הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת ת"א 6071-01-19

בפני
כב' השופט אבישי זבולון

תובע

פלוני

נגד

נתבעים

1.לוגית ע.ד. בע"מ
2.מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
3.דודו לוי דוד

החלטה

1. בהמשך להחלטה מהיום, יקבע התיק להוכחות והצדדים יפעלו כדלקמן:

דיון הוכחות ייערך ביום 28/2/21 בשעה 11:00-15:30.

קדם משפט מסכם יתקיים ביום 26/1/21 בשעה 09:00 .
 
2. הצדדים יגישו ראיותיהם בתצהירים כדלקמן:
 
    א. ב"כ התובע בתוך 60 יום מהיום.
    ב. ב"כ הנתבעים בחלוף 60 יום מיום קבלת תצהירי התובע.

ימי הפגרה יבואו במניין הימים.
 
3. בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם
    יכללו כל המסמכים שבדעת מגיש תיק המוצגים להסתמך עליהם במהלך המשפט.

הצדדים ימספרו ברצף, לפי סדר הגשתם, את כלל עמודי המסמכים המצורפים בתיק המוצגים וכן יגישו עד 15 יום עובר למועד קדם המשפט המסכם , עותק כרוך, מדוגל וממוספר כאמור, לתיק הנייר.

4. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר, או הגשת מוצג שלא נכלל
    בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט, ולאחר הגשת בקשה כדין.

5. היה וצד יהיה מעוניין לבקש לזמן עד שאינו בשליטתו, לרבות מומחה, למועד הדיון, ייעשה כן במועד שנקבע להגשת תצהיריו. בבקשת זימונו של העד יצוין הנושא עליו עומד אותו עד להעיד.

6. ככל שיוגשו תצהירי חוקרים, יוגשו בתוך פרק הזמן הקבוע להגשת ראיות הצדדים ויתויקו בתיק הנייר. התצהירים יוצגו לעיון ב"כ התובע בתום ראיות התביעה.

7. הצדדים יערכו לסיכומים בעל פה.

ניתנה היום, כ"ז תמוז תש"פ, 19 יולי 2020, בהעדר הצדדים.