הדפסה

בית משפט השלום בקריות תא"מ 25655-10-16

בפני
כבוד ה רשם בכיר נדים מורני

תובע

ח'ליל אנדראוס
ע"י ב"כ עו"ד אדהם אנדראוס ואח'
כפר יאסיף ת.ד. 124

נגד

נתבעת

כרם בדארנה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד נזיה אבו ריא ואח'
רחוב ראשי ת.ד. 92 סח'נין 30810

פסק דין

1. התובע הינו קבלן לביצוע עבודות צבע והנתבעת הינה חברה העוסקת בביצוע עבודות גמר.

2. בתאריך 27/8/15 נערך ונחתם הסכם בין הצדדים לפיו התובע התחייב לבצע עבודות צבע ב-14 יחידות דיור בכרמיאל והנתבעת התחייבה לשלם לתובע סך של 8,000 ₪ +מע"מ בגין כל יחידה כולל חומר (להלן: "ההסכם") תנאי התשלום נקבעו בהסכם בהתאם לשלבי ההתקדמות בביצוע העבודות.
הנתבעת שילמה לתובע סך של 10,000 ₪ עם תחילת ביצוע העבודות ואין מחלוקת בין הצדדים כי במהלך ביצוע העבודות הנתבעת שילמה לתובע סכומים נוס פים אשר הסתכמו כולם בסך 64,350 ₪, כטענת התובע, ובסך 66,690 ₪, כטענת הנתבעת.

3. התובע הגיש תביעה משפטית כנגד הנתבעת ע"ס 72,690 ₪, בה טען כי הוא ביצע עבור הנתבעת עבודות צבע ב-10 יחידות דיור מתוך 14 יחידות והתכוון להשלים את העבודות ב-4 היחידות הנוספות, אך ובשל רטיבות בגג הרעפים, נבצר ממנו להשלים את העבודות עד אשר תיפתר בעיית הרטיבות והוא נתבקש ע"י הנתבעת לעזוב את מקום העבודה עד אשר תיפתר בעיית הרטיבות.

התובע טען בתביעתו כי עבודות ההכנה ב-4 היחידות הנ"ל בוצעו.
נטען ע"י התובע כי הוא הפסיק את העבודות בהתאם לבקשת הנתבעת והשאיר את הציוד שלו בשטח בכוונה לחזור ולהמשיך בביצוע עבודות הצבע ב-4 היחידות האחרונות.

4. נטען ע"י התובע כי הנתבעת לא חזרה אליו יותר וכי כל ניסיונותיו ליצור קשר עמה לא צלחו ולכן הוא החליט לבקר בשטח ולתדהמתו הוא מצא פועלים אחרים מבצעים את העבודות תוך שימוש בציוד שלו.

5. התובע טען כי הוא פנה לנתבעת וביקשה לשלם לו את היתרה המגיעה לו ובקשותיו נדחו.

6. נטען ע"י התובע כי מגיע לו מהנתבעת עבור 14 יחידות סך של 131,400 ₪ (לפי 8,000 ₪ + מע"מ לכל יחידה) ובקיזוז סך של 64,350 ₪ ששולם, לפיכך מגיעה לו יתרה בסך 66,690 ₪ בתוספת 6,000 ₪ בגין הציוד והחומרים שהשאיר בשטח, אשר נלקחו ע"י הנתבעת.

7. הנתבעת טענה בכתב ההגנה כי התובע ביצע עבודות ב-8 יחידות דיור בלבד וקיבל את שכרו כמוסכם ולפני השלמת צביעת יתר היחידות הוא נטש את העבודה ולא המשיכה, וכל דרישת הנתבעת שישוב לעבודה לא צלחו, והנתבעת נאלצה לשכור שירותיו של קבלן אחר כדי להשלים את העבודות.

בנוסף, הנתבעת טענה בכתב ההגנה שהתברר כי יחידות הדיור שנצבעו ע"י התובע וקיבל עבורם תשלום בוצעה בצורה לקויה ורשלנית, דבר שאילץ אותה לשלם תשלום נוסף לקבלן אחר לביצוע התיקונים.

8. הנתבעת טענה גם כי בניין הדירות היה בשלבי הכנת יחידות דיור לצבע, וכי התובע נדרש לאחר סיום צביעת חלק מהיחידות להמתין עד השלמת הכנת יחידות דיור נוספות לצבע, וכי לאחר הכנת יחידות דיור לצבע היא יצרה קשר עם התובע והוא סירב לחזור לעבודה ללא כל נימוק, דבר שגרם לנתבעת לשכור שירותיו של צבעי אחר.

