הדפסה

בית משפט השלום בקריות ת"א 28773-11-15

בפני
כבוד ה סגן נשיא ערן נווה

תובע
פלוני

נגד

נתבעים

  1. אחים קורמטה לבניין בע"מ
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ
  3. בן טל נ.ש. בניה ויזמות בע"מ

החלטה

החלטה זו ניתנת על ידי בהמשך לפרוטוקולי בית המשפט מיום 2.12.18 ו- 27.3.19.

בהמשך לפרוטוקול בית המשפט מיום 2.12.18 הודיעו הנתבעות כי לא נמצאו כל מסמכים בזיקה לפרוטוקול בית המשפט בתאריך זה וכי הגיעו בינם לבין עצמם לחלוקה בנושא הנזק.
משכך, ביקשו כי תינתן הצעה על בסיס תחשיבי הנזק המפורטים שהוגשו על ידי הצדדים.

התובע הגיש תצהיר מפורט של נסיבות אירוע התאונה.
התובע בתחשיבו ובטיעוניו טען כי הנסיבות של התרחשות התאונה והעובדה שרק אחרי התאונה הונחו דיקטים למניעת התחשמלות כאשר מדובר היה בתובע גם שלמעשה נדרש היה לעבוד במקום שהיה זר לו לחלוטין מבחינת תפקידו, מלמדים על כך שאין לפסוק כל רשלנות תורמת.
הנתבעות מצידן טענו כי יש להשית עליו רשלנות תורמת גבוהה בשיעור של 50% לפחות כאמור בתחשיבם.

לאחר שעברתי על התצהיר ועל הטיעונים אני סבור שלצרכי הצעה אין להשית על התובע יותר מ- 10% רשלנות תורמת וזו גם הצעתי.
אציין כי התרשמותי היא כי מדובר בתביעה שגם אם תתנהל דינה להתקבל משום רשלנות הנתבעות וכי רשלנות תורמת אם בכלל מצידו של התובע צריכה להיות מינימלית.

בין הצדדים התגלעו חלוקי דעות משמעותיים לענין בסיס השכר, במיוחד עלו הדברים על רקע גילו הצעיר יחסית של התובע שהינו יליד 1985, בן 34 כיום ובן 28 במועד התאונה מיום 19.4.13, כאשר התובע עובד בבניין מגיל 18 אם כי עבודתו אינה ברצף תעסוקתי ונמשכה מספר חודשים כל פעם.
זאת ועוד, תלושי השכר אינם תומכים בטענתו של התובע כי יש לחשב לו יומית לפי 300-350 ₪ ליום וכי על פי שכרו הרבע שנתי יש לחשב לו לפי שכר של 7,631 ₪.
יש לציין עוד כי על פי עמדת התובע בסיס השכר לעבר צריך להיות 9,000 ₪ ובסיס השכר לעתיד 11,000 ₪. הנתבעות סבורות כי בסיס השכר לעבר צריך להיות לא יותר מ- 4,000 ₪ על פי תחשיב הנזק אבל היו נכונות להסכים ככל שבית המשפט סבור שיש מקום לכך קבל את הצעת בית המשפט לסכום של 6,000 ₪ לעבר כאשר לעתיד לטענתן אין כל בסיס לחישוב אקטוארי כזה או אחר כי היבטי הנכות אינם תפקודיים.

לאחר שבחנתי בקפידה טענות אלה של הצדדים אני מחשב לתובע לעבר לפי סכום של 6,000 ₪ ולעתיד לפי סכום של 8,000 ₪.
אני סבור שאלה צריכים להיות הנתונים לצרכי הצעה בהתחשב בחומר שהוצג לי.

לעניין הנכות – פרופ. ירניצקי בתחום הנוירולוגי קבע לתובע בגין הפגיעה העצבית 10% וד"ר מירז בתחום הפסיכיאטרי 5%.
אני סבור לאחר שעיינתי בחוות הדעת ובטעוני הצדדים כי הנכות הרפואית חופפת את הנכות הרפואית ולכן אחשב לו לפי 15% נכות תפקודית אם כי לא אתן חישוב אקטוארי מלא לעתיד.

