הדפסה

בית משפט השלום בקריות ת"פ 45273-06-17

בפני כבוד השופטת סימי פלג קימלוב

המאשימה

מדינת ישראל
פרקליטות מחוז חיפה - פלילי
נגד

הנאשם
דניאל רון אבני ת.ז. XXXXXX838

הכרעת דין
כתב האישום
כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של ייצור, הכנה והפקה – עבירה לפי סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג – 1973 ( להלן: "פקודת הסמים") ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין התשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין"). כמו כן מיוחסת לנאשם עבירה של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית - עבירה ל פי סעיף 7(א) + 7(ג) רישא לפקודת הסמים ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין, והחזקת כלים להכנת סמים מסוכנים – עבירה לפי סעיף 10 רישא לפקודת הסמים המסוכנים יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.

על פי עובדות כתב האישום, בין הנאשם לבין עידן נאוגאונקר (להלן: "עידן"), ישנה היכרות מוקדמת. במהלך חודש מרץ, במועד שאינו ידוע במדויק סיכמו הנאשם ועידן לגדל סם מסוכן מסוג קנבוס. ביום 22.3.17 שכרו הנאשם ועידן דירה ברחוב הוורדים 11 בקריית טבעון ובה 4 חדרי שינה. במהלך חודש מרץ 2017 במועד שאינו ידוע במדויק לתביעה, ציידו הנאשם ועידן בצוותא חדא את הדירה בקריית טבעון, לצורך גידול סם מסוכן מסוג קנבוס ללא היתר וללא רישיון ב – 189 אדניות, 2 מזגנים כולל מדחס , מפוחים גדולים, שני מפוחים קטנים, 9 מאווררי רצפה, צינורות מיזוג, יריעות, 19 שנאי חשמל, מיכל גדול, פילטר גדול, 19 מנורת פח, 6 מפצלי חשמל בעלי שעון שבת, 2 מדי טמפרטורה, 2 כדי מדידה, 10 סוגי חומרי הדברה, לוח חשמל דירתי כולל מפצלים, שעון שבת, מיכל קטן, דלי גדול. בהמשך לאמור ועד ליום 6.6.17 גידלו הנאשמים ועידן בצוותא חדא בדירה בקריית טבעון סם מסוכן מסוג קנבוס והחזיקו בו ובכלים, שלא לשימוש עצמי. בתאריך 6.6.17 החזיקו הנאשמים ועידן בצוותא חדא בדירה בקריית טבעון בסם מסוכן מסוג קנבוס במשקל נטו של 27.55 ק"ג וזאת שלא לשימוש עצמי.

מענה לכתב האישום

הנאשם כפר בעובדות כתב האישום ופירט תשובתו פירוט נרחב ולהלן תשובת הנאשם לכתב האישום: הנאשם אישר כי הכיר את עידן עובר למועד הגשת כתב האישום וטען כי שמע מעידן על קשייו וכי הוא מצוי במצב כלכלי קשה ובחובות כבדים בעולם התחתון בשל הימורים והלוואות וכי אותם גורמים מאיימים עליו ועל בטחונו. בתשובתו אמר הנאשם שמכרו באותם ימים, מאיר בן יהודה המכונה "מישל" (להלן : "מישל"), התגורר בשכירות בדירה מושא כתב האישום. מישל נאלץ לעזוב את הדירה בשל פטירת אימו כאשר נותרו ארבעה חודשי שכירות. בשל כך, הנאשם וחבריו התגייסו לעזור לעידן שהציג עצמו חסר בית. הנאשם אישר כי נפגש עם בעלת הדירה ולאחר מכן הנאשם בעזרת חבריו שילמו עבור עידן את דמי השכירות ואף רכשו עבורו מוצרי מזון שונים. בעלת הדירה דרשה חתימת ערב בהסכם השכירות והנאשם חתם על הסכם השכירות כערב לעידן ביודעו מפי עידן שאין אדם אחר שיוכל לחתום עבורו. מתשובת הנאשם עולה כי בהמשך לא הצליח לאתר את עידן, פנה לחברים שיעזרו לו לאתר אותו ואף ניגש לדירה בניסיון לאתרו. בשלב זה הגיעו לאזני הנאשם שמועות שעידן או גורמים אחרים משתמשים בדירה למטרה לא כשרה וחשש שיסתבך. על פי תשובת הנאשם כ אשר בעלת הדירה ביקשה להעביר את הדירה לשוכרים אחרים, הנאשם שילם לה עבור חודש נוסף באמתלה שיש לו שוכרים חדשים. לאחר מעצרו, נודע לנאשם כי עידן ניצל את עזרתו. עוד התגלה לנאשם כי עידן התגורר כל העת בדירה ברחוב קק"ל בקריית ביאליק וגם שם התגלתה מעבדת סמים.

כאמור הנאשם כפר והתיק נקבע לשמיעת ראיות.

העובדות שאינן שנויות במחלוקת
הנאשם אישר כי הכיר את עידן עובר למועד הגשת כתב האישום. לטענת הנאשם עידן סיפר לו על קשייו הכלכליים והחובות בהם היה נתון וכי גורמים פליליים בעולם התחתון מאיימים עליו בשל הימורים והלוואות.

הנאשם אישר שנפגש עם בעלת הדירה ולאחר מכן בעזרת חברים לדבריו שילמו עבור עידן את דמי השכירות. הנאשם מאשר שחתם כערב על חוזה השכירות.

הנאשם אישר ששילם לבעלת הדירה בעבור חודש נוסף ואולם טוען שעשה כן על מנת למשוך זמן משום שהגיעו לאזניו שמועות שעידן בשקרים עם גורמים עברייניים וחשש שיסתבך בגללו.

הנאשם טען כי עידן ניצל אותו ואת עזרתו והשתמש בדירה לצורך גידול סמים .

הנאשם לא טען טענת אליבי או טענת זוטא והכחיש כל קשר או מעורבות כלשהי לסמים שנתפסו בדירה מושא כתב האישום.

טענות הצדדים
סיכומי התביעה
המאשימה טענה בסיכומיה כי ראיות התביעה וחומר הראיות שהוצג לבית המשפט מוכיח מעבר לכל ספק סביר כי הנאשם ביצע את כל העבירות המיוחסות לו בכתב האישום. המאשימה התייחסה בסיכומיה לשני שלבים. האחד השלב המתייחס למעשי הנאשם טרם ובמהלך המגעים להשכרת הדירה. המאשימה סבורה כי מעשיו של הנאשם בשלב זה מעידים היטב כי תכנן מראש את גידול הסמים בדירה וכי כל מטרתו בהשכרת הדירה ובאופן בו פעל הייתה לאפשר לו את גידול הסמים ואת טשטוש הקשר שלו לדירה תוך העמדתו של עידן בחזית. השלב השני לטענת המאשימה מתייחס למעשיו של הנאשם ולהתנהגותו אחרי השכרת הדירה ועד למעצרו, מעשים המעידים שהדירה הוחזקה בפועל על ידו זאת לשם גידול הסמים בדירה. לכך יש להוסיף את אמרותיו של עידן ביחס לנאשם והעובדה שאמרותיו מתיישבות עם שאר הראיות שבתיק המחזקות את טענת המאשימה שהנאשם הוא זה שתכנן את גידול הסמים בדירה, יזם את השכרת הדירה והחזיק בדירה וגידל את הסמים בפועל.

המאשימה טענה בסיכומיה שהצגת הנאשם כמתווך וניסיונותיו להרחיק עצמו מקשר לדירה ולעידן נועדו להסתיר את הקשר של הנאשם לדירה ולסמים שהתכוון לגדל שם ועדות דורית ואחותה אביטל תומכות בראיות שלחובת הנאשם. ב"כ המאשימה הפנה לשקרים של הנאשם באשר לעניינים אלו והעובדה כי הנאשם לא מסר גרסתו בחקירותיו. ההיפך הוא הנכון, הנאשם שיקר בחקירותיו והוא אף מאשר כי שיקר.

באשר להיעדר תקשורת טלפונית בין עידן והנאשם אשר ההגנה טוענת כי חסר זה מחזק את גרסת הנאשם, טוענת המאשימה כי הגם שלא נמצאו בפריקת הטלפון הנייד של הנאשם שיחות או הודעות בין הנאשם ועידן, הרי שגם אם מקבלים גרסת הנאשם כי סייע לעידן ברור כי ה ייתה צריכה להיות תקשורת כלשהי בין השניים וממילא אין מחלוקת באשר להיכרות בין השניים.

המאשימה טוענת כי האדם הדומיננטי מאחורי השכרת הדירה היה הנאשם שהיה לו אינטרס בהשכרת ה. בעניין זה מציינת המאשימה כי הנאשם בעדותו במשטרה ניסה לטשטש את הקשר שלו לתשלומים עבור הדירה.

המאשימה טוענת שהנאשם פעל למנוע את כניסת גורמים כלשהם לדירה ולאתר דירות נוספות ופעולות אלה מעידות על מודעותו של הנאשם וכוונתו לפעול לגידול סמים בדירה שכן הנאשם הבין שאם אנשים יכנסו לדירה בה מגודלים סמים הם יבחינו בכך מיד ויסכלו תכניתו.

המאשימה טענה בסיכומיה כי מצבו הכלכלי הקשה של הנאשם מהווה אינדיקציה נוספת לכך שמעשי הנאשם לא נבעו מרצון לתרום לעידן שכן מצבו הכלכלי לא אפשר זאת. המאשימה אף מפנה לעדות הנאשם שסיפר כי ניסה להרוויח "כמה שקלים" לדבריו כיוון שהיה זקוק להשלמת הכנסה שכן יש לו שלושה ילדים והוא משלם מזונות וכי הוא משתכר 7,000 ₪ לחודש כך שמצבו הכלכלי אינו כזה המאפשר לו לסייע לאחר במתן כספים.

המאשימה טענה בסיכומיה כי טביעת האצבע והיד של הנאשם נמצאה בדירה בתאריך 6.6.17 חודשיים וחצי לאחר שכירת הדירה. בעניין זה אני מקבלת טענת ההגנה כי לא ניתן להסיק מחוות הדעת מתי הושארו טביעות האצבע ואולם מכלול הראיות לגבי העובדה שהנאשם החזיק בפועל את הדירה משתלבות עם המצאות הנאשם בדירה וטביעת האצבע מחזקת עובדה זו. יצוין שוב, כי ההסברים אותם מסר הנאשם באשר להימצאות טביעת האצבע בדירה ניתנו במסגרת הגרסה הכבושה שנמסרה על ידו ולא בהזדמנות הראשונה ורק לאחר שהסתבר לו כי בדירה מצויה טביעת אצבע שלו. מנגד יש לציין כי לא נמצאה טביעת אצבע של עידן בדירה, הגם ש ככל שהתגורר שם אמורה הייתה להימצא טביעת אצבע שלו.

המאשימה טוענת כי הנאשם מסר מספר גרסאות לעניין מפתח הדירה ברחוב הוורדים וכי גרסת הנאשם כפי שמסר אותה במסגרת עדותו בבית המשפט אינה הגיונית . (בעניין זה אפרט בהמשך את גרסת הנאשם בבית המשפט ).

ב"כ המאשימה בסיכומיו טען כי ה טבלה "תכנית דישון מתקדם" שנמצאה בטלפון הנייד של הנאשם מהווה ראיה לחובת הנאשם וקושרת אותו באופן ישיר לגידול הסמים . בין היתר טוענת המאשימה כי תאריך צילום התמונה הוא 16.4.17 שלושה שבועות ו – 4 ימים לאחר תחילת החוזה וחודש, שבועיים ו – 6 ימים לפני מעצרו של עידן ומציאת הסמים בדירה, דבר שסותר את גרסת הנאשם. כך גם לגבי התמונה של הנאשם בתוך דירת סמים, תמונה שנמצאה בטלפון הנייד של הנאשם. הוסיפה המאשימה והפנתה להתכתבויות הוואטסאפ המצביעות על זיקה של הנאשם לדירה ברחוב הוורדים וכן לסמים שבדירה.

ב"כ המאשימה טען בסיכומיו כי ממצא מתוך הטלפון הנייד של הנאשם (ת/61) הקשור לתכנת WASE אף הוא סותר את גרסת הנאשם שכן מדובר בניווט שבוצע ביום 27.3 .17 ולא יומיים ממועד החתימה על חוזה השכירות.

המאשימה טוענת כי התנהלות הנאשם והתנהגותו לאחר מעצרו ושמירת הנאשם על זכות השתיקה מצביעים על ניסיונו של הנאשם להרחיק עצמו מהעבירות המיוחסות לו וכי לו אכן גרסתו לפיה נפל קורבן למעשה מרמה של עידן הרי שהיה מצופה ממנו למסור גרסתו זו כבר בהזדמנות הראשונה.

המאשימה טוענת כי די בראיות התביעה גם ללא עדותו של עידן כדי להוביל למסקנה האחת והיחידה כי הנאשם הוא שהחזיק בדירה, נכח בה וגידל בה סמים. לפיכך, לאחר שהוגשו אמרות עידן לא מצאה המאשימה לנכון לזמן את עידן שוב לאחר שנגזר דינו ואולם ציין ב"כ המאשימה כי לא התנגד כי עידן יוזמן על ידי ההגנה וייחקר בחקירה הנגדית.

סיכומי הגנה
ההגנה טענה לזיכוי הנאשם וכי המאשימה לא הוכיחה מעל לכל ספק סביר את אשמתו של הנאשם. ההגנה טענה בסיכומיה כי הנאשם נפל קורבן למעשה תרמית של עידן וגורמים עברייניים להם היה חייב כספים בשל חובות הימורים, אשר השתמשו בדירה שהושכרה עבור עידן לתקופה קצרה של 4 חודשים. ההגנה טענה כי אין ליתן כל משקל לאמרותיו של עידן בשל העובדה כי ברור שלא להעיד עד לסיום משפטו שלו והמאשימה לא זימנה את עידן במועד זה. לעניין זה טענה ההגנה כי אין מ דובר ב"עד שותק" מאחר והעד חזר והצהיר כי יהיה מוכן למסור עדותו בסיום משפטו וזאת בשונה מעד שותק אשר ממלא פיו מים, מסרב להעיד או עד שמדבר לא לעניין במשפט. בעניין זה טענה עוד ההגנה כי העד התרצה והסכים להעיד לאחר מתן גזר דין בעניינו ביום 1.7.18 ההגנה טענה כי ביום 1.7.18 ניתן גזר הדין בעניינו של עידן וביום זה התקיים דיון הוכחות בתיק זה ונשמעו עדים רבים. על אף הסכמתו של הנאשם, בחרה המאשימה שלא להזמינו לדיון שהתקיים ביום 1.7.18. מסיכומי ההגנה עולה כי עידן בעל מעבדת סמים בדירה מושא כתב האישום וכי ככל הנראה העביר עידן את חזקתה לאחרים להם הוא היה חייב כספים רבים בשל חובות והימורים. לגרסת הנאשם עידן הצביע על הנאשם על מנת להציל את עורו ועל מנת שלא להסגיר את נושיו. ההגנה טענה כי הגנתו של הנאשם נפגעה ממשית וזאת לאור העובדה שנמנעה החקירה הנגדית מההגנה.

ההגנה טענה בסיכומיה כי עידן הוצג בפני הנאשם כמי שמתמודד עם קשיים רבים, משפחתו גירשה אותו מביתו, והוא מצוי בחובות כבדים ובין נושיו מצויים גורמים עברייניים והוא חסר בית. בנסיבות אלה בחרו הנאשם וחבריו (אותם אינו מציין בסיכומיו או בכלל) לעזור לעידן. הנאשם טוען בסיכומים כי בדיעבד התברר לו שמקור החובות של עידן הם בהימורים ועיסוק בסמים.

בסיכומיו טען הנאשם כי איבד את אחיו במבצע "חומת מגן" ומאז התחזק בדת ומשתייך לישיבה ונוהג בגמילות חסדים בתחומים שונים ולכן מצא לנכון לסייע ולהושיט יד לעידן. ההגנה טוענת בסיכומיה כי לשקריו של עידן ישנה משמעות רבה כיוון שכפי שהקים מעבדת סמים בדירת מגוריו ברחוב קק"ל כך גם עשה בדירה ברחוב הוורדים, דבר המעיד על שיטת פעולה לפיה עידן מנסה להציל את עורו ומבקש להפליל את הנאשם.

