הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת ת"א 68877-12-19

בפני
כב' השופט אבישי זבולון

תובעים

פלוני

נגד

נתבעים

1.אבו עראר עאמר
2.ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

זוהי החלטה בבקשת התובעים 1 ו -2, למינוי מומחים רפואיים, לצורך מתן חוות דעת רפואית בשאלת הנכות הרפואית.

התובעים 1 ו - 2 הגישו תביעתם לפיצויים בגין פגיעתם בתאונת דרכים שאירעה לטענתם ביום 7/3/19.

התובעים עתרו למינוי מומחה בתחום האורתופדיה.

התובע 1
התובע 1 צרף מסמכים רפואיים שונים, בין היתר מסמך סיכום רפואי-שחרור מיום 7/3/19, הפניה לרופא אורתופד מיום 8/3/19, הפניה לבדיקת EGG מיום 20/3/20 , סיכום יעוץ אורתופד מיום 22/3/19 וסיכום אבחון פיזיותרפיה מיום 12/6/19. מצילום שבוצע לתובע עולה כי מבנה גרמי תקין, ללא עדות לשבר או פריקה, ללא חסרים נוירווסקולריים, תנועות מוגבלות עקב כאס, ללא חסר נוירולוגי.

הנתבעת התנגדה למינוי מומחה וטענה כי התובע הציג תיעוד דל, אין רצף טיפולי ואין במסמכים הרפואיים ראיה לנכות כלשהי.

לאחר עיון במסמכים הרפואיים, מצאתי כי קיימת ראשית ראייה ואולם אין רצף טיפולי, בהינתן כי המסמך האחרון מיום 12/6/19 ואולם בכדי שלא לחסום את דרכו של התובע 1 מלהוכיח טענותיו כל שהן מתייחסות למצבו הרפואי, סבורני כי יש להיעתר לבקשה לקבל חוות דעת לקביעת הנכות הרפואית בתחום זה ו יש למנות מומחה בתחום האורתופדיה ובנסיבות העניין, ישא התובע 1 במחצית משכר טרחתו, של המומחה.

התובע 2
התובע 2 צרף מסמכים רפואיים שונים, בין היתר, מכתב סיכום רפואי-שחרור מיום 7/3/19 ממנו עולה כי לא נמצאה רגישות גרמית או דפורמציה, מניע 4 גפיים באופן חופשי, יציבות תקינה, טווחים מלאים, ללא עדות שברים; הפניה לפיזיותרפיה מיום 22/3/19 בשל כאבים בגב תחתון, רגל שמאל ויד ימין וסיכום אבחון פיזיותרפיה מיום 12/6/19.

הנתבעת התנגדה למינוי מומחה וטענה כי התובע צרף 6 עמודים בלבד של תיעוד רפואי, שאינו כולל אבחונים וטיפולים של מומחה אורתופד והמסמך האחרון מיום 22/3/19, כך שאין רצף טיפולי.

לאחר עיון במסמכים הגעתי למסקנה כי אין בעניינו של התובע 2 רצף טיפולי ובשל התיעוד הדל, ממנו עולה ראשית ראיה קלושה ביותר, מצאתי למנות מומחה באופן שהתובע ישא בשכר טרחתו, כמימון ביניים.
לאור האמור, הנני מורה על מינויו של ד"ר נחמיה בלומברג כמומחה רפואי מטעם בית משפט בתחום האורתופדיה .
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום 7/3/19 ובמיוחד יתייחס ל :
א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. המומחה יתייחס לקשר שבין האירוע לבין מצב התובע נכון להיום.
ג.  האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן-מהם סוגי
הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.

בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיה ם, למעט חוות דעת מומחים. המומחה יציי ן בחוות הדעת אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ , עבור כל תובע.
התובע 1 ישא במחצית משכר הטרחה והנתבעת תשא במחצית נוספת.
התובע 2 ישא בשכר הטרחה באופן מלא.

שכר הטרחה ישולם ישירות למומחה והוא על פי חשבונית שתומצא על ידי המומחה.

חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 60 יום מהיום. 

בעלי הדין רשאים להפנות למומחים שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחים מתבקשים להשיב תוך 15 יום נוספים.

תחשיב נזק מטעם התובעת יוגש עד 30 יום מקבלת חוות הדעת.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש בחלוף 30 יום נוספים.

הצעת בית המשפט תשלח בכתב, ככל שהצדדים לא יבקשו לקיים דיון.

תז"פ ליום 1/12/20.

ניתנה היום, כ"ב תמוז תש"פ, 14 יולי 2020, בהעדר הצדדים.