הדפסה

בית משפט השלום בקריות ת"א 18590-05-18

לפני
כבוד ה שופט מוחמד עלי

תובעים

  1. פלוני
  2. פלוני

נגד

נתבעים

  1. מוחמד אבו ריא
  2. שירביט חברה לביטוח בע"מ

החלטה

אני ממנה את ד"ר מיכאל טנצמן כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי.
 
המומחה יחווה את דעתו באשר למצבם הרפואי של אל אחד מהתובעים ולקשר הסיבתי בין המצב הרפואי לבין התאונה. המומחה יקבע אם נותרה לתובעים נכות לצמיתות כתוצאה מהתאונה מושא התביעה, ומה שיעורה. כן ייתן המומחה את דעתו לנכויות הזמניות ולתקופות אי הכושר כתוצאה מהתאונה. בנוסף יחווה המומחה את דעתו באשר לעלות שיקום הנזקים של התובעים הקשורים לתאונה מושא התביעה.

התובעים ימציא ו למומחה כתב ויתור על סודיות רפואית, תוך 15 ימים מהיום.

כל אחד מן הצדדים ימציא למומחה, עם העתק לצד שכנגד, העתק של כל המסמכים הרפואיים שבשליטתו הנוגעים לעניין שבמחלוקת. התובעים ימציאו מסמכים אלה תוך 15 ימים מהיום ויתר הצדדים תוך 15 ימים מיום קבלת מסמכי התובעים.

התובעים יעמדו לבדיקות רפואיות במקום ובזמן שיורה המומחה. מי מב"כ הצדדים לא יהיה נוכח בזמן הבדיקה.

תשומת לב המומחה מופנית להוראות תקנה 8(א) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986 שקובעת כי לא יוגשו למומחה חוות דעת רפואיות. כמו כן מופנה המומחה לכללים שנקבעו בפסיקת בבית המשפט העליון לפיהם אין להביא בפני המומחה מסקנות של וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, ככל שקיימות.

ככל שלמומחה היכרות אישית עם מי מבעלי הדין, או ככל שהמומחה נותן חוות דעת או ייעוץ קבוע ללקוחות ממשרדי ב"כ הצדדים – יודיע על כך לבית המשפט באופן מ ידי.

כל פניה למומחה בעניין מהותי תעשה בכתב בלבד והעתקה יישלח במקביל לצד שכנגד ויוגש לבית-המשפט.

אני קובע את שכרו של המומחה על סך 4,500 ₪ בתוספת מע"מ – לכל אחד מהתובעים .

שכרו של המומחה ישולם בשלב זה על ידי הנתבעת.

המומחה מתבקש לתת חוות דעתו תוך 60 ימים מיום בדיקת התובעים, אולם רק לאחר שישולם שכר טרחתו. באחריות המומחה לגבות את שכרו.

המזכירות תשלח החלטתי זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ט"ז טבת תשע"ט, 24 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.