הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת ת"א 32288-06-17

בפני
כבוד ה שופט משה הולצמן

התובעים

  1. משה פריש
  2. ג'ינה פריש

ע"י ב"כ ארנסט בראייה
טל' 08-XXXX595

נגד

הנתבעים

  1. מישל לוסקי
  2. אילנה לוסקי

ע"י ב"כ עוה"ד מיכה לנקרי
טל' 08-XXXX199

החלטה

הצדדים נתנו הסכמתם למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הקונסטרוקציה .
אני ממנה את מר מרדכי בס , כמומחה מטעם בית משפט בתחום הקונסטרוקציה (להלן: " המומחה").
מאחר והמינוי הוא בהסכמת הצדדים, יחולו הוראות תקנה 130(ג) של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.
המזכירות תפנה למומחה ותודיע לו דבר מינויו, וזה מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 10 ימים דבר הסכמתו לשמש כמומחה בתיק זה והאם קיימת מניעה מצדו לנוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת, מלשמש מומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה.
תוך 10 ימים יודיעו הצדדים אם יש להם התנגדות למינוי המומחה בשל קשריו עם אחד הצדדים. בהעדר הודעה יובן כי לא קיימת מניעה כלשהי מצד הצדדים. 
המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט בתחום האגרונומיה, ויבקר במקום בתיאום  עם ב"כ הצדדים .
התובעים טענו בכתב התביעה כי שורשיו של עץ חרוב הנמצא בחצר של הנתבעים גרמו לנזק לריצוף בחצר ביתם; האגרונום נסים פינס כשמונה כמומחה מטעם בית המשפט מצא כי שורשי עץ החרוב פגעו במספר אריחים בחצר ביתם של התובעים והמליץ לכרות את העץ . עוד ציין כי הנזק העיקרי בחצר התובעים הוא שקיעת חיפוי הקרמיקה לכל אורך החומה המפרידה בין החצרות, ולטעמו לא ניתן ליחס את שקיעת הקרקע לפעילות שורשים כלשהיא. עם זאת הטעים שאינו בקיא בעניינים הנוגעים לקונסטרוקציה.
בנסיבות העניין, המומחה מתבקש להתייחס לסיבות הנוגעות למצבו של הריצוף בחצר התובעים, בשים לב לממצאי האגרונום, ובמיוחד לגבי הריצוף הנמצא בסמוך לגדר ההפרדה בין החצרות, ויפרט לגבי הפתרונות ועלותם, ככל שהבדיקה מתייחסת לעניינים שבגדר מומחיותו.
המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים במקום בעת ביקורו.
התובעים יישאו בשלב זה ו כמימון ביניים בשכרו של המומחה, בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ, ולצורך כך יפקיד ו בקופת בית המשפט את הסך הנ"ל, בתוך 15 יום מהיום.
המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שיקבל את כתב המינוי ממזכירות בית המשפט, שיומצא לו רק  לאחר שתבוצע ההפקדה הנ"ל.
המומחה ימציא חוות דעת לתיק בית המשפט ולצדדים תוך 60 יום ממועד כתב המינוי שיונפק ע"י מזכירות בית המשפט.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
ב"כ התובעים יוודא כי המומחה קיבל החלטתי זו, ויעקוב אחר מילוי ההחלטה, במועדים הנקובים בה, ובמקרה הצורך, יגיש בקשה מתאימה.
ת.פ. עם תום המועדים.
המזכירות תודיע לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ד תשרי תשע"ט, 03 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.