הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"ט 68546-07-18

בפני
כבוד ה שופטת מרים קראוס

תובעת/משיבה

סופר אבי בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד שגיא וקסלמן

נגד

נתבעת/מבקשת

אורלי דוידי
ע"י ב"כ עוה"ד דוד בסידן

פסק דין

הקדמה
בפני בקשה לביצוע שני שטרי חוב - שיקים על סך של 10,000 ₪ כ"א, שהוגשה ע"י המבקשת ביום 25.3.18 בתיק הוצל"פ.
המשיבה הגישה ביום 4.7.18 התנגדות לביצוע שטר, בקשה להארכת מועד ובקשה להעברת הדיון לביה"ד לעבודה.
ביום 9.7.18 ניתנה החלטת כבוד הרשמת להעביר " העניין" לבימ"ש השלום בפ"ת.
עם מתן ההחלטה, הועבר התיק לשמיעה בפניי.
ביום 7.5.19 הוגשו סיכומים אחרונים.

טענות הצדדים הרלוונטיות, בקצירת האומר
טענות המבקשת
במהלך שנת 2017 בעלה של המשיבה קיבל הלוואה מהמבקשת בסך של 30,000 ₪, כאשר סוכם שההלוואה תוחזר בתשלומים של 1,000 ₪ לחודש, באמצעות ניכוי מהשכר, החל מ-3/18 – החודש בו היה צפוי לקבל קידום בעבודה ושכרו היה אמור לגדול בהתאם.
כבטוחה להחזר ההלוואה, בעלה של המבקשת מסר לתובעת שיק ביטחון בסך של 30,000 ₪, אשר הוחלף, בהמשך, לבקשת המשיבה, בשלושה שיקים בסך של 10,000 ₪ כ"א.
ב-1/18, כאשר בעלה של המבקשת נמצא בתקופת מחלה, המשיבה הציגה לפירעון את השיק בסף של 10,000 ₪, שמועד פירעונו היה ליום 10.1.18.
לאור כך שהמשיבה נהגה בניגוד לסיכום הדברים עמה ואף נותרה חייבת לבעלה של המבקשת סכומי כסף העולים בעשרות מונים מיתרת חוב ההלוואה, המבקשת ביטלה את שני השיקים הנוספים.
כמו-כן, המבקשת אינה אוחזת כשורה בשיקים, שכן היא קיבלה אותם כששם הנפרע פתוח ומילאה את שם הנפרע באמצעות חותמת.
משכך מבקשת, בתצהיר עדותה הראשית, כי בית המשפט יתן למבקשת רשות להגן. בסיכומיה מבקשת כי בית המשפט יקבל את הבקשה להארכת מועד, כמו-גם את ההתנגדות ויעביר את בירור המחלוקת לבית הדין האזורי לעבודה, אשר לו הסמכות העניינית לדון בנטען כנגד השיקים.

טענות המשיבה
בקשת ההתנגדות הוגשה באיחור וללא נימוק המצדיק את הארכת המועד להגשת התנגדות לביצוע השטרות. השיקים נמסרו לפירעון וטענת הקיזוז אינה אפשרית בנסיבות המקרה. משכך מבקשת כי בית המשפט ידחה את בקשת המבקשת, על כל חלקיה.

