הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה 30

בפני
כב' השופטת הבכירה ניצה מימון שעשוע

תובעת:

אמתל (אילת - מבני תעשיה להשכרה) בע"מ

נגד

נתבעות:

1.שא שם ברכה השקעות בע"מ
2.סונול ישראל בע"מ

החלטה

בפני בקשת הנתבעות לגילוי מסמכים כללי וגילוי מסמכים ספציפיים.

לאחר בחינת טענות הצדדים, מצאתי לנכון להורות כדלקמן:

ראשית, אני מקבלת את טענת התובעת שהיא אינה מ שמשת כחברת ניהול לכספיהן של הנתבעות ואינה משמשת כ מנהלת בית משותף, כפי שטענו הנתבעות, ולכן אני דוחה את הטענות שלפיהן חלים על הנתבעת כל הדינים הקשורים בניהול כספי הז ולת או בניהול בית משותף, כגון חובת גילוי ואמון מוגברת או החובה לפרט את כל הכנסותיה והוצאותיה כפי שמוטל על ועד בית משותף . בהתאם, כל ל המסמכים הכוללניים כפי שיפורט בהמשך, המבוקשים ע"י הנתבע ות, המתבססים על טענות אלו, אינם רלוונט יים.

לעניין המסמכים המבוקשים על ידי הנתבעות, על מנת להוכיח כי לתובעת אין מעמד חוקי (סעיפים 17 א' עד ו') - התובעת למעשה השיבה כי אין בידיה אישור ים של שר הפנים , שנתבקשו על ידי הנתבעות בהתבסס על תקנה 138 ל תקנון התובעת, מהסיבה כי התקנה הנ"ל אינה חלה בענייננו ושהתובעת אינה זקוקה לאישורים הנ"ל על מנת לשמש כחברת ניהול , מאחר ש היא אינה מעניקה שירותים שהם שירותים שהינם בסמכות העירייה. עוד טוענת התובעת כי המקור החוקי לגביית כספי הניהול נובע מהסכמי הניהול עליהן הנתבעות חתומות וכן, מהוראות סעיף 10 לתוכנית המתאר "אזור תעשיה - נמל חופשי אילת", אשר מכוחה הוקם פארק אמת"ל, מסמכים אותם צירפה, לרבות תנאי תכנית המתאר, תשריט התוכנית ותשריט הפארק (כמבוקש בסעיף 17 ג').

משכך אני קובעת כי התובעת צירפה את המסמכים הרלוונטיים להוכחת טענותיה בהמשך ההתדיינות בדבר חוקיות מעמדה כחברת ניהול , כאשר ביכולתן של הנתבעות לנסות לסתור אותן, עובדתית או משפטית, ו שאין רלוונטיות לשאר המסמכים המבוקשים ע"י הנתבעת, כגון מסמכים המוכיחים למי הסמכות להורות על מינוי של חברת ניהול באזור אילת , מסמכים המוכיחים שהתובעת מונתה כדין לשמש כחברת ניהול, או מסמכים המוכ יחים שהתובעת זכאית לגבות דמי ניהול וכו', ואין בהם כדי לסייע לנתבעות להוכיח את אי חוקיות מעמדה של התובעת כחברת ניהול או אי זכאותה לגבות דמי ניהול , שכן תביעתה אינה מתבססת על הטענות בקשר למסמכים אלו.

לעניין המסמכים המבוקשים בסעיף 17 ז'-מ"א - לא מצאתי רלוונטיות במסמכים הרבים המבוקשים ע"י הנתבעות לתביעה דנן , כאשר הדרישות בעניינם גורפות וכוללניות מדי ואף קנטרניות , כגון מסמכים אודות תשלומים ששולמו לחברי דירקטוריון, פרוטוקולים של וועדות הביקורת, כל החוזים שקשורים לעסקאות אחרות שנעשו בין התובעת לחברות אחרות בפארק אמת"ל כולל הב הרה לגבי קשרי משפחה/חברות עם מנהלי התובעת או בעלי מניותיה, פרוטוקולים פנימיים של הת ובעת, רשימת כל מקבלי השכר בתובעת, עלויות שכר העובדים אצל התובעת כול ל בונוסים שנתקבלו, דו"חות למס הכנה ועוד מסמכים רבים, ואני סבורה כי בקשות גילויים אינן סבירות ו אף יש בהן כדי להקשות ולהכביד על ניהול ההליך. משכך אני קובעת כי התובעת אינה נדרשת לגלותם.

אני נעתרת לבקשות שבסעיף 17 יד ', ט"ו ו- ט"ז – המסמכים המפרטים את אופן חישוב דמי הניהול המבוקשים מהנתבעו ת, פירוט האם חובת תשלום דמי הניהול חלה על מחזיקי הנכסים או בעליהם החוקיים, ופירוט של השירותים שניתנו לנתבעות בפועל בשנים 2011-2019 , בהיותם רלוונטיים לבירור המחלוקת. התובעת תעבירם לנתבעות בתוך 20 יום.

באשר לדו"חות הכספיים של התובעת ( כמבוקש בסעיף 17 י"ז ו-כ"ט), לצורך בירור הטענות בדבר העלויות של ניהול והחזקת פארק אמת"ל , התובעת צירפה את הדוחות הכספיים לשנים 2015-2018 כמבוקש.

מאחר שמצאתי כי רוב גדול מבקשות הנתבעות אינן סבירות והביאו לבזבוז ז מן שיפוטי יקר הרבה מעבר לנדרש וכך גם זמן מיותר מבא כוח התובעת , (והנתבעות אף גילו בכתב ההגנה כי בדעתן להגיש תביעה ייצוגית נגד התובעת וניתן לשער כי זה המניע להגשת הב קשה בתיק דנן), מצאתי לפסוק הוצאות לטובת התובעת בגין בקשה זו בסך 2,000 ₪, אשר יופקדו בקופת בית המשפט בתוך 10 ימים.

ניתנה היום, ב' טבת תש"פ, 30 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.