9. הנתבעת צרפה לכתב ההגנה 3 חשבוניות שהוצאו ע"י קבלן אחר בשם ר.א. שיפוצים, הראשונה מיום 16/2/16 ע"ס 32,175 ₪ עבור עבודות צבע, השניה, מיום 15/3/16 ע"ס 36,270 ₪ עבור עבודות תיקון ריצוף וצבע, והשלישית מיום 21/4/16 ע"ס 79,560 ₪ עבור יומית פועלים.

10. על אף האמור בכתב ההגנה, מר כרם בדארנה מטעם הנתבעת העיד כי התובע ביצע 4 יחידות דיור בשיעור 90% ו-4 יחידות נוספות בשיעור 70% ושתי דירות נוספות בשיעור 15% וכי באף דירה הוא לא סיים את העבודה.

דיון והכרעה:

11. בהתאם להוראות ההסכם, התובע התחייב לספק לנתבעת חשבון בסוף כל חודש אשר היה נבדק ע"י הנתבעת והתשלום היה מתבצע על בסיס שוטף + 45 יום.

12. יש לציין שהתובע לא הציג כל חשבון שהוגש לאישור הנתבעת, כמוהו הנתבעת לא הציגה כל חשבון כנ"ל ועל אף זאת היא שילמה לתובע סך של 66,690 ₪, כפי שהיא טענה.

13. בהעדר כל חשבון, גרסאות הצדדים רחוקות זו מזו והמחלוקות גדולות.

14. התובע ובנו העידו שהשלימו את כל העבודות ב-10 יחידות דיור וביצעו עבודות חלקיות ב-4 היחידות האחרונות.
לעומת זאת, העד מטעם הנתבעת העיד כי התובע ביצע 90% מהעבודות ב-4 יחידות ו-70% ב-4 יחידות נוספות ועוד 15% בשתי יחידות אחרות וכי התובע לא ביצע עבור הנתבעת עבודות כלשהן ב-4 היחידות האחרונות.

15. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ושמעתי את העדויות, אני מקבל את טענת התובע שביצע עבודות צבע ב-10 יחידות דיור ומקבל את טענת הנתבעת שנותרו בדירות הנ"ל תיקונים שנעשו ע"י קבלן אחר.

16. באשר ל-4 היחידות האחרונות, אני מקבל את טענת התובע שהוא ביצע חלק מהעבודות בדירות הנ"ל ונאלץ להפסיק את העבודות עקב רטיבות בדירות הנ"ל.

17. בהעדר נתונים מדויקים, אני קובע שיש לקזז את העבודות שבוצעו ב-4 היחידות האחרונות מול העבודות שלא הושלמו והתיקונים השונים ב-10 היחידות הראשונות.

18. אין זה סביר שהתובע כמעט השלים עבודות ב-14 היחידות ועזב את המקום כאשר קיבל רק כ-50% ממה שהגיע לו.

19. לסיכום, אני קובע שמגיע לתובע שכר עבודה בגין 10 יחידות לפי 8,000 ₪ + מע"מ בגין כל דירה ובסה"כ 93,600 ₪.

20. מהסכום הנ"ל יש לקזז את הסכום ששולם לתובע המסתכם בסך 64,350 ₪, לטענת התובע או בסך 66,690 ₪, לטענת הנתבעת.
הנטל להוכחות ביצוע התשלומים מוטל על הנתבעת והיא לא הרימה אותו, לפיכך אני קובע שהסכום ששולם לתובע הינו ע"ס 64,350 ₪.

21. יוצא שהנתבעת נשארה חייבת לתובע סך של 29,250 ₪.

22. תביעת התובע ע"ס 6,000 ₪ ככל שהיא מתייחסת לכלים וחומרים שהושארו באתר נדחית, וזאת בהעדר הוכחה ובהעדר אחריות מטעם הנתבע ומחוי בות לשמור על הכלים הנ"ל באתר בנייה גדול שמועסקים בו קבלנים ופועלים רבים והיה על התובע לדאוג לקחת את הכלים עמו ביודעו שלא ישוב לאתר העבודה עד אשר תיפתר בעיית הרטיבות ב-4 הדירות האחרונות.

23. לסיום, אני מקבל את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים המפורטים להלן:

א. סך של 29,250 ₪ בגין יתרת שכר.

ב. סך של 1,817 ₪ בגין אגרות ששולמו.

ג. סך של 4,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.

הסכומים שנפסקו ישולמו תוך 30 יום מיום מסירת העתק מפסק דין זה לידי ב"כ הנתבעת, אחרת הם ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ד ניסן תשע"ח, 09 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.