דיון והכרעה
טענת המבקשת לפיה לא הגישה התנגדות במועד היות וסברה כי תיק ההוצל"פ נסגר, לא מחזיקה מים, שעה שנמסרה לידיה אזהרה כדין ( ר' עמ' 9, שו' 20 ואילך לפרו' 3.3.19).
לפנים משורת הדין, אדון בתביעה לגופה, כאילו ניתנה לה רשות להתגונן.
באשר לטענת המבקשת לפיה מדובר בשיקים שניתנו לביטחון, ולא לפירעון, ייאמר דלקמן:
מדובר בטענה קלושה, שהרי, בענייננו, לא נכתב על גבי השיקים " שיק ביטחון" או " לביטחון בלבד".
כמו-כן, המבקשת העידה בחקירתה: "מבחינתי השיקים חוזרים אלי. היה הסכם עם אבי סופר ממרץ 2018 שירד מהמשכורת של בעלי כל חודש..." ( שם, עמ' 11, שו' 25-26). אם כוונת הצדדים הייתה כי השיקים נשוא התביעה יהיו בגדר שיק ביטחון, לא ברור מדוע שיק אחד על סך 30,000 ₪ הוחלף לשלושה שיקים, על סך 10,000 ₪ כל אחד.
כמו-כן, נוכח טענות המבקשת ובעלה לפיהן הבעל סבל בשנת 2017 ממעסיקו-מנהל המשיבה, עד כך שהתלבט אם לחזור לעבוד אצל מעסיקו, אם לאו ( כפי שנטען בהרחבה בפרק העובדות לתע"ר המבקשת), ברי וברי כי המשך עבודתו של הבעל בעסק ממרץ 2018 היה בגדר ספק ולא בגדר וודאי – והדבר מחזק טענת המשיבה לפיה השיקים שניתנו ניתנו לפירעון, במידת הצורך.
נמצא כי אין בסיס לטענת הנתבעת לפיה מדובר בשיקים שניתנו לביטחון.
באשר לטענת המבקשת בדבר היעדר אחיזה כשורה של התובעת, ייאמר דלקמן:
מעובדת כך שבשורה "שלמו ל____" מופיעה חותמת התובעת, ניתן ללמוד שלכאורה התובעת אינה אוחזת כשורה מכיוון שהשיק נמסר לה כאשר אינו מלא ולכן אינו עומד בתנאי סעיף 28 וסעיף 3( א)לפקודת השטרות [ נוסח חדש] (להלן: " הפקודה"), [ראו ע"א 2010/05 שחף טקס בע"מ נ' אביגדור פלדמן עו"ד] , יחד עם זאת, התובעת רשאית למלא השטר לפי סעיף 19 לפקודה.
בנסיבות אלה, שוכנעתי כי מפי המבקשת ובעלה נמצאה למשיבה רשות להשלים את החסר ( ר' עמ' 13, שו' 12-13 ואילך לפרו' 3.3.19). ומכאן, הרי היא המשיבה - אוחזת כשורה.
באשר לטענת המבקשת לפיה התובעת נותרה חייבת לבעלה סכומי כסף העולים בעשרות מונים על יתרת חוב ההלוואה, ייאמר כדלקמן:
ככל והמשיבה חייבת לבעלה של המבקשת כספים במסגרת יחסי העבודה שהיו ביניהם – פתוחה דרכו של הבעל לעמוד על זכויותיו, אולם, לא במסגרת ההליך דנן.
בדיון שהתקיים ביום 3.3.19 הבהיר ב"כ המשיבה, כי המשיבה עומדת על כך שהמבקשת תשלם "את מה שנמצא בתיק הוצל"פ,...אני לא מבקש הוצאות על התנגדות לא מוצדקת". בהמשך לכך הצדדים וב"כ הגיעו להסכמה כי המבקשת תפקיד בקופת ביהמ"ש סך של 28,000 ₪ ולאחר זאת תוגש בקשה להוצל"פ לביטול ההליכים שם. – וכך נעשה.

על בסיס האמור לעיל , ניתן בזאת פסק דין כדלהלן:
התביעה מתקבלת, באופן כדלקמן:
המבקשת ( הנתבעת) תעביר לידי המשיבה ( התובעת) סך של 20,000 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת הבקשה לביצוע בתיק ההוצל"פ הרלוונטי , ועד התשלום המלא בפועל.
אין צו להוצאות.
התיק ייסגר.
תואיל נא המזכירות להמציא את פסה"ד לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ט"ו אייר תשע"ט, 20 מאי 2019, בהעדר הצדדים.