הדפסה

בית משפט השלום בקריות בצה"מ 42617-11-20

בפני
כבוד ה שופטת סימי פלג קימלוב

מבקש

אברהם סעודאי

נגד

משיבה
ועדה מקומית לתכנון ובנייה נהריה

החלטה

בקשה לביטול צו הריסה

לפני בקשה לביטול צו הריסה מנהלי ו/או עיכובו, צו שניתן ביום 10.11.20 בגין בניה שהוקמה על מקרקעין הידועים כגוש :18168, חלקה 9 ברחוב המייסדים 40/3 בנהריה (להלן: "הצו").

צו ההריסה התייחס לבניית מבנה בשטח של כ – 16.0 מ"ר, באמצעות הקמת קונסטרוקציה מפרופילים מתכת וכיסוי קירות וגג בפלטות מבודדות. הבניה התבצעה על פי הצו בקומת הקרקע, בצד המערבי של המבנה ללא קבלת היתר כחוק.

בבקשה טען המבקש כי בנה מחסן בגודל של כ – 16 מ"ר על מקרקעין השייכים לו וכי לא ידע כי יש לקבל היתר באשר לבניית מחסן. המבקש מציין כי הוא נכה צה"ל ופנסיונר של משטרת ישראל, אדם שומר חוק. המבקש טוען כי עם קבלת צו ההריסה פנה למהנדס מר אליה קפלן על מנת להגיש בקשה לקבלת היתר ולדברי המהנדס בתוך שישה חודשים ניתן יהיה לקבלת היתר בניה. לפיכך, לאור האמור, עתר המבקש לביטול צו ההריסה או עיכובו.

המשיבה בתגובתה טענה כי אין בבקשה טענה המצדיקה עילה לעיכובו של ביצוע הצו. מוסיפה וטוענת המשיבה שהמבנה נבנה על קו בניין אפס ולפיכך מדובר בסטייה ניכרת. לאור זאת, במצבו הקיים של המבנה ללא הריסתו, בין אם מלאה או חלקית, לא ניתן יהיה לקבל היתר בניה כדין ביחס למבנה מושא הבקשה.

טיעוני הצדדים בדיון

המבקש חזר על האמור בבקשה והדגיש בדבריו במיוחד את פועלו במשך השנים כקצין במשטרת ישראל. המבקש סיפר כי הוא לוקה בפוסט טראומה וסובל מחרדות ולכן בנה מחסן בשטח הגינה על מנת להתבודד וכי לא חרג מתחום גבולות השטח. לשאלת בית המשפט מדוע הוא זקוק למחסן נוסף לזה הקיים, השיב המבקש "יש לי מחסן מטר על מטר שמאוחסנים שם דברי חשמל". ולשאלה מדוע הבקשה שהוגשה על ידי המהנדס מטעמו צוין כי מדובר בבקשה לחנות ולא למחסן, השיב המבקש : "התכוונתי לפינה להסתובב בה לכמה שעות שאירגע, כל הרחוב הזה מלא חנויות, נתחיל ממאפיית אריאל".

לדיון הופיע מר ללוש יעקב אשר הציג עצמו כמי שאחראי על הגשת תכניות לבקשה לקבלת היתר בניה. מר ללוש אמר בעדותו כי הוא מבטיח אישית וערב לכך שבתוך שישה חודשים יינתן היתר בניה. מר ללוש מסר בעדותו כי המחסן נבנה לפני כחודשיים וככל שלא יתקבל היתר בניה, אזי יהרוס המבקש את המבנה.

ב"כ המשיבה טענה כי אין כל סיכוי להכשרת המבנה כפי שהוא כיום וזאת מאחר והמבנה נבנה בסטייה ניכרת מקווי בניין. כמו כן טענה ב"כ המשיבה כי לדירתו של המבקש יש מחסן צמוד וזהו אחד הנימוקים לכך שהוועדה לא תתיר מחסן נוסף. הוסיפה וטענה ב"כ המשיבה כי מהבקשה לתיק מידע עולה כי נרשם על ידי המבקש כי התוספת המבוקשת מהותה "בנית חנות בקומת קרקע הצמודה לדירה קיימת בקומה א במבנה קיים ופונה לרחוב וייצמן".

לעניין זה אמר מר ללוש בשמו של המבקש כי מדובר ברחוב מסחרי לפיכך, מה שניתן לבנות זה לצורך מסחרי וכי מדובר בתב"ע מסחרי. לשאלת בית המשפט כיצד הוא מסביר את הסתירה בבקשה שהוגשה לבית המשפט והאמור בבקשה לקבלת תיק מידע, השיב מר ללוש " אני משיב שאני מבין שהמתכנן הגיש זאת כחנות כי כחנות מאפשרים לו וכמחסן לא".
מר ללוש התחייב כאמור כי בתוך שישה חודשים המחסן יפורק אם לא יתקבל היתר כדין.

דיון והכרעה
לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי במסמכים שהוגשו לעיוני, שוכנעתי כי הצו הוצא כדין, ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק ודין הבקשה להידחות.

סעיף 229 ל חוק התכנון והבניה קובע כי "לא יבטל בית המשפט צו מנהלי אלא אם כן הוכח לו שהעבודה או השימוש בוצעו כדין, או שלא התקיימו הדרישות למתן צו כאמור בסימן זה, או אם שוכנע שנפל בצו פגם חמור שבשלו יש לבטל את הצו". אין מחלוקת שלא קיים היתר בניה למבנה. המבקש אף לא טען לפגמים בהוצאת הצו וכל טענותיו מתמקדות בהיבט ההומני ובקשתו לעיכוב ביצוע צו ההריסה עד להוצאת היתר כדין.

