הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת ת"א 42215-02-20

בפני
כב' השופט אבישי זבולון

תובע

פלוני

נגד

נתבעת

אמיר בנייה ופיקוח בע"מ

החלטה

א. הצדדים מתבקשים להשלים את הליכי הגילוי והעיון במסמכים תוך
60 יום מיום קבלת הודעה זו.

ב. התובע/ת ימציא כתב ויתור על סודיות רפואית של התובע עד 30 יום מהיום
באם טרם הומצא.

ג. לא תוגש חוות דעת תובע/ת תוך 30 יום מהיום, יהיה התובע/ת מנוע מלטעון כל
עניין שברפואה שהוכחתו טעונה חוות דעת.

הנתבע/ת רשאית להגיש חוות דעת מטעמה בחלוף 90 יום מיום קבלת חוות
דעת המומחה מטעם התובע/ת, שאם לא כן תחשב כמוותרת על זכות זו.

תחשיב נזק מטעם התובעת יוגש עד 30 יום מקבלת חוות הדעת.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש בחלוף 30 יום נוספים.

במידה ויימצאו פערים ניכרים בחוות דעת המומחים מטעם הצדדים,
אזי ישקלו הצדדים הגשת בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט,
בטרם הגשת תחשיבי הנזק.

הצעת בית המשפט לפשרה תשלח בכתב, אלא אם יבקשו הצדדים לקיים דיון.

תזכורת ליום 15/12/20.

המזכירות תשלח עותק מההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ח תמוז תש"פ, 20 יולי 2020, בהעדר הצדדים.