הדפסה

בית משפט השלום בקריות ת"א 7787-04-19

לפני
כבוד ה שופט מוחמד עלי

תובעת

ענבר בזק

נגד

נתבעת
אשכול יישובי בית הכרם בע"מ

פסק דין

לפניי תביעתה של התובעת לחייב את הנתבעת לשלם לה סך של 250,000 ₪. התובעת היא יועצת עסקית שעוסקת בפיתוח עסקי וכלכלי ; הנתבעת היא תאגיד עירוני ששייך לשבע רשויות מקומיות שנועד ליצור שיתופי פעולה אזוריים בין הרשויות המקומיות לקידום הפיתוח הכלכלי בתחומיהן. אין חולק כי הצדדים התקשרו בהסכם למתן שירותי ייעוץ להקמת פרוייקט לפיתוח עסקי באשכול הרשויות מקומיות. להסכם קדם קשר בין הצדדים בנושאים שונים הקשורים למושא ההסכם . בין הצדדים התגלעו מחלוקות שהולידו את התביעה הנוכחית .

הצדדים הסכימו כי פסק הדין בתיק זה יינתן בדרך הקבועה בסעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984. הוסכם כי סמכותו של בית המשפט תוגבל לפסיקת רף תחתון של 30,000 ₪ עד לסכום מרבי של 120,000 ₪.

בישיבה שהתקיימה היום העלו הצדדים את טענותיהם. בעוד שהתובעת מבקשת לפסוק לה סכום בגובה התקרה המרבית שהוסכם לגביה, ביקשה הנתבעת כי בית המשפט יסתפק בפסיקת סכום ברף התחתון.

התובעת טוענת כי בבסיס התביעה עומדת הפרת חוזה שהיה בינה לבין הנתבעת, אשר הוגדרה על ידה כהפרה "מקוממת". לדבריה, הנתבעת לא נהגה עמה בחוסר תום לב, התחמקה מתשלום המגיע לה, וזאת בניגוד לדין. היא הוסיפה וציינה כי לשיטתה, הנתבעת ניצלה לרעה את כוחה, עיכבה תשלומים כדי להפעיל לחץ על יה ולהעסיק אותה ללא תשלום הולם. לדבריה, הנתבעת אף הכפישה את שמה, האשימה אותה בחוסר מקצועיות והציגה מצ גי שווא לגבי התכנית שהגתה. לדידה, בניגוד לנטען על ידי הנתבעת, התכנית שערכה עומדת בבסיס פעילותה של הנתבעת כיום. התובעת הוסיפה וטענה כי הנתבעת התחייבה לשלם לה סך של 163,800 ₪, שמגלמים בתוכם עבודה מקדימה של מספר חודשים להכנת התכנית ותשלום בגין תקופת ההקמה של המיזם. התובעת ציינה כי הנתבעת שילמה לה סך של 54,600 ₪ ונותרה יתרה בסך של 109,200 ₪. בנוסף לסכום זה טענה התובעת כי הנתבעת התחייבה כי במידה ולא תתקבל לעבודה כמנהלת פרויקט, תשלם לה הנתבעת בגין הקניין הרוחני בתכנית סך של 50,000 ₪ בתוספת מע"מ בפריסה לחמש שנים. לדברי התובעת, התכנית נמצאת בשלבי מימוש ואף נבחר מנהל פרוייקטים. התובעת אף טוענת כי הנתבעת הפרה זכויות קניין רוחני וגוזלת ממנה את יצירתה, מבלי לשפותה כמוסכם, ותוך שהיא משתמשת בתכנית לשם השגת מימון ציבורי. התובעת טענה כי נגרמו לה הוצאות עקיפות, שנובעות מוויתורה על עבודות אחרות, וכן ציינה את ההוצאות שלטענתה נגרמו לה בעקבות התנהלות הנתבעת.

בטיעוניה ביקשה הנתבעת להתעלם מטענות שהעלתה התוטבעת, אשר לשיטתה חורגות מהנטען בגדרי כתבי הטענות. לדבריה, הפעילות של המיזם שהיה בבסיס החוזה בין הצדדים, לא מתקיימת על בסיס התכנית שהתובעת הגתה, אלא על בסיס תכנית אחרת . כן נטען כי נערך הליך תחרותי פומבי למינוי מנהל פרויקט אך התובעת לא השתתפה בו. לדברי הנתבעת, לגבי תקופת ההקמה, לתובעת שולם תשלום ראשון שהיוה מקדמה ובכך קיימה הנתבעת את התחייבויותיה כלפי התובעת. כמו כן טענה כי על פי המוסכם, במידה והנתבעת תחליט שלא להעסיק את התובעת, ישולם לה סכום 30,000 ₪. לשיטת הנתבעת, הואיל ושלב ההקמה לא החל, וכפועל יוצא לא הוחלט דבר בעניין העסקת התובעת, כי אז ההתחייבות לתשלום 30,000 ₪ לא קרמה עור וגידים. הנתבעת ציינה כי התכנית העסקית לא יצאה אל הפועל ועל כן אין היא זכאית לתשלום של 50,000 ₪ בגין זכויות היוצרים עבור התכנית. נוסף לטענות אלו, טענה הנתבעת כי התובעת הציגה בפניה מצג כאילו יש בידיה רעיון מגובש לביצוע והיא מסוגלת להכין תכנית עסקית, אולם בדיעבד התברר כי לא כך פני הדברים, שכן התכנית שהוכנה על ידי התובעת לא ניתנת ליישום והיא נדונה לכישלון ידוע מראש. לשיטת הנתבעת, התובעת גרמה לה נזקים גדולים, דבר שאף פגע במערכת היחסים בינה לבין משרדי הממשלה הרלבנטיים.

בתגובה לטיעוני הנתבעת, טענה ב"כ התובעת, כי אין לקבל את הטענה ששלב ההקמה לא החל; כי התובעת עבדה כחצי שנה על הכנת התכנית וכן תקופה נוספת ל שם יישום התכנית ובנייתה. לדברי ב"כ התובעת, תנאי הבסיס שהיו בתכנית, כמו העסקת 20 עובדים, היו ידועים לנתבעת, שה ייתה מעורבת בתהליך וחתמה על ערבויות שאפשרו הגשת ההצעה לקבלת מימון מהמשרד הרלוונטי.

התובעת שנכחה בדיון, הוסיפה דברים משלה וכינתה את הטענה כי שלב ההקמה לא החל כ"עזות מצח". התובעת ביטאה את תחושותיה וציינה כי היא מרגישה חסרת אונים כשהיא עומדת מול גוף ציבורי וכי לא היה לה ספק כי תקבל את הכסף המגיע לה. התובעת הוסיפה וציינה את ההשלכות שהיו לטענתה, להתנהלות הנתבעת, ואף הוסיפה טענות במישור האישי שאינני רואה לפרטם.

לאחר שהאזנתי לטענות הצדדים, עיינתי בראיות שהוגשו וכן בכתבי בי- דין על נספחיהם, אני מחליט לקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 87,000 ₪ וכן שכ"ט עו"ד והוצאות בסכום כולל של 14,500 ₪. הסכומים ישולמו תוך 45 ימים מהיום, שאם לא כן – ישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ד שבט תש"פ, 09 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.