעת על ידי הממונה במקום וכל הפרה של עבודות שירות תגרום
להפסקה מנהלית של עבודות השירות וריצוי עונש המאסר בפועל.

ב. מאסר בן 6 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים מהיום לבל יעבור הנאשם עבירה מהעבירות בהן הורשע.

ג. קנס בסך 10,000 ש"ח או 100 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 20 תשלומים חודשיים רצופים ושווים, תשלום ראשון לא יאוחר מיום 15.1.19
הנאשם יחתום על התחייבות כספית בסך 10,000 ₪ להימנע מביצוע עבירות בהן והכל תוך שלוש שנים מהיום. ההתחייבות תחתם במזכירות בית משפט עוד היום. לא יחתום הנאשם כאמור, יאסר למשך 15 יום.

זכות ערעור כחוק.
ככל שיש מוצגים
ניתן היום, יט כסלו תשע"ט, 27.11.18 במעמד הצדדים.