הדפסה

בית משפט השלום בקריות עש"א 8031-09-19

בפני
כבוד ה שופט ניר זיתוני

מערערת/מבקשת

מ.ע.ב.פ קפה בר בע"מ

נגד

משיב

בנק לאומי סניף נהריה

החלטה

1. המבקשת הגישה ערעור על הגבלת חשבון הבנק שלה אצל המשיב לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי והיא מבקשת להורות על מניעת החלת ההגבלה ע"פ סעיף 10א' לחוק באופן דחוף ובמעמד צד אחד. לבקשה צורפה הודעה על החלת הגבלה מיום 15.8.19. נטען כי בו ביום נמסר במסירה אישית מכתב לפקיד הבנק המפרט את טענות המבקשת כנגד ההגבלה. פקיד הבנק השיב בע"פ כי לא יוכל להענות לבקשת המבקשת לגרוע את השיק שהוחזר ביום 14.8.19 מרשימת השיקים החוזרים.

2. המבקשת טוענת כי היא זכיינית של רשת "קפה-קפה" המעסיקה כ-15 עובדים. אם החשבון יוגבל המבקשת תהיה בסכנת פירוק. עוד נטען כי מאז שהחשבון מתנהל אצל המשיב, המבקשת דואגת להפקיד כסף , לרבות המחאות בחשבון . נטען כי המשיב תמיד קיבל את השיקים של המבקשת, גם כשהפקידה כסף ביום בו השיק המשוך על שם החברה הגיע לסניף. נטען כי הקפאת ההחלטה בדבר הגבלת החשבון אינה אמורה לגרום למשיב כל נזק.

3. הבקשה לוקה במספר ליקויים מהותיים אשר מצדיקים הימנעות ממתן סעד במעמד צד אחד. ראשית, אין בבקשה התייחסות לסך כל השיקים שסורבו במהלך 12 חודשים. גם דפי החשבון שצורפו לבקשה מתייחסים רק לתקופה מיום 1.4.19 עד 30.4.19 ו- 13.8.19 עד 15.8.19.
שנית, בניגוד להוראות סעיף 4(3) לתקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין) התשמ"ב 1981 לא צורפה לבקשה תשובת המשיב לפניות המבקשת לגרוע 2 שיקים מרשימת השיקים החוזרים. זאת ועוד , אין הוכחה שהמכתב הראשון, אשר נשלח בדואר רשום, אכן התקבל אצל המשיב.

4. מעבר לאמור, אציין כי טענתה של המבקשת לפיה התנהגות הבנק בעבר , לפיה קיבל שיקים גם שהחברה הפקידה כסף ביום בו השיק המשוך על שם החברה הגיע לסניף, לא נתמכה בראיות מתוך דפי החשבון. זאת ועוד, גם אם הבנק נהג כך בעבר, הוא אינו חייב להמשיך ולעשות זאת בעתיד.

5. המבקשת מדגישה את הנזקים החמורים שעלולים להיגרם לה, אם לא יינתן צו זמני כמבוקש וטוענת כי לא ייגרם כל נזק לבנק ממתן הצו. הבקשה מתעלמת מפסיקת בית המשפט העליון לפיה מתן צו זמני שכזה פוגע באינטרס הציבורי שלא לקבל שיקים שימשוך לקוח שכזה. השוו - רע"א 7435/05.

6. כמו כן, לא מצאתי הסבר מניח את הדעת לשיהוי בהגשת הבקשה, ב הינתן העובדה כי כל התשתית העובדתית הייתה קיימת כבר ביום 15.8.19, אך התצהיר התומך בבקשה נחתם ביום 27.8.19 והבקשה הוגשה רק היום.

7. אשר על כן, אני דוחה את הבקשה לעכב את כניסתה לתוקף של ההגבלה ע"פ חוק שיקים ללא כיסוי של חשבון המבקשת בבנק לאומי, סניף נהריה.

8. על המבקשת להמציא למשיב את הערעור והבקשה על כל נספחיהם ביחד עם החלטה זו, במסירה כדין עם אישור מסירה עד ליום 15.9.19 ולהגיש לתיק בית המשפט את אישור המסירה.

אם ביום 31.10.18 לא תימצא בתיק בית המשפט תגובת המשיב לערעור, ולא יהיה אישור מסירה כאמור למשיב, יימחק הערעור על הסף, ללא התראה נוספת.

התיק יובא לעיונו של כב' השופט ארדמן עם קבלת תשובת המשיב לערעור, או ביום 4.11.19.

ניתנה היום, ד' אלול תשע"ט, 04 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.