הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת ת"א 30034-08-19

בפני
כב' השופט אבישי זבולון

תובעים

פלוני

נגד

נתבע

שירביט חברה לביטוח בע"מ

החלטה

זוהי החלטה בבקשת התובעת 1 , למינוי מומחים רפואיים, לצורך מתן חוות דעת רפואית בשאלת הנכות הרפואית.

התובעת הגיש תביעתה לפיצויים בגין פגיעתה בתאונת דרכים שאירעה לטענתה ביום 22/7/18.

התובעת ביקשה למנות מומחה רפואי בתחום האורתופדיה ו פסיכיאטריה. לטענתה, היא סובלת עקב התאונה מסימפטומים שונים כאמור במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה.

באשר לתחום האורתופדיה, צורפו מסמכים רפואיים מהם עולה כי בצילום CT של קרסול ימין נמצא שבר בצוואר טלוס והרגל הונחה בגבס וכן עברה התובעת ניתוח ובאשר לתחום הפסיכיאטריה עולה כי התובעת פנתה מספר פעמיים לרופא פסיכיאטר אשר בדק ומצא כי התובעת סובלת מפוסטראומה, ללא עדות לפרודוקציה פסיכוטית ומקבלת טיפול תרופתי.

הנתבעת מתנגדת למינוי המומחים וטוענת כי התובעת החלימה מפציעתה ברגל ונמנעה מלצרף את תיק הפיזיותרפיה אליהם הופנתה ובאשר לתחום הפסיכיאטריה טענה כי אין רצף טיפולי והפנייה האחרונה של התובעת היתה בחודש מרץ 2019.

לאור האמור ולאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת הנתבעת, בכתב התביעה על נספחיו ובמסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה, הגעתי למסקנה כי נמצאה ראשית ראיה לקיומה של נכות בתחום האורטופדיה והפסיכיאטריה וסבורני כי יש להיעתר לבקשה לקבל חוות דעת לקביעת הנכות הרפואית בתחומים אלה.

לפיכך אני מורה על מינויו של :
פרופ' דן עטר מרחוב האקליפטוס 14 עומר כמומחה רפואי מטעם בית משפט בתחום האורטופדיה.
ד"ר איגור ברש כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה.

המזכירות תעביר למומחה החלטתי זו, והוא מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 10 ימים דבר הסכמתו לשמש כמומחה בתיק זה והאם קיימת מניעה מצדו לנוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת. תוך 10 ימים יודיעו הצדדים אם יש להם התנגדות למינוי המומחה בשל קשריו עם אחד הצדדים. בהעדר הודעה יובן כי לא קיימת מניעה כלשהי מצד הצדדים או המומחה.

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת בעקבות האירוע מיום22/7/18 ובמיוחד יתייחס ל :

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. המומחה יתייחס לקשר שבין האירוע לבין מצב התובעת נכון להיום.
ג.  האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן-מהם סוגי
הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.

בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, למעט חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

בשלב זה תשא הנתבעת בשכרם של המומחים וזה יילקח בחשבון הסכומים שיפסקו. שכרו של המומחה בתחום האורתופדיה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ ושכרו של המומחה בתחום הפסיכיאטריה לא יעלה על 6,000 ₪ בתוספת מע"מ והוא ישולם ע"י הנתבעת ישירות על פי חשבונית שתומצא על ידי המומחה.

חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 60 יום מהיום.

בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב בתוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובעת יוגש עד 30 יום מקבלת חוות הדעת.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש בחלוף 30 יום נוספים.
נקבע לישיבת קדם משפט ליום 26/5/20 בשעה 09: 20.

ניתנה היום, כ"ט כסלו תש"פ, 27 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.