ההגנה טענה בסיכומיה כי אין מדובר במקרה הנופל לגדרו של סעיף 10א לפקודת הראיות שכן אין מדובר בעד שמסרב להעיד באופן מוחלט, אלא עד אשר מבקש לדחות את עדותו למועד אחר לאחר סיום משפטו. הוסיפה וטענה ההגנה כי הנאשם מצא עצמו בן ערובה, להליכים משפטיים הכוללים הסדר בין המאשימה לעד המרכזי עליו מושתתות הראיות בתיק זה. במעשיה מנעה המאשימה מהנאשם הגנה של ממש בעוד הגישה גרסה גולמית של עידן עת הנאשם עומד מול שוקת שבורה ללא יכולת להעמיד את גרסת העד למבחן. לפיכך, מבקשת ההגנה שלא לקבל את אמרותיו של עידן ולא ליתן להם משקל.

ההגנה פירטה סתירות לטענתה באמרותיו של עידן וטענה כי ניסיונו של עידן להפליל את הנאשם לגבי הדירה שברחוב קק"ל מעיד על שקריו של עידן ועל שיטת פעולה להפליל את הנאשם. ההגנה חזרה שוב ושוב על הסברה כי עידן מסר בשלב כלשהו את הדירה לגורמים להם הוא חייב כספים בשל חובות הימורים וזאת תמורת חלק מחובותיו וכי אימץ את גרסת החוקר (לטעת ההגנה) מסר את שמו של הנאשם ולא אותם אנשים מהם חשש. אציין כבר כעת כי לא שוכנעתי שהחוקרים הציעו לעידן תזה או גרסה אותה אימץ עידן שכן מדובר בשאלות שהופנו לעידן לאחר שהלא מסר גרסה לחוקרים. אמנם בשלב מסוים עידן מבקש בתמורה למסירת שמות כי ישוחרר ממאסר ואולם לא ניתנה לעידן כל הבטחה בעניין זה ולפיכך, לא מצאתי כי יש אחיזה כלשהי לסברה כי עידן החליט להפליל את הנאשם, אזרח תמים כי החוקרים הציעו לו . גם אם אצא מתוך הנחה נוחה לנאשם כי עידן ביקש להפליל אותו כיוון שחשש מגורמים עברייניים, מדוע אם כך יפליל דווקא את הנאשם, אשר התנדב לסייע לו? לכך לא ניתן כל הסבר.

ההגנה הצביעה בסיכומיה על כך שלעידן חובות לגורמים עברייניים. אין מחלוקת על כך שלעידן היו חובות כבדים. עידן סיפר בחקירותיו על כך והפנה לרשימת השמות וסכומי הכסף שנתפסה. ההגנה טוענת כי על ציוד המעבדה נמצאו טביעות אצבע השייכות לאנשים שעל פי הראיות (שטוענת להם ההגנה) שניים מהם הם נושיו של עידן. פרק חמישי המתייחס לחובות שלעידן רובו ככולו מבוסס על עדויות שמועה. כך גם העובדה שעידן לאחר שלא שילם חובות, הותקף באלימות קשה על ידי אותם גורמים כאזהרה ופונה באמצעות אמבולנס ואושפז בבית חולים לא נסמכים על ראיות כלשהן, לא הוגשה כל אסמכתא לכך או ראיה כלשהי. העובדה שבני משפחתו של עידן סירבו לסייע לו איננה שנויה במחלוקת ועידן עצמו סיפר בחקירותיו על מערכת היחסים הבעייתית בינו לבין בני משפחתו.

ההגנה מפנה בין היתר לאדם בשם אלירם לוי, ששמו מצוין ברשימת בעלי החוב וטביעות האצבע שלו נמצאו בדירה ברחוב הוורדים. אלא שאלירם לוי אף עבד אצל הנאשם, חרף העובדה שהנאשם ניסה להצניע את היכרותו עמו, כפי שאפרט בהמשך. יתכן ועידן חייב כספים לאלירם ואולם אלירם הוא גם חברו של הנאשם. ההגנה טענה בסיכומיה שעידן חשש מנושים ומגורמים עברייניים ואולם עידן טען מספר פעמים בחקירותיו כי חשש מהנאשם והדברים קיבלו ביטוי בעימות שנעשה עם הנאשם.

סתירות נוספות להן טוענת ההגנה היא סכום הכסף שקיבל עידן בעבור היותו "קוף". ההגנה טענה כי בחקירותיו של עידן סתר עצמו באשר לסכומי הכסף שהוצעו לו על ידי הנאשם וציינו שוב את העובדה כי בפריקת הטלפון הנייד לא נמצאה התקשרות בין הנאשם לבין עידן. באשר לדירה ברחוב קק"ל ובאשר לטיפול במעבדת הסמים

טענו הסנגורים כי עידן מסתבך בשקרים כאשר החוקרים מצביעים על כך שלנאשם אין כל קשר טלפוני עם עידן.

באשר לרכבו של הנאשם טוענת ההגנה עידן מסר כי הנאשם היה מגיע עם רכב מסוג מאזדה לדירה ברחוב קק"ל. הנאשם בחקירותיו טעם כי הרכב נגנב שנה עובר לחקירה ואף דיווח על כך וקיבל תשלום מחברת הביטוח בגין גניבת הרכב. לאחר שהחוקרים עורכים בדיקה לטענת ההגנה, מתברר כי הנאשם דובר אמת וכי עידן שיקר בעניין זה .

ההגנה טוענת כי לא נמצאה כל ראיה פורנזית בדמות של טביעות אצבע בדירה ברחוב קק"ל דבר שסותר את גרסתו של עידן. לעומת זאת נמצאו טביעות אצבע רבות של אנשים אחרים ומעורבים אחרים בדירה, כפי שפורט בהרחבה בפרק שנים עשר לסיכומים. ההגנה מבקשת ליתן משקל רב לעובדה כי עידן ניסה להרחיק עצמו מאנשים אחרים שטביעות האצבע שלהם נמצאו בדירה ברחוב קק"ל ואולם גם הנאשם ניסה להרחיק עצמו מכל קשר עם אנשים אחרים המעורבים או שאינם מעורבים בדרך שאף לא הסכים להתייחס לרמת היכרות עימם. כך אציין בעניין זה את אלירם לוי שעבד אצל הנאשם והנאשם ממזער את ההיכרות הנ"ל ומרחיק עצמו מכך. הגם שנמצאה טביעת אצבע של אלירם לוי בדירה ברחוב הוורדים טוענת ההגנה כי אלירם הוא בעל חוב של עידן וכי להמצאות טביעת האצבע של אלירם בדירה ברחוב בוורדים יש כדי לחזק גרסת הנאשם. מסקנת ההגנה כי המעורב העיקרי בעבירות שברחוב קק"ל וגם ברחוב הוורדים הוא סדיחוב ולא הנאשם וכי עידן חשש ממנו ולכן הצביע על הנאשם .

באשר לטביעות אצבע בדירה ברחוב הוורדים טענו הסנגורים כי טביעות האצבע של הנאשם נמצאה על אריח בחדר השירותים באמבטיה וההגנה סבורה כי אין בכך כל ראיה מפלילה שכן אין מחלוקת שהנאשם ביקש מדורית כי תתקן את המקלחת דבר המעיד על כך שהנאשם היה בחדר האמבטיה וראה את המקלחון שבור. כך או כך, טוענת ההגנה כי הנאשם ביקר בדירה על פי גרסתו ולכן אין מדובר בראיה מפלילה. דא עקא שגרסתו של הנאשם לפיה ביקר בדירה היא גרסה כבושה לאחר שנמנע מלמסור גרסתו בחקירה במשטרה, כפי שיפורט בהמשך ולכך יש משקל של ממש.

טביעות אצבע נוספות שנמצאו בדירה ברחוב הוורדים רק מחזקות לטענת ההגנה את גרסת הנאשם. כך למשל מתייחסת המאשימה לטביעת אצבע של רועי קנדרו, שכן של מישל ולאור העובדה שקנדרו נהג לבקר את מישל (טענה שלא הוכחה כלל כיוון שהנאשם נמנע מלזמן את אותו רועי קנדרו) , הרי שאף ראיה זו אין בה כדי להוות ראיה מפלילה כנגד קנדרו. אם כך סברה ההגנה, מדוע אם כן לא זימן הנאשם את רועי קנדרו ש לנאשם יש היכרות מוקדמת עמו למתן עדות בבית המשפט במס גרת פרשת ההגנה. קנדרו אף הפקיד כסף בעבור השכירות הדירה ברחוב הוורדים לבעלת הדירה דורית. כשנשאל הנאשם לעובדה שהתגלו טביעות אצבע של קנדרו בדירה, הרחיק עצמו הנאשם ואמר שקנדרו נהג לבקר את מישל (אין מחלוקת כי השניים: קנדרו ומישל היו בקשרי חברות עם הנאשם). ההגנה טענה כי טביעות האצבע של מיכאל ממן נמצאה בדירה. לטענת ההגנה ממן הוא בעל חוב של נגאוקר (בית המשפט לא הופנה לכל ראיה בעניין זה) ולפיכך הימצאות טביעת אצבע שלו בדירה ברחוב הוורדים יש משמעות כאשר גרסת הנאשם היא גרסת חפות. ההגנה חוזרת וטוענת כי טביעות האצבע של אחרים שנמצאו בדירה ברחוב הוורדים קשורים לעידן שכן מדובר באנשים שרובם ככולם בעלי חוב ונושים של עידן ואולם ההגנה מתעלמת מכך כי לאותם אנשים היה קשר הדוק גם לנאשם, דבר שמהווה ראיה לחובתו ככל שלא סיפק כל הסבר לכך ואולם הנאשם, לא רק שלא סיפק הסבר לראיות על כך, אלא שניסה להרחיק עצמו מהיכרות עם אנשים אלה גם בגרסתו המאוחרת בחקירה וגם ובעיקר בגרסתו בבית המשפט.

באשר למפתח הדירה ברחוב הוורדים טוענת ההגנה ומדגישה כי לא נמצא מפתח בחזקת הנאשם וטענה עוד כי לו גרסת עידן הייתה נכונה כי לא ביקר בדירה ברחוב הוורדים, כיצד יתכן שידע לומר לחוקרים כי יש מפתח מתחת לאדנית בצד ימין של הדלת.

באשר לביקוריו של הנאשם בדירה ברחוב הוורדים טענה ההגנה שטענת המאשימה כי הניווט בתכנת ה WASE מהווה ראיה מפלילה לחובת הנאשם כיוון שהניווט מתייחס לעשרת הימים הראשונים לאחר השכרת הדירה. איננה נכונה. לטענת ההגנה הסכם השכירות נחתם ביום 22.3.17 ואילו הניווט נעשה ב- 27.3.17 ועל פי התכתבויות הווטס אפ היה לכאורה הנאשם בדירה ביום 30.3.17 וכן 3.4.17 וכי ראיות אלה מחזקות את גרסת הנאשם כי חיפש אחר עידן לאחר שהגיעו לאזניו שמועות כי בדירה יש מעבדת סמים.

ההגנה טוענת בפרק תשעה עשר לסיכומים למחדלי חקירה משמעותיים, אשר מביאים לזיכויו של הנאשם. כך טוענת ההגנה כי עדי ראיה למעבדה ברחוב הוורדים לא נחקרו ולא נעשה ניסיון כלשהו לגבות עדויות שיסייעו לאשר לזיהוי האנשים שהגיעו לדירה ברחוב הוורדים, כך למשל הפנתה ההגנה לעדותה של השכנה דיצה שמסרה פרטים על כך ששניים הגיעו לדירה שהם ממגדל העמק וטביעות האצבע של אחד מהם, מיכאל ממן נמצאה על ציוד ברחוב הוורדים וכי מיכאל ממן הוא ממגדל העמק.

עוד הוסיפה וטענה ההגנה באשר למחדלי חקירה כי חרף התיאור אותו מסרה השכנה דיצה על כך שהשניים היו מגיעים פעם בצהרים על אופנוע בחרו השוטרים לבצע תצפית אחת במשך 3 שעות בלבד שלא הניבה תוצאות. מחדל זה פוגע לטענת ההגנה פגיעה קשה בהגנת הנאשם.

עוד הוסיפה וטענה ההגנה בפרק זה כי החוקרים לא תפסו חפצים אלו אשר היו יכולים להוביל לממצאים כגון טביעות אצבע של אנשים ששהו בדירה והתמקדו בציוד המעבדה בלבד למעט בקבוק קולה שנתפס בדירה.

ההגנה טענה למחדל נוסף שלטענתה תוצר החלפת צוות החקירה, והוא בחינת הטלפון הנייד של עידן. בעניין זה טוענת ההגנה כי חומר רלוונטי בטלפון הנייד לא נחקר והצביעה על דוגמא באשר לניסים סדיחוב ששמו עבר כחוט השני בטיעוני ההגנה וכי עידן טען שוב ושוב כי אין לו כל קשר עמו.

מחדל נוסף עליו מצביעה ההגנה היא החשבונית מחנות "חי אלמוג" וטוענת שבחקירתו אישר עידן כי זאת החנות שבה נרכש ציוד המעבדה ואולם החשבונית לגבי ציוד המעבדה היא מיום 21.3.17 דבר המצביע על שקרי עידן. טוענת ההגנה כ החוקרים לא פנו לחנות "חי אלמוג" בניסיון לברר מי רכש את הציוד למעבדה.

באשר לחתימת הנאשם כערב טענה ההגנה כי העובדה שהנאשם חתם על הערבות דווקא מחזקת את גרסת החפות שלו שבתמימותו סייע לעידן . לו היה הנאשם מבקש להשכיר את הדירה על מנת לגדל שם סמים, לא היה מסכים לחתום על הערבות, גם אם הופתע מבקשת דורית .

באשר למצבו הכלכלי שלה נאשם, טענה ההגנה היה הנאשם בעת ההיא בעל שני עסקים פרטיים במרכז קריית אתא והשתייך לישיבה במסגרתה נהג בגמילות חסדים. עלות הקמת מעבדה מסתכם בעשרות אלפי שקלים ולכן אין בכך כל ראיה לחובת הנאשם וממילא טען הנאשם כי לא הוא בעצמו סייע לעידן אלא קבוצה של אנשים. (אחזור ואציין כי הימנעות הנאשם מלהביא ראיות לכך יש בה כדי להוות תוספת ראייתית משמעותית לראיות שלחובתו.

באשר לתמונת הנאשם בטלפון הנייד בדירת גידול סמים, הנאשם העיד על נסיבות צילום התמונה ומסר הסבר לכך וטוענת ההגנה כי המאשימה לא הביאה ולו ראיה אחת לסתור את גרסתו של הנאשם למקום ולמועד שבו צולמה התמונה. מנגד, אציין כי כפי שיפורט בהמשך, צילום התמונה והימצאותה בטלפון הנייד של הנאשם מהווה לטעמי ראיה לחובתו שעה שהנאשם בחקירותיו הראשונות הרחיק עצמו מכל נושא הסמים והציג עצמו כבעל עסקים שאין לו כל קשר לסמים או מעורבות כלשהי לעולם הסמים . גרסתו של הנאשם להימצאות תמונה של גידול סמים ונסיבות צילום התמונה נמסרה רק לאחר שהתברר לו כי בטלפון הנייד שלו נמצאה תמונה כזו. הנאשם, שדאג לספר בהרחבה על נסיבות צילום התמונה ועל הנסיעה לאמסטרדם יחד עם קבוצה מהישיבה אליה השתייך, לא טרח לזמן לא את מצלם התמונה ולא אדם אחר שיעיד על נסיבות צילום התמונה או על אותה נסיעה, הגם שאין בכך כדי להפליל אדם אחר באופן כלשהו שהרי הנאשם טוען כי נסיבות הצילום אינן פליליות.

פרשת תביעה

במסגרת פרשת התביעה העידו בבית המשפט העדים הבאים :
ע.ת. מספר 1 - מר עידן נגאוקר.
ע.ת. מספר 2 - הגב' דורית שפירא דייגי.
ע.ת. מספר 3 - הגב' אביטל ברעם.
ע.ת. מספר 4 - מר אהוד דייגי.
ע.ת. מספר 6 – מר אהוד אורנשטיין.
ע.ת. מספר 10 – מר אלכסנדר קלמפף.
ע.ת. מספר 50 – מר יצחק כתב.
ע.ת. מספר 34 – מר דותן בן דוד.
ע.ת. מספר 35 – מר יורם ישראלי.

באשר ליתר עדי התביעה שרשומים בכתב האישום, ב"כ הנאשם ויתרו על חקירתם הנגדית בכפוף להגשת מוצגים.

