הדפסה

בית משפט השלום בקריות ה"ט 46064-08-16

בפני כב' השופטת שירי היימן
המבקש
מאיר דביר ת.ז: XXXXXX449

נגד

המשיבים
.1 יעקב קוסאשוילי ת.ז:
.2 בנצי קוסאשוילי ת.ז:

<#2#>
נוכחים:
המבקש – נוכח
המשיבים – אין הופעה

פרוטוקול

המבקש, לאחר שהוזהר כדין, מעיד:
הוצאתי נגד המשיבים צו הרחקה לפני שנה. מאז שנגמר צו ההרחקה הם בולשים אחרי כל הזמן. אני מסכים שיהיה צו הדדי כמו שהיה שנה שעברה.

צ ו
על פי החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב – 2001

לאחר עיון בתובענה על נספחיה ושמיעת המבקש בפני היום, ולאחר שעיינתי בפרוטוקול הדיון מיום 1/4/15, ולאור הצהרת המבקש כי הוא מסכים כי הצו שינתן יחול באופן הדדי על שני הצדדים,
לפיכך, מוצא בזה צו האוסר על המשיבים ועל המבקש באופן הדדי כדלקמן:

א. הצדדים לא יטרידו אחד את השני בכל דרך ובכל מקום, לרבות בביתם ובמקום עבודתם.
ב. הצדדים לא יתנהגו זה כלפי זה באלימות פיזית ו/או מילולית.
ג. הצדדים לא יאיימו זה על זה בכל דרך, בין ישירות ובין באמצעות אנשים אחרים.
ד. הצדדים לא יבלשו זה אחר זה, לא יארבו זה לזה, ולא יתחקו זה אחר תנועותיו ומעשיו של זה, ולא יפגעו זה בפרטיותו של זה בכל דרך אחרת כולל צילומים והקלטות.
ה. הצדדים לא יצרו זה עם זה כל קשר בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר.
ו. הצדדים לא יבצעו הטרדה מאיימת כמשמעותה בחוק איסור הטרדה מאיימת, התשס"ב – 2001.

העתק מהתובענה וצו זה יומצאו למשיבים על ידי פקיד בית המשפט בתוך 24 שעות.

תוקף הצו ל-90 יום.

לנוכח הצו שניתן ובשים לב שהצו איננו פוגע בחירות המשיבים וכל מטרתו הינה למנוע את הטרדת המבקש, אינני מוצאת לנכון לקבוע בשלב זה, מועד לדיון במעצד שני הצדדים, ברם אם המשיבים יראו לנכון לקבוע שמיעת התיק במעמד הצדדים, יגישו תצהיר תשובה בתוך 30 יום ובהתאם לכך אקבע דיון בהמשך.

לתשומת לב המשיבים , כי הצו שניתן הינו הדדי וחל הן על המשיבים והן על המבקש.

למען הסר ספק אי הגשת תגובה אין משמעותה כי המשיבים מודים בטענות ו/או בעובדות, אלא כי המשיבים מסכימים להותרת הצו וזאת מבלי להודות בטענות ובעובדות.

בהעדר הודעה כאמור מטעם המשיבים בתוך 30 יום , המזכירות תסגור התיק ללא כל צורך בהחלטה נוספת.

ת.מ. 30 יום מהיום.

<#3#>

ניתנה והודעה היום י"ד אב תשע"ו, 18/08/2016 במעמד הנוכחים.

שירי היימן , שופטת