הדפסה

בית משפט השלום בקריות ת"א 59201-06-18

לפני כבוד השופטת אלואז זערורה-עבדאלחלים

התובע /המבקש

נסאר נאסר ת.ז. XXXXXX943

נגד

הנתבע /המשיב
סח גאוי ת.ז. XXXXXX618

החלטה בבקשה 5

לפניי בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט שבמסגרתה נדרש בית המשפט לאכוף על המשיב בקנס או במאסר לציית לצו המניעה הזמני שניתן בתיק זה ביום 25.6.18. ביום 22.11.18 חידש המבקש את בקשתו וטען כי המשיב ממשיך להפר בצורה בוטה את הוראות בית המשפט ואת החלטתו מיום 11.11.18 וביקש כי בית המשפט ייתן החלטה בבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט כנגד המשיב בשל ההפרות שהוא מבצע .

עסקינן בתביעה לסילוק יד ו של הנתבע מהמקרקעין הידועים כחלקה 54, גוש 19347 ששטחם הכולל הוא 3,365 מ"ר (להלן: "המקרקעין ו/או החלקה") ותשלום דמי שימוש במקרקעין.

המבקש טען בכתב התביעה כי הוא בעל הזכויות הרשום בחלקה לפי נסח טאבו וכי המשיב השתמש בחלקה כמחזיק שלא כדין במשך שנים משנת 2011 ועד ליום 18.6.2018 וזאת לצורך אחסון ארגזים עבור בית העסק שלו הנמצא סמוך לחלקה והחניית רכבים . בין הצדדים התנהל הליך משפטי בבית המשפט המחוזי בחיפה שמספרו 21123-03-16 בתביעה שהגיש המשיב נגד ה מבקש ל עניין זכויותיו בחלקה, ובית המשפט המחוזי דחה את תביעתו וקבע כי המשיב לא הצליח להוכיח את זכותו הקניינית במקרקעין, וככל שעניינינו בעסקאות נוגדות זכותו של המבקש גוברת בהיותה זכות שנרכשה בהסכם, נרשמה בפנקס רישום המקרקעין ונעשתה בתום לב.

המבקש טען כי ביום 15.6.18 סילק המשיב את הציוד שהיה בחלקה, הוציא את הארגזים והשאיר את החלקה ריקה. אולם, לאחר שבוע ימים, ובאופן פתאומי, גילה המבקש כי המשיב הכניס בשנית חומרים לשטח ופיזר כורכר בחלקה והוא חושש כי בכוונתו לבצע עבודות בנייה ושינוי ייעוד המקרקעין בניגוד לחוקי התכנון והבנייה.

אציין כי המשיב הגיש בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה, מאחר ובכוונתו לערער על פסק הדין לבית המשפט העליון . בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה וציין בין היתר כי סיכויי הערעור להתקבל, ככל שיוגש, קלושים וכי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש כאן.

בתאריך 25.6.18 ניתן צו זמני במעמד צד אחד האוסר על ביצוע פעולות בנייה ו/או הכשרה או שימוש וכל פעולה אחרת במקרקעין, ונקבע דיון במעמד הצדדים.

בתגובה לבקשה למתן צו זמני, המשיב טען כי ביום 24.6.18 הגיש ערעור לבית המשפט העליון על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה במסגרת ע"א 4881/18 בדבר הבעלות על החלקה, וכי סיכויי הערעור להתקבל גבוהים. לגרסתו, החלקה משמשת אותו מזה שנים כרחבה תפעולית למשחטה שבבעלותו ועובדים בשטחה כ- 80 עובדים, וללא חלקה זו לא תוכל המשחטה לתפקד ולפעול. המשיב הוסיף וטען כי בתוך החלקה קיימת מערכת תברואה וטיהור מים המנקה ומטהרת את המים המתנקזים מהמשחטה; מכונה רחבה לניקוי ושטיפת כלובים; מאוחסנים בה כלי עבודה של המשחטה; וכן חונים בתוכה גם כ- 15 משאיות העובדות עם המשחטה. לטענתו, הכשרת החלקה כרחבה תפעולית למשחטה חייבה אותו לבצע עבודות עפר, עבודות יישור ועבודות אחרות לצורך יישור והכשרת השטח, וכי המדובר בעבודה רחבת היקף.

ביום 10.7.18 הגיש המבקש בקשה לפי סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט וביקש במסגרתה לכוף על המשיב בקנס או במאסר לציית לצו המניעה הזמני אשר ניתן ביום 25.6.18 תוך שציין המבקש כי המשיב מפר ברגל גסה את הצו שניתן על ידי בית המשפט.

ביום 11.7.18 התקיים דיון בבקשות במעמד הצדדים שבמסגרתו חזרו הצדדים על טיעוניהם. המבקש ביקש כי בית המשפט יורה כי הצו הזמני אשר ניתן ביום 25.6.18 יעמוד על כנו עד למתן פסק דין סופי בתביעה. במעמד הדיון אישר המשיב כי ערך את החתונה של בנו בשטח המקרקעין מושא התובענה אך לאחר שהחתונה הסתיימה דאג להסיר את התוספות שביצע במקום ובהתאם הוסר המחדל אליו הפנה המבקש וכי איננו מבצע עבודות המשנות את פני השטח או מצב הזכויות המקרקעין.

