הדפסה

בית משפט השלום בצפת ת"א 34545-05-17

בפני
כבוד ה שופט רונן פיין

תובעת
פלונית

נגד

נתבעים

1.אברהם לוי
2.הכשרה היישוב חברה לביטוח

פסק דין

1. ב"כ הצדדים הסמיכו את בית המשפט ליתן פסק דין על דרך הפשרה כאמור בסעיף 4(ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה - 1975.

בעקבות האמור לעיל סיכמו הצדדים טענותיהם בכתב וצירפו מסמכים שונים .

2. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובמסמכים שהוגשו לבית המשפט, ולאחר ששקלתי את טענות באי כוח הצדדים בסיכומים מטעמם, אני פוסק, על דרך הפשרה כדלקמן:

א. הנתבעת מס' 2 תשלם לתובעת פיצויים בסך של 15,000 ₪.
ב. בנוסף לאמור לעיל תשלם הנתבעת מס' 2 לתובעת שכר טרחת עו"ד בשיעור 11% מהסכום הנקוב בפסקה א' דלעיל, בתוספת מס ערך מוסף כחוק, וכן החזר אגרת בית משפט ששולמה.
ג. הסכומים האמורים ישולמו לידי ב"כ התובעת בת וך 30 יום מהיום שאם לא כן, יתווספו אליהם הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.
ד. לאור הדרך בה הסתיימה שמיעת התביעה, אני פוטר מתשלום יתרת האגרה בתיק.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי, כדין.

המזכירות תמציא פסק הדין לב"כ הצדדים, בדואר רשום.

ניתן היום, י"ט תמוז תשע"ט, 22 יולי 2019, בהעדר הצדדים.