הדפסה

בית משפט השלום בקריות ת"א 5331-10-15

לפני
כבוד ה שופטת אלואז זערורה-עבדאלחלים

התובע

עלי טרביה

נגד

הנתבע
מוחמד אבו ריא

החלטה

בהסכמת הצדדים כאמור בהודעתם מיום 13.6.18, הנני ממנה בזאת את המודד מר ח'אלד קסום מהעיר סח'נין, כמומחה מטעם בית המשפט.
המומחה יחווה דעתו בשאלות שבמחלוקת בין הצדדים ובכלל זה, יערוך מדידה בה יציין את גבולות חלקה 145 בגוש 19321 מאדמות סכנין ויציין את המבנים והמחוברים הקיימים על המקרקעין.
הצדדים ימציאו למומחה, תוך 10 ימים מהיום את כל המסמכים הרלוונטיים, לרבות כתבי טענות,  מפרטים טכניים, חוות דעת וכל מסמך שיידרש על-ידי המומחה.
בעלי הדין יפנו למומחה באופן מיידי כדי לתאם עימו ביקור בנכס מושא התביעה אשר יתקיים בתוך 30 ימים מהיום. בביקור רשאים להיות נוכחים בעלי הדין, פרקליטיהם ומומחים מטעמם, אולם ריבוי הגורמים המעורבים לא יעכב את הביקור או כל מפגש אחר עם המומחה.
מובהר בזאת, כי אי הופעתו של צד או מי מטעמו במועד שנקבע לא תעכב את הביקור ואת המשך ההליכים בפני המומחה.
שכרו של המומחה יקבע על ידו, והוא ישולם בשלב זה, מחציתו בידי התובע ומחציתו בידי הנתבע. על המומחה לדאוג לגביית שכרו בטרם יחל את עבודתו.
המומחה יודיע לבית המשפט תוך 3 ימים מעת הביקור בנכס, תוך כמה זמן תינתן חוות דעתו, והאם ישנו צורך בבדיקות עזר לשם השלמת חוות דעתו.
אי מילוי אחר הוראה מהוראות החלטה זו כמוהו כאי קיום צו בית-המשפט בקדם המשפט.
למען הסר ספק מובהר בזה שגם תשלום שכרו של המומחה, ותיאום ביקורים עמו ביוזמת בעלי הדין, הם חלק מהוראות החלטה זו, כמו גם הגשתה במועד של כל הודעה הנדרשת לפי החלטה זו.
תזכורת פנימית למעקב אחר הגשת חוות דעת המומחה ליום 1.8.18.
המזכירות תעביר עותק מהחלטתי זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ו' תמוז תשע"ח, 19 יוני 2018, בהעדר הצדדים.