הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"פ 28701-03-16

מספר פל"א 429399/13

לפני כבוד ה שופטת אליאנא דניאלי

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
.1 שמואל אריה שפירא ת.ז. XXXXXX891
.2 בן ציון אפרסמון ת.ז. XXXXXX819
.3 ערן שוורץ ת.ז. XXXXXX708
.4 שמואל יוסף פיין ת.ז. XXXXXX569
.5 חנוך אלברט ת.ז. XXXXXX387
.6 נריה אופן ת.ז. XXXXXX074
.7 אריה יהודה פרל ת.ז. XXXXXX707
.8 משה הס ת.ז. XXXXXX972

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד סיגל אלפר ועו"ד רעיה באמנולקר
הנאשם 1 וב"כ עו"ד זאב לקט
הנאשם 2 וב"כ עו"ד אורן שפקמן בשם עו"ד אלי בניה
הנאשם 3 וב"כ עו"ד ליטל פלדמן ממשרד עו"ד עדי קידר
הנאשם 4 וב"כ עו"ד שרון דניאלי
הנאשם 5 וב"כ עו"ד אורן שפקמן
הנאשם 6 וב"כ עו"ד צופיה אונגר
הנאשם 7 וב"כ עו"ד עמית פרנטי
הנאשם 8 וב"כ ד"ר עו"ד יריב וינצר

פרוטוקול

ב"כ הנאשם 6:
טענו טענות מקדמיות. טענו לאכיפה בררנית ולהגנה מן הצדק וכן לביטול כתב האישום. לגופו של כתב האישום, אומר כי למעשה הסעיף היחיד שמיוחס לנאשם הוא סעיף 6 של יצירת טבעת אנושית עם אחרים. בשלב זה אנו מכחישים את האמור בכתב האישום. אבקש לומר כי נערכתי לטיעון בעל פה בהמשך לטיעון בכתב שהגשתי לבית המשפט בה משך לטענות של אכיפה בררנית וטענות של הגנה מן הצדק ודוקטרינה, אפרט במהלך הבאת הראיות.

מתנהל דיון מחוץ לפרוטוקול

ב"כ הנאשם 7:
אני לא מזהה את מרשי בסרט, הוא מחזיק בתעודת עיתונאי, הוא צילם את האירוע, הוא נכח שם כעיתונאי ובכל מקרה לא ביצע הפרעה ולא עבירה וזו תשובתנו לאישום ולכן נבקש לקבוע את התיק להוכחות.

ב"כ הנאשם 5:
אני מבקש לציין כי הנאשם 5 הוא אחיו של בועז אלברט.

ב"כ המאשימה:
לאחר ששמעתי טענות חברי ולאחר שהוצגו לי מסמכים, אבקש לחזור בי מכתב האישום כנגד הנאשם 8, בהסכמת חברי בהתאם לסעיף 94 ב'.

ב"כ הנאשם 8:
אני מסכים לחזרה מכתב האישום בהתאם לסעיף 94 ב' לחוק הדין הפלילי ללא צו להוצאות.
<#2#>
החלטה
בעניין נאשם 8 בלבד

בהסכמת הצדדים, מבוטל כתב האישום בעניינו של נאשם 8 ללא צו להוצאות.
<#3#>

ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ז, 10/09/2017 במעמד הנוכחים.

אליאנא דניאלי , שופטת

ב"כ המאשימה:
הגענו להסדרים עם נאשמים מס' 1, 3, 5 ו-6.
מגישה כתב אישום מתוקן.
נאשם 1 יודה בכתב אישום מתוקן, נעתור במשותף להשתת 100 שעות של"צ ללא הרשעה.
באשר לנאשם 3, יודה בכתב אישום מתוקן, יש לנו הסכמה להתחייבות ללא הרשעה.
באשר לנאשם 5, יודה בכתב אישום מתוקן, לא יורשע ונעתור במשותף להשתת 100 שעות של"צ והתחייבות.
באשר לנאשם 6, יודה בכתב אישום מתוקן, יורשע ונעתור במשותף למאסר על תנאי.

ב"כ הנאשמים 1, 3, 5 ו-6:
זהו ההסדר. הנאשמים מודעים לו ומודעים לענישה המוסכמת.