זאת ועוד אין מחלוקת כי התובע היה באי כושר עבודה מהלך 11.5 חודשים כאשר 3 חודשים קיבל דמי פגיעה ועוד 8.5 חודשים היה נכה נזקק שנזקק למקורות הכנסה.

להלן איפוא ראשי הנזק לפיצוי לאור עמדת בית המשפט בהתאם לאמור לעיל:
כאב וסבל – 50,000 ₪.
הפסד השתכרות בעבר – 11.5 חודשים הפסד שכר מלא לפי 6,000 ₪ - מדובר בסכום של 69,000 ₪. בהמשך הפסד השתכרות חלקית – 59.5 חודשים לפי 15% מתוך 6,000 ₪ - מדובר בסכום של 900 ₪ לחודש ובמכפלה המדובר בסכום של 53,550 ₪.
סה"כ הפסד השתכרות בעבר- 122,550 ₪.
הפסד השתכרות בעתיד - לפי 15% נכות תפקודית על בסיס שכר של 8,000 ₪ מדובר בהפסד של 1,200 ₪ לחודש.
על פי מקדם היוון של 3% מגיל 33 ועד גיל 67 .מקדם ההיוון הינו 251.1855. אציין כי כל עוד אין שינוי בפסיקה לא מצאתי הצדקה למקדם היוון של 2%.
הסכום הינו 301,422 ₪.
בנסיבות העניין ולצרכי הערכת הנזק בהצעת בית המשפט, יילקח בחשבון 70% מתוך הסכום האמור, דהיינו 210,995 ₪ הפסד השתכרות לעתיד ובעגול 211,000 ₪.
הפסד פנסיה ותנאים סוציאליים – 12% מתוך הסכום האמור, דהיינו 25,320 ₪.
עזרת צד ג' מוגברת לעבר לאור כמעט שנה אי כושר – 30,000 ₪.
לעתיד - 10,000 ₪.
הוצאות (הוצאות שנגרמו לתובע בפועל) – 11,000 ₪.
הוצאות גלובלי – עוד 4,000 ₪.
סה"כ הוצאות – 15,000 ₪.

סה"כ ראשי הנזק: 463,870 ₪. מתוך סכום זה אני מפחית 10% רשלנות תורמת, מדובר בסכום של 46,387 ₪. הסכום שנותר הינו 417,483 ₪ בנכוי 98,500 ₪ תגמולי מל"ל – הסכום הינו 318,983 ₪ ובעגול 320,000 ₪.

זו הצעת בית המשפט לסיום התיק.
סך של 320,000 ₪ בתוספת 15% שכר טרחת עו"ד + מע"מ וכן החזר אגרה.

יינתן פטור מיתרת האגרה החלה.

על הנתבעות לקחת בחשבון כי מדובר בבחור צעיר מאוד בזמן התאונה, בן 28 וכיום בן 34 בלבד וכי ככזה היה לו פוטנציאל שכר. כמו כן לנכות שלו יש משמעויות תפקודיות ברורות והוא היה באי כושר מהלך כשנה.
לעניין נסיבות האירוע – נתן בית המשפט את עמדתו ועמדתו של בית המשפט כי בנסיבות העניין דין התביעה להתקבל.

התובע ישקול ויודיע עמדתו תוך 15 יום.
הנתבעות שהגיעו בינן לבין עצמן להסדר לעניין החלוקה יודיעו עמדתן תוך 45 יום לאחר מכן.

להביא בפני תוך 60 יום לשם מתן פסק דין ו/או החלטה שכן אם לא תהיה הסכמה, ייקבע התיק להוכחות.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים בדאר.

ניתנה היום, כ"ד אדר ב' תשע"ט, 31 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.