הדפסה

בית משפט השלום בקריות ת"א 69854-06-20

בפני
כב' השופט יוסי טורס , סגן הנשיא

תובעים

 1. חוסיין ח'אלד
 2. חוסיין אכרם עזבון המנוח (המנוח)
 3. ג'והיינה חוסיין
 4. פיראס חוסיין
 5. פירהאד חוסיין
 6. סולימאן חוסיין

נגד

נתבעים

 1. צלאח מוחמד דג'ש עזבון המנוח (המנוח)
 2. תאייד רמזי דג'ש
 3. יוסף דג'ש
 4. מוחמד דג'ש עזבון המנוח (המנוח)
 5. ניזאר מוחמד דג'ש
 6. מנסור מוחמד דג'ש
 7. משהור מוחמד דג'ש
 8. מנאר מוחמד דג'ש
 9. אבו אלחוף פאוזי מוחמד
 10. רשם המקרקעין נצרת

החלטה

בהחלטתי מיום 5.10.20 ציינתי כי לא ניתן להמשיך בהליך פירוק השיתוף כל עוד ההליך מנוהל בשם עזבון וכנגד שני עזבונות, במיוחד כאשר לא צורפו צווי ירושה באופן המאפשר לדעת מיהם יורשי העזבונות. הוריתי אפוא שככל שתוך 90 יום לא יוגשו צווי ירושה יימחק ההליך.

התובעים הגישו תגובה ובה נטען כי ביחס לתובע 2 ניתן ביום 5.9.17 צו ירושה וכן אושר הסכם חלוקה בין היורשים אשר לא כלל התייחסות לנכסי מקרקעין. נטען עוד שיורשי התובע 2 טרם החליטו על אופן חלוקת נכסי המקרקעין ולכן מבקשים הם לרשום החלוקה לאחר הפירוק על שם המנוח.

בעניין עזבון הנתבע 1 הוצג צו ירושה וגם כאן התבקש כי העזבון יירשם כבעלים לאחר הפירוק. בעניין נתבע 4 הוצג צו ירושה לפיו נתבעים 5-8 הם יורשיו.

ניתן לסכם ולומר כי הצדדים עומדים על דרישתם להמשיך לנהל את ההליך בשם העזבונות ואף מבקשים כי המקרקעין ירשמו לאחר הפירוק על שם עזבונות התובע 2 והנתבע 1. בעניין זה אדגיש כי הצדדים טוענים שלעזבון הנתבע 1 אין בפועל עוד זכויות במקרקעין שכן העביר זכויותיו לנתבע 9 טרם מותו.

כפי שציינתי בהחלטתי מיום 5.10.20 ישנו קושי מהותי לנהל ההליך בדרך זו. תביעות נגד עזבון "הינן פגומות. זאת, משום שעיזבון אינו אישיות משפטית, ומשכך אינו יכול להיות בעל דין בהליך משפטי כלשהו"(ע"א 6590/10 ‏ ‏ עזבון המנוח פואד אשתייה ז"ל ואח' נ' מדינת ישראל - משרד הביטחון (28.5.2012)). אף אם לאור צווי הירושה שהוגשו כעת עולה כי כל היורשים הם בעלי הדין, איני סבור שנכון לנהל הליך שתוצאתו המבוקשת היא פירוק שיתוף אשר יביא למצב בו העזבונות ירשמו בלשכת רישום המקרקעין כבעלי חלקים מסוימים בקרקע, וזאת בהינתן שלא מדובר באישיות משפטית, על כל המשמעויות הכרוכות בכך. מסקנה זו יפה גם כאשר ההליך הוא בהסכמה בין הצדדים.

בנתונים אלו, ניתנת לצדדים שהות בת 60 יום לתקן את כתב התביעה באופן שהבעלים בקרקע (לאחר חלוקת העזבון) יהיו בעלי הדין תחת העזבונות תוך צירוף נסח רישום עדכני בו רשומים הבעלים הנכונים של הקרקע בהתאם לצווי הירושה . לא ייעשה כך במועד אורה על מחיקת התביעה.

טרם סיום אציין כי תשובת התובעים כיום בדבר קיומו של צו ירושה בעניינו של תובע 2 סותרת את עמדתם מיום 5.10.20 לפיה לא הוצא צו ירושה בעניינו של תובע 2 "משיקולים אישיים" (סעיף 3 לבקשה מיום 5.10.20). הלכה למעשה תשובתם כיום מלמדת על כך שהתשובה הקודמת הייתה לכאורה בלתי נכונה. ב"כ התובעים יבהיר בתוך 7 ימים פשר הסתירה ובהתאם לתשובה אשקול חיוב בהוצאות בגין כך.

ניתנה היום, י"ב חשוון תשפ"א, 30 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.