הדפסה

בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 63329-11-18

מספר בקשה:9
בפני
כבוד ה שופטת ריבה שרון

תובעת
פלונית
ע"י ב"כ עוה"ד אליעזר פלדה ואח'
נגד
נתבעות
1. עירית תל אביב
- ע"י ב"כ עוה"ד עופר קרינסקי ואח'
2. מדינת ישראל
ע"י ב"כ עוה"ד איתן האזרחי ואח'
3. בזק - חברה ישראלית לתקשורת בע"מ
- ע"י ב"כ עוה"ד יובל שוסהיים ואח'

החלטה

1. התובעת- ילידת 1946 והתביעה שלפני הינה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לה לטענתה בגין תאונה מיום 7/12/15 (להלן: "התאונה"). הצדדים חלוקים הן בשאלת החבות והן בשאלת גובה הנזק, לרבות לעניין הנכות הרפואית הקשורה בתאונה, אם בכלל.
מטעם התובעת- הוגשה חוו"ד של ד"ר ולנטין ז'טלני.
מטעם הנתבעת- הוגשה חוו"ד של ד"ר גד ביאליק.
2. לאחר שבחנתי את חוו"ד מומחי הצדדים ולאור הפער ביניהן, אני ממנה את ד"ר יחזקאל טיטיון כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה (להלן: "המומחה").
המומחה יואיל לחוות את דעתו בדבר מצבה ונכותה, ככל שיש כזו, של התובעת, זמנית וצמיתה, האם יש מקום לצפות לשיפור או להחמרה במצבה והאם תזדקק לטיפולים רפואיים ואם כן- את מהותם, הסיכונים הכרוכים, אחוזי ההצלחה, האם מבוצעים במערכת הציבורית, וכו'. בנוסף- מתבקש המומחה להתייחס לחוות דעת מומחי הצדדים.
3. כתב מינוי זה יעוכב עד ליום 20/1. עד ליום 16/1 -יוכלו הצדדים להודיע אם קיימת מניעות אובייקטיבית ממשית מפני מימוש מינויו של המומחה בהליך זה. במקרה כזה- יש לפרט ולנמק. בהעדר הודעה כאמור- יחשב הדבר כהסכמה לזהות המומחה.
אף המומחה מתבקש להידרש לעניין, וככל שימצא שקיימת מניעות אובייקטיבית שנעלמה מעיני הצדדים- יודיע על כך בטרם יחל בעבודתו.
4. בשכ"ט המומחה בגין חוו"ד אותו אני מעמידה על הסך של 6,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק וכן בעלות כל בדיקה לצורך חוו"ד, ישאו בשלב זה הצדדים בחלקים שווים ביניהם – רבע כ "א.
5. המינוי אף מותנה בהפקדת חלקה של התובעת בקופת בימ"ש– עד ליום 19/1. ב"כ התובעת לא יפנה אל המומחה לפני הפקדת חלקה של מרשתו בשכר המומחה בקופת בימ"ש, ובמועד. אי הפקדה- יביא לפקיעתו ולהוצאת חוו"ד מהתיק. לאחר ההפקדה והפנייה למומחה- יעקבו הצדדים אחר קבלת דרישת המומחה.
המומחה מתבקש לשלוח את דרישתו בדחיפות, ולצרף אליה אישור בדבר ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור. ככל שלא תגיע עד ליום 4/3 - הצדדים יפנו למרפאתו ויבקשו לקבלה , וישלמוה בתוך 30 יום, עם פרי הנבדק, לשם שיוך התשלום. אסמכתא על תשלום תשלח למרפאת המומחה ולצדדים האחרים, בסמוך לאחר ביצועו.
6. פניות אל המומחה או אל מזכירות מרפאתו תעשינה רק בכתב, ובאמצעות עוה"ד. פניות טלפוניות (ואם בכלל, רק למזכירות מרפאתו) - תתועדנה במזכר שישלח לידי הצד שכנגד.
7. הצדדים ימציאו לידי המומחה עד ליום 2/2 - את כל המסמכים הרלבנטיים והמותרים בהגשה, בהתאם לדין ולפסיקה. התובעת תעמוד לכל בדיקה אליה תופנה על ידי המומחה.
למען הסר ספק: פניות למומחה תעשינה רק בכתב ועם הצד לצד שכנגד. הפניות תהיינה ענייניות ואינפורמטיביות, ותכלולנה את פרטי הצדדים וב"כ, המינוי, ושאלות פרוצדורליות בלבד , כמקובל. באחריות ב"כ התובעת לוודא גם כי הבדיקה לא תתקיים לפני חלוף 30 יום ממועד המצאת פנייתה למומחה לידי ב"כ של יתר הצדדים להליך.
מועד הבדיקה יודע לב"כ של הצדדים שכנגד, עם קבלתו.
8. המומחה יואיל לבדוק את התובעת, ולהגיש את חוות הדעת לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה. שאלות הבהרה תישלחנה בתוך 21 יום מקבלתה, תשובות המומחה תינתנה בתוך 21 יום מקבלתן לידיו.
הצדדים יגישו כבר עתה תצהירים וראיות - בתוך 45 יום ע"י כל צד . עם קבלת חוו"ד – יגישו תחשיבי נזק ריאליים (!) ומבוססים, בתוך 21 יום ע"י כל צד. תמונות – תיסרקנה בצבע. ככל שתחשיבי הנזק יהיו ריאליים ומקיפים – אבחן את האפשרות לשלוח הצעה בדואר.
9. ימי פגרות בית-המשפט יובאו במניין הימים.
10. הדיון הקרוב מתיתר. בהעדר פשרה בין הצדדים לאחר חוו"ד – תתקיים ישיבת טרום הוכחות ביום 12/10/20 בשעה 09:50 , בנוכחות בע"ד.
החלטתי תישלח לב"כ הצדדים. תרשם ת.פ למשלוח כתב המינוי למומחה ליום 20/1/20, בהעדר בקשה או החלטה אחרת, הנוגעת לזהותו.
ניתנה היום, י"א טבת תש"פ, 08 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.