הדפסה

בית משפט השלום בקריות ת"א 18250-11-17

לפני
כבוד ה שופט מוחמד עלי

תובעת
פלונית

נגד

נתבעות

  1. הכשרת היישוב חברה לביטוח
  2. ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

אני ממנה את ד"ר נטע רז כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי.
 
המומחה יחווה את דעתו באשר למצבה הרפואי של התובעת ולקשר הסיבתי בין המצב הרפואי לבין התאונה. המומחה יקבע אם נותרה לתובעת נכות לצמיתות כתוצאה מהתאונה מושא התביעה, ומה שיעורה. כן ייתן המומחה את דעתו לנכויות הזמניות ולתקופות אי הכושר כתוצאה מהתאונה. בנוסף יחווה המומחה את דעתו באשר לעלות שיקום הנזקים של התובעת הקשורים לתאונה מושא התביעה.

התובעת תמציא למומחה כתב ויתור על סודיות רפואית, תוך 15 ימים מהיום.

כל אחד מן הצדדים ימציא למומחה, עם העתק לצד שכנגד, העתק של כל המסמכים הרפואיים שבשליטתו הנוגעים לעניין שבמחלוקת. התובעת תמציא מסמכים אלה תוך 15 ימים מהיום ויתר הצדדים תוך 15 ימים מיום קבלת מסמכי התובעת.

התובעת תעמוד לבדיקות רפואיות במקום ובזמן שיורה המומחה. מי מב"כ הצדדים לא יהיה נוכח בזמן הבדיקה.

תשומת לב המומחה מופנית להוראות תקנה 8(א) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986 שקובעת כי לא יוגשו למומחה חוות דעת רפואיות. כמו כן מופנה המומחה לכללים שנקבעו בפסיקת בבית המשפט העליון לפיהם אין להביא בפני המומחה מסקנות של וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, ככל שקיימות.

ככל שלמומחה היכרות אישית עם מי מבעלי הדין, או ככל שהמומחה נותן חוות דעת או ייעוץ קבוע ללקוחות ממשרדי ב"כ הצדדים – יודיע על כך לבית המשפט באופן מידי.

כל פניה למומחה בעניין מהותי תעשה בכתב בלבד והעתקה יישלח במקביל לצד שכנגד ויוגש לבית-המשפט.

אני קובע את שכרו של המומחה על סך 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.

שכרו של המומחה ישולם על ידי הצדדים בחלקים שווים (התובעת תישא ב- 1/3, הנתבעת 1 תישא ב- 1/3 והנתבעת 2 תישא ב- 1/3). התובעת הפקידה את חלקה בשכר טרחת המומחה והוא יועבר ישירות למומחה.

המומחה מתבקש לתת חוות דעתו תוך 60 ימים מיום בדיקת התובעת, אולם רק לאחר שישולם שכר טרחתו. באחריות המומחה לגבות את שכרו.

המזכירות תשלח החלטתי זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, י"ג סיוון תשע"ט, 16 יוני 2019, בהעדר הצדדים.