הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה תא"מ 18045-04-19

בפני
כבוד ה שופט אריאל ברגנר

תובע

בית מחסה ליתומים הגדול "דיסקין" בירושלים מס/ 590001319

נגד

נתבע
מרדכי חולודנקו

החלטה

אשר לבקשת הנתבע לצירוף כראיה את המסמכים שבתיק ת"א 53944-05-18 – כפי שהוריתי בהחלטתי מישיבת יום 29.12.19 מאחר והתביעה בהליך דשם נמחקה בהיעדר התייצבות התובע לדיון אין מדובר במעשה בית-דין ועל כן אין מקום להתיר הגשת המסמכים מהתיק כחלק מחומר הראיות כמעשה בי דין המקים השתק . יתרה מזו הובהר בהחלטת כב' השופטת קמיר-וייס מיום 28.5.19 כי הדרך להגיש תביעה חדשה אינה חסומה והתובעת רשאית לעשות כן, וכך עשתה.
ככל שיש בידי הנתבע טעם נוסף המצדיק את צירוף המסמכים המצויים בתיק ת"א 53944-05-18, יש לפרט ולנמק הבקשה כדבעי וזאת בתוך 7 ימים.

לעניין בקשת הנתבע להורות על הפקדת ערובה בסך 10,000 ₪ להבטחת הוצאותיו מקום בו תידחה התביעה, וכמצוות תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי. לצורך תקנה זו התוותה הפסיקה מספר שיקולים מנחים, ו בין היתר נקבע כי יבחנו סיכויי ההליך ומורכבותו, מידת תום הלב בנקיטתו, שיהוי בהגשת התביעה, מקום מגוריו ומצבו הכלכלי של התובע . ועוד נפסק כי אמצעי זה יופעל בנסיבות חריגות כאשר בית המשפט התרשם שהתביעה היא "תביעת סרק" וסיכוייה קלושים . לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בהקשר זה אני סבור כי דין הבקשה להידחות. על פניו ומבלי לקבוע מסמרות, לא ניתן לקבוע בשלב זה כי מדובר ב"הליך סרק" באופן המצדיק את חיוב התובע בערובה , ודומה כי בין הצדדים עומדת מחלוקת עובדתית שיש לבררה בראיות ולאחר שמיעת העדויות. מה גם שלא הוצגה בפני כל ראיה בדבר קשיים כלכליים של התובע.

ככל שנוגע לבקשת הנתבע לחייב התובע בתשלום ההוצאות שנפסקו לטובת הנתבע בגין אי התייצבותו לדיון שהתקיים בהליך הקודם (ת"א 53944-05-18) ובסך 3,000 ₪ ומע"מ, כתנאי להמשך ההליכים בתביעה זו. הנתבע לא צירף לבקשתו כל אסמכתא ממנה ניתן ללמוד כי הגשת התביעה החדשה הותנה בתשלום הסכום שנפסק בגין הוצאותיו, ועל כן בנסיבות אלו משאין בפני החלטה כאמור מקומה של הבקשה אינו בהליך זה. משכך אפוא הבקשה נדחית. הנתבע רשאי לנקוט בהליכים מתאימים לפני רשם ההוצאה לפועל.

לאור מכלול הנסיבות ובהתחשב בתוצאה אליה הגעתי איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, י"א שבט תש"פ, 06 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.