להלן תמצית עדויות עדי התביעה שנשמעו ביית המשפט :
לאחר ששמעתי עדויות התביעה נתתי אמון בעדותם של העדים כמפורט להלן:

העדה הגב' דורית שפירא דייגי (להלן: "דורית") :
העדה היא ביתה של בעלת הדירה שברחוב הוורדים 11 בקריית טבעון, הדירה מושא כתב האישום. בחקירתה סיפרה העדה שבחודש מרץ 2017 ביקש הדייר שהתגורר בדירה לצאת לפני תום החוזה והעדה מסרה לו שהוא אחראי למציאת דייר חלופי. הדייר אמר לה שיש לו חבר מתווך בשם דניאל והוא ידאג להביא דייר חלופי. כך נקבעה פגישה בדירה עם הנאשם, עידן, יאיר בן יהודה הדייר המתחלף והעדה. יומיים או שלושה לאחר מכן נפגשה העדה עם אחותה, עידן, הנאשם (אותו זיהתה באולם). וכך סיפרה העדה: "חתמנו חוזה ועידן נתן שיק של 4,400 ₪ . הם לא נראו לי מהתחלה אך הייתי צריכה לתפור עד החודשים של סיום השכירות. אחרי שעידן נתן את השיק, אמר שלא אפדה את השיק ושהוא יתן לי מזומן במקום זה. זה לא נראה לי אמרתי שעשיתי חישוב ואני זוכרת שביקשתי 18,800 ₪ שיק ערבות . אמרתי שאקח שיק ערבות יותר גבוה. דניאל אמר שעידן הוא בן דוד שלו. אמרתי לדניאל שאני רוצה שהוא יחתום ערבות על החוזה אם הוא בן דוד שלו והוא הסכים וחתם" (עמ' 14 ש' 2-8).

העדה סיפרה בעדותה שהנאשם הוא זה שניהל את המשא ומתן לגבי השכרת הדירה. עוד הוסיפה וספרה העדה שהנאשם שאל אותה אם יש לה עוד דירות ואם היא צריכה שהוא יזכיר לה דירות אחרות. העדה התבקשה להתייחס למספר הפעמים שבקרה בדירה בזמן תקופת השכירות והשיבה: " לא הייתי בכלל, על פי החוזה עידן היה צריך להעביר שעונים: חשמל, מים, וארנונה, הוא לא עשה את זה והחשבונות הגיעו לאמא שלי, אני צילמתי אותם ושלחתי לעידן עם בקשה שישלם את זה, אז הוא כתב לי בסדר ואז התקשר הנאשם ואמר כמה הסכום אמרתי לו 1,460 ₪ משהו כזה נתתי לדניאל את מספר החשבון של אמא שלי והפקידו את הכסף". (עמ' 15 ש' 12-15).

העדה התייחסה לתשלומי השכירות וסיפרה בין היתר שבחודש השני אדם בשם קנדרו רועי הפקיד את הכסף אך הנאשם הוא שתיאם את ההפקדות ואליו נמסרו פרטי מספר החשבון. העדה התייחסה לרצונה להשכיר לשוכרים אחרים את הדירה ואמרה: " רציתי שהם יצאו בגמר החוזה מהדירה. פרסמתי את הדירה ביד 2 כמה חודשים לפני והתחילו להתקשר אנשים ורציתי להראות להם את הדירה בזמן שעידן גר שם. התקשרתי לבקש רשות ולתאם איתו שיסכים להראות לשוכרים אחרים והוא אמר לי :רק עכשיו נכנסתי אולי אני ארצה להשכיר. אמרתי שאני לא רוצה להשכיר לו ואני רוצה להביא שוכרים להראות את הדירה ומתי נוח לו, הוא אמר שהוא חוזר כל יום מהעבודה רק אחרי 20:00 בערב מאוחר ואי אפש ר. אז התקשר דניאל ואמר למה אני לחוצה אנו לא בסוף השכירות, אני בקלות מוצא לך שוכרים אחרים במקום זה אם הוא לא נראה לך. אמרתי לו שיש לי משלי שוכרים ואני רוצה להראות לה. הוא אמר שאתן לו כמה ימים אולי יש שוכרים אחרים במקום עידן, הוא התקשר איזה יום כמה ימים אחרי זה, אמר שיש לו זוג זקנים מקריית אתא והאו הראה להם כבר את הדירה" (עמ' 16 ש' 2-11).

העדה סיפרה שאמרה לנאשם שהיא לא מוכנה לחכות ושאם הם רוצים שיתנו מקדמה ואז הגיעה מעטפה עם כסף, 4,500 ₪ וזה הגיע דרך אח שלה ולא ישירות אליה.

באשר למפתח של הדירה, סיפרה העדה שלא מסרה לעידן את המפתח והוסיפה "בגלל שהיו דברים של יאיר מונחים בסלון ועידן חתם חוזה בקריית אתא, לא היה לי מפתחות, הם אמרו שיתאמו ביניהם, אחד ייצא ואחד ייכנס" (עמ' 16 ש' 27-28).

באשר למצב הדירה לאחר שהבינה מה קרה השיבה העדה: "קראו לי ביום למחרת שניתקו את החשמל, אסרו עלי להיכנס לדירה ראיתי שבנו קירות גבס וראיתי שמוציאים מזגנים מהדירה וכבלים של חשמל, אז עשיתי סיבוב בחצר אני זוכרת שהיו חסרים בלוני גז והצינורות של ההשקיה, לא יכולתי להיכנס לדירה כי היא הייתה מוחזקת על ידי המשטרה, לקח זמן עד שהחזירו לנו את המפתחות, נכנסנו והיינו בשוק. הדירה הייתה הרוסה בטירוף, היו חורים בקירות תלו כל מיני מתלי ם בקירות עשו חורים בתקרות גבס ובקירות. את כל ארון החשמל הרסו הייתי צריכה לעשות חדש וגם את הארון החיצוני של חברת חשמל הם הרסו, הכל היה זוהמה, כל השירותים היה מטונף, היה צריך להחליף מלא דברים, היינו צריכים לסתום, לסייד והכל מחדש. עקרו את החלונות הם בנו במקום חלונות ההזזה קירות גבס, עקרו את האח מהמקום כל האינסטלציה של הנפט והעבירו לחדר אחר. הם שרפו את כל החשמל באזור של המטבח היינו צריכים להחליף הכל, לא השקו כל החודשים את הגינה. כל הצמחייה נהרסה. היה נזק גדול מאד נזקים עצומים". (עמ' 18 ש' 28-32 ועד עמ' 19 ש' 1-7).

במהלך עדותה של העדה הוגש מייל שנשלח על ידי העדה לחוקר המשטרה (ת/1), מסמך בכתב ידה עם פירוט תאריכי תשלומים שהועברו לה באופנים שונים (ת/2), מייל שנשלח אל חוקר המשטרה ביום 7.6.17- מספר דפים הנושאים את הכותרת : "ריכוז הפקדות לגבי רות דייגי" יחד עם חוזה שכירות וצילום תעודת זהות (ת/3).

העד מר אהוד דייגי (להלן: אהוד") :
העד, בנה של בעלת הדירה ואחיהן של דורית ואביטל. העד סיפר בעדותו שבשתי הזדמנויות ביקשו ממנו לקחת דמי שכירות עבור הדירה ולהעביר אותם הלאה לאחת האחיות. העד סיפר שבשתי הפעמים פגש את הנאשם (והצביע עליו באולם בית המשפט) ומעבר לכך לא היה כלום, לא חילופי מילים או אינפורמציה מסוימת. העד סיפר שבכל פעם הועבר סכום של 5,000 ₪. כאשר עומת בחקירתו הנגדית עם הדברים אותם מסר במשטרה ולפיהם לא נקב בסכום ההעברה השיב העד: "הכל היה חדש, כנראה התרגשתי באותו מועד". הוסיף העד וסיפר שהכיר את הנאשם וכי ראה אותו מספר פעמים בעבר.

העדה הגב' אביטל ברעם (להלן: "אביטל"):
הגב' ברעם סיפרה בעדותה שאמא שלה השכירה את הנכס מושא כתב האישום שברחוב הוורדים 11 בקריית ביאליק (כך במקור: צריך להיות "קריית טבעון"). העדה סיפרה שבמועד עריכת החוזה התקשרה אליה אחות התאומה דורית שפירא דייגי (להלן: "דורית") וביקשה ממנה להיות עדה לחוזה. הפגישה נקבעה בשווארמה הפינה ונכחו: דורית והעדה ולאחר מכן הופיעו הנאשם ועידן. העדה סיפרה שעידן לא דיבר ולא שאל שאלות ולדבריה: "מי שניווט את השיחה זה אבני בהתנהלות של הצגתו. הוא הציג עצמו כמתווך, כאחראי על נגאוקר, הוא היה אחראי על כל השיחה, הוא המתווך, הוא לוקח את הכסף מנגאוקר, כשדורית אמרה לו שמידי פעם נרצה לבוא לדירה לראות אם לא נעשה חבלה הוא לא הסכים בשום פנים, סירב בכל תוקף שנכנס לדירה " (עמ' 26 ש' 19-24).
העדה סיפרה שהנאשם סיפר בפגישה שהוא מתווך וכי הוא מקבל 4,500 ₪ מהעסקה ויש לו עוד דירות שהוא משכיר ושאל עוד אם יש עוד דירות שהן מעוניינות להשכיר. העדה סיפרה שמי שהיה אחראי על תשלום הדירה זה אבני וכך סיפרה בעדותה : "הכל אבני. נגאוקר לא אמר מילה . הכל אני אביא, אני אדאג אני אסדר אני אני ". (עמ' 27 ש' 9-10).
עוד סיפרה העדה כי הם לא שילמו בעבור דמי תיווך וכי הן לא ביקרו בדירה כיוון שהנאשם לא הסכים וכך סוכם כי לא תגענה לדירה.

בחקירתה הנגדית הוסיפה וסיפרה העדה שבמהלך השכירות לקראת סופה שמעה מאחותה שרצתה להביא אנשים להראות את הדירה אך גם הנאשם וגם עידן סרבו לכך.

גם בחקירתה הנגדית נותרה העדה בעמדתה לפיה מי שניהל את המשא ומתן עבור עידן היה הנאשם. כמו כן הנאשם הציג עצמו מתווך דירות ואף כבן דודו של עידן, דבר שלא היה בו צורך גם אם עידן היה במצב כלכלי קשה. אני נותנת אמון מלא בדברי העדה שהנאשם סירב בכל תוקף כי העדות דורית ואחותה יבקרו במהלך השכירות בדירה. לא מצאתי את ההסבר אותו מסר הנאשם מהימן. לו אכן הסכים לביקור משכירות הנכס בתיאום ניתן היה להגיע להסכמה מעין זו ואולם שתי העדות ציינו מספר פעמים כי הנאשם הוא זה שסירב לביקורן, דבר המחזק עד מאד את הראיות כנגד הנאשם שכן באותה עת לטענתו לא ידע שעידן מחזיק בדירה לצורך גידול סמים. דבריה של העדה משתלבים גם עם הדברים אותם מסרה אחותה יש בהם כדי לחזק עד מאד את הראיות כנגד הנאשם ואת העובדה שהדירה הושכרה לצורך גידול סמים, שכן אם לא כך הדבר אין כל סיבה הגיונית וסבירה כי הנאשם יסרב לביקור משכירות הנכס כמקובל.

העד עידן נגאוקר - כללי:
כנגד עידן הוגש כתב אישום נפרד ועניינו התברר בהליך מקביל בפני מותב אחר. במסגרת היותו עד מטעם התביעה העד הוזמן למתן עדות בתיק שבפני.

ביום 20.2.18 במועד שנקבע לשמיעת ראיות ביקשה ב"כ הנאשם כי מאחר וטרם התקבלו חומרי החקירה בתיק מתבקשת דחיית עדותו של העד, עד תביעה מרכזי לדבריה. נעתרתי לבקשה ועדותו של עידן נדחתה למועד אחר וכבר באותו מועד הבהיר בית המשפט לעידן כי עליו להתייצב למתן עדות במועד שנקבע. עידן השיב: "אני רוצה לומר שאני לא מתכוון לדבר עד שאין גזר דין חלוט בתיק שלי".( עמ' 13 ש' 5).

ביום 5.3.18 עידן לא התייצב לדיון למתן עדותו. לבקשת ב"כ המאשימה ניתן צו הבאה לעד.

בתאריך 6.6.18 התייצב עידן למתן עדות ועלה על דוכן העדים הצהיר שאין בכוונתו להעיד ואמר את הדברים הבאים: "אין עדיין גזר דין בנוגע לתיק שלי. לכן, אני לא מתכוון לדבר עד שאין לי גזר דין חלוט". (עמ' 36 ש' 5-6).

אציין כי בעניינו של עידן צפוי היה להתקיים דיון לשמיעת גזר דין ביום 1.7.18 כך שלמאשימה לא היתה כל השפעה על ההליך המתקיים במקביל לתיק זה. לאור דברי העד טענה המאשימה כי גזר דין חלוט לא יכול להינתן לפני שנת המשפט הבאה בשל פגרת בית המשפט וביקשה לשמוע את עדות עידן במועד שנקבע .

במהלך עדותו של העד לאחר שלא השיב לשאלות ב"כ המאשימה ואמר שאין לו מה להוסיף, ביקש ב"כ המאשימה להכריז על העד, עד עוין. ב"כ הנאשם השאיר הבקשה לשיקול דעת בית המשפט ולפיכך הכרזתי על העד כעד עוין. במסגרת חקירתו הנגדית של ב"כ המאשימה הוצג בפני העד כתב האישום המתוקן במסגרת התיק המתנהל כנגדו, ת"פ 45224-06-17 , והכרעת הדין מאותו הליך, ופרוטוקול הדיון (ת/14 ו-ת/14א). העד שתק וסירב להשיב לשאלות ב"כ המאשימה. לאור שתיקת העד, ביקש ב"כ המאשימה להגיש את אמרות העד במסגרת סעיף 10א לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א – 1971 ( להלן: "פקודת הראיות"). ב"כ התנגד שכן יש להגישן על פי הוראות החוק. אמרות העד הוגשו לבית המשפט וסומנו ת/15 ועד ת/22ב.

גם לאחר הגשת אמרות העד, סירב עידן להשיב לשאלות ב"כ המאשימה ולשאלת בית המשפט השיב שאין לו כל כוונה לענות לשאלותיו.

באשר לחקירתו הנגדית של העד על ידי ב"כ הנאשם, הסנגורים הציג ו שאלות לעד ואולם תשובתו הי יתה "אין לי מה להוסיף". לשאלת בית המשפט השיב העד כי לא ישיב לשאלות הסנגורים ולא ישתף פעולה. ב"כ הנאשם ביקש לחייב את העד במסגרת פקודת ביזיון בית המשפט ולהורות על מאסרו של העד עד שיתרצה וזאת נוכח העובדה שמדובר בעד מרכזי וכי אי מתן תשובה לשאלות ההגנה פוגע בהגנה פגיעה של ממש. בהחלטתי דחיתי את טענת ההגנה וזאת נוכח העובדה שלא שוכנעתי כי במקרה זה יש להורות על מאסרו של העד נוכח הדברים שמסר לבית המשפט באשר לסיבות להעיד או לענות על שאלות, מה גם שהעד לא ציין כי גם בעתיד לא יסכים לענות על שאלות אלא ציין כי עניינו שלו טרם הסתיים ואף הוסיף ואמר לשאלת בית המשפט כי אם גזר הדין יינתן ביום 1.7.18 ישיב לשאלות שיופנו אליו. העד סיפק הסבר למתן עדות במועד שנקבע לכך, גם אם ההסבר אינו עולה בקנה אחד עם ההלכות המשפטיות.

אמרות החוץ של עידן במשטרה
ת/16 + ת/16א – חקירה מיום 6.6.17
עידן מודה בחקירה כי הדירה ברחוב קק"ל 61 (להלן: "הדירה ברחוב קק"ל") וגם הדירה ברחוב הוורדים היא שלו ( להלן: הדירה ברחוב הוורדים"). עידן מסר פרטים רבים באשר לדירה ברחוב קק"ל ובאשר לדירה ברחוב הוורדים סיפר עידן שהוא מגדל שם לבד את הסמים וכי הוא חתום על חוזה השכירות לבד וישן שם לפעמים וביקש ביחס לדירה זו לא לדבר יותר. כשהוצג בפניו חוזה השכירות ועומת מול העובדה שפרטי הנאשם רשומים, אמר שהנאשם חבר שלו והסביר שהנאשם רצה לעזור לו והיה ערב וכי הנאשם לא היה בדירה אף פעם. כאשר נשאל עידן שאלות ביחס לאדם נוסף שעזר לו, שתק ולא השיב על השאלות.

