הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת ת"א 38517-12-19

בפני
כב' השופט אבישי זבולון

תובעת

פלוני

נגד

נתבעת

ביטוח ישיר בע"מ

החלטה

בהסכמת בעלי הדין ולנוכח הפערים בין חוות הדעת מטעם הצדדים, אני מורה על מינויו של ד"ר אלחנן לוגר , כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה. 
המזכירות תעביר למומחה החלטתי זו, והוא מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 7 ימים דבר הסכמתו לשמש כמומחה בתיק זה והאם קיימת מניעה מצדו לנוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת. תוך 7 ימים יודיעו הצדדים אם יש להם התנגדות למינוי המומחה בשל קשריו עם אחד הצדדים. בהעדר הודעה יובן כי לא קיימת מניעה כלשהי מצד הצדדים או המומחה.

     המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום
      8/8/17 ובמיוחד יתייחס ל:
 
     א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
      ב. קשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
      ג.  האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן-מהם סוגי
          הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים
          להיום.
      ד. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
     
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם לרבות חוות דעת
מומחים.
 
       המומחה  יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
 
בשלב זה ישאו הצדדים בשכרו של המומחה בחלקים שווים וזה ילקח בחשבון הסכומים שיפסקו.

שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ, התובעת תפקיד את חלקה בשכר המומחה במזכירות בית המשפט בתוך 15 ימים, אשר לא תוציא כתב מינוי בטרם הופקדו הכספים.

חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 60 יום מהיום. 

בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת
        חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

תחשיב נזק מטעם התובעת יוגש עד 30 יום מקבלת חוות הדעת.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש בחלוף 30 יום נוספים.

לאחר הגשת תחשיבי הנזק, תשלח לצדדים הצעת בית המשפט בכתב, אלא אם כן יבקשו הצדדים כי יקבע מועד לדיון.

תזכורת פנימית ליום 1/8/20.

ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

ניתנה היום, כ"ט שבט תש"פ, 24 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.