בתאריך 11.11.18 ניתן צו מניעה עד למתן הכרעה בתביעה דנן ובמסגרתו הוריתי כדלקמן: "... צו המניעה הזמני מיום 25.6.18 יעמוד על כנו עד למתן הכרעה בהליך העיקרי ובכלל זה חל איסור על ביצוע כל פעולת בנייה או כל פעולה אחרת במקרקעין והמשיב נדרש להימנע מלעשות כל שימוש במקרקעין, ובכלל זה לחנות את רכביו או רכשים של מי מטעמו, להשליך פסולת או כל שימוש אחר."

באשר לבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט אציין כי הליך לפי הפקודה נועד ליצור מערכת תמריצים שתביא לאכיפתו של צו שיפוטי, וזאת על ידי הטלת מאסר או קנס, בתנאי שיופר בעתיד הצו שניתן במסגרת הליך הביזיון (ראו: א. גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי" (מהדורה עשירית, 2009) 857). מטרתו של הליך הביזיון איננה להעניש את הממרה על אירועי העבר כי אם לדאוג לכך שהצו יקוים בעתיד (ראו: ע"פ 2351/95 "מובי" בירנבאום בע"מ ואח' נ' שמעוני ואח' פ''ד נא(1) 661; ש. לוין "פרוצדורה אזרחית – סדרי דין מיוחדים בבתי המשפט" (תשס"ג) עמ' 32).

על כן אין להידרש למנגנון האכיפה אם דבר ההפרה הושלם ואינו ניתן לתיקון, שכן המטרה היא להביא לקיום הצו השיפוטי, וזו תוגשם רק אם יש בידי המבזה הכוח לתקן את ההפרה או לחזור בו ממנה (רע"א 3888/04 שרבט נ' שרבט פ"ד נט(4) וכן האמור בהמ' 816/69 עכווי נ' רביע כיאל פד"י כ"ד (1) 318 בו קובע בית המשפט העליון כי : "אך מקום שיש בידי אדם להשיב את המצב לקדמותו, כופים אותו על יסוד סעיף 6 הנ"ל" (בעמוד 320). 49).

אדגיש כי סעיף 6 (1) לפקודת הביזיון מקנה סמכות להטיל במקרים מתאימים על מי שנמצא כי הפר צו של בית משפט, קנס מותנה הצופה פני עתיד, וגם קנס בפועל לתשלום מיידי, ובלבד שמטרת הקנס אינה ענישה על התנהגות בעבר, אלא הרתעה כנגד הפרה בעתיד (ראו: ע"פ 5177/03 מור נ' דנציגר- משק פרחים "דן" (4.4.2004)).

כאמור, בדיון אשר התקיים לפניי ביום 11.7.18 אישר המשיב כי חרף הצו הארעי הוא פעל תוך הפרת הצו ליישור השטח , פינה את החלקה מכל חפץ והקים בה את חתונת בנו( ראו להמחשה: תמונות אשר צורפו לבקשה):

"ש. ממתי הכנסת את הכיסאות והדשא שהצגתי במ/1?
ת. כל זה קרה בחתונת בני שהייתה ב02.07.18. אני הוצאתי את כל הכלובים של העופות שהיו כולל מלא ציוד, בערך 12 משאיות הורדתי לחלקה של חבר שלי על מנת להקים את אירוע החתונה של בני. אני רוצה להוסיף לעו"ד כיסרא שמתחת לכורכר שנמצא שם, יש מפרדי שומן שאתה לא יכול לראות בתמונות ואני כיסיתי את הכל."
(ראו: עמ' 4 לפרוטוקול שורות 13-19).

לאחר החתונה , אישר המשיב כי חזר לפעילות עסקות שוטפת בחלקה. המשיב הצהיר כי אין בכוונתו לפנות את השטח ואישר כי איננו מתכוון לקיים את הצו הזמני אשר ינתן על ידי בית המשפט:
"ש. אם ינתן צו מניעה זמני, אתה תכבד אותו או תפר אותו?
ת. אני לא יכול לכבד א ותו. אם אכבד אותו המשחטה תיסגר.".
(ראו: עמ' 7 לפרוטוקול שורות 29-32)

מעשיו של המשיב , ובכלל זה הקמת חתונת בנו בחלקה תוך ביצוע עבודות הטעונות היתר בנייה בחלקה (ללא היתר), זאת על אף כי במועד האמור היה צו האוסר עליו לעשות כן, מלמדים על זלזול בהוראות בית המשפט. הצהרותיו בדיון לפניי אף מחזקות את מסקנתי כי המשיב אינו שש למלא אחר צו בית המשפט ולפנות את החלקה , בין היתר בשל העלויות הכרוכות ברכישה / שכירת מקום חדש לאחר פינוי החלקה לצורך פעילותו העסקית.

על סמך האמור לעיל, אני מקבלת את הבקשה ומורה למשיב לפנות את החלק ה על פי הוראות הצו שניתן ביום 11.11.18 ולחדול מלעשות בה כל שימוש. בהתחשב במהות הפעילות שמבצע המשיב בחלקה ולפנים משורת הדין ועל מנת לאפשר לו לפנות את החלקה ללא פגיעה בעסקו המתנהל במקום – המשיב יפנה את החלקה לא יאוחר מיום 10.1.19.

החל מאותו מועד (10.1.19) יחויב המשיב בגין כל יום איחור בפינוי החלקה בסך של 1,000 ₪ .

העתק החלטתי יומצא למשיב על ידי המבקש תוך 3 ימים מהיום במסירה אישית והעתק אישור המסירה ייסרק לתיק לא יאוחר מיום 10.1.19.

המזכירות תשלח העתק החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, י"ח טבת תשע"ט, 26 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.