ת/17 + ת/17א – חקירה מיום 8.6.1 7
בחקירתו השנייה עידן ממשיך ומספר כי הוא עצמו שילם על הדירה במזומן וכי נתן מקדמה ל – 4 חודשים. טען שהגיע לדירה באמצעות האינטרנט ישירות לבעלת הדירה, בכך דווקא ניסה להגן על הנאשם ולא להסגיר פרטים עליו שכן הנאשם עצמו סיפר כי הוא זה שניסה לעזור לחבר שלו מישל למצוא דייר חלופי וכך לטענתו הועלה הרעיון לעזור לעידן בשל קשיי ו הכלכליים. כשעומת מול עדותה של דורית אמר עידן : "הוא בסך הכל עזר לי לחפש דירה". כמו כן אמר עידן כי הוא לא יודע שהנאשם מתווך. בשלב מסוים נכתבה הערת החוקר כי עידן מבקש נייר ולאחר מכן החל לספר גרסה שונה. עידן סיפר בחקירתו לדירה ברחוב קק"ל ואמר:

ת. התחלתי לגור בקק"ל 61 בביאליק ואז דניאל אבני הציע לי שהוא ישלם לי סיכום של 20, 30 אלף שקל בתקופה של חודשיים שלוש בגלל שהוא יגדל שמה קנביס" ( ת/17 עמ' 2 ש' 56-57).
ש. איך הוא הגיע אליך?
ת. הוא כנראה שמה (כך במקור) שאני בחובות ואני יש לי הוצל"פ, הוא ניגש אלי והציע לי את זה.
ש. מתי זה היה?
ת. לפני 4 חודשים אולי.
ש. האם את הידרה (כך במקור) בקק"ל הוא שכר עבורך?
ת. בהתחלה אני שילמתי עליה ואחר כך הוא היה נותן לי כסף ואני הייתי נותן לבעל הדירה.
ש. למה הסכם?
ת. כי אני צריך כסף.
ש. האם היית גם מגדל כפי שסיפרת בעדות המוקדמת?
ת. לא.
ש. אז מי כן היה מגדל?
ת. אני כשהייתי יודע שהם באים לדירה הייתי הולך, לא הייתי נמצא שמה פשוט.
ש. איך היית יודע שהם באים?
ת. דניאל היה אומר לי.
ש. כל כמה זמן היו באים אליך לדירה?
ת. פעמיים בשבוע אולי.

באשר לדירה ברחוב הוורדים אמר עידן בחקירתו זו:
ת. דניאל פשוט הציע לי לקחת דירה בוורדים, הציע לי נוסף 20,000 ₪ והסכמתי.
ש. מה היית צריך לעשות?
ת. לחתום על חוזה וזהו.
ש. האם שלמת משהו לבעל הבית?
ת מהכסף שלי לא.
ש. מי שילם?
ת. דני.

בהמשך התייחס עידן להיכרות עם הנאשם ואמר שהוא מכיר אותו מספר חודשים וכי היה הולך לקיוסק שהוא עובד שבקריית אתא והנאשם פשוט הציע לו את הדירה. הוסיף ואמר עידן כי הנאשם אמר לו שאם ייתפס עליו להגיד שזה שלו.

בחקירה זו נראה שעידן חושש שמא ידעו שהוא סיפר פרטים על הנאשם או הפליל אותו . מתיעוד החקירה וכן מהתמליל שהוגש (ת/17א עמ' 8 – 9 ) עידן שואל אם יש דרך לספר ושלא ידעו כי הפליל אחר ויחשב מלשין וחששו זה ממשיך גם בהמשך החקירה ואף הוסיף ואמר במהלך חקירתו כ לא יהפוך עד ( שם בעמ' 14). עידן סיפר בבכי על חובות שנקלע להם ועל הליכי הוצאה לפועל והעובדה שאמו הוציאה אותו מהבית. עידן סיפר כי היו מגיעים עוד אנשים לדירה בקק"ל אך הוא לא ידע מי הם או כמה אנשים היו מגיעים לדירה אלא שהכיר רק את הנאשם.

בתום חקירתו של עידן פנה לחוקר אבי אלשך וכעולה מת/15 הביע חשש לאחר שהודה בחקירתו והפליל את הנאשם נוכח העובדה שלשניהם יש אותו עורך דין. בהמשך מונה לעידן סנגור מהסנגוריה הציבורית.

ת/18 + ת/18א - חקירה מיום 12.6.17
בפתח החקירה עידן חוזר על השתלשלות העניינים כפי שמסר אותה בחקירתו השנייה והוסיף פרטים נוספים באשר לדירה ברחוב קק"ל. באשר לדירה ברחוב הוורדים סיפר עידן:
"לפני כשלושה חודשים דניאל הציע לי לעשות עוד דירה גידול סמים ויתן לי 20,000 ₪ ואני הסכמתי בגלל המצב הכלכלי שלי. אחרי שהסכמתי דניאל אמר לי שמא דירה בטבעון בוורדים 11. הלכתי ביחד עם דניאל לראות את הדירה וסיכמנו עם בעלת הדירה דורית נראה לי שניפגש יום למחרת בקריית אתא במרכז. נפגשנו אני דניאל דורית ואחותה ושם סגרנו את הפרטים ודניאל אמר לדורית שבערב יביא לה את הכסף ואני חתמתי איתה על החוזה ודניאל ערב ואמר שהוא קרוב משפחה שלי. דניאל קיבל מפתח מבעלת הדירה ומאז אני אפילו לא הגעתי לבית".

הוסיף וסיפר עדן בחקירה זו שלא קיבל כסף מהנאשם וזאת מפני שלא היו גידולים. עוד אמר עידן כי לא היה לו מפתח ואף פעם לא קיבל מפתח וכי מלבד היום שבו ראה את הדירה לא היה לו שום קשר לדירה. העד סיפר שהנאשם כלל לא דיבר איתו והיה מגיע מתי שהוא רוצה כיוון שהיה לו מפתח. עידן סיפר עוד שהנאשם אמר לו להגיד שהוא עובד ושיש לו ארוסה והוא עומד להתחתן.

בסיום החקירה עידן אמר שהוא מפחד מהנאשם ומעימות עמו והחל לבכות.

ת/21 + ת/21 א – חקירה מיום 1 5.6.17
בחקירתו חזר העד על הדברים אותם מסר בחקירותיו הקודמות. עידן התייחס להיכרות עם הנאשם ואמר שאף אחד לא הכיר ביניהם (גרסה הסותרת את גרסת הנאשם לפיה "מכר" הכיר ביניהם). העד הוסיף ואמר שישב בקיוסק של הנאשם יותר מעשר פעמים והקיוסק ליד הבית שלו בקריית אתא. העד התייחס ליום חתימת החוזה וסיפר ששכח את תעודת הזהות שלו בבית ברחוב קק"ל והוא והנאשם נסעו לדירה ברחוב קק"ל במונית על מנת לקחת את תעודת הזהות. אציין כי גם הנאשם סיפר על המקרה ואולם טען שלא ידע שעידן מתגורר שם וכי הדבר לא העלה את חשדו שעידן מתגורר ברחוב קק"ל, לא טען שבירר זאת עם עידן , דבר תמוהה בפני עצמו שכן לו גרסת הנאשם היתה נכונה וסייע לעידן מבחינה כלכלית הגיוני שיברר עם עידן מי מתגורר ברחוב קק"ל. אני מתקשה לתת אמון בגרסתו זו של הנאשם שלא ינסה לברר עם עידן מי גר ברחוב קק"ל.

בהמשך חקירתו התבקש עידן להתייחס לעובדה שלנאשם אין רכב מסוג מזדה שכן הוא נגנב כשנה עובר לאירועים מושא כתב האישום וכי הנאשם בשלילת רישיון נהיגה, השיב העד כי הוא בטוח שהנאשם הגיע ברכב מסוג מזדה ואולי הגיע עם חבר אך בד בבד גם ציין כי כל פעם שהנאשם היה מגיע היה יוצא מהדירה והולך ללון בדירת חברתו. עידן חזר על גרסתו שאכן היה במצב כלכלי קשה והנאשם ידע זאת ולכן הציע לו לפתוח מעבדת סמים בדירה ברחוב קק"ל ויתן לעידן כל חודש כסף. כמו כן חזר עידן על גרסתו לפיה לא היה בדירה ברחוב הוורדים למעט ביום בו הגיעו לראות את הדירה וטען כי לא היה לו מפתח ואפילו לא יודע להדליק את האור בדירה ושלל את גרסת הנאשם לפיה אף הביא לעידן מוצרי מזון לדירה. כמו כן עידן סיפר שהנאשם שילם בעבור חוב שהיה לו בקיוסק אך טען כי הנאשם עשה זאת בתמורה למעשיו של עידן בעניין הסמים בעבור הנאשם. כאשר הטיחו בפני עידן כי לא נמצאו טביעות אצבע של הנאשם בדירה בקק"ל השיב כי בדירה היו חבילות של כפפות חד פעמיות שלא הוא רכש וכי בנוגע למפתח עמד על גרסתו שלו ולנאשם היה מפתח. עידן ציין עוד כי בעימות לא אמר כלום וזאת משום שפחד מהנאשם.

בחקירה זו התבקש להתייחס עידן לגבי הדירה ברחוב קק"ל שכאמור, הנאשם לא מואשם בכתב האישום לגביה ואמר כי הציוד בדירה לצורך גידול סמים נרכש על ידי הנאשם כשנה עובר לאירועים מושא כתב האישום. עידן סיפר שאת השכירות הנאשם היה משלם באופן שהיה מביא לו סכום כסף במזומן וכן את חשבונות בדירות היה הנאשם משלם, חשמל ארנונה ומים. הוסיף וסיפר עידן שהקשר בין השניים היה באופן שבעשרה בחודש כאשר היה צריך לשלם את השכירות הנאשם היה משאיר כסף בסלון בתאריך זה.

באשר לטביעות אצבע של אלירם לוי אמר עידן בחקירתו שמדובר בחבר משותף שלו ושל הנאשם ובנוסף אלירם לוי עבד עם הנאשם בקיוסק. כמו כן נשאל עידן באשר לאנשים שטביעות האצבע שלהם נמצאו בדירה ברחוב קק"ל והשיב שאינו מכיר את האנשים. גם באשר לרועי קנדרו שעל פי גרסת הנאשם העביר תשלומים בעבור הדירה ברחוב הוורדים, השיב עידן כי אינו מכיר את האדם.

עידן חזר על הדברים שמסר לפיהם הנאשם סיפר לו מפורשות על כך שהוא הולך להקים בדירה מעבדה, דבר שעומד בניגוד לגרסת הנאשם לפיה לא הייתה לו כל מודעות כי בדירה יש מעבדת סמים וכי רק כאשר הגיעו שמועות לאזניו בדבר עיסוק של עידן בסמים, החל לחשוד בדבר.

דיון והכרעה
קבילות אמרותיו של עידן
עידן זומן כעד במשפט וסירב להעיד ואף הוצא כנגדו צו הבאה. עידן סירב להעיד ורק ציין שאין הוא מתכוון להעיד עד אשר יינתן פסק דין חלוט בעניינו, קרי לאחר תום תקופת ערעור. עידן הוסיף ואמר לשאלות בית המשפט כי אין בכוונתו להשיב לשאלות התביעה וההגנה. בנסיבות אלה סברתי כי יש להכריז על העד עד עוין ואמרותיו התקבלו במסגרת סעיף 10א לפקודת הראיות. אציין כי לאורך חקירותיו של עידן במשטרה חזר על כך שלא יעיד במשפט (וזאת עוד בטרם הוגש כתב אישום כנגדו), דבר שמחזק את העובדה שעידן סירב להעיד מאחר ואמצעי פסול הניא אותו לכך. לעניין זה אפנה לע"פ 7679/14 זהאדה נגד מדינת ישראל (15.8.2016) (להלן: "עניין זהאדה"). בפסק הדין סקר בית המשפט את ההלכות בנושא העד השותק, לרבות קביעות שנקבעו בדנ"פ 4390/91 מדינת ישראל נגד חג' יחיא, פ"ד מז(3), 661,671 (1993) (להלן: "עניין חג' יחיא").
וכך נקבע בעניין זהאדה :
"ההלכה האמורה אשר נקבעה בעניין חג' יחיא נותרה על כנה עד ימינו אנו וכוחה יפה גם במקום בו עסקינן בשתיקתו של שותף לעבירה (זאת בכפוף להתעצמות הדרישה לחיזור ראייתי...) מן הדברים האמורים יוצא כי עצם שתיקתו של אברהים על דוכן העדים אין בה כדי לפסול את קבילותן של אמרותיו במשטרה, ככל שהתקיימו יתר התנאים בסעיף 10א לפקודת הראיות".

הלכה זו תקפה גם היום ולפיכך אמרותיו של עידן, שותפו לעבירה של הנאשם קבילות. יחד עם זאת משנמנעה מהנאשם היכולת לחקור בחקירה נגדית יעילה את העד, נפגעה לכאורה יכולת ההגנה שלו. לטעמי, גם ללא אמרותיו של עידן המאשימה הציגה ראיות המצביעות מעבר לכל ספק סביר כי הנאשם עבר את העבירות המיוחסות לו, ולא נותר ספק באשר למודעות הנאשם ביחס לגידול הסמים בדירה ברחוב הוורדים 11 בקריית טבעון והעובדה שהנאשם שכר את הדירה לצורך גידול סמים בה.

העובדה שעידן לא נחקר בחקירה נגדית על ידי ההגנה אין בה כדי לפסול את אמרותיו. לעניין זה אפנה לע"פ 4456/14 קלנר נגד מדינת ישראל (29.12.2015):

"גישתו של בית משפט זה היא כי החקירה הנגדית כשלעצמה איננה המטרה, כי אם האמצעי להשגת התכלית של גילוי האמת ועשיית משפט צדק. הערכים המוגנים אשר להשגתם משמשת החקירה הנגדית כאמצעי, הם הזכות להתגונן וחקר האמת, והפגיעה בערכים אלו ולא עצם הפגיעה בזכות לחקירה נגדית היא זו שתגרור את פסילת העדות".

לאחר שעיינתי באמרותיו של עידן ועיינתי ושמעתי סיכומי הצדדים שוכנעתי מעבר לכל ספק כי אמרותיו של עידן במשטרה מהוות חיזוק לראיות התביעה כי עידן והנאשם היו שותפים לדבר עבירות הסמים בדירה שברחוב הוורדים 11 בקריית טבעון.

אציין כי גרסת עידן בחלקה מאששת את גרסת הנאשם. כך למשל נושא מצבו הכלכלי של עידן כלל אינו שנוי במחלוקת. גם הנאשם וגם עידן סיפרו כי מצבו הכלכלי של עידן היה קשה והוא היה נתון לחובות כבדים. ההגנה ביקשה במסגרת החקירה הנגדית לעמת את עידן ביחס לחובות ולמצבו הכלכלי, אלא שעובדה זו כלל איננה שנויה במחלוקת כיוון שעידן מודה בכך אלא שטוען שבשל כך הנאשם הציע לו לשכור דירה באמצעותו ולהעביר לו כספים בגין גידול הסמים במתכונת שהוצגה על ידי עידן. אציין כי אכן, עידן לא עמד בחקירה נגדית ולא היתה הזדמנות להתרשם מעדותו על דוכן העדים ולהעריך מהימנותה ואולם מנגד, ביחס לעדותו של הנאשם אציין כי עדותו הותירה בי רושם שלילי ואינני נותנת אמון בה כפי שאפרט ואנמק בהמשך.

לפיכך, אני קובעת שאמרותיו של עידן קבילות ומשקלן משמעותי ככל שמדובר בהודאותיו וקשירת הנאשם לעבירות המתייחסות לדירה ברחוב הוורדים ואמרות אלה מצטרפות ליתר הראיות בתיק ופועלות לחובתו של הנאשם.

