הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה תא"מ 16791-11-16

בפני
כבוד ה שופטת מרים קראוס

תובעת

דרך הצפון תפעול ואחזקה בע"מ

נגד

נתבעים

  1. נבאל אגבאריה
  2. מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ ח.צ. 52004254
  3. איהאב אגבאריה

החלטה

בהמשך לדיון שהתקיים ביום 8.7.20 בבקשה מספר 20 בתיק, ניתנת החלטתי כדלקמן:
ביום 14.4.19 הוגשה במסגרת התיק דנן הודעה על הסדר פשרה לסילוק סופי ומוחלט של טענות הצדדים בתיק דנן.

לאחר זאת ביקשה הנתבעת 2 לבטל את הסכם הפשרה, בעוד ב"כ התובעת התנגד לכך, ביום 19.1.20 התקיים דיון בהקשר, וסמוך לאחריו ביום 22.1.20 הוגשה "הודעה מטעם הנתבעים" במסגרתה נכתב: "הנתבעים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד, כי הגיעו לכדי הסכמה לפיה הבקשה לביטול פסק הדין בתובענה דנן, תימחק ללא צו להוצאות". – ועל כך ניתנה החלטתי כמוסכם.

כחמישה חודשים לאחר מכן, ביום 17.6.20 הגיש ב"כ התובעת "בקשה למתן החלטה ולחיוב הנתבעת 2 בהוצאות לדוגמא", - היא הבקשה נשוא החלטתי דנן – במסגרתה ביהמ"ש התבקש לפעול על פי החלטתו מיום 19.1.20 "ולפיה באם לא יוגש תצהיר של חב' מנורה תינתן החלטה ולפיה הבקשה לביטול פס"ד תדחה וביהמ"ש יפסוק על חיוב הנתבעת 2 בהוצאות התובע".

הנתבעת 2 התנגדה מכל וכל לבקשה, כפי שפירטה בתגובתה מיום 23.6.20.

לאחר עיון בתיק ולאחר שנשמעו טענות ב"כ הצדדים בהקשר, מצאתי כי דין הבקשה להידחות, וזאת מן הנימוקים שלהלן:

החלטת מותב זה מיום 19.1.20 ניתנה ביחס לבקשת הנתבעת 2 לביטול הסכם הפשרה. שעה שהנתבעת 2 חזרה בה מבקשה זו, הרי שלא נותרה רלוונטיות להחלטתי מיום 19.1.20, לפיה, בין היתר, "באם לא יוגש תצהיר מנורה בתוך 20 יום, הבקשה לביטול הסכם הפשרה יידחה ואז אדון בשאלת ההוצאות".

מטענות ב"כ התובעת עולה כי הסכים בדיעבד לבקשה כנ"ל שהנתבעת 2 הגישה ללא הסכמתו. וכפי שהצהיר לפרוטוקול: "הוגשה בקשה שלא בהסכמתי, רטרואקטיבית אמרתי ל בסדר".

עובדת כך שב"כ התובעת הגיש את הבקשה דנן רק כחמישה חודשים לאחר הודעת הנתבעים – מדברת בעד עצמה.

ב"כ התובעת טען במסגרת הבקשה נשוא החלטה זו כי לא נתן הסכמתו לבקשה לביטול פסק דין מיום 13.11.19 כמו-גם לבקשה לפיה הבקשה לביטול פס"ד תימחק. – בהמשך לאמור מעלה, הרי שלא נותרה רלוונטיות בנימוקים אלו.

כן טען ב"כ התובעת במסגרת הבקשה דנן כי הנתבעת 2 טרם שילמה את הסכום שנקבע בפסה"ד וכאשר נפתח נגדה תיק הוצל"פ הגישה התנגדות בטענת "פרעתי". - וברי וברי שאין בנימוק זה רלוונטיות לבקשה נשוא הדיון ואין נימוק זה מעניינו של ביהמ"ש .
עם כל הכבוד, ב"כ התובעת פעל כפי שפעל משיקוליו ועל פי שיקול דעתו, וככל טעה בכך שהמתין פרק זמן לא סביר – הרי שטעותו כטעות בכדאיות העסקה. וככל וסבור כי נתבעת 2 בחזקת "חייבת" – יפעל על פי הבנתו המקצועית.
משלא נמצא נימוק המצדיק כי ביהמ"ש ייעתר לבקשת ב"כ התובעת "ליתן החלטה ולפיה הבקשה לביטול פס"ד נדחית ולפסוק הוצאות לדוגמא בגין כל מחדלי הנתבעת 2 והגשת בקשת כזב לתיק" – הרי שלא נותר לביהמ"ש אלא להורות על דחיית הבקשה.

בנסיבות העניין, ומשנמצא כי התנהלות הנתבעת 2 לוקה בחסר, בלשון המעטה, איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, א' אב תש"פ, 22 יולי 2020, בהעדר הצדדים.