הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 71937-05-19

מספר בקשה:28
בפני
כבוד ה שופטת ריבה שרון

תובעים
עזבון המנוח פלוני ואח'

נגד

נתבעים

  1. אסעד עבד אלהאדי
  2. שירביט בע"מ

החלטה

  1. תם קדם המשפט. התיק נקבע לשמיעת הראיות עד גמר, וכן לסיכומים בע"פ- ככל שהדבר יתאפשר לבית המשפט, ליום 27/1/22 , החל מהשעה 08:40 לכל היום
  2. הצדדים יגישו את עדויותיהם הראשיות בתצהירים וכן תיק מוצגים ובקשה לזימון עדים, על פי לו"ז כדלקמן:

התובע - עד ליום 16/4/21 , הנתבעת- עד ליום 15/6/21.
המסמכים שיוגשו לתיק בית המשפט, ימסרו כדין ובו ביום לידי הצד שכנגד.
מסמך אשר לא יוגש במועד, לא ניתן יהא להגישו אלא בכפוף לאישור בית המשפט, שישקול זאת רק לאחר בקשה מנומקת, הנתמכת בתצהיר.
מסמך ראיות האוחז יותר מ- 20 עמ', שהוגש "מרחוק" – יוגש גם כעותק נייר למזכירות, עד ליום 5/9/21 – כשהוא מסופרר ומדוגל.
3. על צד המבקש לחקור מומחה מטעם בימ"ש – להודיע על כך לצד שכנגד ולמומחה, בכתב, עם העתק לתיק - עד ליום 9/3/21 . אחרת, יחשב כמוותר על חקירת הנ"ל.
4. הודעה בדבר התנגדות לחלקים בתצהירים או להגשתם וסימונם כראייה של מסמכים הנכללים בתיק המוצגים של מי מהצדדים - תוגש עד ליום 28/7/20, אחרת לא תישמע. התנגדות מאוחרת עלולה להידחות ולהביא להטלת הוצאות עקב הימשכות הדיון או הכבדה עליו.
5. כל מצהיר יתייצב לדיון באחריות המזמין. הדיון לא ידחה בגין אי התייצבות של עד מסיבה שלא תתקבל על דעתו של בית המשפט, תצהירו של עד שלא יתייצב יוצא מהתיק, גם אם מדובר בתצהירו של בעל דין.
6. בקשה לזימון עדים תוגש עד ליום 1/11, יחד עם ההפקדות כדלהלן. על הבקשה לכלול את שמו וכתובתו המלאים של כל עד. זימונו של עד שאינו מומחה, מותנה בהפקדת הסך של 500 ₪ לכל עד ומראש בקופת בית המשפט, יחד עם הגשת ההזמנה. זימונו של רופא שאינו מומחה מטעם צד או מטעם בית המשפט- מותנה בהפקדת הסך של 1,000 בקופת בית המשפט. זימונו של מומחה שאינו רופא מותנה בהפקדת הסך של 1,755 ₪ בקופת בית המשפט ומראש שאם לא כן,- לא יזומן. אין הנחיות לעניין מומחים, משום שקיימת קביעה על פי דין. זימונו של מומחה רפואי מותנה בהפקדת הסך של 2,950 ₪ בקופת בית המשפט ומראש, שאם לא כן,- לא יזומן.
זימונו של עד המתבקש להמציא תע"צ/מסמכים ואינו נדרש להתייצב- אינו מחויב בהפקדה אך יש לכתוב זאת בהזמנה, תוך ציון המועד שעד אליו עליו ליתן את התע"צ/מסמכים.
בהעדר הפקדות- לא יופקו זימונים לעדים. פטור מהפקדת שכר עדות, כפוף לאישור בכתב מהעד, כי ענין זה הוסדר מולו ישירות וכי אין צורך בהפקדה כספית.
כאמור לעיל - יש להודיע למומחה כבר עתה ובכתב את המועד שנקבע, ולהמציא לידיו את החלטתי זו, ע"מ שישריין אותו ביומנו.
7. ההזמנות תילקחנה גם למסירה אישית, ידנית וכדין שתבוצע בתוך 10 ימים ממועד הגשת הבקשה לזימון העדים, שתעשה במועדים שנקבעו לעיל. באחריות המזמין להזכיר לעדים את מועד הדיון , 45 יום לפני התאריך המיועד.
8. הדיון לא ידחה בגין אי התייצבות של עד מסיבה שלא תתקבל על דעתו של בית המשפט, תצהירו של עד שלא יתייצב יוצא מהתיק, גם אם מדובר בתצהירו של בעל דין.
9. חקירתם הנגדית של עדים תימשך כדלקמן: חקירת בע"ד או נציג מוסמך או מומחה – עד 30 דקות. עד שאינו בע"ד – עד 15 דק'. יש להערך לכך.
10. פגרות בתי המשפט תבואנה במניין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי.
11. מומלץ לצדדים לשוב ולבוא בדברים, ולנסות ולייתר את ההתדיינות בנסיבותיו של תיק זה ולכל הפחות להגיע להסכמות דיוניות שתקצרנה את משכה או תקלנה עליה.

ניתנה היום, כ"ז שבט תשפ"א, 09 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.