ההגנה תלתה יהבה בעובדה שלא הוגש כתב אישום כנגד הנאשם לגבי הדירה שברחוב קק"ל וזאת חרף הפללת הנאשם על ידי עידן, דבר המלמד כי עידן שיקר בחקירותיו ואף המאשימה לא נתנה אמון באמרותיו. דא עקא, שהמאשימה טוענת שלא הוגש כתב אישום כנגד הנאשם לגבי הדירה ברחוב קק"ל משום ש לא היו די ראיות לתמוך את גרסתו של עידן, גרסה שחייבה תוספת ראייתית משמעותית ברמה של חיזוק לפחות שכן מדובר בעדות שותף ואילו לגבי הדירה ברחוב הוורדים מושא כתב אישום זה, היו די ראיות על מנת להעמיד לדין את הנאשם. לפיכך, סברה המאשימה כי לא תעמוד בנטל ההוכחה מעבר לכל ספק סביר וזאת בהיעדר ראיות מספיקות. המאשימה סבורה כי אין הדבר פוגע במהימנות גרסתו של עידן במשטרה ביחס לדירה שברחוב הוורדים. לכך יש להוסיף שהמשטרה כלל לא ידעה על דירה ברחוב הוורדים עד אשר עידן חשף זאת ו סיפר על כך למשטרה לאחר שהתוודה באשר לדירה ברחוב קק"ל (כעולה מת/6). התוודות עידן גם לגבי הדירה ברחוב הוורדים איננה עולה בקנה אחד עם אדם שמנסה להרחיק עצמו תוך שהוא מפליל את הנאשם.

אני מקבלת עמדת המאשימה בעניין זה. אין בכוונתי לדון בראיות כנגד הנאשם ביחס לדירה ברחוב קק"ל וזאת נוכח העובדה שהנאשם אינו מואשם בגין עובדות אלה ועבירות בגינן, ואולם אני סבורה כי בכל מקרה ניתן במקרה זה לבצע פעולה של פלגינן דיבורא.

אפנה לעניין זה לע"פ 5633/12 ניימן נגד מדינת ישראל ( 10.7.2013) :

"הערכאה המבררת איננה מצויה במצב בינארי, לפיו עומדות בפניה שתי אפשרויות והן בלבד (היינו :קבלתה של הגרסה האחת תוך דחיית הגרסה האחרת במלואה אלא שהיא רשאית לפצל גרסתם של עדים, לאמץ חלקים מתוכה ולדחות חלקים אחרים".

אפנה גם לע"פ 3510/16 אבו דקה נגד מדינת ישראל (17.7.2019):

"לא אחת עמד בית משפט זה על כך שאין לראות עדות בהכרח ותמיד כחטיבה שלמה אחת אשר יש לקבלה או לדחותה באופן כולל (ע"פ 1275/09 פלוני נ' מדינת ישראל, בפסקה 44 (1.9.2009); ע"פ 5762/13 פאעור נ' מדינת ישראל, בפסקה 46 (21.10.2014) (להלן: עניין פאעור); ע"פ 10152/17 מדינת ישראל נ' ח'טיב, בפסקה 17 (‏10.5.2018) (להלן: עניין ח'טיב); סעיף 57 ל פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 ). כלל זה רלוונטי ביתר שאת בעת שהעדים הם שותפים לדבר עבירה, שכן אלו מבקשים, על דרך הכלל, למזער את חלקם בביצוע העבירות המשותפות, ומשום כך עדותם לא תמיד תשקף את האמת העובדתית בשלמותה (ע"פ 5825/97 שלום נ' מדינת ישראל, פ"ד נה(2) 933, 950 (2001); ע"פ 2478/12 אגבריה נ' מדינת ישראל, בפסקה 17 (13.5.2015)).

במצב דברים זה, רשאי בית המשפט לפלג את העדות ולבור מתוכה את גרעין האמת, ודחיית יתר חלקיה, ובתנאי שיש יסוד סביר להבחנה בין החלקים השונים (ע"פ 481/12 פלוני נ' מדינת ישראל, בפסקה 16 (30.12.2014); ע"פ 9141/10 סטואר נ' מדינת ישראל, בפסקה ע' (‏28.4.2014); עניין ח'טיב , בפסקה 17). הבחנה כזו יכולה להיעשות על-ידי היעזרות בראיות קבילות ואמינות אחרות או על פי מבחני ההיגיון והשכל הישר (ע"פ 526/90 בלזר נ' מדינת ישראל, פ"ד מה(4) 133, 186-185 (1991); עניין פאעור, בפסקה 46). זאת, בשים לב לכך ש"פיצול עדות אסור שייעשה באופן שרירותי... נדרש יסוד סביר לאבחנה בין חלקי העדות" (ע"פ 5875/93 עביט נ' מדינת ישראל, פ''ד נ(5) 801, 813 (1997))."

בית המשפט רשאי לפצל עדותו של עד ככל שניתן לערוך אבחנה בין החלקים השונים של העדות . ראו לעניין זה ע"פ 5184/14 פלוני נגד מדינת ישראל (3.8.2016) :
"כלל זה מאפשר לבית המשפט לערוך סינון בדברי העדות...פיצול העדות אסור שייעשה בשרירות אלא צריך שהתקיים "יסוד סביר" להבחנה בין החלקים השונים של העדות".

הקביעה כי עדות, כולה או חלקה, הינה בלתי מהימנה אינה מותנית בקיומה של ראיה סותרת ויכולה להיות פועל יוצא של התרשמות בית המשפט, ראו בעניין זה יעקב קדמי, על הראיות, חלק רביעי עמ' 1830.

כאמור, אינני דנה בראיות כנגד הנאשם לגבי הדירה שברחוב קק"ל וזאת נוכח העובדה שהנאשם אינו מואשם בעובדות אלה, ולפיכך אני מוצאת לנכון לפלג עדויותיו של עידן ביחס לדירה ברחוב קק"ל לעומת אמרותיו לגבי הדירה שברחוב הוורדים אשר נתמכות בראיות נוספות ורבות כנגד הנאשם. גם אם פילוג העדויות נעשה על ידי קביעה כי עדות עד שקרית ( ובענייננו אינני סבורה כך) הרי שאין בכך כדי למנוע הרשעת נאשם, כאשר התשתית הראייתית מובילה למסקנה כי המאשימה עמדה בנטל ההוכחה מעבר לכל ספק סביר.

לעניין זה אפנה לע"פ 8591/10 נחום נגד מדינת ישראל (17.7.2011):

"גם העובדה שעדי התביעה מסרו הודעות שחלקן היה שקרי, אין בה כדי להצביע על היעדר אפשרות להרשעה – בתי המשפט לדרגותיהם מתמודדים מדי יום ביומו עם עדויות והודעות שאינן מקשה אחת של אמת, ועליהם לחלץ את אותות האמת מתוך הראיות המוצגות בפניהם. גם כשעסקינן בעדים שאינם מל"ו צדיקים, והעולם העברייני מצמיח לא מעטים כאלה, אין דבר זה יכול לחסום את אכיפת החוק. לא בעולם אידיאלי עסקינן אלא במציאות מורכבת..." (ע"פ 8591/10 נחום נ' מדינת ישראל, בפסקה ל' (17.7.2011)).

לסיכום הדברים עד כה, אני קובעת כי אמרותיו של עידן קבילות וניתן ליתן בהן משקל לכל הנוגע לחלקים המתייחסים לדירה שברחוב הוורדים 11 בקריית טבעון, הדירה מושא כתב האישום.

על פי דיני הראיות, הרשעת נאשם על סמך אמרת חוץ טעונה "דבר לחיזוק" בחומר הראיות. במקרה שלפנינו דרישה זו עולה גם כיוון שמדובר באמרה של עד שותף. על פי סעיף 54א(א) לפקודת הראיות ישנה דרישה לקיומו של "חיזוק מוגבר" שנובע משילוב שתי הוראות החוק. לעניין זה אפנה לע"פ 209/87 שחאדה נגד מדינת ישראל, פ"ד מא (4). התוספת הראייתית הנדרשת לחיזוק אמרת העד השותף איננה חייבת להתעלות לרמתו של "סיוע". גם אם מדובר בדרישה של חיזוק מוגבר הרי שהיא מצריכה תוספת ראייתית מאמתת, כלומר שדי בכך שתגביר את מהימנותו של העד השותף על ידי אימות פרט רלבנטי באמרתו אשר נוגע לביצוע העבירה שהנאשם מתכחש לה (ראו בעניין זה : ע"פ 6147/92 מדינת ישראל נ' כהן, פ"ד מח(1) 62, 70 (1993); וכן ע"פ 8469/99 אסקין נ' מדינת ישראל, פ"ד נה(2) 65, 76 (2001)).
לא נעלמו מעיני סתירות מסוימות בגרסת עידן אך אני סבורה כי אין מדובר בסתירות מהותיות וכי בענייננו ישנן ראיות המהוות תוספת ראייתית הנדרשת על פי הוראות החוק כפי שיפורט להלן בהמשך.
במקרה שלפנינו לא רק שההרשעה אינה מתבססת על אימרות עידן כעדות יחידה, אלא שאני סבורה שיש במכלול הראיות, ראיות שמהוות ראיות מסבכות, דהיינו מעבר לחיזוק מוגבר .

גרסת הנאשם
הנאשם בחר להעיד במשפטו במסגרת פרשת ההגנה ולא הביא עדים מטעמו כפי שיפורט להלן. להלן תמצית חקירותיו של הנאשם במשטרה ועדות הנאשם בבית המשפט. מאחר ובעדותו בבית המשפט אמר הנאשם כי לאחר מספר חקירות בחר לספר את האמת, תסומן החקירה ת/54 , ת/54א וכן ת/54 ב גרסת האמת מספר 1 ועדות הנאשם בבית המשפט גרסת האמת מספר 2 .

גרסאות הנאשם במשטרה
חקירה מיום 7.6.17 שעה 16:52 – ת/48 + ת/48א + ת/48ב
הנאשם נחקר באזהרה בחשד לגידול סמים בדירה ברחוב קק"ל וכן הדירה ברחוב הוורדים 11. הנאשם ציין כי שוחח טלפונית עם עורך דינו ומעדיף שלא לתת גרסה, כך לדברי הנאשם. הנאשם השיב על כל השאלות שנשאל בתשובה "אין תגובה". בסיום החקירה נרשם על ידי חוקר המשטרה כי יצר קשר עם הסנגור ואפשר לנאשם לשוחח עימו אולם הנאשם לא היה מוכן להשיב על שאלות עד אשר ייפגש עם עורך דין.

חקירה מיום 8.6.17 שעה 12:14 – ת/49 + ת/49א + ת/49ב
הנאשם נחקר באזהרה בחשד לגידול סמים בדירה ברחוב קק"ל ובדירה ברחוב הוורדים. בחקירתו סיפר הנאשם כי אינו מגדל סמים בדירה ברחוב הוורדים וכי זאת דירה שתיווך והוא חתום על ערבות. הנאשם סיפר שתיווך "לקליינט קיים" בשם עידן שחתום על החוזה עד ל1.8.17 וגם הראה את הדירה לאנשים בתיאום דורית ונתן לה 4,500 ₪ למשכירים הבאים. כשעומת הנאשם עם העובדה שמסר שהוא מתפרנס מהפעלת קיוסק אמר שהתיווך היא עבודה צדדית לא משהו מוצהר. הנאשם סיפר שהגיע לדירה דרך הדייר הקודם ומאחר והחוזה אמור היה להסתיים ודורית רצתה דיירים חדשים לשנתיים. הנאשם סיפר כי נתן לדורית 4,500 ₪ כדי לשריין את הדירה ואף הסביר כי הרווח של מתווך מהשכרת דירה לשנה הוא סכום של חודש אחד שבמקרה זה מדובר ב- 4,500 ₪ ולא הסכים לומר מי הם הדיירים כי לא רוצה לערב אנשים. באשר לדירה ברחוב קק"ל אמר הנאשם כי אין לו כל קשר לדירה זו. הנאשם הכחיש שהציע לעידן כסף בעבור השימוש בדירה וכי אף פעם לא היה בדירה ברחוב קק"ל. באשר לדירה ברחוב הוורדים אמר הנאשם כי היה בדירה, הראה לאנשים את הדירה והוסיף ואמר שלא ידע שלעידן יש כבר דירה. הנאשם הכחיש כל סכסוך עם עידן או חוב כלשהו שעידן חב לו ואמר שהכיר את עידן כשבוע וחצי לפני שהשכיר את הדירה. כאשר עומת הנאשם עם הדברים אותם מסר עידן בחקירתו, דברים שהפלילו את הנאשם, אמר הנאשם כי מדובר בשקר וכי אינו יודע מה האינטרס של עידן להפליל אותו. כשנשאל הנאשם מדוע העביר את הכספים מעידן לבעלת הדירה אמר הנאשם כי עשה טובה לעידן וכי זאת עבודתו וכי הכספים הועברו דרך חברים שאת שמם הוא לא מעוניין למסור. הנאשם אמר שאין לו קשר ל סמים ואף אינו יודע איך זה נראה. הנאשם סירב לענות ולהתייחס לגבי אנשים אחרים גם כאשר התבקש למסור אם הוא מכיר אותם אולם ציין כי באשר לרועי קנדרו ביקש ממנו להעביר כסף לדורית. כשהתבקש הנאשם למסור פירוט לגבי עסקאות תיווך שעשה בעבר סירב הנאשם למסור פרטים וציין כי עסק בתיווך דירות באופן מצומצם. הנאשם אמר שרצה להרוויח כסף להשלמת הכנסה כי עליו לשלם מזונות ויש לו שלושה ילדים שהוא מפרנס והדבר סייע לו. באשר לדירה ברחוב הוורדים אמר הנאשם כי מישל היה צריך לעזוב את הדירה וביקש שימצא לו דייר והוא כחבר מצא את עידן על מנת שיחליף את מישל. הנאשם התייחס להכנסותיו ואמר שהוא משתכר כ – 7,000 ₪ מעבודתו כבעל קיוסק וכמתווך עשה רק מספר עסקאות ופעם יצא לו 4,500 ₪, פעם 3,000 ₪ ופעם אלפיים ₪.

חקירה מיום 12.6.17 שעה 11:55 – ת/51 + ת/51א + ת/51ב
הנאשם נחקר באזהרה בחשד לגידול סמים מסוכנים בדירה ברחוב קק"ל ובדירה ברחוב הוורדים. הנאשם שמר על זכות השתיקה בחקירתו ולא השיב על שאלות שהופנו עליו, הגם שאמר בחקירתו שהוא מבקש לשבת עם עידן. במהלך חקירה הוכנס עידן לצורך עריכת עימות ואמר כי הוא מכיר את הנאשם וכי הסמים שייכים לנאשם גם בדירה ברחוב קק"ל וגם בדירה ברחוב הוורדים. לאחר שעידן הוצא מהחדר החקירות המשיך הנאשם לשמור על זכות השתיקה לכל השאלות שהופנו אליו. אציין כי בחקירתו הוצגה בפניו תמונת "תכנית דישון מתקדם" ותמונה בה מצולם הנאשם עם סמים (ת/57 , ת/58 ו – ת/59) ש נמצאו בפ ריקת הטלפון הנייד של הנאשם אולם הנאשם סירב להגיב לשאלות ולא מסר כל הסבר להימצאותה של התמונה בטלפון הנייד שלו . יצוין כי במהלך החקירה אמר הנאשם מספר פעמים שהוא שעיר לעזאזל אין לו קשר לסמים ואינו יודע איך מגדלים סמים אולם לא סיפק הסברים או גרסה סדורה כלשהי.

חקירה מיום 12.6.17 שעה 14:09 – ת/52 + ת/52א + ת/52ב
הנאשם נחקר באזהרה בגין חשד לגידול סמים מסוכנים בדירה שברחוב קק"ל ובדירה ברחוב הוורדים. גם בחקירה זו בחר הנאשם שלא לשתף פעולה בחקירתו ושמר על זכות השתיקה.

חקירה מיום 12.6.17 שעה 15:35 – ת/53 + ת/53א + ת/53ב
הנאשם נחקר באזהרה בחשד לגידול סמים מסוכנים בדירה ברחוב קק"ל ובדירה ברחוב הוורדים. גם חקירתו זו של הנאשם המהווה המשך החקירה הקודמת, הנאשם שמר על זכות השתיקה לגבי רוב השאלות שהופנו אליו. הנאשם התייחס לנושא הרכב וטען שרכבו נגנב שנה לפני המעצר. הנאשם לא מסר גרסה מלאה או הסברים כל שהם לשאלות שהופנו אליו ואמר שעורך דינו אמר לו לא לדבר על כלום (ת/53א עמ' 8).