סעיף 221(א) ל חוק התכנון והבניה קובע כי הסמכות להוציא צו הריסה מנהלי מותנית בכך " שבמועד הגשת התצהיר לא הסתיימה העבודה האסורה או שלא חלפו יותר משישה חודשים מיום שהסתיימה". לגבי בית מגורים קיימת דרישה נוספת והיא שבמועד הגשת התצהיר, "בית המגורים לא אוכלס או שלא חלפו יותר מ-30 יום מהיום שאוכלס".

כאמור המבקש לא טוען לפגמים בהוצאת צו ההריסה ולפיכך, לא אדרש לעניין זה ורק אציין כי לאחר שעיינתי במסמכים שהוצגו לעיוני, אני סבורה כי לטעמי הצו הוצא כדין.

דומה כי אין צורך להזכיר כי עסקינן בצו מנהלי אשר תכליתו להילחם בתופעת הבנייה הבלתי חוקית ולאפשר לרשויות להגיב באופן מהיר ויעיל לצורך אכיפת דיני התכנון והבניה וכך עשתה המשיבה.

לפיכך, שוכנעתי שהמבקש לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכיח כי נפל פגם כלשהו בצו ההריסה המצדיק את ביטולו.

המבקש טוען כי יש באפשרותו לקבל היתר כדין למבנה מושא הבקשה ולפיכך מבקש הוא כי בית המשפט יורה על עיכוב ביצוע צו ההריסה בשישה חודשים. המשיבה הגישה לעיוני בקשה שהוגשה מאת המבקש שבה התבקש תיק מידע באשר לבקשה לבניית חנות (מש/2). מבקשה בו למערכת רישוי זמין עולה כי המבקש מבקש לבנות "חנות בקומת קרקע הצמודה לדירה קיימת בקומה א במבנה קיים ופונה לרחוב וייצמן". בבקשה צוין כי מדובר בחנות בגודל של פחות מ- 80 מ"ר.

סתירה זו בין האמור בבקשה (שלא צורפה לבקשת המבקש לביטול צו הריסה), מלמדת על חוסר תום לב בהגשת הבקשה לביטול צו הריסה, שעה שהמבקש טען לליבו של בית המשפט שבשל מצבו הרפואי, מבקש להתבודד במקום שקט וכי המחסן נחוץ לו לצורך כך, כל זאת שעה שבבקשה לקבלת תיק מידע נרשם מפורשות כי מבוקש מידע באשר לבניית חנות לצורך מסחרי. לכך יש להוסיף את העובדה אשר אף היא לא צוינה בבקשה, שלדירתו של המבקש כבר קיים מחסן אחד. די בכל אלה על מנת לדחות את בקשתו של המבקש לביטול צו הריסה.

באשר לעיכוב ביצוע צו ההריסה אפנה לפסיקה בה נקבע כי עיכוב ביצוע צו הריסה יינתן רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, כאשר היתר הבניה נמצא ב"הישג יד" (ראו רע"פ 2341/14 קבועה סלים נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה (28.5.14) ו רע"פ 1651/09 מחמוד יוסף עבאסי נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בירושלים (23.02.09)). משכך, הוגבלה סמכותו של בית המשפט להתערב בשיקול דעתו של מוציא הצו, לטעמים מצומצמים למדי והנטל להוכיח כי אלה מתקיימים, מוטל על הטוען לביטול הצו. לעניין זה יפים דברי כב' השופט א. שוהם ב רע"פ 2958/13 תייסיר סבאח נ' מ"י (8.5.13):

"הצו שבו עסקינן הינו "צו הריסה מינהלי" וכפי ששמו מעיד עליו, אין הוא בגדר אקט עונשי, אלא שמדובר בצו שחלים עליו כללי המשפט המינהלי (רע"פ 1088/86 מחמוד נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי, פ"ד מד(2) 417 (1990); ע"פ 874/78 סואעד נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המרכזי, פ"ד לה (1) 678 (1980))... נזכיר, כי בהתאם לעילות המנויות בסעיף 238א(ח) ל חוק התכנון והבניה, יפעיל בית המשפט ביקורת שיפוטית על צווי הריסה מינהליים, באופן מצומצם למדי. העילה הראשונה, דורשת כי יוכח לבית המשפט כי הבניה נעשתה כדין, והעילה השנייה, עניינה בכך כי ביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת (רע"פ 5285/12 מורחי נ' יו"ר הועדה לתכנון ובניה תל אביב-יפו (21.8.2012))".

המשיבה טענה כי אין כל סיכוי להכשרת המבנה כפי שהוא כיום וזאת מאחר והמבנה נבנה בסטייה ניכרת מקווי בניין. כמו כן טענה המשיבה כי לדירתו של המבקש יש מחסן צמוד וזהו אחד הנימוקים לכך שהוועדה לא תתיר מחסן נוסף. לפיכך, במצב דברים זה הרי שאין כל אופק תכנוני המאפשר את הכשרת המבנה במתכונתו הנוכחית ולא ניתן לומר שניתן יהיה לקבל היתר בניה בעתיד הקרוב.

מהנימוקים שפירטתי לעיל, אני דוחה את הבקשה לביטול צו הריסה מנהלי וכן את הבקשה לעיכוב ביצוע צו ההריסה .

המשיבה תהיה רשאית לבצע את צו ההריסה בתוך 60 יום מהמצאת ההחלטה לצדדים, אלא אם כן המבקש יהרוס את המבנה בעצמו.

המזכירות תמציא החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט שבט תשפ"א, 11 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.