הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת ת"א 29283-10-17

בפני
כבוד השופט משה הולצמן

התובעת

רשות מקרקעי ישראל מחוז מרכז
ע"י ב"כ עו"ד שמואל קרניאל מ.ר. 8278
ו/או אמנון פרוס ו/או משה ארד
מרח 1 הלל 8, ת.ד. 2932 ירושלים
טל' 02-XXXX740; פקס' 02-XXXX190

נגד

הנתבעים

1. יואב חדש
ע"י ב"כ עו"ד אלדד שורק
ממושב אמונים
טל' 08-XXXX010; פקס' 08-XXXX599

2. אביגדור מושב עובדים של חיילים משוחררים
אגודה מס' 570006056
ע"י ב"כ עוה"ד אריה חיימסון ואח'
מדרך מנחם בגין 52, תל-אביב
טל': 03-XXXX507; פקס' 077-XXXX507,

החלטה

בהמשך להחלטה נוספת מהיום, אני ממנה את מר אבי פרס , כמומחה מטעם בית משפט בתחום שמאות מקרקעין (להלן: "המומחה").
המומחה יישום את שווים של המבנים והשטחים במשק מס' 78 (חלקה 18 בגוש 2737), במושב אביגדור, כדלקמן- 1. יחידת דיור שלישית בשטח של 30 מ"ר; 2. סככה בשטח של 500 מ"ר המשמשת כמסגרייה למפעל מתכת; 3. אחסנה פתוחה בשטח של כ-1,000 מ"ר; המומחה יתייחס בחוות דעתו לכלל הנתונים הרלבנטיים ובכלל זה להערכות השמאים מטעם בעלי הדין.
המזכירות תפנה למומחה ותודיע לו דבר מינויו, וזה מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 10 ימים דבר הסכמתו לשמש כמומחה בתיק זה והאם קיימת מניעה מצידו לנוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת, מלשמש מומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה.
תוך 10 ימים יודיעו הצדדים אם יש להם התנגדות למינוי המומחה בשל קשריו עם אחד הצדדים. בהעדר הודעה יובן כי לא קיימת מניעה כלשהי מצד הצדדים. 
המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם, יבקר במשק נשוא תיק זה, יעבור על פרטים הנטענים בכתבי הטענות ויישום את משק נושא התובענה.
המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בעת ביקורו.
הצדדים יישאו בשלב זה, כמימון ביניים, בשכרו של המומחה, בסך 5,000 ₪ + מע"מ, בחלקים שווים, ולצורך כך יפקיד כל צד בקופת בית המשפט סך של 2500 ש"ח, בתוספת  מע"מ, בתוך 15 יום מהיום.
המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שיקבל את כתב המינוי ממזכירות בית המשפט, שיומצא לו רק  לאחר שתבוצע ההפקדה כאמור.
המומחה ימציא חוות דעת לתיק בית המשפט ולצדדים תוך 60 יום ממועד כתב המינוי שיונפק ע"י מזכירות בית המשפט.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
ב"כ התובע יוודא כי המומחה קיבל החלטתי זו, ויעקוב אחר מילוי ההחלטה, במועדים הנקובים בה, ובמקרה הצורך, יגיש בקשה מתאימה.
ת.פ. עם תום המועדים.
המזכירות תודיע לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ז אדר א' תשע"ט, 04 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.