גרסת האמת מספר 1 - חקירה מיום 14.6.17 שעה 13:04 – ת/54 +ת/54א + ת/54ב
הנאשם נחקר באזהרה בגין חשד לגידול סמים מסוכנים בדירה ברחוב קק"ל וכן בדירה ברחוב הוורדים. בחקירה זו אמר הנאשם כי ברצונו לספר את האמת. ואמר חודשיים לפני המעצר בא אליו חבר של עידן (להלן" המכר") שהוא מכרו של הנאשם וביקש שהנאשם יעזור לעידן כי יש לו חובות אצל עבריינים ואמו גרשה אותו מהבית וכי הוא רב עם אחיו החייל. המכר ביקש שהנאשם יעזור לעידן בלינה, אוכל ומה שאפשר. המכר סיפר לנאשם שעידן עובד באולם אירועים. הנאשם מציין כי באותה עת לא הכיר את עידן. הנאשם סיפר שחבר שלו יאיר בן יהודה (בעדותו בבית משפט אמר הנאשם כי הוא מכונה "מישל"), נאלץ לעזוב את הדירה שברחוב הוורדים ולמישל נשארו 4 חודשים לתום השכירות והנאשם סיפר לו על עידן שהוא בחור מסכן וצריך עזרה ויאיר אמר שהוא יכול לעזור. לטענת הנאשם פנה למכר ואמר לו שיגיד לעידן שיש לו מקום בשבילו. וכל המשיך וסיפר הנאשם:

"הלכנו לבעלת הדירה ואני הצגתי את עצמי בתור מתווך אחרי שנפגשתי לפני כן עם עידן בקיוסק. ישבנו בשווארמת הפינה וחתמתי עליו ערבות רק כי רציתי לעזור לו. הכנסנו אותו לדירה והוא היה גר שם, עזרנו לו אני וחברים שאני לא רוצה למסור את שמם עד ליום שבעלת הדירה התקשרה אלי ואמרה שהיא רוצה להראות את הדירה לאנשים, נראה לי בערך לפני שלושה שבועות לערך. אני ניסיתי להשיג את עידן דרך החבר ההוא ולא הצלחת להשיג אותו. הלכנו כמה פעמים לבית והחברים תוך כדי שאני וכל מיני אנשים שעזרו לא מוצאים אותו בבית. הבן אדם נעלם. התחלתי לדחות את בעלת הבית שלא תראה את הדירה כי לא ידעתי מה להגיד לה. אני ערב לו ולא מוצא אותו וזה שאמרתי שמצאתי אנשים חדשים זה היה שקר לא באמת מצאתי אנשים פשוט לא רציתי שיוציאו אותו מהדירה. ואז באו לעצור אותי ליד הילד שלי" . (ת/54 עמ' 2).

הנאשם סיפר בחקירתו שהיה מספר פעמים בדירה ברחוב הוורדים והיו פעמים שנכנסו לגינה אבל לא לדירה כי באו לחפש את עידן. הנאשם אמר שאין לו את מספר הטלפון של עידן ולכן לא חיפש אותו באמצעות הטלפון. כשנשאל בחקירתו למה לא פנה למכר, השיב הנאשם שהמכר לא ענה לו. הנאשם סיפר שבפעם האחרונה שהגיע לדירה זה היה שבועיים לפני החקירה. הנאשם סיפר שבתוך הדירה היה חודשיים לפני החקירה. הנאשם הודה בחקירתו זו ששיקר בחקירה קודמת וכי לא הראה את הדירה לאחרים והוסיף "אמרתי כי רציתי לטייח בשביל עידן. לא הראיתי לאף אחד את הדירה".

הנאשם ציין בחקירתו כי לא היה לו מפתח לדירה והגיע בפעמים הראשונות עם החבר המשותף שלו ושל עידן והכל היה דרכו (דומה כי המדובר ב"מכר"). הנאשם הוסיף וסיפר עוד שלפני חודשיים נכנס לדירה עם חברים והביאו לעידן אוכל וישבו איתו, הנאשם אמר שלפחות שלוש פעמים היו בדירה והביאו לו אוכל (ת/54 עמ' 4 ). בהמשך סתר הנאשם את עצמו ואמר שלא הביא לו אוכל אישית אלא שלח עם אחרים וכי בשלוש הפעמים שבאו לעידן עזרו לו לסדר את הבית בפעם הראשונה ובא עם אנשים שרצו לעזור לו ולדבר איתו על החובות שלו. לגבי סכום הכסף שהועבר מרועי קנדרו, אמר הנאשם שלא העביר לרועי קנדרו את הכסף וכי הכסף לא יצא ממנו וסיפר שרועי קנדרו והוא הכירו בתקופה האחרונה ובהמשך החקירה אמר שהוא חבר של הדייר הקודם . כשנשאל הנאשם אם יש מישהו שיכול לתמוך בגרסה שלו הנאשם השיב שאין לו כוונה להביא אף אחד והצהיר שלא ידבר על אף אחד אחר.

הנאשם אישר שהתעקש שבעלת הדירה לא תראה את הדירה וזאת כיוון שידע שיש בעיה אולם לא ידע מה הבעיה והתעקש לבוא לשלם 4,500 ₪ כדי להשתיק את הבעיה עד שימצא את עידן. (ת/54 עמ' 5 ).

באשר לתמונה מתוך הטלפון הנייד שלו "תכנית דישון מתקדמת" אמר הנאשם : "זה שלחו אלי יש לי גם תמונות של גראס, אז מה".

באשר למפתח, אמר הנאשם שקיבל את המפתח מיאיר בן יהודה (מישל) ומסר לחבר המשותף ("המכר") שייתן לעידן ולא שכפל מפתחות. לשאלה שהופנתה לנאשם מי שילם בעבור השכירות והחשבונות של עידן אמר הנאשם כי אינו מוכן להגיד. כשנשאל הנאשם מי היה איתו כשהביא לעידן אוכל ודאג לו לדברים השיב הנאשם : "שלחתי לו אוכל ושלחתי לו דברים לבית לא הבאתי לו אישית".

חקירה מיום 15.6.17 שעה 14:24 – ת/55 + ת/55א +ת/55ב

הנאשם נחקר באזהרה בגין חשד לעבירות סמים גניבת חשמל והעלמת ראיות בנוגע לדירה ברחוב הוורדים. הנאשם הכחיש חיבור פיראטי של חשמל ואמר שלא היה מודע לעבירות שבוצעו וכי אינו יודע להתעסק עם חשמל לדבריו.

חקירה מיום 16.6.17 שעה 17:49 – ת/56 + ת/56א + ת/56ב
בחקירה זו המשיך הנאשם והצהיר כי לא ידבר על אחרים ולא היה מוכן לענות על שאלות . הנאשם המשיך וטען כי אין לו כל קשר לסמים שנתפסו בדירה וכי אינו סוחר סמים ואף אחד לא סחר בעבורו.

עדות הנאשם בבית המשפט – גרסת האמת מספר 2

כאמור, הנאשם בחר להעיד במשפטו ולא הביא מטעמו עדי הגנה. הנאשם בעדותו בבית המשפט וגם בחקירת האמת ת/54 ציין מספר אנשים שיכולים היו לתמוך בגרסתו. כך למשל יכול היה הנאשם לזמן מטעמו את "המכר" שיכול היה להעיד באשר לנסיבות ההיכרות של הנאשם עם עידן, באשר למסירת המפתח של הדירה לעידן דרכו, באשר לחיפושים אחר עידן או חיפושים אחריו, באשר לעזרה של אנשים נוספים לעידן, באשר להבאת אוכל ורהיטים לעידן ועוד עניינים נוספים אותם העלה הנאשם בגרסתו ואולם הנאשם לא רק שלא זימן את העד כעד הגנה אלא שאף נמנע מלמסור את שמו של העד. לו היה עד כזה, הרי שלא היה בעדותו של העד כדי להפליל את עצמו לו מעורבות ו היתה תמימה. דמותו של "המכר" עוברת כחוט השני בגרסאות האמת של הנאשם. הוא מהווה דמות מרכזית בגרסת הנאשם , דבר אשר מחייב הבאת העד מטעם ההגנה על מנת לתמוך בגרסת הנאשם.

הנאשם ציין את שמו של יאיר בן יהודה אדם המכונה "מישל", הדייר הקודם של הדירה. עד זה יכול היה לתמוך בגרסתו באשר לנושאים רבים שעלו בהקשר לחתימת החוזה . כך למשל יכול היה העד לתמוך בגרסת הנאשם על כוונתו ההתנדבותית של הנאשם ומאמציו הרבים לסייע כספית, כלכלית ואף באמצעות הספקת מוצרי מזון וריהוט לעידן, העד יכול היה לתמוך בגרסת הנאשם כי חשד במעורבות עידן בעבירות פליליות והחיפושים אחר הנאשם, העד יכול היה לשפוך אור ולתמוך בגרסת הנאשם באשר להעברת המפתח של הדירה מידי האחד לשני והנסיבות לכך, העד יכול היה לחזק גרסת הנאשם באשר לתשלום השכירות וחשמל וכן נסיבות העברת הכסף לבעלת הדירה באמצעות רועי קנדרו. דא עקא שהנאשם נמנע לזמן את העד, הגם שלכאורה אין כל סיבה נראית לעין לכך כי הרי מעורבות מישל באירועים הינה תמימה ואינה נגועה בעבירות פליליות. הנאשם יכול היה לזמן עדים נוספים אשר יתמכו בגרסתו של הנאשם בדבר הסיוע הכספי של אנשים אחרים לעידן באותה עת וכי כל האנשים הללו חברו יחד לצורך מטרה אחת, סיוע לאדם דר רחוב במצוקה ואולם הנאשם נמנע מזימונם של העדים הגם שציין כי החברים עזרו כולם כלכלית לעידן . הנאשם יכול היה לזמן את רועי קנדרו באשר להעברת סכומי הכסף לבעלת הדירה והנסיבות לבקשת הנאשם להעביר את הכסף. כמו כן יכול היה הנאשם להביא עדים מטעמו לגבי אנשים שהיו עימו בנסיעה לאמסטרדם ויכולים להעיד ולחזק גרסתו באשר לנסיבות צילום התמונה בדירת הסמים באמסטרדם כאשר מעדותו בבית המשפט עולה שמדובר בקבוצה של אנשים מישיבה אליה משתייך הנאשם ונוהג ללכת. הנאשם אף נמנע להביא עדים שלכאורה יכולים לאמת גרסתו מבלי להעמיד עצמם בסיכון להפללה עצמית. כך למשל מר שמעון שטרית, חברו של הנאשם אשר חתם כערב שחרורו של הנאשם בתנאים בהליך המעצר יכול היה לאמת את גרסת הנאשם בדבר הירתמותו לעזור לעידן ואולם הנאשם לא זימן אותו במסגרת פרשת ההגנה. אביו של הנאשם אף הוא הוזכר על ידו כמי שסייע במתן סכום כסף לטענת הנאשם. לא יכולה להיות מחלוקת כי אביו של הנאשם יכול היה להעיד במסגרת פרשת ההגנה בדבר נסיבות בהן פנה הנאשם אליו על מנת לסייע לעידן ואולם אבי הנאשם שישב במרבית הישיבות באולם הדיונים לא התבקש להעיד על דוכן העדים כעד הגנה. עדים אלו יכלו לסייע לנאשם ולחזק גרסתו אשר ממילא כבושה ולכך יש ליתן משקל של ממש. הימנעות מהבאת עדים מטעמו של הנאשם מעלה תמיהות לפשר הימנעות הנאשם מכך והעובדה שהנאשם לא הביאם מקימה נגדו חזקה שאילו היו אותם עדים מזומנים, לא היה בדבריהם כדי לתמוך בגרסת הנאשם. ולפיכך יש להימנעותו מהבאת עדים משמעות ראייתית כבדת משקל ויש בכך כדי להיזקף לחובתו של הנאשם.
לעניין זה אפנה לע"פ 1346/07 אבו עיסא נגד מדינת ישראל (8.8.07):

"את כל אלה היה יכול המערער להפריך בנקל, לו טרח להוכיח את גרסתו לפיה שהה בעת האירועים במקום אחר, היינו, במקום עבודתו ביבנה. אולם, כל שהוא מסר בחקירתו ביחס לאותו מקום עבודה, היה ששם מעבידו "יניב". הוא נתבקש למסור את שם משפחתו של המעביד, כתובת המפעל או למצער מספר הטלפון הקבוע שם, אולם דבר ממידע הזה לא העמיד המערער לרשות החוקרים. על רקע זה תהינו מה טעם ראתה באת-כוח המערער ליחס למשטרה מחדל בתחום זה. אולם, גם אם נניח כי מחדל כזה אכן התרחש, אינך יכול שלא לתהות לפשר הימנעותו של המערער מלאתר את אותו "יניב", בעצמו או באמצעות בני משפחתו, ולזמנו להעיד בפני בית משפט קמא. העובדה שהמערער לא נהג כך, מקימה נגדו חזקה שאותו עד לו זומן, לא היה תומך בגרסתו, ואפשר אף שהיה מפריך אותה (ע"פ 679/84 דוד ואביטן נ' מדינת ישראל,פ"ד מא(4) 33, 48; ע"פ 7463/00 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד נז(4) 865, 876)."

אי מתן הסבר לראיות מסבכות או מתן הסבר בלתי סביר יש בהם כדי למוטט את אמינות גרסת הנאשם. הסבריו של הנאשם לראיות שלחובתו ולראיות המסבכות צריך להיות מגובה בראיות או עדויות כלשהן ובמקרה שלפנינו הסבריו של הנאשם כללים, אינם מתיישבים עם השכל הישר ואינם נתמכים בראיה כלשהי ובמקרה הטוב מדובר בעדויות שמועה בנוסף לכך , הוא הדין לגבי ההסבר לשהות במתן הגרסה ולעדות הכבושה.

הסתירות הרבות של הנאשם בין גרסת האמת 1 לדבריו בת/54 לבין עדותו בבית המשפט הן סתירות מהותיות המגיעות לכדי שקרי נאשם. הנאשם אישר בעדותו בבית המשפט כי שיקר בחקירותיו עד אשר החליט לדבריו לספר את האמת ולכן אין מחלוקת בדבר העובדה שהנאשם שיקר הן בחקירותיו והן לבעלת הבית במספר סוגיות כפי שיפורט בהמשך.

בעניין שקרי נאשם הרי שניתן לראות בשקריו של נאשם ראייה עצמאית המהווה סיוע לראיות התביעה, מקום שבו מדובר בשקרים מהותיים. שקרים מהותיים אשר מכוונים לסיכול החקירה ולהטעיית בית המשפט. לעניין זה ראו ע"פ 814/81‏ אל שבאב‎ ‎נ' מדינת ישראל, פ"ד לו(2) 826, 833 (1982); ע"פ 557/06‏ ‏ עלאק נ' מדינת ישראל, פסקה 28ה (2007) (להלן: עניין עלאק); ע"פ 1645/08 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 22 (3.9.2009) (להלן: ע"פ 1645/08); וע"פ 3731/12 סוילם נ' מדינת ישראל, פסקה 75 (11.11.2014) (להלן: עניין סוילם)).

בעניין שקריו של הנאשם אני סבורה כי מדובר בראיה שמשמיטה את הבסיס לטענות ההגנה ומצביעה על תחושת אשמה ביחס לנאשם ועל ניסיונו להרחיק עצמו מהעבירות. לא נעלמו מעיני הסברי הנאשם והטעמים שמסר ביחס לשקריו ואולם אני סבורה כי מדובר בהסבר שמתיישב עם הרצון של הנאשם להרחיק עצמו מהדירה ומהסמים שנתפסו בה ולהרחיק עצמו מעידן כשותף לעבירה ונועדו לאפשר לנאשם לבנות לעצמו גרסה שלהבנתו תתיישב עם הראיות שבתיק לאחר שהובאו בפניו והוטחו בפניו במהלך חקירותיו. ראו ע"פ 543/79 נגר נ' מדינת ישראל, פ"ד לה (1) 113, 143-142 (1980); ע"פ 846/10 בדוי נ' מדינת ישראל, פסקה 105 (14.7.2014); עניין עלאק, פסקה 28ה; וע"פ 1645/08, פסקה 22).

אמנם שקרי הנאשם אינם יכולים לתפוס את מקומן של ראיות פוזיטיביות הנדרשות לביסוס הרשעתו של הנאשם בפלילים, אך יש בכוחם כדי להצטרף למארג הראיות הכולל ולתמוך בו ואני סבורה כי כך הוא הדבר גם בענייננו.