הנאשמים 1, 3, 5 ו-6:
אנו מודעים לתיקונים בכתב האישום המתוקן, אנו מודים בכתב האישום המתוקן ומודעים להסדר שנעשה עם כל אחד מאתנו ולכך שבית המשפט אינו כפוף להסדר.
<#4#>
הכרעת דין
בעניין נאשמים 1, 3, 5 ו-6

על יסוד הודאת הנאשמים שבפניי, אני קובעת כי נאשמים 1, ו-5 ביצעו את העבירה המיוחסת להם בכתב האישום המתוקן, השתתפות בהתפרעות בניגוד לסעיף 152 בחוק העונשין תשל"ז – 1977 ומרשיעה את נאשם 6 בביצוע עבירה זו . כן נקבע כי נאשם 3 ביצע את העבירה של התקהלות אסורה בהתאם לסעיף 151 בחוק.
<#6#>

ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ז, 10/09/2017 במעמד הנוכחים.

אליאנא דניאלי , שופטת

טיעונים לעונש
בעניין נאשמים 3 ו-6

ב"כ המאשימה:
הנאשם 3 נעדר עבר פלילי, מגישה גיליון הרשעות של נאשם 6. לאור התיקון המשמעותי בכתב האישום במיוחד בעניינו של נאשם מס' 3, ההתחשבות בנסיבותיו האישיות וכן העובדה שחלף זמן רב מאז ביצוע העבירות, כמו גם ההודאה של הנאשמים וחיסכון של זמן שיפוטי יקר, אבקש לכבד את ההסדר ולהשית על הנאשם 3 התחייבות ללא הרשעה, ואילו בעניינו של נאשם 6, אבקש להשית מאסר על תנאי.

ב"כ הנאשם 3 טוענת לעונש:
הצגנו מסמכים רלבנטיים למאשימה. מדובר בנאשם נעדר עבר, סטודנט למשפטים, אדם נורמטיבי, בעל משפחה, הגענו להסדר נוכח קשיים ראייתיים. בית המשפט יכול להתרשם גם משינוי הוראת החיקוק המלמדת על מעורבות נקודתית ביותר של הנאשם באירוע, ממנה ניתן ללמוד שהוא הגיע למקום, עזב אחרי זמן קצר ולשם כך מדובר אך בהתקהלות. נבקש מבית המשפט לכבד את ההסדר.

הנאשם 3, בדברו לעונש:
אבקש כי בית המשפט יכבד את ההסדר.

ב"כ הנאשם 6:
היה דיון מתמשך, הגעתי לחברתי לפגישה במשרד, ניסינו להגיע להסכמות מסודרות אלא שמכיוון שמדובר ב-8 נאשמים נוספים שלכל אחד יש חלק אחר, עבר אחר ונסיבות אחרות, לא יכולנו להגיע להסכמה מראש. היום התנהל דיון ארוך, כל פעם העמדות של הנאשמים השתנו. אני מרגישה כי בשביל להיות שלמה עם ההחלטה , הובהר לי כי נאשם אחר שמיוחס לו אותו דבר בכתב האישום, מורשע בהתקהלות. אבקש מבית המשפט הזדמנות אחרונה. מכיוון שאני נמצאת ביחד עם 8 נאשמים ו-8 סניגורים אחרים בתיק, אני מרגישה שאני רוצה לעבור עם הנאשם שוב ולוודא שהוא מבין את מה שהוא עושה במיוחד כאשר אדם אחר מודה בעבירה אחרת קלה יותר ומאחר ויש למרשי הרשעה קודמת שתביא לכך שככל שהוא יורשע יהיה תלוי כנגדו מאסר על תנאי, אבקש לקבל הזדמנות נוספת.
אני מבקשת לחזור מההסדר, לבטל את ההרשעה ולקבוע את התיק להוכחות. עשיתי ככל שיבכולתי לבוא לכאן עם עמדה מסודרת מראש, אך מאחר ומדובר בכמות כזו של נאשמים, עליי להבהיר לנאשם היטב מה צפוי לו.

ב"כ המאשימה:
אני אסכים כי חברתי תחזור בה מהודאה והתיק ייקבע להוכחות. אנו מצהירים כי עמדתנו לעונש תהיה שונה.

ב"כ הנאשם 6:
לאחר ששוחחתי עם הנאשם ואני מבינה שלא אוכל לקבל את ההסדר בעתיד, אנו נודה בכתב האישום ונטען לעונש.

הנאשם 6:
לאחר שבית המשפט מקריא לי שוב את כתב האישום המתוקן ומבהיר לי מה ההסדר לעונש, אני שב ומודה במעשה המיוחס לי.

