הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת ת"א 66900-05-20

בפני
כב' השופט אבישי זבולון

תובעים

פלוני

נגד

נתבעים

1.קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
2.רביע אלכמלאת

החלטה

זוהי החלטה בבקשת התובעים 1-3 למינוי מומחים רפואיים, לצורך מתן חוות דעת רפואית בשאלת הנכות הרפואית.

התובעים הגישו תביעתם לפיצויים בגין פגיעתם בתאונת דרכים שאירעה לטענתם ביום 23/3/19.

תובעת 1

התובעת 1 ביקשה למנות מומחה רפואי בתחום האורתופדיה . לטענתה, היא סובלת עקב התאונה מסימפטומים שונים כאמור במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה, בין היתר, מסמכים מחדר מיון מהם עולה כי התובעת נחבלה בברך שמאל ואובחן שבר בטיביה.

הנתבעת התנגדה למינוי מומחה וטענה כי לא צורף תיעוד עדכני ומשך הרי שהתובעת החלימה מפציעותיה.

לאור האמור עד כה ולאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת הנתבעת, בכתב התביעה על נספחיו ובמסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה, הגעתי למסקנה כי נמצאה ראשית ראיה לקיומה של נכות בתחום האורטופדיה וסבורני כי יש להיעתר לבקשה לקבל חוות דעת לקביעת הנכות הרפואית .

לפיכך אני מורה על מינויו של :
ד"ר יצחק קורן כמומחה רפואי מטעם בית משפט בתחום האורטופדיה.

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצב ה הרפואי של התוב עת 1 בעקבות האירוע מיום 23/3/19 ובמיוחד יתייחס ל :

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. המומחים יתייחסו לקשר שבין האירוע לבין מצב התובעת נכון להיום.
ג.  האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן-מהם סוגי
הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.

בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיה ם, למעט חוות דעת מומחים. המומחה יציי ן בחוות הדעת אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

בשלב זה תשא הנתבעת בשכרו של המומחה וזה י ילקח בחשבון הסכומים שיפסקו. שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ והוא ישולם ע"י הנתבעת ישירות על פי חשבונית שתומצא על ידי המומחה.

חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 60 יום מהיום. 

בעלי הדין רשאים להפנות למומחים שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחים מתבקשים להשיב תוך 15 יום נוספים.

תחשיב נזק מטעם התובעת יוגש עד 30 יום מקבלת חוות הדעת.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש בחלוף 30 יום נוספים.

הצעת בית המשפט תשלח בכתב.

תובע 2

באשר לתובע 2, אשר עתר למינוי מומחה בתחום האורתופדיה, יצוין כי לבקשה מטעמו צורף מסמך אחד בלבד מחדר מיון, בו צוין כי נמצאה רגישות קלה במישוש פרק ירך ימין ושפשופים על הגפיים התחתונות.

הנתבעת התנגדה למינוי מומחה וטענה כי לא מתקיים רצף טיפולי.

לאחר עיון בטענות הצדדים ובמסמך שצורף, מצאתי כי אין מקום למנות מומחה רפואי בהעדר רצף טיפולי ועל כן הבקשה נדחית.

תובעת 3
התובעת 3 עתרה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה וצרפה מסמכים רפואיים ממועד התאונה מהם עולה כי התובעת לא היתה מעורבת בתאונה, אלא חשה לעזרת התובעת 1, אימה, והתלוננה על כאבים בבטן תחתונה.

הנתבעת התנגדה למינוי מומחה וטענה כי אין בתלונות התובעת קשר לתאונה שהתרחשה שכן התובעת לא היתה מעורבת בתאונה ועל כן לא מתקיים רצף טיפולי וראשית ראייה.

מעיון במסמכים הרפואיים עולה כי התובעת 3 היתה בשבוע 36 להריונה במועד התאונה ובדיווח בחדר מיון, ציינה כי לא היתה מעורבת ישירות ואולם "אמא נפצעה כהולכת רגל והיא רצה לעזור לה ומאז מדווחת על כאבים בבטן תחתונה". מהמסמכים הרפואיים ותלונות התובעת, לא מצאתי ראשית ראייה ורצף טיפולי למינוי מומחה בתחום האורתופדיה ועל כן הבקשה נדחית.

תז"פ ליום 1/7/21 למתן הצעה בכתב.

ניתנה היום, כ"ג אדר תשפ"א, 07 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.