ההסבר שנתן הנאשם לשקרים אלה, שלפיו סבר כי המשטרה תבין לבד ללא מתן גרסה כי אינו קשור לעבירות וכי הוא חף מפשע איננו אמין כלל. הנאשם ידע כי ככל שלא ימסור גרסתו בהזדמנות הראשונה ילך ויסתבך. ניתן לצפות מאדם חף מפשע שימסור את גרסת האמת שלו לחוקרים ולפיכך אני סבורה כי הנאשם התאים את גרסתו למצב הראיות המפלילות.

עדות כבושה
עדותו של הנאשם בת/54 והמשך העדות בבית המשפט היא עדות כבושה. העדות לא נמסרה בהזדמנות הראשונה הרלוונטית לאחר שנעצר הנאשם, קל וחומר כאשר מדובר בגרסת חפות לה טוען הנאשם והמתייחסת למודעותו באשר לעבירות הסמים שבדירה ברחוב הוורדים. כבישת העדות בנסיבות אלה פוגעת במהימנות גרסת הנאשם שלא מסר אותה בהזדמנות הראשונה. כאמור עדות הנאשם הותירה רושם שלילי, הנאשם לא סיפק כל הסבר מניח את הדעת או הגיוני לשאלות שבמחלוקת. מעבר לכך כפי שיפורט להלן הנאשם שטען כי בחקירתו ת/54 מסר גרסת אמת סותר עצמו בעניינים שבבסיס המחלוקת. אמנם הנאשם אמר טען להיעדר מודעות לעבירות הסמים אולם כאשר פורטה הגרסה לנושאים ספציפיים לא היה לנאשם מענה סביר כלשהו ועדותו בבית המשפט סתרה את גרסת האמת מספר 1 דבר אשר מצביע על שקריו של הנאשם. ההסבר לכבישת העדות של הנאשם אינו מתקבל על הדעת שעה ששמו של הנאשם עצמו נקשר על ידי עידן כבר מראשיתה של החקירה. ההסברים כי חשב שהמשטרה תגלה לבד כי מדובר בשקרים של עידן לטענת הנאשם, אין בה ם כדי לספק הסבר מניח את הדעת ואינ ם עו מדים במבחן ההיגיון והשכל הישר . הנאשם אמר בחקירתו שלא הועמד לדין בגין הדירה שברחוב קק"ל ולכן ברור מאליו שעידן משקר ואולם במהלך חקירותיו עד לחקירה האחרונה הנאשם נחקר באזהרה על שתי הדירות כך שהעובדה שבסופו של דבר לא הוגש כתב אישום כנגדו בגין הדירה בקק"ל לא היתה מן הסתם ידועה לנאשם. גרסת האמת מספר 1 היתה גרסה כללית שלא נתמכת בראיות כלשהן או בעדויות כלשהן ונותרה גרסה כללית בלבד.

עדות הנאשם נפגמה לא רק מכך שלא נשמעה בהזדמנות הראשונה שניתנה לו, אלא גם מכך שהיא סותרת את הגרסה שהשמיע הנאשם כאמור עד אותה עת. לעניין זה ראו ע"פ 190/82 מרקוס נ' מדינת ישראל, פ"ד לז(1) 225, 287-286 (1983), ע"פ 524/81 ששון נ' מדינת ישראל, פ"ד לח(4) 271, 281 (1984); וע"פ 355/88 לוי נ' מדינת ישראל, פ"ד מג(3) 221, 263 (1989). הלכה היא כי ערכה הראייתי של עדות כבושה הינו מועט בהעדר הסבר משכנע לכבישתה. על ההסבר להיות כזה שיש בו כדי לתת מענה הולם לטעמים לכבישת העדות כמו גם הטעמים לגילוי הגרסה ומדוע החליט העד לכבוש עדותו ולמסור אותה רק בסוף. לו היה בגרסת האמת גם פרטים או עדויות שמחזקות את גרסאותיו ניתן היה בהסברי הנאשם טעם כלשהו ואולם ממילא גרסת האמת נותרה כללית ללא כל תמיכה ראייתית. הערכת מהימנות ההסבר לכבישת העדות היא חלק מהערכת העדות הכבושה עצמה. זכות השתיקה בחקירה היא זכות דיונית ועשויה להוות הסבר לכבישת העדות ואולם אינני סבורה כי הסבר זה בענייננו מתקבל על הדעת כיוון שלנאשם לדבריו גרסת חפות בדבר אי מודעותו, גרסה שהימנעות מלמסור אותה בהזדמנות הראשונה יש בה כדי לפגוע במהימנות הגרסה כולה עד כדי כך שאני סבורה כי גרסת הנאשם אינה מהימנה, רצופה בשקרים וסתירות פנימיות. לא מצאתי אפוא בהסבריו השונים של המערער לכבישת עדותו טעם סביר לשיהוי במסירת גרסתו. סבורני, כי הנאשם התאים את גרסתו התמימה למצב הראיות המפלילות וההתפתחות בחקירה . לכך יש להוסיף את הסתירות בין שתי גרסאות האמת והשקרים שלטעמי מדובר בשקרים מהותיים שנועדו להרחיק את הנאשם מביצוע העבירות.

הנאשם סיפר בעדותו בבית המשפט בחקירה הראשית, כי היה חבר של אלירם, שעבד אצלו בזמנו הגיע אליו לחנות הנוחות בשווארמה בקריית אתא ופנה אליו לעזור לעידן וסיפר שעידן מסכן ואין לו איפה לגור ויש לו חובות וזרקו אותו מהבית. בעניין זה סתר הנאשם את עצמו מגרסת האמת 1 אותה מסר במשטרה, שם טען כי מי שסיפר לו על עידן הוא חבר מכר שלו עצמו (ולא של אלירם). מספר ימים לאחר מכן מישל חבר שלו שהתגורר בדירה היה צריך לפנות את הדירה כי רצה לעבור לגור עם אביו במגדל העמק. מחקירתו הראשית של הנאשם עולה כי כאשר פנה אליו המכר בקשר לעידן למעשה ידע הנאשם כבר על הדירה שמתפנית על ידי מישל. כך מחקירתו הראשית בניגוד לגרסת האמת 1. בחקירתו הראשית סיפר הנאשם כי לא סיפר למכר על הדירה ברחוב הוורדים עד אשר ישאל את מישל אם זה מקובל עליו (עמ' 73 ש' 1-10). וכך סיפר הנאשם : "כששאלתי את מישל אם זה בסדר מבחינתו כי גם ככה הוא צריך לשלם על הדירה, אני ועוד כמה חברים נעזור לו לשלם את השכירות ואת כל מה שמסביב. גם ככה הוא צריך לשלם את זה בעצמו". יצוין שבחקירתו הנגדית כאשר נשאל על יכולתו הכלכלית לעזור לאדם אחר תשובותיו היו מתפתלות בתחילה השיב "השכר הפרטי שלי זה שלי. ההורים שלי עזרו לי ועוזרים לי. לגבי עידן – היו עוד גורמים חוץ ממני, אמרתי שלא רק אני שילמתי את הכסף, עזרו עוד גורמים, אני אספתי ועזרנו לו שהיה זקוק באותו זמן.
ש. אתה אומר שכן שילמת את הדברים?
ת. לא.
ש. אני מפנה לת/45ב'. מציג בפניך דף חשבון, בתקופה שנעצרת באותו חודש, אתה במינוס של יותר מרבע מיליון שקל. אתה אומר שאתה לא מרוויח מספיק, חריגות בבנקים, אתה כל הזמן מקבל שיחות, איך עם כל זה אתה עוזר לעידן?
ת. כמו שאמרתי בחקירות במשטרה ובבית משפט היו גורמים שעזרו, כל חבר עזר בקצת וגם ביקשתי מאבא שלי ממקום טוב, לעזור ליהודי ממקום טוב.
ש. בכמה כסף עזרת לעידן?
ת. לא יודע להגיד לך. לא יודע להגיד סכומים (עמ' 91 18-29).

באשר להיכרות עם אלירם לוי סתר הנאשם את עצמו כאשר בחקירתו הראשית סיפר שאלירם עבד באותה עת אצלו במסעדה (כפי שעידן סיפר באמרותיו במשטרה) ואולם בחקירתו הנגדית כאשר נשאל מי זה אלירם השיב : "אני חושב שהוא חבר של עידן . אם אני לא טועה. מכל החקירות וכל השמות שעלו וכל הסיפור הזה אני כבר יודע פרטים. אני חושב שהוא עבד אצלי בקיוסק. אבא שלו חבר שלי. הוא חלק מהקריה" (ההדגשה שלי ס.פ.ק). האם יעלה על הדעת שאלירם עבד אצל הנאשם והנאשם שמנהל עסק אינו יודע על כך אלא רק חושב שהוא עבד אצלו? תשובתו של הנאשם בעניין זה מיתממת ומתחמקת בעניינו של אלירם. כאמור, בגרסת האמת 1 בחקירה במשטרה סירב הנאשם למסור פרטים כלשהם או להתייחס שמות של אנשים בהתבקש להתייחס.

הנאשם סיפר בחקירתו הראשית כי הפעם הראשונה שפגש את עידן היתה כאשר המכר הביא אותו לשוחח על הדירה בשווארמה. המכר דיבר בשמו של עידן שישב בשקט ולא אמר מילה והנאשם ומישל ועוד חברים החליטו לעזור לעידן.

הנאשם סיפר בעדות ראשית על הפגישה בראשונה עם בעלת הדירה בדירה עצמה ולא סגרו את העסקה כיוון שבעלת הדירה לא הביאה את החוזה ועידן לא הביא את השיק שלא היה לו באותו זמן.

מעמד חתימת חוזה השכירות והצגת הנאשם כמתווך

אין מחלוקת כי הנאשם הציג עצמו כמתווך וכי הנאשם מאשר בגרסת האמת שלו שהציג עצמו מתווך בפני דורית ואחותה. הנאשם ניסה בעדותו להציג עצמו כמי שרק כהשלמת הכנסה מתעסק בתיווך דירות וכי עשה רק מספר מצומצם של דירות אך סירב לפרט עסקאות שעשה ולא הביא כל ראיה לכך. עדותן של דורית ואביטל מהווה חיזוק לגרסת עידן שסיפר בחקירותיו שהנאשם הציג עצמו כמתווך. הדבר מהווה חיזוק משמעותי שכן, הצגת הנאשם כמתווך ולא כשוכר הדירה נועדה על מנת להרחיק את הנאשם מהדירה עצמה ומגידול הסמים בה ולהציגו כמי שרק נוטל חלק כמתווך ואינו קשור לדירה, הא ותו לא. הנאשם בחקירותיו במשטרה הציג מצג כאילו הוא מתווך ועידן קליינט לדבריו. (אפנה לת/49 + ת/49א). הנאשם המשיך בקו הגנה זה ואף טען כי תיווך גם בעבור דייר הנוסף לאחר עידן. בגרסת האמת 1 הודה הנאשם כי שיקר בחקירותיו וגם שיקר לדורית שהוא מתווך (ת/54 + ת/54א). בעדותו בבית המשפט הודה הנאשם ששיקר כשהציג עצמו כמתווך וטען כי שקר זה גרר אחריו שקרים נוספים.

הנאשם נאלץ לחתום על ערבות לטובת עידן וזאת מאחר ודורית עמדה על כך שתחתם ערבות של צד ג'. הנאשם טוען כי לו היה בכוונתו לגדל סמים בדירה לא היה חותם על ערבות לטובת עידן ואולם הנאשם עצמו מודה כי הופתע גם הנאשם עצמו בבית המשפט העיד כי לא היה בכוונתו לחתום על ערבות על הדירה ( עמ' 81 ש' 26). בחקירתו הראשית סיפר הנאשם כי חתם על הערבות כי ידע שלעידן אין אף אחד שיחתום ואילו בחקירתו הנגדית אמר הנאשם כי חתם על הערבות כי ידע שהוא וכמה חברים ישלמו את הכסף וחתם מולה "החוזה לא היה על נזק או על גידול אלא על כך שאעמוד בתשלומים של הבחור המסכן – עידן".

זיקת הנאשם לדירה

העובדה שהנאשם נשא בהוצאות הדירה מול דורית יש בה כדי לחזק את הראיות שהנאשם, לא רק היה ערב לעידן אלא נשא אל מול בעלת הדירה בחובות ובהוצאות והיה יותר ממתווך כפי שהציג עצמו. כך למשל מדוע שהנאשם יתאם העברת כספי השכירות בחודש השני באמצעות רועי קנדרו. לכך יש להוסיף את העובדה שהנאשם טיפל בתשלומי החשמל כאשר היה פיגור בתשלום. דורית העידה כי הנאשם הוא שנשא בעלויות החשמל, מים וארנונה של הדירה ודאג להעביר לה את התשלום ואף הוסיפה ש כאשר היה פיגור בתשלום ועידן לא שילם, שלחה לעידן הודעה על כך ומיד לאחר מכן היה זה הנאשם אשר דאג לתשלום. ראיות אלה מהוות חיזוק משמותי לחובתו של הנאשם, על כך שלא רק היה מתווך תמים אלא גם המחזיק בפועל של הדירה, ובכך זיקתו של הנאשם לדירה בה נמצאו הסמים איננה מקרית או תמימה.
גם עדותה של אביטל מהווה חיזוק לראיות. הנאשם היה הדומיננטי בשיחה במעמד חתימת החוזה וניווט אותה ולדבריה הנאשם אמר: "הכל אני אביא, אני אדאג, אני יסדר אני אני". גם העד אהוד מחזק את הראיות בעניין זה שהנאשם לא היה שולי אלא דומיננטי הן במעמד השכרת הדירה והן בהתנהלותו לאחר מכן, משל היה המחזיק בדירה. אהוד אמר בעדותו כי בשני מקרים שונים היה הנאשם זה שהעביר את הכספים. דא עקא שלו תפקידו של הנאשם היה מתווך או "עוסק בדירות" לדברי ההגנה מדוע אם כן יישא בהוצאות וידאג לתשלומי השכירות?

העברת התשלום נעשתה גם באמצעות רועי קנדרו שהנאשם מתכחש להיכרות המעמיקה עימו ומנסה להרחיק עצמו ממנו . מת/47 ות/64 – התכתבויות הווטס אפ עם רועי קנדרו עולה כי רועי קנדרו העביר לנאשם צילום של אישור הפקדה כספית. מדובר בממצאים מתוך פריקת הטלפון הנייד של הנאשם (ת/29א). בשיחה זו בין הנאשם ורועי קנדרו נכתבו הדברים הבאים:

רועי : "הופקד"
הנאשם: "יופי אח יקר תודה כפרה"
רועי: "בכייף אחי"
התכתבות זו מצביעה על אחריותו של הנאשם לכספים שהועברו בעבור השכירות והסכום הופקד לבקשת הנאשם על ידי רועי קנדרו.
גם בעדותו בבית המשפט הנאשם הכחיש היכרות מעמיקה עם רועי קנדרו. רועי קנדרו היה בדירה ברחוב הוורדים, טביעת האצבע שלו נמצאה בדירה כמו גם טביעות אצבע של אחרים הקשורים לנאשם. העברת התשלומים מוכחשת על ידי הנאשם גם בגרסת האמת 1 - הנאשם בחקירתו זו מספר כי הכסף לא יצא מכיסו והוא לא העביר את הכסף.