ב"כ הנאשם 6 טוענת לעונש:
מדובר בעבירה שנעשתה לפני זמן רב בשנת 2013, כתב האישום גם הוגש באיחור לאחר 2.5 שנים. התיק מתנהל זמן רב. מדובר בנאשם שלחובתו הרשעה קודמת בגין פרסום הסתה לגזענות. מדובר בנאשם שהוא אב לילדים, אדם מבוגר אשר בעברו הרשעה אחת. מדובר באירוע מתמשך, מפנה לטענות שלי בתחילת הפרוטוקול, אנו סברנו שכתב האישום הזה לא היה צריך להיות מוגש מטעמים של הגנה מן הצדק, דוקטרינת הביקורת המנהלית בפלילים, ואולם לאחר המשא ומתן שהתנהל היום בדיון והצעת חברתי, אנו מבקשים לסיים את התיק, להודות בעבירה קלה ממה שמופיע בכתב האישום המקורי. לאור כל האמור, אבקש להטיל על הנאשם מאסר על תנאי לתקופה קצרה וגם שמשכו יהיה לתקופה המינימלית. אבקש להחזיר את ההפקדה שהופקדה בתיק המ"י בירושלים שמספרו .

הנאשם 6, בדברו לעונש:
יש לי 10 ילדים, אחד עם נכות של 100%. זה קרה אחרי וזה הכל.
<#7#>
גזר דין
בעניינם של נאשמים 3 ו-6

הנאשמים הודו בכתב אישום מתוקן אשר הוגש כנגד 5 נאשמים נוספים. נאשם 3 הודה בעבירה של התקהלות אסורה, ולא הורשע בדין ואילו נאשם 6, הורשע בעבירה של השתתפות בהתפרעות והורשע בדין.

מכתב האישום המתוקן עולה כי מדובר היה בכח משטרתי שהגיע לאכיפת צו הגבלה ובמקום נתקל במחסום אשר מטרתו הייתה לעכב את כניסת השוטרים, ביידוי אבנים ובהשלכת חפצים שונים לעבר השוטרים.
בתוך הבית נמצאו הנאשמים אשר באופן מהותי הפריעו לשוטרים בעת מילוי תפקידם, כאשר בעניין נאשם 3 מיוחס לו בכתב האישום צילום האירוע וקריאות מחאה בלבד.
במכלול הנסיבות מדובר במעשה אשר נעשה בשנת 2013 ובנאשמים אשר לקחו אחריות על חלקם במעשה וחסכו בכך זמן שיפוטי רב.

לנאשם 3, אין רישומים קודמים ואילו נאשם 6 הורשע בעבר בפרסום הסתה לגזענות.
בהתחשב במכלול הנסיבות, אני מוצאת את ההסדר שבין הצדדים ראוי ולפיכך נאשם 3 מחוייב בחתימה על התחייבות בגובה 2,000 ₪ אשר תוקפה שנה מהיום, להימנע מביצוע עבירה של התקהלות אסורה או הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו.
הנאשם יחתום היום על ההתחייבות אחרת ייאסר למשך 5 ימים.

על נאשם 6, מוטל מאסר על תנאי בן 3 חודשים למשך שנה מהיום להימנע מביצוע עבירות של השתתפות בהתפרעות או הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו.

נאשם 6 יוכל לקבל בחזרה את הפיקדון אותו הפקיד במסגרת מ"י 1670-10-13.

זכות ערעור כדין.
<#8#>

ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ז, 10/09/2017 במעמד הנוכחים.

אליאנא דניאלי , שופטת

ב"כ הנאשמים 2, 4, ו-7:
נבקש לקבוע את התיק להוכחות וכן נבקש לקבוע מועד לגישור בו יצפה בית המשפט בדיסק ובראיות.

<#9#>
החלטה

בעניינם של נאשמים 1 ו-5 מתבקש שירות המבחן להכין תסקיר אשר במידת האפשר יתייחס אך להכנת תכנית של"צ בהיקף של 100 שעות כהסכמת הצדדים.

ניתן ליצור קשר עם הנאשם 1 בטלפון שמספרו :052-XXXX132 , או באמצעות ב"כ בפקס: 03-XXXX313.
ניתן ליצור קשר עם הנאשם 5 בטלפון שמספרו : 054-XXXX503, או באמצעות ב"כ בפקס: 09-XXXX897.

נדחה לקבלת התסקירים וטיעונים לעונש ליום 25.12.17 בשעה 11.30.

באשר לנאשמים 2, 4, ו-7 נקבע להבאת הראיות ליום 29.11.17 בין השעות 08:30-16:00 בפני כב' השופט נוריאלי.

כן נקבע לגישור בפניי בעניינם של אותם נאשמים ליום 31.10.17 בשעה 14:00.

הנאשמים מוזהרים כי ככל שלא יתייצבו לדיון יהיה ניתן לקיימו בהיעדרם ובכלל זה לשמוע את הראיות.
<#10#>

ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ז, 10/09/2017 במעמד הנוכחים.

אליאנא דניאלי , שופטת

הוקלד על ידי יפית הדר