הדפסה

בית משפט השלום בקריית גת ה"פ 9326-07-17

בפני
כב' השופט אור אדם, סגן נשיאה

המבקש:

אברהם וינשטיין
ע"י ב"כ עו"ד צבי רוזנטל

נגד

המשיבה:
עיריית קרית גת
ע"י ב"כ עו"ד מוריה הררי

פסק דין
המשיבה (להלן: "העירייה"), פתחה בהליכי גבייה מנהליים נגד המבקש, לגביית חובות ארנונה החלים לטענתה על המבקש.
המבקש פנה לבית המשפט בהמרצת פתיחה זו, בעתירה למתן סעד הצהרתי כי החוב איננו שלו, כי חלק מהחוב התיישן, וכי יש לחדול מהליכי גבייה מנהלית ועיקולים.
ביום 17.7.17 נערך דיון במהלכו הועלו טענות שונות לגבי גובה החוב. הוצעו כמה הצעות לפשרה, והצדדים הודיעו כי ישקלו אותן ויודיעו לבית המשפט.
ביום 20.8.17 הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמה, לפיה יסמיכו את בית המשפט להכריע בפשרה לפי ס' 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד 1984. בית המשפט נתן תוקף של החלטה להסכמה זו, להכרעה בפשרה וללא הנמקה לאחר טיעון קצר בכתב.
התובע טען, כי הוסכם שהמבקש ישלם חוב לשלוש שנים בלבד, חודשיים כבר שולמו, והיתרה עומדת על 54,267 ₪. כמו כן צויין כי קיימת הסכמה לשבעה תשלומים חודשיים.
העירייה טענה, כי מדובר בנכס הקיים משנת 2006, כשהפסיקה קבעה כי ניתן לגבות ארנונה גם רטרואקטיבית, בכפוף לשיקולי הסתמכות. למרות זאת, נאותה העירייה לסגירת החוב בתשלום כולל בסך 62,404 ₪.
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, ומכוח הסמכות שהצדדים העניקו לי למתן פסק דין בפשרה וללא הנמקה, אני קובע כי המבקש ישלם לעירייה חוב ארנונה בסכום כולל של 56,000 ₪, אשר ישולמו בשבעה תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, החל ביום 1.11.17, ובכך ייסגר החוב עד ליולי 2017.
לנוכח הסמכת בית המשפט להכריע בפשרה וללא הוכחות, אני מורה על השבת האגרה, אם וככל שניתן לפי התקנות.
המזכירות תעביר את פסק הדין לצדדים.
זכות ערעור בתוך 45 יום לבית המשפט המחוזי.

ניתן היום, י"ב תשרי תשע"ח, 02 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.