מאמצי הנאשם למנוע מבעלת הדירה לראות את הדירה
מאמציו של הנאשם למנוע מבעלת הדירה להגיע אליה החלו כבר במעמד חתימת החוזה, דבר שיש בו כדי לחזק משמעותית את גרסתו של עידן ולהוות ראיה מסבכת עד מאד כנגד הנאשם, שכן הדבר מלמד על כוונתו של הנאשם לשכור את הדירה לצורך הפיכתה לדירה בה יגדל סמים. מעדותה של אביטל שנכחה בפגישה במעמד השכרת הדירה וחתימת החוזה סיפרה כי הנאשם התנגד שיבואו לבקר בדירה וסירב בכל תוקף . הדבר מקבל ביטוי בכך שהעדה דורית אמרה בעדותה שלא ביקרה כלל בדירה וכאשר החליטה שאיננה מעוניינת כי עידן ימשיך וישכור את הדירה וביקשה להביא דיירים פוטנציאליים אחרים, הנאשם אמר לה שאין צורך וכי הוא הראה את הדירה לאנשים, דבר שגם הנאשם מאשר ששיקר. הנאשם הסביר את סירובו בכך שכבר במועד זה ידע שמשהו לא בסדר עם הדירה והחלו להגיע אליו שמועות על כך שעידן מסובך ועובר עבירות וחיפש את עידן ולא מצא אותו. אין מחלוקת כי הנאשם עשה הכל על מנת למנוע מדורית להגיע לדירה והנאשם כאמור מאשר זאת . העובדה שכבר במעמד חתימת החוזה הנאשם סירב לביקור של דורית יש בה כדי לחזק משמעותית את הראיות כנגד הנאשם ולהצביע על כוונתו לשכור את הדירה על מנת לגדל בה סמים שכן אם לא כן הדבר מדוע ימנע מבעלת הדירה להגיע לדירה כבר מראש ? הנאשם בעדותו בבית המשפט העיד כי שיקר לדורית לגבי העובדה שישנם דיירים חדשים מתעניינים ואמר ששילם לדורית 4,500 ₪ על מנת למנוע מדורית להיכנס לדירה. הנאשם אמר כי ניסה לאתר את עידן דרך אנשים (שאת שמותיהם לא ציין) ולכן עלה חשדו שמדובר בדירה לצרכי הימורים, סמים או כל דבר אחר. ההסבר לשקר זה אינו הגיוני. עמדו בפני הנאשם אפשרויות רבות על מנת להתמודד עם העובדה שרומה על ידי עידן לטענתו. יכול היה למשל לפנות למי שמקורב ל עידן ברחוב קק"ל, שם היה קודם לכן כאשר נסעו השניים על מנת לאסוף את תעודת הזהות של עידן במעמד חתימת החוזה. יכול היה לספר את האמת לבעלת הדירה ולספר לה על ההונאה של עידן. וכך סיפר הנאשם בעדותו לעניין זה:

"דיברנו על כך בדיון הקודם. זה היה בזמן שחשבנו שיש שם משהו בדירה ולא מצאנו את עידן והלכנו מספר פעמים לדירה ולא מצאנו איש. בזמן הזה שהיא רצתה להיכנס לדירה, פחדתי שיהיה שם משהו באמת חמור. כמו שהתגלה בסוף. אני עומד כאן בגלל הדבר הזה. אמרתי לה שיש שוכרים חדשים רק בשביל למשוך את הזמן"
ש. הסך של 4,500 ₪ שהיא סיפרה ששילמת כדי לא להשכיר את הדירה לאחרים זה היה מהכיס שלך?
ת. לא. 4,500 ₪ היו על חשבון חודש אחרי שעידן נמצא, היא הפעילה לחץ להיכנס לדירה. פחדתי שיש שם משהו. אמרתי לה שיש שוכרים חדשים. 4,500 ₪ לא היו מכיסי. כל הכספים האלה 99% לא היו מכיסי. היה שעזרתי קצת פה וקצת שם, לא מעבר לכך.
לשאלת בית המשפט מאיפה הכסף 4,500 ₪ אני משיב שכל הכספים האלו היה כמו מישל, נתנאל, רועי או אנשים כאלה, כל אחד עזר קצת. כבר דיברנו על זה (עמ' 110 ש' 18-29).

בגרסת האמת מספר 1 (ת/54) סיפר הנאשם כי שיקר בקשר לדיירים חדשים כיוון שרצה להגן על עידן ועל מנת שלא יוציאו אותו מהבית ולא סיפר מאומה בעניין זה על החשדות שחשד ביחס לעידן. אני סבורה כי יש בכך סתירה מהותית בגרסת הנאשם שלכאורה טען כי מדובר בגרסת אמת לבין עדותו בבית המשפט בה טען כי ניסה למנוע מדורית להגיע בשלב זה לדירה כיוון שחשד בעידן.

הנאשם משתמש פעם אחר פעם בשקרים על מנת לנסות ולמלט עצמו מכל מעורבות לדירה ולסמים במקום להתייצב אל מול בעלת הדירה או החוקרים ולספר את האמת. העובדה שהנאשם מסביר כי ציפה שהמשטרה תגיע למסקנה שאינו קשור למעורבות בעבירות הסמים איננה הסבר מניח את הדעת אלא שימוש נוסף של הנאשם להרחיק עצמו מהתמודדות עם הראיות שלחובתו. דומה כי הנאשם התכונן היטב לסיטואציה שעלולה לקרות וייעצר. בעניין זה יצוין כי הנאשם נעצר יומיים לאחר שעידן נעצר וחשיפת הפרשה פורסמה בתקשורת ואף תיעוד על כך ניתן למצוא בממצאי פריקת הטלפון הנייד של הנאשם. בעדותו בבית המשפט אמר הנאשם את הדברים הבאים: "אמרתי כבר במשטרה שהגרסה שמסרתי בחקירה הראשונה הכל היה שסילפנו דברים כי לא רצינו שהמשטרה תמצא לבד את האשמים . הייתי בטוח שימצאו את האשמים" . בהמשך אומר הנאשם בעדותו : "מתוך 6 חקירות ב – 3 שמרתי על זכות השתיקה. בחקירה הראשונה סיפרנו סיפור כי לא ידענו במה אנו מסתבכים. בחקירה השנייה...
לשאלת בית המשפט למה אני משתמש ברבים אני משיב שאני רגיל לדבר ככה".

על ניסיונות למנוע מבעלת הדירה להגיע לדירה או לעורר חשד של בעלת הדירה ניתן ללמוד גם מהחוב של עידן בעבור הוצאות. לו נכונה היתה גרסת הנאשם כי לאחר שעזרו לעידן עם הרהיטים התנתקו ממנו עד לחיפושים (שהנאשם לא נקב במועדים מדויקים) הרי שלא היתה כל סיבה כי הנאשם יצור קשר עם בעלת הדירה לאחר שזו פנתה לעידן להתעמת עימו על אי תשלום חשמל והוצאות נלוות. דומה כי תקשורת כלשהי בין עידן והנאשם היתה גם היתה, גם אם לא נמצאו התקשרויות טלפוניות באמצעות הטלפון הנייד של הנאשם.

מפתח הדירה שברחוב הוורדים
הצדדים התייחסו שניהם לנושא מפתח הדירה ברחוב הוורדים. עידן טען כי המפתח לדירה נמצא מתחת לעציץ בכניסה לדירה. בבדיקה שנערכה בנוכחותו של עידן לא נמצא המפתח ולא נתפס כל מפתח אצל עידן. לעידן לא היתה כל סיבה לשקר בעניין זה לחוקרים שכן הוא זה שהוביל אותם לדירה ברחוב הוורדים והתוודה על הדירה. לפיכך לו היה לעידן מפתח הרי שסביר להניח שהיה מוסר לחוקרים.

גרסת הנאשם ביחס למפתח הדירה מתפתחת והוא סותר עצמו פעם אחר פעם. כך למשל בגרסת האמת 1 (ת/54א') אמר הנאשם בחקירה כי אף פעם לא היה לו מפתח לדירה זו אולם בהמשך הנאשם מתאר שהגיע לדירה גם כשעידן לא היה בה עם ה"מכר" שאת שמו לא היה מוכן הנאשם למסור. בהמשך חקירתו אומר הנאשם שקיבל את המפתח ממישל והעביר אותו ל"מכר" כדי שיעביר לעידן.
בעדותו של הנאשם בבית המשפט גרסת האמת מספר 2 אמר הנאשם כי הגיע עם מישל אל עידן להעביר לו את המפתח (זאת לאחר שבחקירותיו במשטרה היה נחרץ בדעתו שלא לא ראה שהמפתח הועבר לעידן). לעניין זה אפנה לעדות הנאשם ולדברים שמסר:

"הייתי בוורדים יום יומיים אחרי, עזרתי למישל להעביר את הדברים שלו משם, חוץ מדברים מסוימים שהוא השאיר לעידן, לאחר מכן באתי עם מישל להעביר את המפתח לעידן, מישל הביא איתו עוד כמה דברים מאבא שלו ממגדל העמק, קומקום ועוד פריטים ובדרך עצרתי עם מישל לקנות כמה מצרכים, אני קניתי, באותו זמן הוא היה כזה מסכן..."

בהמשך חקירתו הנגדית של הנאשם אמר שהמפתח לא עבר דרכו אף פעם והוא לא היה אצלו וכי קישר ביניהם. כאשר עומת הנאשם לדברים שמסר בחקירתו במשטרה אמר הנאשם "אני לא זוכר מה אמרתי בחקירות האלה".
הנאשם סתר עצמו פעם אחר פעם ביחס לנושא המפתח הן בעדותו בבית המשפט וכן סתר עצמו כאמור בדברים אותם מסר בגרסת האמת 1 במשטרה (ת/54).

תמונת הטבלה "תכנית דישון מתקדם" שבפלאפון של הנאשם (ת/58)
בפריקת הטלפון הנייד של הנאשם נמצא צילום של טבלה המפרטת כמויות דישון לגידול הידרו. המצאות צילום כזה שעה שהנאשם מצהיר פעם אחר פעם בחקירותיו כי אין לו כל קשר לסמים ואף איננו יודע איך מגדלים סמים מהווה ראיה ממשית ומפלילה כנגדו . מת/58 עולה כי הצילום צולם בתאריך 16.4.17 בעיצומה של תקופת הש כירות . מועד זה אינו מתיישב עם ההסבר שמסר הנאשם להימצאות צילום שכזה בטלפון הנייד שלו כי את הטבלה מצא בפתח הדירה ברחוב הוורדים כאשר חיפש אחר עידן והגיע לדירה על מנת לחפשו. בגרסת האמת 1 התבקש הנאשם להתייחס לצילום ואמר " מה אני יכול להגיד לך? מה את רוצה שאני אגיד לך?". (שם בעמוד 65 ובעמוד 67 לת/54א). בהמשך אמר שהצילום הועבר באמצעות וואטס אפ ובעדותו בבית המשפט אמר כאמור שמצא את הטבלה בכניסה לדירה.

תצלום הנאשם בדירת סמים (ת/59)
בפריקת הטלפון הנייד של הנאשם נמצא תצלום של הנאשם בתוך דירת סמים. בעדותו בבית המשפט סיפר הנאשם כי התמונה צולמה באמסטרדם כאשר היה יחד עם הקבוצה מהישיבה ואולם כאמור, אין כל ראיה תומכת בגרסה זו . אינני מקבלת טענת ההגנה כי אין בתצלום זה כדי להוות ראיה מפלילה כנגד הנאשם. ראיה זו מצטרפת למצרף של ראיות שלחובתו של הנאשם שכולם יחד מהוות תמונה אחת כוללת שמובילה למסקנה כי בשונה מהמצג שהציג הנאשם כי אין לו כל קשר לא לסמים או לדירת הסמים, וניסיונותיו להרחיק עצמו מכך הרי שהנאשם קשור לעולם הסמים ביחס לדירה שברחוב הוורדים. בעדותו של הנאשם בבית המשפט ציין כי התמונה צולמה מספר שנים עובר למעצרו ואולם מת/60 עולה כי התמונה צולמה ביום 11.9.16 חודשים מספר לפני שהדירה ברחוב הוורדים הושכרה.

ניווט בתכנת ה - WASE
מתוך פריקת הטלפון הנייד של הנאשם עולה כי נעשה שימוש בתכנת ה – WASE לשם ניווט לדירה ברחוב הוורדים ביום 27.3.17 כלומר חמישה ימים לאחר חתימת החוזה (ולא יומיים). על פי עדות הנאשם יום יומיים לאחר חתימת החוזה הגיע לדירה יחד עם מישל . בהסבר זה אין כל היגיון כיוון שאם נסע עם מישל הרי שאינו צריך להשתמש בתכנת ה – WASE שכן מישל התגורר שם לפני כן.

התכתבויות וואטסאפ מתוך פריקת הטלפון הנייד של הנאשם(ת/63, ת/29א)
מההתכתבויות בטלפון הנייד של הנאשם ניתן ללמוד על זיקתו לדירה ברחוב הוורדים כמחזיק הדירה במהלך תקופת השכירות ולא כפי שהציג עצמו כמי שרק סייע לעידן בהשכרת הדירה הא ותו לא. כך למשל ההתכתבות הבאה ביום 30.3.17 עם אדם ששמור בשם "דודו חמו 2":
"הנאשם : הערבי עוד חצי שעה אצלי תתקשר תסביר לי מה לעשות איתו"
דודו: אני גם אגיע
דודו: תשלח כתובת"
הנאשם: הוורדים 11"

לעניין זה ראו התכתבויות הבאות ביום 3.4.17 בין הנאשם לבין אדם ששמור בשם מאיר אח בלב:
"מאיר: מה אחויה"
הנאשם: מה קורה אח ריקר?
מאיר: טוב נשמה שלי מה איתך ריפה אתה "
הנאשם: "מטייל"
הנאשם: "ואתה"
מאיר: "גם"
הנאשם : "חחח"
מאיר: "השאלה איפה אתה מטייל"
הנאשם: "בוא סיבוב תראה"
הנאשם: "אתה יודע איפה"
שיחת ווטסאפ נכנסת ולאחר מכן ממשיכה התכתבות בין השניים כאשר הנאשם כותב למאיר "הוורדים 11".

שתיקתו של הנאשם בחקירה
הנאשם נשאל פעם אחר פעם מדוע שתק בחלק מחקירותיו ומדוע לא בחר למסור גרסתו גרסת האמת לדבריו לחוקרים עד לת/54 (גרסת האמת 1 ). הנאשם אמר בעדותו בבית המשפט כי סבר כי החוקרים יגיעו למסקנה כי אינו קשור לביצוע העבירות בדירה ברחוב הוורדים לבד ואף יבינו שעידן שיקר לאחר שלדבריו התברר שעידן שיקר באשר לדירה שברחוב קק"ל . הנאשם דבק בהסבר זה פעם אחר פעם וכאמור אני סבורה כי הסבר זה אינו מניח את הדעת ואינו עומד במבחני השכל הישר.

מחדלי חקירה
ההגנה הקדישה פרק נרחב בסיכומיה על מחדלי חקירה כמפורט בסיכומים ובתקציר סיכומי ההגנה בהכרעת הדין. אציין כי שמעתי טענות הצדדים בעניין זה ולאחר שבחנתי את מכלול הראיות שוכנעתי כי הגם שנמצאו טביעות אצבע של אנשים נוספים בדירה ברחוב הוורדים, אשר לכאורה יש בכך כדי ללמד על מעורבות אחרים בעבירות ולא מן הנמנע שמעורבים אנשים נוספים מלבד הנאשם בעבירות הרי שלאחר שהמאשימה ביצעה פעולות חקירה לא התגבשו לכדי ראיות כנגד אחרים שיש בהן כדי להוות בסיס להגשת כתב אישום כנגדם. אין בכך כדי להביא למסקנה כי יש לזכות את הנאשם. לא שוכנעתי כי היחידה החוקרת חקרה את התיק על פי קונספציה שהנאשם עמד במרכזה ולפיכך נזנחו כיווני חקירה נוספים. הראיות כנגד הנאשם רבות ומצביעות באופן ברור כי הנאשם שכר את הדירה בעבור עידן, דאג לשים את עידן בחזית כדייר בדירה על אף שהדירה אף לא הותאמה לאחר שהושכרה למגורים. אני סבורה כי ראיות התביעה מצביעות מעל לכל ספק סביר כי הנאשם בסיועו של עידן עבר עבירות סמים בדירה ברחוב הוורדים.

איני סבורה כי קופחה הגנת ו של הנאשם או נפגעה זכות ו להליך הוגן ולכן אני סבורה שיש לדחות את טענת ההגנה בדבר מחדלי חקירה, ראו לענין זה ע"פ 7659/15 הרוש נגד מדינת ישראל (20.4.2016). שוכנעתי ש התשתית הראייתית הקיימת היא מוצקה וטענות ההגנה בדבר מחדלים אינן מעורר ות ספק, ראו לעניין זה ע"פ 2697/14 חדאד נגד מדינת ישראל (6.9.2016).

סוף דבר
לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, אני מקבלת את עדויות המאשימה כמהימנות, ודוחה את עדות הנאשם כבלתי מהימנה . לא שוכנעתי כי הנאשם עורר ספק בדבר אשמתו .
נוכח כל האמור לעיל, השתכנעתי כי המאשימה עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח מעבר לכל ספק סביר את אשמתו של הנאשם ואני מרשיעה את הנאשם בעבירות של ייצור, הכנה והפקה – עבירה לפי סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין; עבירה של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית - עבירה לפי סעיף 7(א) + 7(ג) רישא לפקודת הסמים ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין; החזקת כלים להכנת סמים מסוכנים – עבירה לפי סעיף 10 רישא לפקודת הסמים המסוכנים יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תש"פ, 27 אוקטובר 2019, במעמד הצדדים