הדפסה

בית משפט השלום בקריות תא"מ 55216-05-18

בפני
כבוד ה רשם בכיר יניב לוזון

תובעת

שפיק ג'רוס בע"מ

נגד

נתבעת
עגם מוסכים וניגררים בע"מ

צד ג'
שומרה חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

התובעת הגישה כתב תביעה כנגד הנתבעת בקשר לתיקון רכב במוסך ע"ס של 24,798 ₪.
לטענת התובעת בחודש נובמבר 2017 הזמינה הנתבעת אצל התובעת עבודות לתיקון רכב כמפורט בחשבונית המס. העבודות בוצעו הכסף שלא שולם.
מנגד טוענת הנתבעת נפגע רכבם בתאונת דרכים. פנתה לחברה המבטחת באמצעות שלוחה יהודה בוכניק שהפנה את הנתבעת אל התובעת ישירות בהיותו מוסך הסדר מטעם חברת הביטוח. הנתבעת הסתמכה על העובדה כי עסקינן במוסך הסדר ובאופן שעלות התיקון על חשבון חברת הביטוח. לא נדרשה לאשר התיקון או את עלות התיקון. ניתן היה לתקן הרכב בכ-8,500 ₪.
הנתבעת הגישה הודעה צד ג' כנגד החברה המבטחת בטענה כי עליה יהיה לפצותה כחברה מבטחת וכי המוסך הינו מוסך הסדר מטעם חברת הביטוח.
צד ג' בכתב הגנתה טענה להעדר כיסוי ביטוחי שכן הנהג מר ארז סלע נהג ללא רישיון נהיגה בר תוקף. רישיונו נשלל החל מיום 23.6.14 ונפסל שוב סיום 6.11.16. אין המדובר בביטול רישיון מטעמים טכניים אלא בהתאם לשיטת הניקוד (אמצעי התיקון) שתפקידו למנוע להמשיך בנהיגה נוכח צבירת עבירות תנועה רבות.
דיון
לאחר ששמעתי הצדדים מצאתי לקבל התביעה במלואה ולדחות הודעת צד ג' מהטעמים הבאים:
אין מחלוקת כי העבודה בוצעה וכי הרכב תוקן בהתאם לחשבונית.
הנתבעת העלתה בדיון הראשון טענות כי המדובר "במוסך הסדר" ולצורך כך ביקשה לזמן סוכני הביטוח אולם בפועל אלו לא התייצבו להעיד על כך והדבר פועל כנגד הנתבעת. יודגש כי מטעמים של מצבו הרפואי של סוכן הביטוח אף נדחו דיונים לבקשת ב"כ הנתבעת כך שפלא שלא התייצבו לדיון.
אין מדובר בתיקון ראשון של הנתבעת אצל התובעת ולפיכך הטענה כי מדובר בהפניה ראשונית ע"י חב' הביטוח אינה נכונה. נציג התובעת העיד בעמ' 2 לפרוט':
"זו לא פעם ראשונה שהם מתקנים אצלנו."
ונציג החברה אף אישר זאת –
"נכון תיקנו בעבר עם המוסך הזה"
דבר דואר G2 512696591 RR נמסר בוודאות לנהג ביום 12.12.2013. תוכנו של המכתב הודעת זימון לקורס בסיסי שיטת הניקוד .
בתא"מ (שלום ת"א) 60628-06-16 ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ נ' חאלד מסארוה (נ יתן ביום 28.11.2018) נקבע:
"לא די בכך שחברת הביטוח תציג ראיה המלמדת על קיומו של דבר דואר רשום שמוען למבוטח ובו הודעה על פסילת רשיונו, אלא עליה הנטל להוכיח שדבר הדואר אמנם דוור או שוגר בפועל, וכי נמסר למבוטח. לשם כך, על המבטחת לצרף אינדיקציה כלשהי המלמדת על הגעת דבר הדואר המעדכן על פסילת הרשיון – לידי המבוטח. הדרך המקובלת והרווחת לעשות כן היא לצרף את אישור דואר ישראל בדבר הגעת פריט הדואר הרשום ליעדו."
כאמור אישור מסירה כעין זה הוצג בפניי ודי בכך לקבוע כי אין כיסוי ביטוחי.
הנהג העיד בפניי, והתרשמתי כי קיבל בפועל את המכתב שנשלח אליו בקשר לנקודות אותו צבר עוד בשנת 2013 , 4 שנים קודם קרות התאונה וזאת למרות הכחשתו. בנוסף לכך קיימות בוודאות עוד 2 מסירות "לא נדרש" ה עשויות להקים חזקת קבלה .
לא ניתן להיסמך על הארכת ה רישיון מחודש אוקטובר 2013 שכן הפסילה ארעה לאחר מיכן. קבלת רישיון לטווח שנים ארוך אינו מעיד על העדר פסילות במהלך התקופה.
לפיכך הריני קובע כי הנתבעת תשלם לתובעת סכום בסך 24,798 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסך 4,352 ₪ כולל מע"מ וכן הוצאות בסך 1,500 ₪.
הודעת צד ג' נדחית. הנתבעת תשלם לצד ג' שכ"ט עו"ד בסך 4,352 ₪ וכן הוצאות בסך 500 ₪.
המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים ותסגור התיק.

ניתן היום, י' אייר תשפ"א, 22 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.