הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"ת 37318-04-18

בפני
כבוד ה שופטת מרים קראוס

תובעת

עיריית רמת גן

נגד

נתבעת
יעקב תורגמן

החלטה

לפני התנגדות לביצוע תביעה של רשות מקומית לתשלום סכום כסף קצוב על סך 8,587.5 ₪ בגין חוב ארנונה, כמו-גם בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות.
לטענת המתנגד, החוב נתבע שלא בצדק. המתנגד אינו גר בדירה נשוא החוב, אל א זו עברה אליו בירושה, והיא אינה ראויה למגורים.
ולענייננו:
לפי הוראת סעיף א1.(ד)(2) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, תידון התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב כדרך שדנים בבקשת רשות להתגונן – או אז על בית המשט לבחון האם למבקש רשות להגן עומדת הגנה, ולו בדוחק.
אכן, בענייננו, המתנגד פנה ביום 9.16 לעירייה על מנת לקבל פטור מארנונה מחמת כך שהנכס לא ראוי לשימוש. – ופניותיו נדחתה בתאריך 30.10.16, על בסיס הנימוק לפיו על פי ביקורת שנערכה בנכס ב6.10.16 התברר כי אינו עונה לאף קריטריון למתן פטור נכס לא ראוי לשימוש.
כן נדחתה פנייתו הנוספת מיום 1.17 בתאריך 6.2.17.
רוצה לומר, מיום 6.2.17 המתנגד, למעשה, ער לכך שלא ניתן לו הפטור המיוחל.
המתנגד לא הגיש ערר על החלטת מנהלת הארנונה.
הבקשה לביצוע התשלום הוגשה ב-24.10.17.
החוב דנן הנתבע רלוונטי לתקופה: 1/10/16-31/10/17.
ההתנגדות הוגשה באיחור, ב-11.4.18, מחמת כך שלטענת המתנגד קיבל אינפורמציה שגויה מפקידה חדשה.
בענייננו מדובר במתנגד נכה, הזכאי לקצבת נכות, המוכר ומטופל ברווחה, אב לשני בנים בוגרים נכים, וזכאי להנחת ארנונה בנכס בו הוא מתגורר עם משפחתו המונה 9 נפשות. (ר' מסמכים אשר צורפו לתיק).
נוכח כך ברי כי למתנגד אינטרס אישי להפוך את נכס הירושה לנכס שמיש אשר יספק לו הכנסה נוספת, לצורך כלכלת משפחתו, ונוכח כך סביר יותר להניח כי לא היה שוקט על שמריו בהקשר לקבלת הפטור המיוחל.
לאור זאת, נמצא מקום , ולו בדוחק, לברר את טענת המבקש לפיה בתקופה הרלוונטית הבית לא היה ראוי למגורים, כמו-גם את טענתו לפיה קיבל אינפורמציה מוטעית. משכך הרי הוא המתנגד כמי שנמצאה לו הגנה, ולו בדוחק.
נוכח המפורט מעלה וכן לפנים משורת הדין, וכן לאור הצהרת ב"כ המשיבה מיום 1.11.18 לפיה "יש בעיה להגיע לפשרות. ועדת הפשרות לא מתכנסת עד למועצה החדשה", אשר, אולי, אינה רלוונטית נכון למועד כתיבת שורות אלה, ניתנת הארכה להגשת ההתנגדות וכן ניתנת רשות להתגונן.
התיק נקבע להוכחות ליום 6.6.19 בשעה 09:30.
ויודע.

ניתנה היום, י"ג כסלו תשע"ט, 21 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.