הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"ט 66068-01-19

מספר בקשה:11
בפני
כבוד ה שופטת עדנה יוסף-קוזין

מבקשים

רחבעם בושרי

נגד

משיבים
נתנאל עמרן

החלטה

לטענת המבקש, על פי הסכם הגישור מונה מהנדס אורמן כמומחה מכריע במחלוקת בין הצדדים. לטענתו, מהנדס אורמן הגיש חוות דעת בה קבע שמידות היסודות שנבנו קטנות מהמתוכנן. לטענתו, חלק על חוות דעתו של מהנדס אורמן, ולכן סוכם בין שניהם שהמבקש יבצע את הבדיקות הבאות על חשבונו:
יחצוב בקרקע לחשיפת היסודות.
יציג חישובים סטטיים .
יפנה למומחה אינג' מיכאל סגל שיחווה דעתו אם היסודות הם מסוג פלטה בגודל הנדרש.

לטענתו, השלים את כל הנ"ל, ואף הוסיף בדיקה של יועץ קרקע , אינ ג' עובדיה פרנקו, שקבע שמידות היסודות והתכנון מתאימים לסוג הקרקע ו שהביצוע מתאים לתכנון.

לטענתו, מהנדס אורמן קיבל את כל הנדרש אך לא משלים את חוות דעתו, כי טען שהמשיב לא מסכים להמשיך בבירור. לכן, בקשתו היא להורות למהנדס אורמן להשלים את חוות הדעת, להשלים את האמור בהסכם הגישור ולהורות למשיב לשאת בהוצאות הבירור בהן נשא המבקש.

מתגובתו של מהנדס אורמן עולה תמונה שונה. לטענתו, בחוות דעתו קבע שהביצוע שונה מהתכנון בנושאים הבאים: היסודות במידה 90x90 ולא 110x110, הברזלים בקוטר 12 ולא קוטר 14, לא בוצע ברזל עליון. לכן, הפנה את המבקש לקונסטרוקטור שיבדוק אם ניתן להשתמש ביסודות שנבנו. לטענתו, הקונסטרוקטור מטעם המבקש טעה בבדיקתו, ולכן ביקש מהמבקש להשלים חישוב עומס מתוכנן של כל יסוד, אך המבקש מסרב להשלים בדיקה זו, ולכן לא ניתן להשלים את חוות הדעת.

לטענת המשיב, חוות דעת מהנדס אורמן וחוות דעת מומחה מטעמו מלמדות שיש להרוס את היסודות, קורות הקשר והבטון הרזה שהורכב על ידי המבקש. לטענתו, המבקש לא הציג למומחה חישובים סטטיים במכוון, ומבקש להורות למומחה לסיים את חוות הדעת.

המבקש השיב שהאמור בתגובת מהנדס אורמן לא נכון, וכי הוא ביצע את הבניה בהתאם לתוכניות.

בהסכם הגישור שנעשה בין הצדדים, וקיבל תוקף של פסק דין, נקבע שמהנדס אורמן יכריע במחלוקות בין הצדדים. מהנדס אורמן מסר בתגובתו, שחסרה בדיקה להשלמת חוות הדעת.

לפיכך, המבקש ימציא למהנדס אורמן, בתוך 10 ימים, את הבדיקה הדרושה למהנדס אורמן כאמור בתגובתו.

ב"כ הצדדים ימציאו את ההחלטה למהנדס אורמן.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ב שבט תשפ"א, 04 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.