הדפסה

בית משפט השלום בקריות ת"א 31606-12-17

לפני
כבוד ה שופט מוחמד עלי

תובע
פלוני

נגד

נתבעות

  1. ר.כ. אלקטרו מניע (נהריה) בע"מ
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

אני ממנה את ד"ר מאג'ד ג'נאים כמומחה רפואי בתחום האורתופדיה.

המומחה יחווה את דעתו באשר למצבו הרפואי של התובע ולקשר הסיבתי בין המצב הרפואי לבין התאונה. המומחה יקבע אם נותרה לתובע נכות לצמיתות כתוצאה מהתאונה מושא התביעה ומה שיעורה. כן ייתן המומחה את דעתו לנכויות הזמניות ולתקופות אי הכושר כתוצאה מהתאונה. בנוסף יחווה המומחה את דעתו באשר לעלות שיקום הנזקים של התובע הקשורים לתאונה מושא התביעה.

התובע ימציא למומחה כתב ויתור על סודיות רפואיות תוך 15 ימים מהיום.

כל אחד מן הצדדים ימציא למומחה, עם העתק לצד שכנגד, העתק של כל המסמכים הרפואיים שבשליטתו הנוגעים לעניין שבמחלוקת וכן את חוות הדעת שהוכנו מטעמו . התובע ימציא מסמכים אלה תוך 15 ימים מהיום ויתר הצדדים תוך 15 ימים מיום קבלת מסמכי התובע.

המומחה רשאי לדרוש מהתובע לעמוד לבדיקות רפואיות או אחרות, וכן רשאי הוא לדרוש מכל אדם או מוסד את הרשומות הרפואיות הנוגעות לתובע. כן רשאי המומחה לדרוש מבעלי הדין מסמכים קיימים שלא הומצאו לו, הדרושים לבצוע תפקידו, לרבות חוות דעת רפואיות, וזאת לאחר שהתובע ימציא את טופס הוויתור על סודיות רפואית, כאמור.

ב"כ התובע יתאם עם המומחה מועד לבדיקת התובע בהקדם, וב"כ כל הצדדים מתבקשים לסייע למומחה בכל פניותיו. הצדדים יפנו ישירות אל המומחה ויעבירו אליו את כל החומר הרלוונטי. יובהר כי מי מב"כ הצדדים לא יהיה נוכח בזמן הבדיקה.

ככל שלמומחה היכרות אישית עם מי מבעלי הדין, או ככל שהמומחה נותן חוות דעת או ייעוץ קבוע ללקוחות ממשרדי ב"כ הצדדים – יודיע על כך לבית המשפט באופן מידי.

כל פניה למומחה בעניין מהותי תעשה בכתב בלבד והעתקה יישלח במקביל לצד שכנגד ויוגש לבית-המשפט.

אני קובע את שכרו של המומחה על סך 4,500 ₪ בתוספת מע"מ. המומחה אחראי לגביית שכרו מהצדדים.

שכרו של המומחה ישולם על ידי הצדדים ישירות בחלקים שווים (התובע יישא ב- 1/2, הנתבעות ב- 1/ 2), על פי חשבונית שתומצא להם על ידי המומחה.

המזכירות תשלח החלטתי זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ט"ו אדר א' תשע"ט, 20 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.