הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 69630-02-20

בפני
כבוד ה שופט אמיר לוקשינסקי-גל

תובע

אייל תגר

נגד

נתבע
יקיר אזולאי עולם השיפוצים והעיצובים

פסק דין

הצדדים בתיק זה, הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד – 1984 בגבולות שהוסכמו בפרוטוקול הדיון, בין 8,000 ₪ ל- 25,000 ₪.

לאחר שעיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט ובפרוטוקול ושמעתי את טענות הצדדים ועדויותיהם בפני, ולאחר שהבאתי בחשבון טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני ושקלתי הדברים אלו מול אלו – מצאתי כי הנתבע ישלם לתובע סך של 10,000 ₪ כפיצויים בגין הפרת זכות יוצרים. כל צד יישא בהוצאותיו.

הסכומים האמורים לעיל ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.

החזר אגרה בהתאם לתקנות.

המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים על פי הכתובות בכתבי הטענות.

ניתן היום, י"ד סיוון תשפ"א, 25 מאי 2021, בהעדר הצדדים.