הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת ת"א 31830-12-18

בפני
כבוד ה שופט משה הולצמן

התובעים

  1. צביקה חדד
  2. קרן חדד

ע"י ב"כ עוה"ד רועי אסור
טל: 08-XXXX525

נגד

הנתבעת

צדדים שלישיים

כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מ. גנות ואח'
טל: 03-XXXX660

1. עיריית אשקלון
ע"י ב"כ עוה"ד אביחי לוי

2. תאגיד מי אשקלון
ע"י ב"כ עוה"ד ראובינוף טל: 02-XXXX122

3. מגדל חברה לביטוח
ע"י ב"כ עוה"ד אביחי לוי

החלטה

הצדדים נתנו הסכמתם למינוי מומחה מטעם בית המשפט.
אני ממנה את מר אסא זוהר כמומחה מטעם בית משפט בתחום השמאות.
המזכירות תפנה למומחה ותודיע לו לגבי מינויו, וזה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים דבר הסכמתו לשמש כמומחה בתיק זה והאם קיימת מניעה מצדו לנוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת, מלשמש מומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה.
בתוך 10 ימים יודיעו הצדדים אם יש להם התנגדות למינוי המומחה בשל קשריו עם אחד הצדדים. בהעדר הודעה יובן כי לא קיימת מניעה כלשהי מצד הצדדים. 
המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם, יבקר בדירה בתיאום  עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בכתב התביעה של התובעים ונספחיו בלבד (להלן "הפגמים") ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בדירה, בשים לאירועים הנוגעים להליך זה.
המומחה יקבע לגבי כל פגם את עלות תיקונו, אם הוא ניתן לתיקון, בהנחה שהתיקון יבוצע על ידי קבלן סביר שאינו בקשרים מיוחדים עם מי מהצדדים. לגבי פגמים שאינם ניתנים לתיקון או שאין זה כלכלי לתקנם, יקבע המומחה את גובה ירידת הערך כתוצאה מהפגם.
בנוסף, יקבע המומחה את משך הזמן הדרוש לשם ביצוע התיקונים.
המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בדירה בעת ביקורו.
הצדדים יישאו בשלב זה, כמימון ביניים, בשכרו של המומחה, בסך 5,000 ₪ + מע"מ, באופן הבא : התובעים- 1,950 בצירוף מע"מ, הנתבעת- 1,950 ₪ בצירוף מע"מ, צד ג' 2- 550 ₪ בצירוף מע"מ, וצדדי ג/ 1 ו-3 בסך של 550 ₪ בצירוף מע"מ .
התשלום למומחה יבוצע בתוך 15 יום מהיום.
המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שיקבל את כתב המינוי ממזכירות בית המשפט, שיומצא לו רק  לאחר שתבוצע ההפקדה כאמור.
המומחה ימציא חוות דעת לתיק בית המשפט ולצדדים תוך 60 יום ממועד כתב המינוי שיונפק ע"י מזכירות בית המשפט.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
ב"כ התובעים יוודא כי המומחה קיבל החלטתי זו, ויעקוב אחר מילוי ההחלטה, במועדים הנקובים בה, ובמקרה הצורך, יגיש בקשה מתאימה.
ת.פ. עם תום המועדים.
המזכירות תודיע לצדדים ולמומחה.
נ יתנה היום, י"א תמוז תשע"ט, 14 יולי 2019, בהעדר הצדדים.